İnformasiya texnologiyaları kafedrası

Kafedra haqqında

Kafedra Mingəçevir Politexnik İnstitutunun 04.05.2001-ci il 24/1 saylı əmri ilə “Ali riyaziyyat və AİS” kafedrası bazasında “İnformasiya işlənməsi və AİS” adı ilə fəaliyyətə başlamışdır. Kafedraya yeni ixtisasların təhkim edilməsi ilə bağlı olaraq 2006-cı ildə adı dəyişdirilərək “Avtomatlaşdırma və informasiya texnikası” olmuş, 2010-cu ildə yenidən dəyişdirilərək “İnformasiya texnologiyaları və sistemləri” adlandırılmışdır. 050632 -İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi ixtisası üzrə tədris aparılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24.07.2015-ci il tarixli müvafiq sərəncamı ilə Mingəçevir Politexnik İnstitutunun bazasında Mingəçevir Dövlət Universiteti yaradılmışdır. Yenidən formalaşan “İnformasiya texnologiyaları və sistemləri” kafedrası, universitetin rektorunun müvafiq əmri ilə fəaliyyətini bərpa etmişdir.

Kafedra elm-tədris işini “Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”na, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 yanvar 2011-ci il tarixli 9 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Ali Təhsil Müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi, Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli 348 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları”nın tələblərinə uyğun şəkildə qurmuşdur.

Hazırda kafedrada bakalavriat təhsil səviyyəsində  050616 – İnformasiya texnologiyaları və magistratura təhsil səviyyəsində 060632 – “İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi” ixtisası üzrə tədris aparılır.

Kafedra, müasir iş dünyasının ehtiyacı olan yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması üçün bir çox sahələri əhatə edən ixtisas üzrə müxtəlif fənnlərin tədrisini həyata keçirir. Kafedranın tədris etdiyi fənlər, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən azərbaycan dilində tədris olunur. Tədris olunan fənlər üzrə tədrisin keyfiyyətini artırmaq, tədris prossesinin səmərəliliyini yüksəltmək, o cümlədən, tələbələrimizin müxtəlif sahələr üzrə nəzəri biliklərlə yanaşı, həm də təcrübi vərdişlərini artırmaq məqsədi ilə mütəmadi olaraq iş dünyasının tanınmış mütəxəssislərinin iştirakı ilə elmi seminarlar keçirilərək onlara təhsil müddətində öyrənmiş olduqları biliklərin real həyatda istifadəsi öyrədilir. Bu mənada tədris metodikamızda nəzəriyyə və praktika arasında qurmağa çalışdığımız körpü və tarazlıq kafedramızın qeyd edilməyə dəyən ən önəmli özəlliyidir. Kafedramızda İT sahəsinin davamlı inkişafının artırılması üçün tədris binalarında 6 laboratoriya otaqları fəaliyyət göstərir. Tədrisin kefiyyətinin yüksəldilməsi üçün laboratoriya otaqları ağıllı lövhələrlə təmin olunmuşdur.

Missiyamız –tələbələrə İnformasiya texnologiyaları sahəsində ən yaxşı təhsili və ən müasir bilikləri verərək məzunlarımızın həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq səviyyədə olan karyera imkanlarından faydalanmaları üçün lazımi bilik və qabiliyyətlər əldə etmələrini təmin etmək və rəqabətə davamlı təhsil bazası yaratmaqdır. Həmçinin, laboratoriya otaqlarımızın müasir tələblərə uyğun qurğu və avadanlıqlarla təmin olunması da başlıca prioritetlərdəndir.

Vizyonumuz – ölkə və regional səviyyədə tanınan, sənaye ilə güclü əlaqələr qurub ən çox iş və karyera imkanları yaradan və yüksək təhsil standartına sahib olan kafedra olmaqdır. Bu məqsədlə, həm daxili, həm də xarici ölkələrin  ali məktəblərinin kafedraları ilə əməkdaşlıq edir.

Kafedramızın professor-müəllim heyəti öz sahəsinin tanınmış mütəxəssis və alimlərindən təşkil olunmuşdur. Hazırda kafedramızda elmi-pedaqoji fəaliyyət göstərən pofessor-müəllim heyəti elm və praktikadakı ən son dəyişikliklərin və yeniliklərin tələbələrimizə ən yüksək səviyyədə öyrədilməsini təmin edir. İnformasiya texnologiyaları kafedrasının ştatında 22 əməkdaş, o cümlədən 1 professor,  2 dosent, 2 fəlsəfə doktoru (həm baş müəllim), 5 baş müəllim, 9 müəllim, 3 laborant.

İxtisaslar haqqında

Hazırda kafedrada bakalavriat səviyyəsində  050655 – “İnformasiya texnologiyaları”  və 050616 – İnformasiya texnologiyaları ixtisası və magistratura səviyyəsində 060632 -“İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi” ixtisası üzrə tədris aparılır.

Kafedranın tədris metodiki işi “Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”na, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 yanvar 2011-ci il tarixli 9 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Ali Təhsil Müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi, Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli 348 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları”nın tələblərinə uyğun şəkildə qurmuşdur.

Kafedrada tədris dili dövlət dili – Azərbaycan dilidir.

İxtisasın şifri va adı:

 • Bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə: 050655 – “İnformasiya texnologiyaları”  və 050616-“İnformasiya texnologiyaları” 
 • Verilən elmi-ixtisas dərəcəsi: Bakalavr
 • Əyani forma üzrə təhsil müddəti: 4 il (qiyabi forma üzrə təhsil müddəti 5 il)
 • Magistratura təhsil səviyyəsi üzrə: 050632 – İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
 • Verilən elmi-ixtisas dərəcəsi: magistr
 • Əyani forma üzrə təhsil müddəti: 2 il

“İnformasiya texnologiyaları” ixtisası üzrə ali peşə təhsilinin təhsil proqramı müvafiq ixtisas üzrə ali peşə təhsili dövlət standartı əsasında hazırlanmışdır. Təhsil proqramı “İnformasiya texnologiyaları” ixtisası üzrə bakalavr məzun hazırlamaq prosesinin məqsədlərini, məzmununu və metodlarını müəyyən edən normativ sənədlər toplusudur. “İnformasiya texnologiyaları” ixtisası üzrə ali peşə təhsilinin təhsil proqramı bu ixtisas üzrə ali təhsilli mütəxəssislərin hazırlanması istiqamətində dövlət standartı əsasında hazırlanmış tədris planını, işçi tədris planını, fənn proqramlarını, tədris və praktiki işlə əlaqədar planları özündə cəmləşdirmişdir. Təhsil proqramının tərkibinə tədris planı, təqvim tematik planlar, fənlərin tədris-metodik vəsaitləri, təlim və istehsalat təcrübələri, tələbələr üçün təhsilin və tədrisin keyfiyyətini təmin edən materiallar, təlimin keyfiyyətinə nəzarət qaydasını və məzmununu müəyyənləşdirən materiallar və müvafiq təhsil texnologiyasının tətbiq olunmasını təmin edən metodik materiallar və bir sıra normativ sənədlər də daxildir. “İnformasiya texnologiyaları” ixtisası üzrə məzun aşağıdakı peşə -praktik fəaliyyət növlərindən biri üçün hazırlanmalıdır:

 • sistem inzibatçılığı;
 • şəbəkə inzibatçılığı;
 • verilənlər bazasının inzibatçılığı;
 • proqram mühəndisliyi;
 • informasiya təhlükəsizliyi;
 • informasiya sistemlərinin avtomatlaşdırılması.
 • “İnformasiya texnologiyaları” ixtisası üzrə təhsil proqramının əsas məqsədi aşağıdakıları öyrətməkdir:
 • bütün sahələrdə İKT-nin imkanlarından istifadə etməyi;
 • informasiya texnologiyalarının aparat və proqram vastələrinə mövcüd mühəndis işləmələri və texnologiyalarının tətbiqi vərdişlərinə bələd olmaq qabiliyyətini;
 • kompüterin, hesablama sistemlərinin və onların komponentlərinin informasiya texnologiyaları sahəsində informasiya sistemlərinin layihələndirilməsi üsullarını;
 • informasiya texnologiyaları sahəsində bilikləri toplamağı və onları uyğun şəraitdə tətbiq etməyi;
 • banklar, birjalar, maliyyə, sığorta şirkətlərində informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməyi;
 • dövlət, bələdiyyə sistemlərində informasiya sistemləri və texnologiyalarından istifadə etməyi;
Kafedra müdiri
Tədris olunan fənlər
Laboratoriyalar

Laboratoriyalar

MDU-da İnformasiya texnologiyaları kafedrasında İnformasiya texnologiyaları ixtisası, eləcədə digər ixtisaslar kompüter texnologiyaları ilə sıx əlaqəlidir. Həmin ixtisaslarda müxtəlif laboratoriya işlərinin müasir texnika ilə yerinə yetirilməsi üçün kafedranın müəllim və laborantlarının kifayət qədər bacarıq və bilikləri var. Yenilənən kompüterlərə vacib proqramların, o cümlədən, Matlab proqramı (Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə, İnformatika-2, Matlab-dan istifadə etməklə tətbiqi məsələlərin həlli, Hesablama təcrübələri), Python proqramı (Proqramlaşdırma dilləri, Mühəndislər üçün proqramlaşdırma), C++ proqramı (Proqramlaşdırımanın əsasları, Obyekt-yönlü proqramlaşdırma) SQL proqramı (Verilənlər bazasının əsasları), Microsoft Office (İKT-baza kompüter bilikıəri) yüklənməsi üçün geniş imkan mövcuddur.

Laboratoriya otaqları sərbəst iş, laboratoriya, kurs işi və dissertasiya işləri üzrə tədris tədqiqatların aparılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu məqsədlə universitetdə 6 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

 1. İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 313 (8 kompüter, 1 elektron lövhə)
 2. İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 311 (6 kompüter, 1 elektron lövhə)
 3. İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 302 (8 kompüter, 1 elektron lövhə)
 4. İnformasiya texnologiyaları – İTM ( 16 kompüter, 1 elektron lövhə)
 5. İnformatika – Laboratoriya otağı 207 (8 kompüter)                                                            
 6. İnformatika – Laboratoriya otağı 211   (8 kompüter,  1 elektron lövhə)

  İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 313                

  İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 311

  İnformatika – Laboratoriya otağı 207

  İnformatika – Laboratoriya otağı 211

  İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 302   

  İnformasiya texnologiyaları mərkəzi
      

Konfranslar, seminarlar, dəyirmi masalar

S/s

Əməkdaşın s.a.a.a.

Tədbirin adı, məqsədi, əhəmiyyəti, statusu (ölkə, beynəlxalq və s.) həyata keçirən təşkilat, keçirilmə yeri və tarixi  və s.

Əməkdaşın iştirakı (təşkilatçı, fəxri qonaq, dinləyici, məsləhətçi, ekspert, çıxışçı və s.)

Çıxış edibsə, çıxışın (tezisin) adı, çox qısa xülasəsi, əhəmiyyyəti

Qeyd

1

Mustafayeva A.M.

İsrafilova E.N.

Təsvir və mətnlərin tanınması və öyrədilməsinə aid hibrid alqoritmin işlənməsi / Azərbaycan Texniki Universitetinin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Dördüncü sənaye inqilabının texnoloji perspektivləri: sənaye interneti, kiberfiziki sistemləri və intellektual texnologiyalar” mövzusunda Respublika Elmi-texniki konfransının materialları. Bakı. Çapa verilib.

  

2

Kafedranın bütün əməkdaşları

MDU və AZTU-nun təşkilatçılığı ilə 17 noyabr 2020-ci il tarixində  “Azərbaycanda rəqəmsal ödənişlərin tətbiqi: reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda seminar:

  

3

A.Əliyeva

A.Mustafayeva

MDU və AZTU-nun təşkilatçılığı ilə 04 dekabr 2020-ci il tarixində “Cəmiyyətin innovativ infrastukturunun formalaşmasında İnformasiya Texnologiyaları  Sənayesinin artan rolu” mövzusunda nəzəri-praktiki seminar

  

4

Kafedranın bütün əməkdaşları

MDU-nun Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çağırışlar» mövzusunda Respublika Elmi konfransı

  

22.10.2020-ci il tarixində “Rəqəmsal ödənişlərin tətbiqi yeni dövrün tələbidir” mövzusunda nəzəri-praktik seminar keçirilmişdir. Seminarda İnformasiya texnologiyalarının əməkdaşları Ş.Nəsirova, N.Əhmədova çıxış ediblər.

Mingəçevir Dövlət Universitetində “Rəqəmsal ödənişlərin tətbiqi yeni dövrün tələbidir” mövzusunda nəzəri-praktik seminar keçirilib

  

5

A.Əliyeva, Ş.Nəsirova,

 N.Əhmədova

Dekabrın 25-də Mingəçevir Dövlət Universitetinin (MDU) təşəbbüsü ilə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin (ADNSU) 100 illik yubileyinə həsr olunan birgə tədbir keçirilib. Tədbirdə hər iki universitetin rektorları, professor-müəllim heyəti, o cümlədən hər iki universitetin Elmi Şurasının üzləri və tələbələr iştirak ediblər.

  
6Mustafayeva A.M., İsrafilova E.N., Əliyeva A.Ə., Xəlilov E.O., Abdurrahmanova   A.M., Baxşiyeva G.S.“MICROSOFT TEAMS” proqramı və onun istifadə qaydaları  
Layihələr

1.A.M.Mustafayeva, E.N.İsrafilova, A.Ə.Əliyeva, E.O.Xəlilov   C.B.Əlizadə, G.S.Baxşiyeva. İstehsalat təcrübəsinin keçirilməsi üçün metodik göstəriş. (050655-İnformasiya texnologiyaları ixtisası üzrə) Mingəçevir Dövlət Universitetinin Mühəndislik Fakültəsinin Elmi Şurasının 19.01.2020-ci il tarixli 05 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir.

 1. “Virtual Hackathon–2020” layihəsində “Danışan ixtisas” startap layihəsinin təqdimatı.Türkiyənin OSTİM Texniki Universitetinin təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin “Innoland” İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzi və Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tərəfdaşlığı ilə həyata keçirilən “Virtual Hackathon–2020” layihəsində İnformasiya texnologiyaları kafedrasının əməkdaşlarının rəhbərliyi ilə Mdu tələblərindən ibarət “Cryses heroes” komandasına rəhbərlik etməklə, IV yerə layiq görülmüşdür.
 1. Distant tədrisə keçidlə əlaqədar MDU əməkdaşlarının İKT-nin tətbiq imkanlarını təkmilləşdirmək məqsədilə İnformasiya texnologiyaları kafedrasının əməkdaşları Mustafayeva A.M., Baxşiyeva G.S., Abdurrahmanova A.M. mütəmmadi olaraq qısa müddətli təlimlər həyata keçirmişdir.
 1. Distant tədrisə keçidlə əlaqədar 2019-2020 və 2020-2021 tədris ili üçün tərdis prosesinin, eləcədə imtahan sessiyasının online şəkildə təşkilini təmin etmək məqsədilə mərkəzləşdirilmiş korporativ informasiya sisteminin hazırlanması və təhvil verilməsi (Mustafayeva A.M., Xəlilov E.O., Abdurrahmanova A.M., Baxşiyeva G.S.)
 1. A.M.Mustafayeva, E.N.İsrafilova, A.Ə.Əliyeva, E.O.Xəlilov, A.M.Abdurrahmanova, G.S.Baxşiyeva. “MS TEAMS” proqramı və onun istifadə qaydaları üzrə metodik göstəriş. Mingəçevir Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının 13 iyul 2020-ci il tarixli iclasında (protokol №13) təsdiq edilmişdir.

6.“Ali təsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı”nın yenilənməsi ilə əlaqədar olaraq aşağıda qeyd olunan ixtisaslar üzrə tədris proqramları işlənmişdir:

050105 –  Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

Təhsildə İKT

A.M.Mustafayeva, Z.Ə.Əhmədova

 

Proqramlaşdırma dilləri

A.M.Mustafayeva, R.İ.Əmiraslanova, E.N.Tağıyev

 

Tətbiqi proqramlar

A.M.Mustafayeva, R.İ.Əmiraslanova, E.N.Tağıyev

 

Alqoritmlər nəzəriyyəsi

A.M.Mustafayeva, M.Ə.Paşayev, C.B.Əlizadə

 

050116-Tarix müəllimliyi,  050101-Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi,

050112-Məktəbəqədər təhsil, Xarici dil müəllimliyi, İbtidai sinif müəllimliyi

İnformatika və təhsildə İKT

A.M.Mustafayeva, Ş.S.Nəsirova

 

Təhsildə İKT

A.M.Mustafayeva, Ş.S.Nəsirova

 

050402 – Mühasibat uçotu və audit, 050403 – Maliyyə, 050404 – İqtisadiyyat,

 

İKT – baza kompüter bilikləri

A.M.Mustafayeva, M.Ə.Paşayev, R.İ.Əmiraslanova

 

050407- Marketinq,  050409 – Biznesin idarə edilməsi, 050411 – Kommersiya

 

İKT – baza kompüter bilikləri

A.M.Mustafayeva, S.R.Aslanova, N.K.Əhmədova

 

050410 – Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

 

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

A.M.Mustafayeva, S.R.Aslanova, V.A.Nuriyeva,

 

050616 –  İnformasiya texnologiyaları

 

İnformasiya texnologiyalarının əsasları

E.N.İsrafilova, A.M.Mustafayeva

 

Proqramlaşdırmanın əsasları

A.M Abdurrahmanova., A.M.Mustafayeva

 
       
 1. 2020-2021 tədris ili üzrə Distant tədrisin təkmilləşdirilməsi məqsədilə “Microsofot Teams proqramı və onun imkanları” movzusunda qısa müddətli onlayn təlimlərin təşkili.
 1. Gənc müəllimlərin İKT bilik və bacarıqlarının artırılması ilə əlaqədar kafedranın nəzdində mütəmmadi olaraq peşəkar mütəxəssislər tərəfindən təlimlərin təşkili.
 1. Kafedranın nəzdində fəaliyyət göstərən Tələbə elm dərnəyində əmək bazarının tələbini ödəmək və kadr potensialını inkişaf etdirmək məqsədilə Universitetdə bütün ixtisaslar üzrə könüllü əsaslarla tələbələrin İKT sahəsi üzrə praktik bilik və bacarıqların təkmilləşdirilməsi məqsədilə aşağıda adları qeyd olunan proqramlar üzrə kurslar təşkil etmişdir:
 • MS Word proqamı və onun funksional təyinatı (Aslanova S.R. – müəllim);
 • MS Excel proqramı və onun funksional təyinatı (Əhmədova N.K. – müəllim);
 • MS Power Point proqramı və onun funksional təyinatı (Nəsirova Ş.S. – müəllim)
 • C# proqramlaşdırma dili ( Əsədova M.Y. – müəllim)
 • Python proqramlaşdırma dili (Əmiraslanova R.İ. – baş müəllim)
 • Kursların mütəmmadi olaraq il boyu davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.

10. Kadr hazırlığının məzmununu müasirləşdirmək məqsədilə İnformasiya texnologiyaları kafedrası Erasmus+ proqramından faydalanmaq istiqamətində addımlar atılmışdır. Beləki, Bu proqram çərçivəsində 2019-2020-ci tədris ilinin yaz semestrində isə 2 tələbə (Qurbanova A.A., Aşurov Ü.İ.), 2020-2021-ci tədris ilinin yaz semestrində 1 nəfər magistrant   (İsmayılov Z.Q.) İspaniyanın Vallodolid Universitetində təhsil almışdır.

Xəbərlər
Elmi nəşrlər
 1. Seyidov M.İ., Sərdarlı S.M., Məmmədov K.A., Xəlilov E.O. Excel və MathCAD vasitəsi ilə tənliklər və tənliklərin həlli (dərs vəsaiti) 2008-ci il.
 2. İsrafilova E.N., Əliyev Ə.Ə. Kompüter şəbəkələri (metodik vəsait), 2009-cu il
 3. İsrafilova E.N. Verilənlərin emalının paylanmış sistemləri (metodik vəsait), 2010-cu il
 4. Cəfərov S.M., Məmmədova K.A. Avtomatik idarəetmə nəzəriyyəsi fənni üzrə laboratoriya işləri (dərs vəsaiti), 2012-ci il
 5. Cəfərov S.M., Məmmədova K.A., Cəfərov P.S. Qərar qəbul etmənin əsasları (dərslik), 2014-cü il
 6. İsrafilova E.N., Həsənova N.Ə. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (dərs vəsaiti)
 7. Məmmədova K.A. İdarətmədə informasiya texnologiyaları (dərs vəsaiti)
 8. A.Ə.Əliyeva, M.Ə.Alışov, M.S.Xəlilov.MS OFFİCE 2010. Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsinin Elmi Şurasının qərarı əsasında çap olunur. Bakı Universiteti Nəşriyyatı: Bakı, 2017, 155 s Dərs vəsaiti
 9. E.O. Xəlilov Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə fənnindən laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsi (“RobotStudio” proqram paketi təminatında). Mingəçevir Dövlət Universitetinin Elmi Şurasında 02.11.2017-ci il tarixli protokol №2 qərarı ilə təsdiq olunmuşdur. Mingəçevir Dövlət Universitetinin İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzində çap olunmuşdur. metodik vəsait, 82 s.
 10. Əlizadə C.B., Səlimov İ.N. Dəmirova Z.V.Əlizadə B.Y.Riyaziyyat və fizika məsələlərinin kompüterdə həlli. Ali məktəblərin riyaziyyat-informatika, riyaziyyat-fizika ixtisasları üçün dərs vəsaiti. Sumqayıt Dövlət Universitetinin 06.04.2016-ci il tarixli Elmi Şurasının qərarı (Protokol №6) ilə nəşr olunur. Mingəçevir, 2016, 225 s. Dərs vəsait
 11. Əliyev A.Ə., Mustafayeva A.M. İqtisadi informatika dərs vəsaiti, Mingəçevir, MDU, dekabr, 2019, 321s.
 12. A.M.Mustafayeva, E.N.İsrafilova, A.Ə.Əliyeva, E.O.Xəlilov, A.M.Abdurrahmanova, G.S.Baxşiyeva. “MS TEAMS” proqramı və onun istifadə qaydaları üzrə metodik göstəriş. Mingəçevir Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının 13 iyul 2020-ci il tarixli iclasında (protokol №13) təsdiq edilmişdir.
 13. A.M.Mustafayeva, E.N.İsrafilova, A.Ə.Əliyeva, E.O.Xəlilov   C.B.Əlizadə, G.S.Baxşiyeva. İstehsalat təcrübəsinin keçirilməsi üçün metodik göstəriş. (050655-İnformasiya texnologiyaları ixtisası üzrə) Mingəçevir Dövlət Universitetinin Mühəndislik Fakültəsinin Elmi Şurasının 19.01.2020-ci il tarixli 05 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir
Əlaqə

si

Soyadı, adı və atasının adı

Vəzifə

email

telefon

1

Mustafayeva A.M.

Kafedra müdiri, tex.f.d,

aida.mustafayeva@mdu.edu.az

 

(050)730 79 08

2

İsrafilova E.N.

Dosent, tex.f.d.

elmira.israfilova@mdu.edu.az

(050)528 55 41

3

Əliyeva A.Ə.

Dosent, tex.f.d.

almaz.aliyeva@mdu.edu.az

(055)663 46 46

4

Əhmədov M.Z.

tex.f.d, baş müəllim

mohubbat.ahmadov@mdu.edu.az

(050)595 10 03

5

Paşayev M.Ə.

Baş müəllim

mursal.pashayev@mdu.edu.az

(050)643 61 71

6

Xəlilov E. O.

Baş müəllim

rasmiyya.amiraslanova@mdu.edu.az

(050) 620 54 29

7

Əmiraslanova R.İ.

Baş müəllim

zemfira.aliyeva@mdu.edu.az

(050)977 91 38

8

Əliyeva Z.Ə.

Baş müəllim

elnur.xalilov@mdu.edu.az

(055)683 06 33

9

Abdurrahmanova A.M.

Baş müəllim

asuda.abdurrahmanova@mdu.edu.az

(055)218 08 42

10

Əlizadə C.B.

Müəllim

ceyhun.alizada@mdu.edu.az

(051)917 57 56

11

Aslanova S.R.

Müəllim

saadat.aslanova@mdu.edu.az

(055)821 42 52

12

Əliyev B.S.

Müəllim

baxtiyar.aliyev@mdu.edu.az

(050)627 70 76

13

Nəsirova Ş.S

Müəllim

shabnam.nasirova@mdu.edu.az

(051)852 57 26

14

Əhmədova N.K.

Müəllim

narmin.ahmadova@mdu.edu.az

(055)440 48 34

15

Baxşiyeva G.S.

Müəllim

gunel.baxshiyeva@mdu.edu.az

(050)458 91 00

16

Tağıyev E.N.

Müəllim

elchin.taghiyev@mdu.edu.az

(050)978 76 88

17

Nuriyeva V.A.

Müəllim

valida.nutiyeva@mdu.edu.az

(070)588 12 15

18

Əsədova M.Y.

Müəllim

maryam.asadova@mdu.edu.az

(055) 367 81 41

19

İslamova D.Ş.

Laborant

dinara.bayramova@mdu.edu.az

(055)821 41 21

20

Səmədzadə M.E.

Laborant

madina.samadzada@mdu.edu.az

(055)489 55 33

İnformasiya texnologiyaları kafedrası

About the department

Kafedra Mingəçevir Politexnik İnstitutunun 04.05.2001-ci il 24/1 saylı əmri ilə “Ali riyaziyyat və AİS” kafedrası bazasında “İnformasiya işlənməsi və AİS” adı ilə fəaliyyətə başlamışdır. Kafedraya yeni ixtisasların təhkim edilməsi ilə bağlı olaraq 2006-cı ildə adı dəyişdirilərək “Avtomatlaşdırma və informasiya texnikası” olmuş, 2010-cu ildə yenidən dəyişdirilərək “İnformasiya texnologiyaları və sistemləri” adlandırılmışdır. 050632 -İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi ixtisası üzrə tədris aparılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24.07.2015-ci il tarixli müvafiq sərəncamı ilə Mingəçevir Politexnik İnstitutunun bazasında Mingəçevir Dövlət Universiteti yaradılmışdır. Yenidən formalaşan “İnformasiya texnologiyaları və sistemləri” kafedrası, universitetin rektorunun müvafiq əmri ilə fəaliyyətini bərpa etmişdir.

Kafedra elm-tədris işini “Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”na, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 yanvar 2011-ci il tarixli 9 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Ali Təhsil Müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi, Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli 348 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları”nın tələblərinə uyğun şəkildə qurmuşdur.

Hazırda kafedrada bakalavriat təhsil səviyyəsində  050616 – İnformasiya texnologiyaları və magistratura təhsil səviyyəsində 060632 – “İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi” ixtisası üzrə tədris aparılır.

Kafedra, müasir iş dünyasının ehtiyacı olan yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması üçün bir çox sahələri əhatə edən ixtisas üzrə müxtəlif fənnlərin tədrisini həyata keçirir. Kafedranın tədris etdiyi fənlər, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən azərbaycan dilində tədris olunur. Tədris olunan fənlər üzrə tədrisin keyfiyyətini artırmaq, tədris prossesinin səmərəliliyini yüksəltmək, o cümlədən, tələbələrimizin müxtəlif sahələr üzrə nəzəri biliklərlə yanaşı, həm də təcrübi vərdişlərini artırmaq məqsədi ilə mütəmadi olaraq iş dünyasının tanınmış mütəxəssislərinin iştirakı ilə elmi seminarlar keçirilərək onlara təhsil müddətində öyrənmiş olduqları biliklərin real həyatda istifadəsi öyrədilir. Bu mənada tədris metodikamızda nəzəriyyə və praktika arasında qurmağa çalışdığımız körpü və tarazlıq kafedramızın qeyd edilməyə dəyən ən önəmli özəlliyidir. Kafedramızda İT sahəsinin davamlı inkişafının artırılması üçün tədris binalarında 6 laboratoriya otaqları fəaliyyət göstərir. Tədrisin kefiyyətinin yüksəldilməsi üçün laboratoriya otaqları ağıllı lövhələrlə təmin olunmuşdur.

Missiyamız –tələbələrə İnformasiya texnologiyaları sahəsində ən yaxşı təhsili və ən müasir bilikləri verərək məzunlarımızın həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq səviyyədə olan karyera imkanlarından faydalanmaları üçün lazımi bilik və qabiliyyətlər əldə etmələrini təmin etmək və rəqabətə davamlı təhsil bazası yaratmaqdır. Həmçinin, laboratoriya otaqlarımızın müasir tələblərə uyğun qurğu və avadanlıqlarla təmin olunması da başlıca prioritetlərdəndir.

Vizyonumuz – ölkə və regional səviyyədə tanınan, sənaye ilə güclü əlaqələr qurub ən çox iş və karyera imkanları yaradan və yüksək təhsil standartına sahib olan kafedra olmaqdır. Bu məqsədlə, həm daxili, həm də xarici ölkələrin  ali məktəblərinin kafedraları ilə əməkdaşlıq edir.

Kafedramızın professor-müəllim heyəti öz sahəsinin tanınmış mütəxəssis və alimlərindən təşkil olunmuşdur. Hazırda kafedramızda elmi-pedaqoji fəaliyyət göstərən pofessor-müəllim heyəti elm və praktikadakı ən son dəyişikliklərin və yeniliklərin tələbələrimizə ən yüksək səviyyədə öyrədilməsini təmin edir. İnformasiya texnologiyaları kafedrasının ştatında 22 əməkdaş, o cümlədən 1 professor,  2 dosent, 2 fəlsəfə doktoru (həm baş müəllim), 5 baş müəllim, 9 müəllim, 3 laborant.

İxtisaslar haqqında

Hazırda kafedrada bakalavriat səviyyəsində  050655 – “İnformasiya texnologiyaları”  və 050616 – İnformasiya texnologiyaları ixtisası və magistratura səviyyəsində 060632 -“İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi” ixtisası üzrə tədris aparılır.

Kafedranın tədris metodiki işi “Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”na, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 yanvar 2011-ci il tarixli 9 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Ali Təhsil Müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi, Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli 348 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları”nın tələblərinə uyğun şəkildə qurmuşdur.

Kafedrada tədris dili dövlət dili – Azərbaycan dilidir.

İxtisasın şifri va adı:

 • Bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə: 050655 – “İnformasiya texnologiyaları”  və 050616-“İnformasiya texnologiyaları” 
 • Verilən elmi-ixtisas dərəcəsi: Bakalavr
 • Əyani forma üzrə təhsil müddəti: 4 il (qiyabi forma üzrə təhsil müddəti 5 il)
 • Magistratura təhsil səviyyəsi üzrə: 050632 – İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
 • Verilən elmi-ixtisas dərəcəsi: magistr
 • Əyani forma üzrə təhsil müddəti: 2 il

“İnformasiya texnologiyaları” ixtisası üzrə ali peşə təhsilinin təhsil proqramı müvafiq ixtisas üzrə ali peşə təhsili dövlət standartı əsasında hazırlanmışdır. Təhsil proqramı “İnformasiya texnologiyaları” ixtisası üzrə bakalavr məzun hazırlamaq prosesinin məqsədlərini, məzmununu və metodlarını müəyyən edən normativ sənədlər toplusudur. “İnformasiya texnologiyaları” ixtisası üzrə ali peşə təhsilinin təhsil proqramı bu ixtisas üzrə ali təhsilli mütəxəssislərin hazırlanması istiqamətində dövlət standartı əsasında hazırlanmış tədris planını, işçi tədris planını, fənn proqramlarını, tədris və praktiki işlə əlaqədar planları özündə cəmləşdirmişdir. Təhsil proqramının tərkibinə tədris planı, təqvim tematik planlar, fənlərin tədris-metodik vəsaitləri, təlim və istehsalat təcrübələri, tələbələr üçün təhsilin və tədrisin keyfiyyətini təmin edən materiallar, təlimin keyfiyyətinə nəzarət qaydasını və məzmununu müəyyənləşdirən materiallar və müvafiq təhsil texnologiyasının tətbiq olunmasını təmin edən metodik materiallar və bir sıra normativ sənədlər də daxildir. “İnformasiya texnologiyaları” ixtisası üzrə məzun aşağıdakı peşə -praktik fəaliyyət növlərindən biri üçün hazırlanmalıdır:

 • sistem inzibatçılığı;
 • şəbəkə inzibatçılığı;
 • verilənlər bazasının inzibatçılığı;
 • proqram mühəndisliyi;
 • informasiya təhlükəsizliyi;
 • informasiya sistemlərinin avtomatlaşdırılması.
 • “İnformasiya texnologiyaları” ixtisası üzrə təhsil proqramının əsas məqsədi aşağıdakıları öyrətməkdir:
 • bütün sahələrdə İKT-nin imkanlarından istifadə etməyi;
 • informasiya texnologiyalarının aparat və proqram vastələrinə mövcüd mühəndis işləmələri və texnologiyalarının tətbiqi vərdişlərinə bələd olmaq qabiliyyətini;
 • kompüterin, hesablama sistemlərinin və onların komponentlərinin informasiya texnologiyaları sahəsində informasiya sistemlərinin layihələndirilməsi üsullarını;
 • informasiya texnologiyaları sahəsində bilikləri toplamağı və onları uyğun şəraitdə tətbiq etməyi;
 • banklar, birjalar, maliyyə, sığorta şirkətlərində informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməyi;
 • dövlət, bələdiyyə sistemlərində informasiya sistemləri və texnologiyalarından istifadə etməyi;
Head of Department
Subjects taught
Laboratories

Laboratories

MDU-da İnformasiya texnologiyaları kafedrasında İnformasiya texnologiyaları ixtisası, eləcədə digər ixtisaslar kompüter texnologiyaları ilə sıx əlaqəlidir. Həmin ixtisaslarda müxtəlif laboratoriya işlərinin müasir texnika ilə yerinə yetirilməsi üçün kafedranın müəllim və laborantlarının kifayət qədər bacarıq və bilikləri var. Yenilənən kompüterlərə vacib proqramların, o cümlədən, Matlab proqramı (Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə, İnformatika-2, Matlab-dan istifadə etməklə tətbiqi məsələlərin həlli, Hesablama təcrübələri), Python proqramı (Proqramlaşdırma dilləri, Mühəndislər üçün proqramlaşdırma), C++ proqramı (Proqramlaşdırımanın əsasları, Obyekt-yönlü proqramlaşdırma) SQL proqramı (Verilənlər bazasının əsasları), Microsoft Office (İKT-baza kompüter bilikıəri) yüklənməsi üçün geniş imkan mövcuddur.

Laboratoriya otaqları sərbəst iş, laboratoriya, kurs işi və dissertasiya işləri üzrə tədris tədqiqatların aparılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu məqsədlə universitetdə 6 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

 1. İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 313 (8 kompüter, 1 elektron lövhə)
 2. İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 311 (6 kompüter, 1 elektron lövhə)
 3. İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 302 (8 kompüter, 1 elektron lövhə)
 4. İnformasiya texnologiyaları – İTM ( 16 kompüter, 1 elektron lövhə)
 5. İnformatika – Laboratoriya otağı 207 (8 kompüter)                                                            
 6. İnformatika – Laboratoriya otağı 211   (8 kompüter,  1 elektron lövhə)

  İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 313                

  İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 311

  İnformatika – Laboratoriya otağı 207

  İnformatika – Laboratoriya otağı 211

  İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 302   

  İnformasiya texnologiyaları mərkəzi
      

Konfranslar, seminarlar, dəyirmi masalar
S/s Əməkdaşın s.a.a.a. Tədbirin adı, məqsədi, əhəmiyyəti, statusu (ölkə, beynəlxalq və s.) həyata keçirən təşkilat, keçirilmə yeri və tarixi  və s.
1 Mustafayeva A.M. İsrafilova E.N. Təsvir və mətnlərin tanınması və öyrədilməsinə aid hibrid alqoritmin işlənməsi / Azərbaycan Texniki Universitetinin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Dördüncü sənaye inqilabının texnoloji perspektivləri: sənaye interneti, kiberfiziki sistemləri və intellektual texnologiyalar” mövzusunda Respublika Elmi-texniki konfransının materialları. Bakı. Çapa verilib.
2 Kafedranın bütün əməkdaşları MDU və AZTU-nun təşkilatçılığı ilə 17 noyabr 2020-ci il tarixində  “Azərbaycanda rəqəmsal ödənişlərin tətbiqi: reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda seminar:
3 A.Əliyeva A.Mustafayeva MDU və AZTU-nun təşkilatçılığı ilə 04 dekabr 2020-ci il tarixində “Cəmiyyətin innovativ infrastukturunun formalaşmasında İnformasiya Texnologiyaları  Sənayesinin artan rolu” mövzusunda nəzəri-praktiki seminar
4 Kafedranın bütün əməkdaşları MDU-nun Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çağırışlar» mövzusunda Respublika Elmi konfransı
22.10.2020-ci il tarixində “Rəqəmsal ödənişlərin tətbiqi yeni dövrün tələbidir” mövzusunda nəzəri-praktik seminar keçirilmişdir. Seminarda İnformasiya texnologiyalarının əməkdaşları Ş.Nəsirova, N.Əhmədova çıxış ediblər. Mingəçevir Dövlət Universitetində “Rəqəmsal ödənişlərin tətbiqi yeni dövrün tələbidir” mövzusunda nəzəri-praktik seminar keçirilib
5 A.Əliyeva, Ş.Nəsirova, N.Əhmədova Dekabrın 25-də Mingəçevir Dövlət Universitetinin (MDU) təşəbbüsü ilə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin (ADNSU) 100 illik yubileyinə həsr olunan birgə tədbir keçirilib. Tədbirdə hər iki universitetin rektorları, professor-müəllim heyəti, o cümlədən hər iki universitetin Elmi Şurasının üzləri və tələbələr iştirak ediblər.
Projects

1.A.M.Mustafayeva, E.N.İsrafilova, A.Ə.Əliyeva, E.O.Xəlilov   C.B.Əlizadə, G.S.Baxşiyeva. İstehsalat təcrübəsinin keçirilməsi üçün metodik göstəriş. (050655-İnformasiya texnologiyaları ixtisası üzrə) Mingəçevir Dövlət Universitetinin Mühəndislik Fakültəsinin Elmi Şurasının 19.01.2020-ci il tarixli 05 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir.

 1. “Virtual Hackathon–2020” layihəsində “Danışan ixtisas” startap layihəsinin təqdimatı.Türkiyənin OSTİM Texniki Universitetinin təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin “Innoland” İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzi və Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tərəfdaşlığı ilə həyata keçirilən “Virtual Hackathon–2020” layihəsində İnformasiya texnologiyaları kafedrasının əməkdaşlarının rəhbərliyi ilə Mdu tələblərindən ibarət “Cryses heroes” komandasına rəhbərlik etməklə, IV yerə layiq görülmüşdür.
 1. Distant tədrisə keçidlə əlaqədar MDU əməkdaşlarının İKT-nin tətbiq imkanlarını təkmilləşdirmək məqsədilə İnformasiya texnologiyaları kafedrasının əməkdaşları Mustafayeva A.M., Baxşiyeva G.S., Abdurrahmanova A.M. mütəmmadi olaraq qısa müddətli təlimlər həyata keçirmişdir.
 1. Distant tədrisə keçidlə əlaqədar 2019-2020 və 2020-2021 tədris ili üçün tərdis prosesinin, eləcədə imtahan sessiyasının online şəkildə təşkilini təmin etmək məqsədilə mərkəzləşdirilmiş korporativ informasiya sisteminin hazırlanması və təhvil verilməsi (Mustafayeva A.M., Xəlilov E.O., Abdurrahmanova A.M., Baxşiyeva G.S.)
 1. A.M.Mustafayeva, E.N.İsrafilova, A.Ə.Əliyeva, E.O.Xəlilov, A.M.Abdurrahmanova, G.S.Baxşiyeva. “MS TEAMS” proqramı və onun istifadə qaydaları üzrə metodik göstəriş. Mingəçevir Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının 13 iyul 2020-ci il tarixli iclasında (protokol №13) təsdiq edilmişdir.

6.“Ali təsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı”nın yenilənməsi ilə əlaqədar olaraq aşağıda qeyd olunan ixtisaslar üzrə tədris proqramları işlənmişdir:

050105 –  Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

Təhsildə İKT

A.M.Mustafayeva, Z.Ə.Əhmədova

 

Proqramlaşdırma dilləri

A.M.Mustafayeva, R.İ.Əmiraslanova, E.N.Tağıyev

 

Tətbiqi proqramlar

A.M.Mustafayeva, R.İ.Əmiraslanova, E.N.Tağıyev

 

Alqoritmlər nəzəriyyəsi

A.M.Mustafayeva, M.Ə.Paşayev, C.B.Əlizadə

 

050116-Tarix müəllimliyi,  050101-Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi,

050112-Məktəbəqədər təhsil, Xarici dil müəllimliyi, İbtidai sinif müəllimliyi

İnformatika və təhsildə İKT

A.M.Mustafayeva, Ş.S.Nəsirova

 

Təhsildə İKT

A.M.Mustafayeva, Ş.S.Nəsirova

 

050402 – Mühasibat uçotu və audit, 050403 – Maliyyə, 050404 – İqtisadiyyat,

 

İKT – baza kompüter bilikləri

A.M.Mustafayeva, M.Ə.Paşayev, R.İ.Əmiraslanova

 

050407- Marketinq,  050409 – Biznesin idarə edilməsi, 050411 – Kommersiya

 

İKT – baza kompüter bilikləri

A.M.Mustafayeva, S.R.Aslanova, N.K.Əhmədova

 

050410 – Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

 

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

A.M.Mustafayeva, S.R.Aslanova, V.A.Nuriyeva,

 

050616 –  İnformasiya texnologiyaları

 

İnformasiya texnologiyalarının əsasları

E.N.İsrafilova, A.M.Mustafayeva

 

Proqramlaşdırmanın əsasları

A.M Abdurrahmanova., A.M.Mustafayeva

 
       
 1. 2020-2021 tədris ili üzrə Distant tədrisin təkmilləşdirilməsi məqsədilə “Microsofot Teams proqramı və onun imkanları” movzusunda qısa müddətli onlayn təlimlərin təşkili.
 1. Gənc müəllimlərin İKT bilik və bacarıqlarının artırılması ilə əlaqədar kafedranın nəzdində mütəmmadi olaraq peşəkar mütəxəssislər tərəfindən təlimlərin təşkili.
 1. Kafedranın nəzdində fəaliyyət göstərən Tələbə elm dərnəyində əmək bazarının tələbini ödəmək və kadr potensialını inkişaf etdirmək məqsədilə Universitetdə bütün ixtisaslar üzrə könüllü əsaslarla tələbələrin İKT sahəsi üzrə praktik bilik və bacarıqların təkmilləşdirilməsi məqsədilə aşağıda adları qeyd olunan proqramlar üzrə kurslar təşkil etmişdir:
 • MS Word proqamı və onun funksional təyinatı (Aslanova S.R. – müəllim);
 • MS Excel proqramı və onun funksional təyinatı (Əhmədova N.K. – müəllim);
 • MS Power Point proqramı və onun funksional təyinatı (Nəsirova Ş.S. – müəllim)
 • C# proqramlaşdırma dili ( Əsədova M.Y. – müəllim)
 • Python proqramlaşdırma dili (Əmiraslanova R.İ. – baş müəllim)
 • Kursların mütəmmadi olaraq il boyu davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.

10. Kadr hazırlığının məzmununu müasirləşdirmək məqsədilə İnformasiya texnologiyaları kafedrası Erasmus+ proqramından faydalanmaq istiqamətində addımlar atılmışdır. Beləki, Bu proqram çərçivəsində 2019-2020-ci tədris ilinin yaz semestrində isə 2 tələbə (Qurbanova A.A., Aşurov Ü.İ.), 2020-2021-ci tədris ilinin yaz semestrində 1 nəfər magistrant   (İsmayılov Z.Q.) İspaniyanın Vallodolid Universitetində təhsil almışdır.

News
Elmi nəşrlər
 1. Seyidov M.İ., Sərdarlı S.M., Məmmədov K.A., Xəlilov E.O. Excel və MathCAD vasitəsi ilə tənliklər və tənliklərin həlli (dərs vəsaiti) 2008-ci il.
 2. İsrafilova E.N., Əliyev Ə.Ə. Kompüter şəbəkələri (metodik vəsait), 2009-cu il
 3. İsrafilova E.N. Verilənlərin emalının paylanmış sistemləri (metodik vəsait), 2010-cu il
 4. Cəfərov S.M., Məmmədova K.A. Avtomatik idarəetmə nəzəriyyəsi fənni üzrə laboratoriya işləri (dərs vəsaiti), 2012-ci il
 5. Cəfərov S.M., Məmmədova K.A., Cəfərov P.S. Qərar qəbul etmənin əsasları (dərslik), 2014-cü il
 6. İsrafilova E.N., Həsənova N.Ə. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (dərs vəsaiti)
 7. Məmmədova K.A. İdarətmədə informasiya texnologiyaları (dərs vəsaiti)
 8. A.Ə.Əliyeva, M.Ə.Alışov, M.S.Xəlilov.MS OFFİCE 2010. Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsinin Elmi Şurasının qərarı əsasında çap olunur. Bakı Universiteti Nəşriyyatı: Bakı, 2017, 155 s Dərs vəsaiti
 9. E.O. Xəlilov Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə fənnindən laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsi (“RobotStudio” proqram paketi təminatında). Mingəçevir Dövlət Universitetinin Elmi Şurasında 02.11.2017-ci il tarixli protokol №2 qərarı ilə təsdiq olunmuşdur. Mingəçevir Dövlət Universitetinin İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzində çap olunmuşdur. metodik vəsait, 82 s.
 10. Əlizadə C.B., Səlimov İ.N. Dəmirova Z.V.Əlizadə B.Y.Riyaziyyat və fizika məsələlərinin kompüterdə həlli. Ali məktəblərin riyaziyyat-informatika, riyaziyyat-fizika ixtisasları üçün dərs vəsaiti. Sumqayıt Dövlət Universitetinin 06.04.2016-ci il tarixli Elmi Şurasının qərarı (Protokol №6) ilə nəşr olunur. Mingəçevir, 2016, 225 s. Dərs vəsait
 11. Əliyev A.Ə., Mustafayeva A.M. İqtisadi informatika dərs vəsaiti, Mingəçevir, MDU, dekabr, 2019, 321s.
 12. A.M.Mustafayeva, E.N.İsrafilova, A.Ə.Əliyeva, E.O.Xəlilov, A.M.Abdurrahmanova, G.S.Baxşiyeva. “MS TEAMS” proqramı və onun istifadə qaydaları üzrə metodik göstəriş. Mingəçevir Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının 13 iyul 2020-ci il tarixli iclasında (protokol №13) təsdiq edilmişdir.
 13. A.M.Mustafayeva, E.N.İsrafilova, A.Ə.Əliyeva, E.O.Xəlilov   C.B.Əlizadə, G.S.Baxşiyeva. İstehsalat təcrübəsinin keçirilməsi üçün metodik göstəriş. (050655-İnformasiya texnologiyaları ixtisası üzrə) Mingəçevir Dövlət Universitetinin Mühəndislik Fakültəsinin Elmi Şurasının 19.01.2020-ci il tarixli 05 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir
Contact

si

Soyadı, adı və atasının adı

Vəzifə

email

telefon

1

Mustafayeva A.M.

Kafedra müdiri, tex.f.d,

aida.mustafayeva@mdu.edu.az

 

(050)730 79 08

2

İsrafilova E.N.

Dosent, tex.f.d.

elmira.israfilova@mdu.edu.az

(050)528 55 41

3

Əliyeva A.Ə.

Dosent, tex.f.d.

almaz.aliyeva@mdu.edu.az

(055)663 46 46

4

Əhmədov M.Z.

tex.f.d, baş müəllim

mohubbat.ahmadov@mdu.edu.az

(050)595 10 03

5

Paşayev M.Ə.

Baş müəllim

mursal.pashayev@mdu.edu.az

(050)643 61 71

6

Xəlilov E. O.

Baş müəllim

rasmiyya.amiraslanova@mdu.edu.az

(050) 620 54 29

7

Əmiraslanova R.İ.

Baş müəllim

zemfira.aliyeva@mdu.edu.az

(050)977 91 38

8

Əliyeva Z.Ə.

Baş müəllim

elnur.xalilov@mdu.edu.az

(055)683 06 33

9

Abdurrahmanova A.M.

Baş müəllim

asuda.abdurrahmanova@mdu.edu.az

(055)218 08 42

10

Əlizadə C.B.

Müəllim

ceyhun.alizada@mdu.edu.az

(051)917 57 56

11

Aslanova S.R.

Müəllim

saadat.aslanova@mdu.edu.az

(055)821 42 52

12

Əliyev B.S.

Müəllim

baxtiyar.aliyev@mdu.edu.az

(050)627 70 76

13

Nəsirova Ş.S

Müəllim

shabnam.nasirova@mdu.edu.az

(051)852 57 26

14

Əhmədova N.K.

Müəllim

narmin.ahmadova@mdu.edu.az

(055)440 48 34

15

Baxşiyeva G.S.

Müəllim

gunel.baxshiyeva@mdu.edu.az

(050)458 91 00

16

Tağıyev E.N.

Müəllim

elchin.taghiyev@mdu.edu.az

(050)978 76 88

17

Nuriyeva V.A.

Müəllim

valida.nutiyeva@mdu.edu.az

(070)588 12 15

18

Əsədova M.Y.

Müəllim

maryam.asadova@mdu.edu.az

(055) 367 81 41

19

İslamova D.Ş.

Laborant

dinara.bayramova@mdu.edu.az

(055)821 41 21

20

Səmədzadə M.E.

Laborant

madina.samadzada@mdu.edu.az

(055)489 55 33

İnformasiya texnologiyaları kafedrası

About the department

Kafedra Mingəçevir Politexnik İnstitutunun 04.05.2001-ci il 24/1 saylı əmri ilə “Ali riyaziyyat və AİS” kafedrası bazasında “İnformasiya işlənməsi və AİS” adı ilə fəaliyyətə başlamışdır. Kafedraya yeni ixtisasların təhkim edilməsi ilə bağlı olaraq 2006-cı ildə adı dəyişdirilərək “Avtomatlaşdırma və informasiya texnikası” olmuş, 2010-cu ildə yenidən dəyişdirilərək “İnformasiya texnologiyaları və sistemləri” adlandırılmışdır. 050632 -İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi ixtisası üzrə tədris aparılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24.07.2015-ci il tarixli müvafiq sərəncamı ilə Mingəçevir Politexnik İnstitutunun bazasında Mingəçevir Dövlət Universiteti yaradılmışdır. Yenidən formalaşan “İnformasiya texnologiyaları və sistemləri” kafedrası, universitetin rektorunun müvafiq əmri ilə fəaliyyətini bərpa etmişdir.

Kafedra elm-tədris işini “Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”na, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 yanvar 2011-ci il tarixli 9 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Ali Təhsil Müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi, Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli 348 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları”nın tələblərinə uyğun şəkildə qurmuşdur.

Hazırda kafedrada bakalavriat təhsil səviyyəsində  050616 – İnformasiya texnologiyaları və magistratura təhsil səviyyəsində 060632 – “İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi” ixtisası üzrə tədris aparılır.

Kafedra, müasir iş dünyasının ehtiyacı olan yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması üçün bir çox sahələri əhatə edən ixtisas üzrə müxtəlif fənnlərin tədrisini həyata keçirir. Kafedranın tədris etdiyi fənlər, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən azərbaycan dilində tədris olunur. Tədris olunan fənlər üzrə tədrisin keyfiyyətini artırmaq, tədris prossesinin səmərəliliyini yüksəltmək, o cümlədən, tələbələrimizin müxtəlif sahələr üzrə nəzəri biliklərlə yanaşı, həm də təcrübi vərdişlərini artırmaq məqsədi ilə mütəmadi olaraq iş dünyasının tanınmış mütəxəssislərinin iştirakı ilə elmi seminarlar keçirilərək onlara təhsil müddətində öyrənmiş olduqları biliklərin real həyatda istifadəsi öyrədilir. Bu mənada tədris metodikamızda nəzəriyyə və praktika arasında qurmağa çalışdığımız körpü və tarazlıq kafedramızın qeyd edilməyə dəyən ən önəmli özəlliyidir. Kafedramızda İT sahəsinin davamlı inkişafının artırılması üçün tədris binalarında 6 laboratoriya otaqları fəaliyyət göstərir. Tədrisin kefiyyətinin yüksəldilməsi üçün laboratoriya otaqları ağıllı lövhələrlə təmin olunmuşdur.

Missiyamız –tələbələrə İnformasiya texnologiyaları sahəsində ən yaxşı təhsili və ən müasir bilikləri verərək məzunlarımızın həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq səviyyədə olan karyera imkanlarından faydalanmaları üçün lazımi bilik və qabiliyyətlər əldə etmələrini təmin etmək və rəqabətə davamlı təhsil bazası yaratmaqdır. Həmçinin, laboratoriya otaqlarımızın müasir tələblərə uyğun qurğu və avadanlıqlarla təmin olunması da başlıca prioritetlərdəndir.

Vizyonumuz – ölkə və regional səviyyədə tanınan, sənaye ilə güclü əlaqələr qurub ən çox iş və karyera imkanları yaradan və yüksək təhsil standartına sahib olan kafedra olmaqdır. Bu məqsədlə, həm daxili, həm də xarici ölkələrin  ali məktəblərinin kafedraları ilə əməkdaşlıq edir.

Kafedramızın professor-müəllim heyəti öz sahəsinin tanınmış mütəxəssis və alimlərindən təşkil olunmuşdur. Hazırda kafedramızda elmi-pedaqoji fəaliyyət göstərən pofessor-müəllim heyəti elm və praktikadakı ən son dəyişikliklərin və yeniliklərin tələbələrimizə ən yüksək səviyyədə öyrədilməsini təmin edir. İnformasiya texnologiyaları kafedrasının ştatında 22 əməkdaş, o cümlədən 1 professor,  2 dosent, 2 fəlsəfə doktoru (həm baş müəllim), 5 baş müəllim, 9 müəllim, 3 laborant.

İxtisaslar haqqında

Hazırda kafedrada bakalavriat səviyyəsində  050655 – “İnformasiya texnologiyaları”  və 050616 – İnformasiya texnologiyaları ixtisası və magistratura səviyyəsində 060632 -“İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi” ixtisası üzrə tədris aparılır.

Kafedranın tədris metodiki işi “Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”na, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 yanvar 2011-ci il tarixli 9 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Ali Təhsil Müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi, Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli 348 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları”nın tələblərinə uyğun şəkildə qurmuşdur.

Kafedrada tədris dili dövlət dili – Azərbaycan dilidir.

İxtisasın şifri va adı:

 • Bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə: 050655 – “İnformasiya texnologiyaları”  və 050616-“İnformasiya texnologiyaları” 
 • Verilən elmi-ixtisas dərəcəsi: Bakalavr
 • Əyani forma üzrə təhsil müddəti: 4 il (qiyabi forma üzrə təhsil müddəti 5 il)
 • Magistratura təhsil səviyyəsi üzrə: 050632 – İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
 • Verilən elmi-ixtisas dərəcəsi: magistr
 • Əyani forma üzrə təhsil müddəti: 2 il

“İnformasiya texnologiyaları” ixtisası üzrə ali peşə təhsilinin təhsil proqramı müvafiq ixtisas üzrə ali peşə təhsili dövlət standartı əsasında hazırlanmışdır. Təhsil proqramı “İnformasiya texnologiyaları” ixtisası üzrə bakalavr məzun hazırlamaq prosesinin məqsədlərini, məzmununu və metodlarını müəyyən edən normativ sənədlər toplusudur. “İnformasiya texnologiyaları” ixtisası üzrə ali peşə təhsilinin təhsil proqramı bu ixtisas üzrə ali təhsilli mütəxəssislərin hazırlanması istiqamətində dövlət standartı əsasında hazırlanmış tədris planını, işçi tədris planını, fənn proqramlarını, tədris və praktiki işlə əlaqədar planları özündə cəmləşdirmişdir. Təhsil proqramının tərkibinə tədris planı, təqvim tematik planlar, fənlərin tədris-metodik vəsaitləri, təlim və istehsalat təcrübələri, tələbələr üçün təhsilin və tədrisin keyfiyyətini təmin edən materiallar, təlimin keyfiyyətinə nəzarət qaydasını və məzmununu müəyyənləşdirən materiallar və müvafiq təhsil texnologiyasının tətbiq olunmasını təmin edən metodik materiallar və bir sıra normativ sənədlər də daxildir. “İnformasiya texnologiyaları” ixtisası üzrə məzun aşağıdakı peşə -praktik fəaliyyət növlərindən biri üçün hazırlanmalıdır:

 • sistem inzibatçılığı;
 • şəbəkə inzibatçılığı;
 • verilənlər bazasının inzibatçılığı;
 • proqram mühəndisliyi;
 • informasiya təhlükəsizliyi;
 • informasiya sistemlərinin avtomatlaşdırılması.
 • “İnformasiya texnologiyaları” ixtisası üzrə təhsil proqramının əsas məqsədi aşağıdakıları öyrətməkdir:
 • bütün sahələrdə İKT-nin imkanlarından istifadə etməyi;
 • informasiya texnologiyalarının aparat və proqram vastələrinə mövcüd mühəndis işləmələri və texnologiyalarının tətbiqi vərdişlərinə bələd olmaq qabiliyyətini;
 • kompüterin, hesablama sistemlərinin və onların komponentlərinin informasiya texnologiyaları sahəsində informasiya sistemlərinin layihələndirilməsi üsullarını;
 • informasiya texnologiyaları sahəsində bilikləri toplamağı və onları uyğun şəraitdə tətbiq etməyi;
 • banklar, birjalar, maliyyə, sığorta şirkətlərində informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməyi;
 • dövlət, bələdiyyə sistemlərində informasiya sistemləri və texnologiyalarından istifadə etməyi;
Head of Department
Subjects taught
Laboratories

Laboratories

MDU-da İnformasiya texnologiyaları kafedrasında İnformasiya texnologiyaları ixtisası, eləcədə digər ixtisaslar kompüter texnologiyaları ilə sıx əlaqəlidir. Həmin ixtisaslarda müxtəlif laboratoriya işlərinin müasir texnika ilə yerinə yetirilməsi üçün kafedranın müəllim və laborantlarının kifayət qədər bacarıq və bilikləri var. Yenilənən kompüterlərə vacib proqramların, o cümlədən, Matlab proqramı (Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə, İnformatika-2, Matlab-dan istifadə etməklə tətbiqi məsələlərin həlli, Hesablama təcrübələri), Python proqramı (Proqramlaşdırma dilləri, Mühəndislər üçün proqramlaşdırma), C++ proqramı (Proqramlaşdırımanın əsasları, Obyekt-yönlü proqramlaşdırma) SQL proqramı (Verilənlər bazasının əsasları), Microsoft Office (İKT-baza kompüter bilikıəri) yüklənməsi üçün geniş imkan mövcuddur.

Laboratoriya otaqları sərbəst iş, laboratoriya, kurs işi və dissertasiya işləri üzrə tədris tədqiqatların aparılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu məqsədlə universitetdə 6 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

 1. İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 313 (8 kompüter, 1 elektron lövhə)
 2. İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 311 (6 kompüter, 1 elektron lövhə)
 3. İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 302 (8 kompüter, 1 elektron lövhə)
 4. İnformasiya texnologiyaları – İTM ( 16 kompüter, 1 elektron lövhə)
 5. İnformatika – Laboratoriya otağı 207 (8 kompüter)                                                            
 6. İnformatika – Laboratoriya otağı 211   (8 kompüter,  1 elektron lövhə)

  İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 313                

  İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 311

  İnformatika – Laboratoriya otağı 207

  İnformatika – Laboratoriya otağı 211

  İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 302   

  İnformasiya texnologiyaları mərkəzi
      

Konfranslar, seminarlar, dəyirmi masalar
S/s Əməkdaşın s.a.a.a. Tədbirin adı, məqsədi, əhəmiyyəti, statusu (ölkə, beynəlxalq və s.) həyata keçirən təşkilat, keçirilmə yeri və tarixi  və s. Əməkdaşın iştirakı (təşkilatçı, fəxri qonaq, dinləyici, məsləhətçi, ekspert, çıxışçı və s.) Çıxış edibsə, çıxışın (tezisin) adı, çox qısa xülasəsi, əhəmiyyyəti Qeyd
1 Mustafayeva A.M. İsrafilova E.N. Təsvir və mətnlərin tanınması və öyrədilməsinə aid hibrid alqoritmin işlənməsi / Azərbaycan Texniki Universitetinin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Dördüncü sənaye inqilabının texnoloji perspektivləri: sənaye interneti, kiberfiziki sistemləri və intellektual texnologiyalar” mövzusunda Respublika Elmi-texniki konfransının materialları. Bakı. Çapa verilib.
2 Kafedranın bütün əməkdaşları MDU və AZTU-nun təşkilatçılığı ilə 17 noyabr 2020-ci il tarixində  “Azərbaycanda rəqəmsal ödənişlərin tətbiqi: reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda seminar:
3 A.Əliyeva A.Mustafayeva MDU və AZTU-nun təşkilatçılığı ilə 04 dekabr 2020-ci il tarixində “Cəmiyyətin innovativ infrastukturunun formalaşmasında İnformasiya Texnologiyaları  Sənayesinin artan rolu” mövzusunda nəzəri-praktiki seminar
4 Kafedranın bütün əməkdaşları MDU-nun Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çağırışlar» mövzusunda Respublika Elmi konfransı
22.10.2020-ci il tarixində “Rəqəmsal ödənişlərin tətbiqi yeni dövrün tələbidir” mövzusunda nəzəri-praktik seminar keçirilmişdir. Seminarda İnformasiya texnologiyalarının əməkdaşları Ş.Nəsirova, N.Əhmədova çıxış ediblər. Mingəçevir Dövlət Universitetində “Rəqəmsal ödənişlərin tətbiqi yeni dövrün tələbidir” mövzusunda nəzəri-praktik seminar keçirilib
5 A.Əliyeva, Ş.Nəsirova, N.Əhmədova Dekabrın 25-də Mingəçevir Dövlət Universitetinin (MDU) təşəbbüsü ilə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin (ADNSU) 100 illik yubileyinə həsr olunan birgə tədbir keçirilib. Tədbirdə hər iki universitetin rektorları, professor-müəllim heyəti, o cümlədən hər iki universitetin Elmi Şurasının üzləri və tələbələr iştirak ediblər.
Projects

1.A.M.Mustafayeva, E.N.İsrafilova, A.Ə.Əliyeva, E.O.Xəlilov   C.B.Əlizadə, G.S.Baxşiyeva. İstehsalat təcrübəsinin keçirilməsi üçün metodik göstəriş. (050655-İnformasiya texnologiyaları ixtisası üzrə) Mingəçevir Dövlət Universitetinin Mühəndislik Fakültəsinin Elmi Şurasının 19.01.2020-ci il tarixli 05 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir.

 1. “Virtual Hackathon–2020” layihəsində “Danışan ixtisas” startap layihəsinin təqdimatı.Türkiyənin OSTİM Texniki Universitetinin təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin “Innoland” İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzi və Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tərəfdaşlığı ilə həyata keçirilən “Virtual Hackathon–2020” layihəsində İnformasiya texnologiyaları kafedrasının əməkdaşlarının rəhbərliyi ilə Mdu tələblərindən ibarət “Cryses heroes” komandasına rəhbərlik etməklə, IV yerə layiq görülmüşdür.
 1. Distant tədrisə keçidlə əlaqədar MDU əməkdaşlarının İKT-nin tətbiq imkanlarını təkmilləşdirmək məqsədilə İnformasiya texnologiyaları kafedrasının əməkdaşları Mustafayeva A.M., Baxşiyeva G.S., Abdurrahmanova A.M. mütəmmadi olaraq qısa müddətli təlimlər həyata keçirmişdir.
 1. Distant tədrisə keçidlə əlaqədar 2019-2020 və 2020-2021 tədris ili üçün tərdis prosesinin, eləcədə imtahan sessiyasının online şəkildə təşkilini təmin etmək məqsədilə mərkəzləşdirilmiş korporativ informasiya sisteminin hazırlanması və təhvil verilməsi (Mustafayeva A.M., Xəlilov E.O., Abdurrahmanova A.M., Baxşiyeva G.S.)
 1. A.M.Mustafayeva, E.N.İsrafilova, A.Ə.Əliyeva, E.O.Xəlilov, A.M.Abdurrahmanova, G.S.Baxşiyeva. “MS TEAMS” proqramı və onun istifadə qaydaları üzrə metodik göstəriş. Mingəçevir Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının 13 iyul 2020-ci il tarixli iclasında (protokol №13) təsdiq edilmişdir.

6.“Ali təsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı”nın yenilənməsi ilə əlaqədar olaraq aşağıda qeyd olunan ixtisaslar üzrə tədris proqramları işlənmişdir:

050105 –  Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

Təhsildə İKT

A.M.Mustafayeva, Z.Ə.Əhmədova

 

Proqramlaşdırma dilləri

A.M.Mustafayeva, R.İ.Əmiraslanova, E.N.Tağıyev

 

Tətbiqi proqramlar

A.M.Mustafayeva, R.İ.Əmiraslanova, E.N.Tağıyev

 

Alqoritmlər nəzəriyyəsi

A.M.Mustafayeva, M.Ə.Paşayev, C.B.Əlizadə

 

050116-Tarix müəllimliyi,  050101-Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi,

050112-Məktəbəqədər təhsil, Xarici dil müəllimliyi, İbtidai sinif müəllimliyi

İnformatika və təhsildə İKT

A.M.Mustafayeva, Ş.S.Nəsirova

 

Təhsildə İKT

A.M.Mustafayeva, Ş.S.Nəsirova

 

050402 – Mühasibat uçotu və audit, 050403 – Maliyyə, 050404 – İqtisadiyyat,

 

İKT – baza kompüter bilikləri

A.M.Mustafayeva, M.Ə.Paşayev, R.İ.Əmiraslanova

 

050407- Marketinq,  050409 – Biznesin idarə edilməsi, 050411 – Kommersiya

 

İKT – baza kompüter bilikləri

A.M.Mustafayeva, S.R.Aslanova, N.K.Əhmədova

 

050410 – Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

 

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

A.M.Mustafayeva, S.R.Aslanova, V.A.Nuriyeva,

 

050616 –  İnformasiya texnologiyaları

 

İnformasiya texnologiyalarının əsasları

E.N.İsrafilova, A.M.Mustafayeva

 

Proqramlaşdırmanın əsasları

A.M Abdurrahmanova., A.M.Mustafayeva

 
       
 1. 2020-2021 tədris ili üzrə Distant tədrisin təkmilləşdirilməsi məqsədilə “Microsofot Teams proqramı və onun imkanları” movzusunda qısa müddətli onlayn təlimlərin təşkili.
 1. Gənc müəllimlərin İKT bilik və bacarıqlarının artırılması ilə əlaqədar kafedranın nəzdində mütəmmadi olaraq peşəkar mütəxəssislər tərəfindən təlimlərin təşkili.
 1. Kafedranın nəzdində fəaliyyət göstərən Tələbə elm dərnəyində əmək bazarının tələbini ödəmək və kadr potensialını inkişaf etdirmək məqsədilə Universitetdə bütün ixtisaslar üzrə könüllü əsaslarla tələbələrin İKT sahəsi üzrə praktik bilik və bacarıqların təkmilləşdirilməsi məqsədilə aşağıda adları qeyd olunan proqramlar üzrə kurslar təşkil etmişdir:
 • MS Word proqamı və onun funksional təyinatı (Aslanova S.R. – müəllim);
 • MS Excel proqramı və onun funksional təyinatı (Əhmədova N.K. – müəllim);
 • MS Power Point proqramı və onun funksional təyinatı (Nəsirova Ş.S. – müəllim)
 • C# proqramlaşdırma dili ( Əsədova M.Y. – müəllim)
 • Python proqramlaşdırma dili (Əmiraslanova R.İ. – baş müəllim)
 • Kursların mütəmmadi olaraq il boyu davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.

10. Kadr hazırlığının məzmununu müasirləşdirmək məqsədilə İnformasiya texnologiyaları kafedrası Erasmus+ proqramından faydalanmaq istiqamətində addımlar atılmışdır. Beləki, Bu proqram çərçivəsində 2019-2020-ci tədris ilinin yaz semestrində isə 2 tələbə (Qurbanova A.A., Aşurov Ü.İ.), 2020-2021-ci tədris ilinin yaz semestrində 1 nəfər magistrant   (İsmayılov Z.Q.) İspaniyanın Vallodolid Universitetində təhsil almışdır.

News
Elmi nəşrlər
 1. Seyidov M.İ., Sərdarlı S.M., Məmmədov K.A., Xəlilov E.O. Excel və MathCAD vasitəsi ilə tənliklər və tənliklərin həlli (dərs vəsaiti) 2008-ci il.
 2. İsrafilova E.N., Əliyev Ə.Ə. Kompüter şəbəkələri (metodik vəsait), 2009-cu il
 3. İsrafilova E.N. Verilənlərin emalının paylanmış sistemləri (metodik vəsait), 2010-cu il
 4. Cəfərov S.M., Məmmədova K.A. Avtomatik idarəetmə nəzəriyyəsi fənni üzrə laboratoriya işləri (dərs vəsaiti), 2012-ci il
 5. Cəfərov S.M., Məmmədova K.A., Cəfərov P.S. Qərar qəbul etmənin əsasları (dərslik), 2014-cü il
 6. İsrafilova E.N., Həsənova N.Ə. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (dərs vəsaiti)
 7. Məmmədova K.A. İdarətmədə informasiya texnologiyaları (dərs vəsaiti)
 8. A.Ə.Əliyeva, M.Ə.Alışov, M.S.Xəlilov.MS OFFİCE 2010. Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsinin Elmi Şurasının qərarı əsasında çap olunur. Bakı Universiteti Nəşriyyatı: Bakı, 2017, 155 s Dərs vəsaiti
 9. E.O. Xəlilov Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə fənnindən laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsi (“RobotStudio” proqram paketi təminatında). Mingəçevir Dövlət Universitetinin Elmi Şurasında 02.11.2017-ci il tarixli protokol №2 qərarı ilə təsdiq olunmuşdur. Mingəçevir Dövlət Universitetinin İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzində çap olunmuşdur. metodik vəsait, 82 s.
 10. Əlizadə C.B., Səlimov İ.N. Dəmirova Z.V.Əlizadə B.Y.Riyaziyyat və fizika məsələlərinin kompüterdə həlli. Ali məktəblərin riyaziyyat-informatika, riyaziyyat-fizika ixtisasları üçün dərs vəsaiti. Sumqayıt Dövlət Universitetinin 06.04.2016-ci il tarixli Elmi Şurasının qərarı (Protokol №6) ilə nəşr olunur. Mingəçevir, 2016, 225 s. Dərs vəsait
 11. Əliyev A.Ə., Mustafayeva A.M. İqtisadi informatika dərs vəsaiti, Mingəçevir, MDU, dekabr, 2019, 321s.
 12. A.M.Mustafayeva, E.N.İsrafilova, A.Ə.Əliyeva, E.O.Xəlilov, A.M.Abdurrahmanova, G.S.Baxşiyeva. “MS TEAMS” proqramı və onun istifadə qaydaları üzrə metodik göstəriş. Mingəçevir Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının 13 iyul 2020-ci il tarixli iclasında (protokol №13) təsdiq edilmişdir.
 13. A.M.Mustafayeva, E.N.İsrafilova, A.Ə.Əliyeva, E.O.Xəlilov   C.B.Əlizadə, G.S.Baxşiyeva. İstehsalat təcrübəsinin keçirilməsi üçün metodik göstəriş. (050655-İnformasiya texnologiyaları ixtisası üzrə) Mingəçevir Dövlət Universitetinin Mühəndislik Fakültəsinin Elmi Şurasının 19.01.2020-ci il tarixli 05 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir
Contact

si

Soyadı, adı və atasının adı

Vəzifə

email

telefon

1

Mustafayeva A.M.

Kafedra müdiri, tex.f.d,

aida.mustafayeva@mdu.edu.az

 

(050)730 79 08

2

İsrafilova E.N.

Dosent, tex.f.d.

elmira.israfilova@mdu.edu.az

(050)528 55 41

3

Əliyeva A.Ə.

Dosent, tex.f.d.

almaz.aliyeva@mdu.edu.az

(055)663 46 46

4

Əhmədov M.Z.

tex.f.d, baş müəllim

mohubbat.ahmadov@mdu.edu.az

(050)595 10 03

5

Paşayev M.Ə.

Baş müəllim

mursal.pashayev@mdu.edu.az

(050)643 61 71

6

Xəlilov E. O.

Baş müəllim

rasmiyya.amiraslanova@mdu.edu.az

(050) 620 54 29

7

Əmiraslanova R.İ.

Baş müəllim

zemfira.aliyeva@mdu.edu.az

(050)977 91 38

8

Əliyeva Z.Ə.

Baş müəllim

elnur.xalilov@mdu.edu.az

(055)683 06 33

9

Abdurrahmanova A.M.

Baş müəllim

asuda.abdurrahmanova@mdu.edu.az

(055)218 08 42

10

Əlizadə C.B.

Müəllim

ceyhun.alizada@mdu.edu.az

(051)917 57 56

11

Aslanova S.R.

Müəllim

saadat.aslanova@mdu.edu.az

(055)821 42 52

12

Əliyev B.S.

Müəllim

baxtiyar.aliyev@mdu.edu.az

(050)627 70 76

13

Nəsirova Ş.S

Müəllim

shabnam.nasirova@mdu.edu.az

(051)852 57 26

14

Əhmədova N.K.

Müəllim

narmin.ahmadova@mdu.edu.az

(055)440 48 34

15

Baxşiyeva G.S.

Müəllim

gunel.baxshiyeva@mdu.edu.az

(050)458 91 00

16

Tağıyev E.N.

Müəllim

elchin.taghiyev@mdu.edu.az

(050)978 76 88

17

Nuriyeva V.A.

Müəllim

valida.nutiyeva@mdu.edu.az

(070)588 12 15

18

Əsədova M.Y.

Müəllim

maryam.asadova@mdu.edu.az

(055) 367 81 41

19

İslamova D.Ş.

Laborant

dinara.bayramova@mdu.edu.az

(055)821 41 21

20

Səmədzadə M.E.

Laborant

madina.samadzada@mdu.edu.az

(055)489 55 33