Tələbə Təşkilatları

Tələbə Təşkilatları

Student Organizations

Student Youth Organization

The student youth organization was founded the year of the emergence of Mingechevir State University in 2015. It was included in the “Union of Azerbaijani Student Youth Organizations”, founded on November 20, 2009 jointly with the organizations of the same name of 105 higher and secondary institutions.

The main goal of the CFR is to represent and protect the interests of each student in the direction of implementing the state policy of youth. To ensure their participation in the socio-political, cultural, and economic life of the republic.

The main tasks of the organization are as follows:

 • Implementation of works aimed at solving social problems of students
 • Conducting educational activities among students.
 • Rational organization of students’ leisure time.
 • Ensuring the rights of students.
 • Ensuring the participation of talented and creative students in competitions, Olympiads, exhibitions, festivals held in the republic and abroad.
 • Implementation of preventive measures against drug addiction, alcoholism, crime, immorality and other negative phenomena among students.
 • Organization of competitions, seminars, festivals, forums, meetings, exhibitions, promotions, round tables,

scientific conferences, trainings, mass advertising campaigns, discussion clubs, discussions, symposiums and meetings with famous personalities with the participation of students.

 • Publication of newspapers and magazines in order to convey information about events taking place in the socio-political, socio-economic and cultural life of the republic, as well as the implementation of activities related to students and youth.
 • Organization of clubs, courses, studios, clubs to ensure the intellectual development, interests and inclinations of students.
 • Submitting tasks to the Scientific Council related to the study of problems and making appropriate decisions. Raising a petition to the leadership of higher and secondary educational institutions.
 • Obtaining information about the number of students, their attendance, behavior, and provision of their dormitory from the relevant departments and faculties.
 • Implementation of other rights not prohibited by law.

 

Clubs active in SYO:

 • Intellectual Games Club

The goal of the intellectual games club is to find potential intellectual students and ensure the rational organization of their leisure time.

 • ART Club

The aim of the ART club is to identify students who are interested in artistic creativity at the university and provide conditions for demonstrating them in this field.

 • Book Club
 • The purpose of the book club is to become an assistant in increasing interest in the books among university students, to organize meetings with writers and poets, to organize days of expressive reading and poetry.
 • Club of Young Leaders

The goal of the Young leaders club is to organize trainings, seminars, entertaining and educational games at the university and to support students in becoming a leader

 • Club of Young Patriots

The goal of the club of young patriots is to instill affection for the Motherland, the land, and the traditions of statehood among students, to inform them about the glorious past of Azerbaijan and its history.

 • Debate Club

The main goal of the debate club is to develop the abilities of oratory, analysis and rhetoric among students. The Debate Club unites students of our university who are interested in debates and polemics.

 • Theater Club

The purpose of the theater club is to provide staging of various works and performances.

 • The club of the cheerful and resourceful

The goal of the Funny and Resourceful Club is to provide the preparation of humorous skits, parodies and their staging.

 • Conversation Club

The Conversation Club consists of thematic goals and its main task is communication. The teacher works with students on grammatical constructions, useful phrases, and verbal types. During the experience of conducting debates and dialogues, conversational skills are developed and consolidated.

 • Club MIX.

The purpose of the MIX Club is to provide various trainings, seminars, entertaining and educational games and sports competitions.

Tələbə Gənclər Təşkilatı

Mingəçevir Dövlət Universiteti yarandığı 2015-ci ildə onun tərkibində Tələbə Gənclər Təşkilatı da təsis olundu və 105 ali və orta ixtisas təhsil müəssiələri Tələbə Gənclər Təşkilatları ilə birlikdə 20 noyabr 2009-cu ildə təsis edilmiş “Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı” nın tərkibinə qatılmışdır.

 

TGT-lərin əsas məqsədi dövlət gənclər siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində tələbələrin və ayrı-ayrılıqda hər bir tələbənin maraqlarını təmsil və müdafiə etmək, respublikanın ictimai-siyasi, mədəni, sosial, iqtisadi həyatında onların fəal iştirakını təmin etməkdir.

 

Təşkilatın əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

 • Tələbələrin sosial problemlərinin həlli istiqamətində işin həyata keçirilməsi;
 • Tələbələr arasında maarifləndirmə işinin aparılması;
 • Tələbələrin asudə vaxtının səmərəli təşkil edilməsi;
 • Tələbələrin hüquqlarının təmin edilməsi;
 • Respublikanın daxilində və xaricində keçirilən müsabiqələrdə, olimpiadalarda, sərgilərdə, festivallarda istedadlı və yaradıcı tələbələrin iştirakının təmin edilməsi;
 • Tələbələr arasında narkomaniya, alkoqolizm, cinayətkarlıq, əxlaqsızlıq və digər neqativ meyllərə qarşı profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi;
 • Tələbələrin iştirakı ilə müsabiqələrin, seminarların, festivalların, forumların, toplantıların, sərgilərin, aksiyaların, dəyirmi masaların, elmi konfransların, təlim kurslarının, kütləvi təbliğat kompaniyalarının, diskussiya klublarının, müzakirələrin, simpoziumların, görkəmli şəxslərlə görüşlərin təşkil edilməsi;
 • Tələbə və gənclərlə bağlı həyata keçirilən tədbirlər, habelə respublikanın ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında baş verən hadisələr barədə məlumatların çatdırılması məqsədi ilə qəzet və dərgilərin nəşr olunması;
 • Tələbələrin maraq və meyllərini, intellektual inkişafını təmin etmək üçün dərnəklərin, studiyaların, klubların, kursların, xidmətlərin təşkil edilməsi;
 • Tələbələrin problemlərinin öyrənilməsi və müvafiq qərarların qəbul olunması üçün Elmi Şuraya məsələlərin çıxarılması, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin rəhbərliyi qarşısında vəsadətin qaldırılması;
 • Təhsil alan tələbələrin sayı, onların dərsə davamiyyəti, nizam-intizamı, yataqxana ilə təminatı barədə müvafiq kafedra və fakültələrdən məlumatların alınması;
 • Qanunvericilikdə qadağan edilməyən digər vəzifələrin həyata keçirilməsi.

TGT-də fəaliyyət göstərən klublar:

 • İntellektual oyunlar klubu

İntellektual oyunlar klubunun məqsədi universitetimizdə intellektual potensiala malik olan tələbələri aşkar etmək və onların asudə vaxtlarının səmərəli təşkilini təmin etməkdir.

 • ART klubu

ART klubunun məqsədi universitetimizdə incəsənətə marağı olan və bu sahədə bacarığı olan tələbəri akşar etmək və onları bu sahədə özlərini nümayiş etdirmək üçün şəraitin yaradılmasını təmin etməkdir.

 • Kitab klubu

Kitab klubunun məqsədi universitetimizdə tələbələr arasında kitaba marağın artırılmasında yardımçı olmaq, yazıçı və şairlərlə görüşlər təşkil etmək, bədii qiraət və poeziya günlərini təşkilini təmin etməkdir.

 • Gənc Liderlər klubu

Gənc Liderlər klubunun məqsədi universitet təlimlər, seminarlar, əyləncəli və maarifləndirici oyunlar təşkil edərək tələbələrin gələcəkdə bir lider kimi yetişməsində yardımçı olmaqdır.

 • Hərbi vətənpərvərlik klubu

Hərbi vətənpərvərlik klubunun məqsədi tələbələrimiz arasında vətənə, torpağa bağlılıq, dövlətçilik ənənələrinin tələbələr arasında aşılanması, Azərbaycanın şanlı keçmişi və tarixi haqqında məlumatlar vermək, Şəhidlərimizin xatirələrini uca tutmaq, Şəhid ailələrinə ziyarətlərin təşkilini təmin etməkdir.

 • Debat klubu

Debat klubunun əsas məqsədi tələbələrin natiqlik, analiz, ritorika qabiliyyətini inkişaf etdirməkdir. Debat klubu öz ətrafında debata, araşdırmalara, polemikaya marağı olan Universitetimizin tələbələrini birləşdirir.

 • Teatr klubu

Teatr klubunun məqsədi müxtəlif əsər və tamaşaların səhnələşdirilməsini təmin etməkdir.

 • Şən və hazırcavablar klubu

Şən və hazırcavablar klubunun məqsədi müxtəlif yumoristik səhnələr, parodiyalar hazırlamaq və onları səhnələşdirilməsini təmin etməkdir.

 • Conversation klubu

Conversation klubu – tematik məşqələlərdən ibarətdir və əsas məqsədi ünsiyyətdir. Müəllim müəyyən bir mövzuda tələbələrlə faydalı ifadələr, şifahi növlər, qrammatik konstruksiyalar işləyir. Disput və dialoqların aparılması təcrübəsində danışıq bacarıqları inkişaf edir və möhkəmlənir. 

 • MİX klubu

MİX klubun məqsədi müxtəlif təlimlər, seminarlar, əyləncəli və maarifləndirici oyunlar, idman yarışları keçirilməsini təmin etməkdir.