Human resources

About Department

It was established on October 25, 2019 according to resolution No187 of the Rector of Mingachevir State University. In its work, the department is guided by the labor legislation of the Republic of Azerbaijan, the laws of the Republic of Azerbaijan “about education” and “about science”, the regulation on Higher School, orders and resolutions of the Ministry of Education, the Charter of MSU, as well as the decisions and instructions of the management of MSU, as well as the regulation on the work (activity) plan of the department is drawn up separately for each academic year and approved by the rector. The department employs a senior specialist who is directly subordinate to the rector of the University. The department has 2 employees at the same time. The chief specialist and other employees carry out the tasks specified in the regulation, and are responsible for the implementation of the assigned tasks.

Şöbədə görülən işlər

– Mingəçevir Dövlət Universitetinin iqtisadi və sosial inkişaf planları əsasında kadrlara tələbatının müəyyənləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması işində iştirak edir;

– Əmək qanunvericiliyinə, Əsasnamə və təlimatlara əsasən işçilərin işə qəbulu, işdən çıxarılması, bir iş yerindən başqasına keçirilməsi, vəzifələrinin böyüdülməsi, mükafatlandırılması, kadrların ixtisasının artırılması və s. sənədləri rəsmiləşdirmək;     

 – İşçilərlə bağlanan əmək müqavilələrinin layihələrini hazırlamaq, əmək müqaviləsi bildirişlərini qeydiyyata alınması üçün elektron informasiya sisteminə daxil etmək;

– Əməkhaqqının düzgün hesablanması, işdən azad olunma, bir işdən digərinə keçirilmə ilə əlaqədar müraciət edən təhsil işçilərini qəbulunu həyata keçirmək və müvafiq qaydada rəsmiləşdirmək;

–   Vəzifə və ixtisas dərəcələrini artırmaq üçün mütəxəssislərin işgüzarlıq keyfiyyətini öyrənmək;

–   İşçilərlə əmək münasibətlərinin əmək qanunvericiliyinə uyğun tənzimlənməsi üçün kadr sənədləşmələrini aparmaq;

–  İşçilərə məzuniyyətlərin verilməsinin uçotunu aparmaq, məzuniyyətdən vaxtında, tərtib edilmiş qrafik üzrə istifadə edilməsinə nəzarət etmək;

– Şəxsi işlərin və əmək kitabçalarının mövcud tələblərə uyğun tərtibini təmin etmək;

– Tabel uçotunu, ezamiyyə qrafiklərinin tərtibi və yerinə yetirilməsini təşkil etmək;

 – Kadr axıcılığını, üzrsüz işburaxma hallarını və digər əmək intizamı pozuntularını təhlil etmək, əmək qanunvericiliyinə uyğun intizam tənbehi tədbirlərinin tətbiqi haqqında sənədləşməni aparmaq;

Şöbə müdiri

Əlaqə

Tel: 024-27-5-91-99

insan.resurslari@mdu.edu.az

İnsan resursları

Şöbə haqqında

Mingəçevir Dövlət Universitetinin rektorunun 25 oktyabr 2019-cu il tarixli 187 № li əmri ilə yaradılıb. Şöbə öz işində Azərbaycan Respublikasının Əmək qanunvericiliyini, “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunlarını, ali məktəb haqqında Əsasnaməni, Təhsil Nazirliyinin əmr və sərəncamlarını, MDU-nun nizamnaməsini, həmçinin MDU-nun rəhbərliyinin qərar və göstərişlərini, habelə MDU-nun İnsan resursları şöbəsi haqqında Əsasnaməni rəhbər tutur. Şöbənin iş (fəaliyyət) planı hər tədris ili üçün ayrıca tərtib olunur və rektor tərəfindən təsdiq edilir. Şöbədə universitetin rektoruna bilavasitə tabe olan baş mütəxəssis çalışır. Şöbənin eyni zamanda 2 nəfər tabelçi əməkdaşı var. Baş mütəxəssis və digər əməkdaşlar Əsasnamədə göstərilən vəzifələri həyata keçirir, verilən tapşırıqların yerinə yetirilməsində məsuliyyət daşıyır.

Şöbədə görülən işlər

– Mingəçevir Dövlət Universitetinin iqtisadi və sosial inkişaf planları əsasında kadrlara tələbatının müəyyənləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması işində iştirak edir;

– Əmək qanunvericiliyinə, Əsasnamə və təlimatlara əsasən işçilərin işə qəbulu, işdən çıxarılması, bir iş yerindən başqasına keçirilməsi, vəzifələrinin böyüdülməsi, mükafatlandırılması, kadrların ixtisasının artırılması və s. sənədləri rəsmiləşdirmək;     

 – İşçilərlə bağlanan əmək müqavilələrinin layihələrini hazırlamaq, əmək müqaviləsi bildirişlərini qeydiyyata alınması üçün elektron informasiya sisteminə daxil etmək;

– Əməkhaqqının düzgün hesablanması, işdən azad olunma, bir işdən digərinə keçirilmə ilə əlaqədar müraciət edən təhsil işçilərini qəbulunu həyata keçirmək və müvafiq qaydada rəsmiləşdirmək;

–   Vəzifə və ixtisas dərəcələrini artırmaq üçün mütəxəssislərin işgüzarlıq keyfiyyətini öyrənmək;

–   İşçilərlə əmək münasibətlərinin əmək qanunvericiliyinə uyğun tənzimlənməsi üçün kadr sənədləşmələrini aparmaq;

–  İşçilərə məzuniyyətlərin verilməsinin uçotunu aparmaq, məzuniyyətdən vaxtında, tərtib edilmiş qrafik üzrə istifadə edilməsinə nəzarət etmək;

– Şəxsi işlərin və əmək kitabçalarının mövcud tələblərə uyğun tərtibini təmin etmək;

– Tabel uçotunu, ezamiyyə qrafiklərinin tərtibi və yerinə yetirilməsini təşkil etmək;

 – Kadr axıcılığını, üzrsüz işburaxma hallarını və digər əmək intizamı pozuntularını təhlil etmək, əmək qanunvericiliyinə uyğun intizam tənbehi tədbirlərinin tətbiqi haqqında sənədləşməni aparmaq;

Şöbə müdiri

Contact

Tel: 024-27-5-91-99

insan.resurslari@mdu.edu.az