Elmi şura

Elmi Şura haqqında

MİNGƏÇEVİR DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN ELMİ ŞURASI HAQQINDA

Mingəçevir Dövlət Universitetinin (bundan sonra MDU) Elmi Şurası haqqında Əsasnamə «Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  13 iyun 2000-ci il tarixli 349 nömrəli Fərmanına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 4 dekabr 2001-ci il tarixli 191 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Özünüidarəetmə prinsipi əsasında fəaliyyət göstərən dövlət ali təhsil müəssisələri haqqında Əsasnamə»yə və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 10 noyabr 1997-ci il tarixli, 792 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası haqqında Əsasnamə”yə müvafiq olaraq hazırlanmışdır və MDU-nun Elmi Şurasının (bundan sonra Elmi Şura) yaradılmasının və  fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini müəyyən edir.

Tutduğu vəzifəyə görə Elmi Şuranın tərkibinə rektor, prorektorlar, Elmi katib, fakültə dekanları, Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri, uyğun şöbə müdirləri, Tələbə gənclər təşkilatının, Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədrləri daxildir. Elmi Şuranın digər üzvləri gizli səsvermə yolu ilə seçilmişdir.

Elmi Şura universitetin perspektiv inkişafı üçün müvafiq prinsipial funksiyaları həyata keçirir, qanunverici bir orqan kimi müxtəlif sahələr üzrə universitetin fəaliyyətini tənzimləyir. Dekan, kafedra müdiri, professor və s. vəzifələrinə seçkilərin keçirilməsi, təqaüdlərin təyin edilmə qaydalarını qüvvədə olan normativlərə uyğun müəyyənləşdirir, adlı təqaüdlərin təsis edilməsi və digər funksiyaları yerinə yetirir. Elmi Şura fakültələrin, kafedraların, laboratoriyaların yaradılması, zəruri struktur dəyişikliklərinin həyata keçirilməsi, universitetin istedadlı və əlaçı tələbələrini hərtərəfli qayğı ilə əhatə etmək üçün müvafiq qərarlar qəbul edir.

Universitet əməkdaşlarına elmi adların verilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası qarşısında Elmi Şura vəsatət qaldırır, zərurət yarandığı halda MDU-nun Nizamnaməsinə əlavələr və dəyişikliklər edir, MDU kollektivinin daxili intizam qaydalarını təsdiq edir.

Elmi Şura Universitetin Strateji İnkişaf Planını təsdiq edir, universitetin mühüm təhsil və elm siyasətini, beynəlxaq əlaqələrin prioritet istiqamətlərini, kadr və sosial məsələləri, MDU-nun infrastrukturunun inkişaf etdirilməsini və digər perspektiv planların yerinə yetirilməsini təmin edir.

Elmi Şuranın tərkibi

MİNGƏÇEVİR DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN ELMİ ŞURA ÜZVLƏRİNİN SİYAHISI

 1. BAYRAMOV ŞAHIN VAQIF OĞLU (SƏDR)
 2. ƏLIYEV RÖVŞƏN RIZVAN OĞLU (SƏDR MÜAVINI)
 3. ƏYYUBOV VEYSƏL SEYFƏL OĞLU
 4. EYYUBOVA KƏMALƏ SƏMƏD QIZI (ELMI KATIB)
 5. ABBASOV ARIZ MIRƏZIM OĞLU
 6. QƏDIMLI NÜŞABƏ ASTAN QIZI
 7. ZEYNALOV NIZAMI DILƏNÇI OĞLU
 8. YUSIFOVA TƏRANƏ FIRQƏT QIZI
 9. CƏFƏROVA ESMIRA HILAL QIZI
 10. MUSTAFAYEV VÜQAR SABIR OĞLU
 11. ŞƏFAQƏTOV GÜNƏŞ MUSA OĞLU

Elmi şura

Elmi Şura haqqında

MİNGƏÇEVİR DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN ELMİ ŞURASI HAQQINDA

Mingəçevir Dövlət Universitetinin (bundan sonra MDU) Elmi Şurası haqqında Əsasnamə «Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  13 iyun 2000-ci il tarixli 349 nömrəli Fərmanına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 4 dekabr 2001-ci il tarixli 191 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Özünüidarəetmə prinsipi əsasında fəaliyyət göstərən dövlət ali təhsil müəssisələri haqqında Əsasnamə»yə və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 10 noyabr 1997-ci il tarixli, 792 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası haqqında Əsasnamə”yə müvafiq olaraq hazırlanmışdır və MDU-nun Elmi Şurasının (bundan sonra Elmi Şura) yaradılmasının və  fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini müəyyən edir.

Tutduğu vəzifəyə görə Elmi Şuranın tərkibinə rektor, prorektorlar, Elmi katib, fakültə dekanları, Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri, uyğun şöbə müdirləri, Tələbə gənclər təşkilatının, Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədrləri daxildir. Elmi Şuranın digər üzvləri gizli səsvermə yolu ilə seçilmişdir.

Elmi Şura universitetin perspektiv inkişafı üçün müvafiq prinsipial funksiyaları həyata keçirir, qanunverici bir orqan kimi müxtəlif sahələr üzrə universitetin fəaliyyətini tənzimləyir. Dekan, kafedra müdiri, professor və s. vəzifələrinə seçkilərin keçirilməsi, təqaüdlərin təyin edilmə qaydalarını qüvvədə olan normativlərə uyğun müəyyənləşdirir, adlı təqaüdlərin təsis edilməsi və digər funksiyaları yerinə yetirir. Elmi Şura fakültələrin, kafedraların, laboratoriyaların yaradılması, zəruri struktur dəyişikliklərinin həyata keçirilməsi, universitetin istedadlı və əlaçı tələbələrini hərtərəfli qayğı ilə əhatə etmək üçün müvafiq qərarlar qəbul edir.

Universitet əməkdaşlarına elmi adların verilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası qarşısında Elmi Şura vəsatət qaldırır, zərurət yarandığı halda MDU-nun Nizamnaməsinə əlavələr və dəyişikliklər edir, MDU kollektivinin daxili intizam qaydalarını təsdiq edir.

Elmi Şura Universitetin Strateji İnkişaf Planını təsdiq edir, universitetin mühüm təhsil və elm siyasətini, beynəlxaq əlaqələrin prioritet istiqamətlərini, kadr və sosial məsələləri, MDU-nun infrastrukturunun inkişaf etdirilməsini və digər perspektiv planların yerinə yetirilməsini təmin edir.

Elmi Şuranın tərkibi

MİNGƏÇEVİR DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN ELMİ ŞURA ÜZVLƏRİNİN SİYAHISI

 1. BAYRAMOV ŞAHIN VAQIF OĞLU (SƏDR)
 2. ƏLIYEV RÖVŞƏN RIZVAN OĞLU (SƏDR MÜAVINI)
 3. ƏYYUBOV VEYSƏL SEYFƏL OĞLU
 4. EYYUBOVA KƏMALƏ SƏMƏD QIZI (ELMI KATIB)
 5. ABBASOV ARIZ MIRƏZIM OĞLU
 6. QƏDIMLI NÜŞABƏ ASTAN QIZI
 7. ZEYNALOV NIZAMI DILƏNÇI OĞLU
 8. YUSIFOVA TƏRANƏ FIRQƏT QIZI
 9. CƏFƏROVA ESMIRA HILAL QIZI
 10. MUSTAFAYEV VÜQAR SABIR OĞLU
 11. ŞƏFAQƏTOV GÜNƏŞ MUSA OĞLU

Elmi şura

Elmi Şura haqqında

MİNGƏÇEVİR DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN ELMİ ŞURASI HAQQINDA

Mingəçevir Dövlət Universitetinin (bundan sonra MDU) Elmi Şurası haqqında Əsasnamə «Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  13 iyun 2000-ci il tarixli 349 nömrəli Fərmanına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 4 dekabr 2001-ci il tarixli 191 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Özünüidarəetmə prinsipi əsasında fəaliyyət göstərən dövlət ali təhsil müəssisələri haqqında Əsasnamə»yə və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 10 noyabr 1997-ci il tarixli, 792 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası haqqında Əsasnamə”yə müvafiq olaraq hazırlanmışdır və MDU-nun Elmi Şurasının (bundan sonra Elmi Şura) yaradılmasının və  fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini müəyyən edir.

Tutduğu vəzifəyə görə Elmi Şuranın tərkibinə rektor, prorektorlar, Elmi katib, fakültə dekanları, Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri, uyğun şöbə müdirləri, Tələbə gənclər təşkilatının, Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədrləri daxildir. Elmi Şuranın digər üzvləri gizli səsvermə yolu ilə seçilmişdir.

Elmi Şura universitetin perspektiv inkişafı üçün müvafiq prinsipial funksiyaları həyata keçirir, qanunverici bir orqan kimi müxtəlif sahələr üzrə universitetin fəaliyyətini tənzimləyir. Dekan, kafedra müdiri, professor və s. vəzifələrinə seçkilərin keçirilməsi, təqaüdlərin təyin edilmə qaydalarını qüvvədə olan normativlərə uyğun müəyyənləşdirir, adlı təqaüdlərin təsis edilməsi və digər funksiyaları yerinə yetirir. Elmi Şura fakültələrin, kafedraların, laboratoriyaların yaradılması, zəruri struktur dəyişikliklərinin həyata keçirilməsi, universitetin istedadlı və əlaçı tələbələrini hərtərəfli qayğı ilə əhatə etmək üçün müvafiq qərarlar qəbul edir.

Universitet əməkdaşlarına elmi adların verilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası qarşısında Elmi Şura vəsatət qaldırır, zərurət yarandığı halda MDU-nun Nizamnaməsinə əlavələr və dəyişikliklər edir, MDU kollektivinin daxili intizam qaydalarını təsdiq edir.

Elmi Şura Universitetin Strateji İnkişaf Planını təsdiq edir, universitetin mühüm təhsil və elm siyasətini, beynəlxaq əlaqələrin prioritet istiqamətlərini, kadr və sosial məsələləri, MDU-nun infrastrukturunun inkişaf etdirilməsini və digər perspektiv planların yerinə yetirilməsini təmin edir.

Elmi Şuranın tərkibi

MİNGƏÇEVİR DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN ELMİ ŞURA ÜZVLƏRİNİN SİYAHISI

 1. BAYRAMOV ŞAHIN VAQIF OĞLU (SƏDR)
 2. ƏLIYEV RÖVŞƏN RIZVAN OĞLU (SƏDR MÜAVINI)
 3. ƏYYUBOV VEYSƏL SEYFƏL OĞLU
 4. EYYUBOVA KƏMALƏ SƏMƏD QIZI (ELMI KATIB)
 5. ABBASOV ARIZ MIRƏZIM OĞLU
 6. QƏDIMLI NÜŞABƏ ASTAN QIZI
 7. ZEYNALOV NIZAMI DILƏNÇI OĞLU
 8. YUSIFOVA TƏRANƏ FIRQƏT QIZI
 9. CƏFƏROVA ESMIRA HILAL QIZI
 10. MUSTAFAYEV VÜQAR SABIR OĞLU
 11. ŞƏFAQƏTOV GÜNƏŞ MUSA OĞLU