Register Office

About the department

The department was established by the order of the rector of Mingachevir State University dated October 25, 2019. The department is guided by the “instruction on clerical work in state authorities, institutions, organizations and enterprises” approved by the decree of the president of the Republic of Azerbaijan, the regulation on the Higher School, the orders and resolutions of the Ministry of Education, as well as the head of the Higher School. The work (activity) plan is drawn up separately for each academic year and approved by the rector. The department is headed by the head of the department, who is directly subordinate to the rector of the University. The head of the stationery is appointed and dismissed by the rector of the University. The head of the department is in charge of the activities of the department, carries out the tasks specified in the regulation and is responsible for fulfilling the assigned tasks.

Work carried out in the department

 • To organize Mingachevir State University clerical work accurately and without interruption;
 • Submitting incoming documents from the Presidential Administration of the Republic of Azerbaijan, the Cabinet of Ministers, the Milli Majlis ( National Assembly), the Ministry of Education, educational institutions and other departments and organizations to the management for timely review, registering them after they have been written, and distributing them to relevant departments and faculties;
 • To organize the reception of internal documents properly, submission to the management, registration, storage, timely and prompt delivery of relevant documents, construction, as well as permanent protection;
 • To organize the preparation of individual projects, orders and decrees, letters, references and other documents on the instructions of the management and their agreement with the relevant structural units;
 • To control the execution of documents;
 • Placement of archival documents, acceptance of documents from structural departments of the university, examination, preservation, preparation for handing over to the state archive, and providing references to incoming applications about archival documents.

Şöbə müdiri

Əməkdaşlar

Şahnaz Nəbiyeva  – kiçik mütəxəssis

Bulqeyis Cabbarova  – arxivçi

Dəftərxana ilə əlaqəli sənədlər

Qərarlar, əmrlər, sərəncamlar, məktublar, ərizələr.

Əlaqə

Telefon: 024-27-5-91-99

Email: defterxana@mdu.edu.az

Dəftərxana

Şöbə haqqında

Şöbə Mingəçevir Dövlət Universitetinin rektorunun 25 oktyabr 2019-cu il tarixli əmri ilə yaradılıb. Şöbə öz işində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət hakimiyyət orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ı, ali məktəb haqqında Əsasnaməni, Təhsil Nazirliyinin, həmçinin ali məktəb rəhbərinin əmr və Sərəncamlarını rəhbər tutur. İş (fəaliyyət) planı hər tədris ili üçün ayrıca tərtib olunur və rektor tərəfindən təsdiq edilir. Şöbəyə universitetin rektoruna bilavasitə tabe olan şöbə müdiri rəhbərlik edir. Dəftərxana müdiri vəzifəyə universitetin rektoru tərəfindən təyin edilir və vəzifədən azad edilir. Şöbənin müdiri şöbənin fəaliyyətinə rəhbərlik edir, Əsasnamədə göstərilən vəzifələri həyata keçirir və verilən tapşırıqların yerinə yetirilməsində məsuliyyət daşıyır.

Şöbədə görülən işlər

 • Mingəçevir Dövlət Universitetinin kargüzarlıq işlərini dəqiq və fasiləsiz təşkil etmək;
 • Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyası, Nazirlər Kabineti, Milli Məclis, Təhsil Nazirliyi, tədris müəssisələri və digər idarə, təşkilatlardan daxil olan sənədlərin vaxtı-vaxtında baxılması üçün rəhbərliyə təqdim edilməsi, dərkənar yazıldıqdan sonra qeydiyyata alınması, müvafiq şöbə və fakültələrə paylanmasını həyata keçirmək;
 • Daxili sənədlərin qəbulunu, rəhbərliyə təqdim edilməsini, qeydiyyatını, saxlanılmasını, aidiyyatı üzrə vaxtında və operativ çatdırılmasını, işə tikilməsini və eləcə də daimi qorunmasını düzgün təşkil etmək;
 • Rəhbərliyin tapşırığı ilə ayrı-ayrı layihə, əmr və sərəncamlar, məktub, arayış və digər sənədlərin hazırlanması və aidiyyatı struktur bölmələri ilə razılaşdırılmasını təşkil etmək;
 • Sənədlərin icrasına nəzarət etmək;

Arxiv sənədlərinin yerləşdirilməsi, universitetin struktur bölmələrindən sənədlərin qəbul edilməsi, ekspertiza aparılması, qorunması, dövlət arxivinə təhvil verilməsi üçün hazırlanması və arxiv sənədləri haqqında daxil olan ərizələrə arayışların verilməsi işlərini yerinə yetirmək.

Şöbə müdiri

Employees

Şahnaz Nəbiyeva  – kiçik mütəxəssis

Bulqeyis Cabbarova  – arxivçi

Dəftərxana ilə əlaqəli sənədlər

Qərarlar, əmrlər, sərəncamlar, məktublar, ərizələr.

Contact

Telefon: 024-27-5-91-99

Email: defterxana@mdu.edu.az