Our new brand

In order to modernize the image and reputation of Mingachevir State University (MSU), rebranding was carried out and a new corporate style of the university was approved. The corporate style reflects the new logo of MSU, colors, artistic design, the general ideological content of the brand and other elements.

The logo symbolically means the initial letter of the name of the city of Mingahevir, where the university is located. Along with this, the logo – the source of reason and science – resembles a book and reflects an open door leading to a successful future.

In the new corporate style for the university, 2 colours have been chosen: yellow and blue. Yellow color means a symbol of light – the Sun. Blue color – the waters of the Kur River.

Yeni brendimiz

Mingəçevir Dövlət Universitetinin (MDU) imicinin və nüfuzunun modernləşdirilməsi məqsədilə rebrendinq həyata keçirilib və universitetin yeni korporativ stili təsdiq olunub. Korporativ stildə MDU-nun yeni loqosu, rənglər, bədii tərtibat, brendin ümumi ideoloji məzmunu və digər elementlər öz əksini tapıb.

Loqo şərti olaraq universitetin yerləşdiyi şəhərin – Mingəçevirin baş hərfini əks etdirir. Bununla yanaşı, loqo elm və bilik mənbəyi olan kitaba bənzəyir və universitetin uğurlu gələcəyə açılan qapı olduğunu əks etdirir.

Yeni korporativ stildə universitetin rəngləri sarı və mavi rəng seçilib. Sarı rəng enerji rəmzi olan Günəşi, mavi rəng isə Kür çayını bildirir.

Yeni brendimiz

Mingəçevir Dövlət Universitetinin (MDU) imicinin və nüfuzunun modernləşdirilməsi məqsədilə rebrendinq həyata keçirilib və universitetin yeni korporativ stili təsdiq olunub. Korporativ stildə MDU-nun yeni loqosu, rənglər, bədii tərtibat, brendin ümumi ideoloji məzmunu və digər elementlər öz əksini tapıb.

Loqo şərti olaraq universitetin yerləşdiyi şəhərin – Mingəçevirin baş hərfini əks etdirir. Bununla yanaşı, loqo elm və bilik mənbəyi olan kitaba bənzəyir və universitetin uğurlu gələcəyə açılan qapı olduğunu əks etdirir.

Yeni korporativ stildə universitetin rəngləri sarı və mavi rəng seçilib. Sarı rəng enerji rəmzi olan Günəşi, mavi rəng isə Kür çayını bildirir.

Logo1
Loqo2
Logo1
Loqo2
Logo1
Loqo2