Müasir təhsil, doğru seçim, uğurlu karyera

FACULTY OF ENGİNEERİNG

FACULTY OF ENGİNEERİNG

Fakültə haqqında

Mühəndislik fakültəsi 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1991-ci il 23 aprel 274  nömrəli qərarı ilə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye Universitetinin (hazırki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) Mingəçevir filialı yaradıldıqda filialda “Energetika” fakultəsi kimi fəaliyyətə başlamışdır. 1994-cü ildə onun adı dəyişdirilərək “Energetika və mexanika”, 2016-cı il sentyabr ayından fakültə yenidən formalaşıb və Mühəndislik fakültəsi adlandırılıb.

Mühəndislik fakültəsi Mingəçevir Dövlət Universitetinin tədris, elm və inzibati bölməsi olmaqla, öz fəaliyyətini “Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”na, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 yanvar 2011-ci il tarixli 9 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Ali Təhsil Müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi, Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli 348 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları”, Təhsil nazirinin 10 noyabr 1997-ci il tarixli 793 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisəsinin fakültəsi haqqında Əsasnamə”nin tələblərinə uyğun şəkildə qurmuşdur.

Müxtəlif vaxtlarda fakültəyə 1991-2000-ci illərdə dosent Aslan Dəmirli, 2000-2002-ci illərdə dosent Rauf Məmmədov, 2002-2015-ci illərdə dosent Qəhrəman Kələşov rəhbərlik edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının 24 iyul 2015-ci tarixli sərəncamı ilə Mingəçevir Politexnik İnstitutunun bazasında Mingəçevir Dövlət Universitetinin yaranması ilə əlaqədar yenidən təşkil olunan “Energetika və mexanika” fakültəsinə texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Vüqar Sabir oğlu Mustafayev rəhbərlik etmişdir. 2020-ci il yanvar ayından fakültəyə texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Almaz Əli qızı Əliyeva rəhbərlik edir.

Fakültə Elmi Şurası haqqında

MDU-nun yaradılması və bununla bağlı həyata keçirilən dəyişikliklər ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan Respublikasının təhsil nazirinin 10 noyabr 1997-ci il tarixli 794 saylı əmri ilə təsdiq olunmuş “Ali təhsil müəssisəsinin fakültə Elmi Şurası haqqında əsasnamə”yə uyğun şəkildə 30 oktyabr 2015-ci il tarixində rektorun sədrliyi ilə fakültənin professor-müəllim heyətinin ümumi iclası keçirilmişdir. İclasda, “Əsasnamə”yə uyğun olaraq, 8 nəfəri tutduqları vəzifələrinə görə, 5 nəfəri isə gizli səsvermə yolu ilə fakültə Elmi Şurasına daxil edilmişlər.

2019-2020-ci tədris ilində fakültədə aparılan struktur dəyişiklikləri ilə əlaqədar olaraq, “Əsasnamə”yə uyğun olaraq, fakültə Elmi Şurasının da tərkibində dəyişiklik edilmişdir.  

 

Elmi Şura üzvləri:

 1. Əliyeva Almaz Əli qızı (dekan əvəzi, EŞ sədri),
 2. Qəhrəmanov Səbuhi Əbdül oğlu (dekan müavini),
 3. Aşurova Ülkər İzzət qızı (kafedra müdiri),
 4. İsmayılov Mahir Balaca oğlu (kafedra müdiri),
 5. f.d.Mustafayeva Aidə Mübariz qızı (kafedra müdiri),
 6. Yusibova Təranə Firqət qızı (kafedra müdiri),
 7. Mustafayev Vüqar Sabir oğlu (Elm və innovasiyalar şöbəsinin müdiri)
 8. Şıxəliyeva Səadət Yaşar qızı (fakültə HT sədri),
 9. Heydərova Aidə Şahsuvar qızı (fakültə THT sədri),
 10. Məmmədli Xoşqədəm Elşən qızı (fakültə TEC sədri),
 11. Mehdiyev Məhyəddin Sadıq oğlu(Fizika və ekologiya kafedrasının dosenti),
 12. b/m Abbasov Ariz Mirəzim oğlu (HT sədri),
 13. b/m Abdurahmanova Asudə Məmmədəli qızı (elmi katib).
Fakültənin strukturu

Fəaliyyət dövrü ərzində fakültənin nəzdində müxtəlif sayda və adda kafedralar olmuş, bu kafedralarda müxtəlif ixtisaslar üzrə ali təhsilli mühəndis kadrları hazırlanmışdır. Hazırda fakültənin tabeliyində aşağıdakı 4 ixtisas kafedrası fəalliyyət göstərir:

 1. Energetika (kafedra müdiri dos.Ü.İ.Aşurova)
 2. Mexanika (kafedra müdiri dos.M.B.İsmayılov)
 3. İnformasiya texnologiyaları (kafedra müdiri t.f.d.A.M.Mustafayeva)
 4. Fizika və ekologiya (kafedra müdiri dos.T.F.Yusifova)

         Cari tədris ilində fakültədə yeni standartlara uygun olaraq (2020-ci il)- I kurslar üzrə  aşağıdakı 4 ixtisas üzrə əyani, 2 ixtisas üzrə isə həm əyani, həm də qiyabi təhsil formasında bakalavr dərəcəli mütəxəssis (kadr) hazırlığı işi həyata keçirilmişdir:

 1. 050504 – Ekologiya (əyani)
 2. 050606 – Ekologiya mühəndisliyi (əyani)
 3. 050608 – Energetika mühəndisliyi (əyani, qiyabi)
 4. 050616 – İnformasiya texnologiyaları (əyani)
 5. 050632 – Nəqliyyat mühəndisliyi (əyani, qiyabi)
 6. 050638 – Sənaye mühəndisliyi (əyani)

II-IV kurslar üzrə isə 6 ixtisas üzrə əyani, 1 ixtisas üzrə isə həm əyani, həm də qiyabi təhsil formasında bakalavr dərəcəli mütəxəssis (kadr) hazırlığı işi həyata keçirilmişdir:

 1. 050608 – Elektroenergetika mühəndisliyi (əyani)
 2. 050609 – İstilik energetikası mühəndisliyi (əyani və qiyabi)
 3. 050622 – Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi (əyani)
 4. 050643 – Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi (əyani)
 5. 050655 – İnformasiya texnologiyaları (əyani)
 6. 050649 – Ekologiya mühəndisliyi (əyani)
 7. 050510 – Ekologiya (əyani)

2020/2021-ci tədris ilində fakültədə aşağıdakı 5 ixtisas üzrə magistr dərəcəli mütəxəssis (kadr) hazırlığı işi də həyata keçirilmişdir:

 1. 060608 – Elektroenergetika mühəndisliyi (ixtisaslaşma – Elektroenergetika)(ak.məz.)
 2. 060609 – İstilik energetikası mühəndisliyi (ixtisaslaşma – İstilik elektrik stansiyaları)
 3. 060622 – Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi (ixtisaslaşma – Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi)
 4. 060632 – İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi (ixtisaslaşma – İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri)
 5. 060649 – Ekologiya mühəndisliyi (ixtisaslaşma – Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istafadə olunması)

Fakültədə aşağıdakı laboratoriyalar fəaliyyət göstərir:

 1. Fizika laboratoriyası
 2. Kimya laboratoriyası
 3. Mühəndis qrafikası laboratoriyası
 4. Avtomobillərin konstruksiyası
 5. İnformasiya texnologiyaları – 1
 6. İnformasiya texnologiyaları – 2

MDU-da İnformasiya texnologiyaları kafedrasında İnformasiya texnologiyaları ixtisası, eləcədə digər ixtisaslar kompüter texnologiyaları ilə sıx əlaqəlidir. Həmin ixtisaslarda müxtəlif laboratoriya işlərinin müasir texnika ilə yerinə yetirilməsi üçün kafedranın müəllim və laborantlarının kifayət qədər bacarıq və bilikləri var. Yenilənən kompüterlərə vacib proqramların, o cümlədən, Matlab proqramı (Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə, İnformatika-2, Matlab-dan istifadə etməklə tətbiqi məsələlərin həlli, Hesablama təcrübələri), Python proqramı (Proqramlaşdırma dilləri, Mühəndislər üçün proqramlaşdırma), C++ proqramı (Proqramlaşdırımanın əsasları, Obyekt-yönlü proqramlaşdırma) SQL proqramı (Verilənlər bazasının əsasları), Microsoft Office (İKT-baza kompüter bilikıəri) yüklənməsi üçün geniş imkan mövcuddur.

Laboratoriya otaqları sərbəst iş, laboratoriya, kurs işi və dissertasiya işləri üzrə tədris tədqiqatların aparılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu məqsədlə universitetdə 6 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

 1. İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 313 (8 kompüter, 1 elektron lövhə)
 2. İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 311 (6 kompüter, 1 elektron lövhə)
 3. İnformasiya texnologiyaları– Laboratoriya otağı 302 (8 kompüter, 1 elektron lövhə)
 4. İnformasiya texnologiyaları– İTM ( 16 kompüter, 1 elektron lövhə)
 5. İnformatika – Laboratoriya otağı 207 (8 kompüter )                                                                       
 6. İnformatika – Laboratoriya otağı 211 (8 kompüter,  1 elektron lövhə)          

      İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 313

 

İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 311

   

İnformatika – Laboratoriya otağı 207

 

İnformatika – Laboratoriya otağı 211

 

İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 302

 

İnformasiya texnologiyaları mərkəzi

Fakültə dekanı

Almaz Əliyeva

texnika elmləri namizədi, dosent

Əməkdaşlar
Dərs cədvəli
Xəbərlər
Elanlar
Layihələr
 1. Yıldız Teknik Universitetinin “Elektrik Elektronik fakültəsi” ilə MDU-nun Mühəndislik fakültəsinin əməkdaşlarının online formatda tanışlıq görüşü.
 2. MDU-nun MF-nin “İnformasiya texnologiyaları”, “Ekologiya”, “Energetika mühəndisliyi”, “Nəqliyyat mühəndisliyi” ixtisaslarında təhsil alan bir qrup tələbənin Yıldız Teknik,  KTO KARATAY  Universitetlərinin müvafiq ixtisaslarında distant formada qarşılıqlı dərs dinləmələrinə cəlb edilməsi.
 3. MDU-nun İnformasiya texnologiyaları, Energetika kafedralarında çalışan bir qrup akademik heyətin KTO KARATAY Universitetinin Mekatronik Mühendislığı, Bilgisayar Mühendislığı, Elektrik Elektronik Mühendislığı bölümlərinin akademik heyətinin əməkdaşlıq müstəvisində birgə tədqiqat işinə cəlb edilməsi.
 4. “İşğaldan azad olunmuş ərazilərin ekoloji problemləri” adlı seminarın keçirilməsi.
 5. Ümumdünyaİnformasiya Cəmiyyəti” gününə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın təşkili.
 6. Ekoloqlar gününə həsr edilmiş “ Su ehtiyatlarının istifadəsi və mühafizəsi” adlı seminarın təşkili.
 7. “Müasir mühəndisliyə yeni şağırışlar” mövzusunda elmi seminarın keçirilməsi.
 8. “Nəqliyyatda Smart texnologiyanın tətbiqi” adlı elmi seminarın keçirilməsi.
 9. “Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə” mövzusu ətrafında dəyirmi masanın təşkili.
 10. Energetiklər gününə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın təşkili və keçirilməsi.
Mühəndislik fakültəsi üzrə fəxri məzunlar

İnformasiya texnologiyaları kafedrasının məzunları

Məzunun adı, soyadı, atasının adı Məzun olduğu il Təhsil pilləsi İxtisas İşlədiyi müəssisə Vəzifə
1 Mustafayeva Aidə Mübariz qızı 2003 Bakalavriat İnformasiya işlənməsi və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri MDU, İnformasiya texnologiyaları kafedrası Kafedra müdiri
2005 Magistratura
2 Xəlilov Elnur Oqtay oğlu 1999 Bakalavriat İqtisadi informatika və avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri MDU, İnformasiya texnologiyaları mərkəzi, İnformasiya texnologiyaları kafedrası İnformasiya texnologiyaları mərkəzinin direktoru, baş müəllim
2001 Magistratura
3 Abdurrahmanova Asudə Məmmədəli qızı 2005 Bakalavriat İnformasiya işlənməsi və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri MDU, İnformasiya texnologiyaları kafedrası Baş müəllim
2007 Magistratura İnformasiya emalı və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri
4 Əlizadə Ceyhun Bəşir oğlu 2004 Bakalavriat İnformasiya işlənməsi və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri MDU, İnformasiya texnologiyaları kafedrası Müəllim
2006 Magistratura İnformasiya emalı və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri
5 Əhmədova Nərmin Kamil qızı 2016 Bakalavriat İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi MDU, İnformasiya texnologiyaları kafedrası Müəllim
2018 Magistratura
6 Nuriyeva Validə Aydın qızı 2008 Bakalavriat İnformasiya işlənməsi və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri MDU, İnformasiya texnologiyaları kafedrası Müəllim
2020 Magistratura
7 Əsədova Məryəm Yahuzər qızı 2013 Bakalavriat Kompüter Elmləri MDU, İnformasiya texnologiyaları kafedrası Müəllim
8 İslamova Dinarə Şirin qızı 2005 Bakalavriat İnformasiya işlənməsi və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri MDU, İnformasiya texnologiyaları kafedrası Laborant
9 Səmədzadə Mədinə Eldəniz qızı 2019 Magistratura İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi MDU, İnformasiya texnologiyaları kafedrası Laborant
10 Nəbiyeva Şahnaz Şahin qızı 2012 Bakalavriat İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi MDU Kiçik mütəxəssis
11 Novruzov Emin Bəlohər 2007 Bakalavriat İnformasiya işlənməsi və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Aparatın eleketron xidmətlər və innovasiyalar  şöbəsinin müdir müavini
12 İsmayıllı Emil İsmayıl 2018 Bakalavriat İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Məlumat Hesablama Mərkəzi Proqramçı
13 Səfərəliyeva Nuridə Ramiz 2010 Bakalavriat İnformasiya işlənməsi və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri Mingəçevir Regional Asan Xidmət Mərkəzi Notariat ofisi (Baş mütəxəssis)
   

Energetika kafedrasının məzunları

 
s/s Məzunun adı, atasının adı, soyadı Bitirdiyi ixtisas və il Çalışdığı təşkilat, vəzifə
1 Aşurova Ülkər İzzət qızı Elektroizolyasiya, kabel və kondensator texnikası, 1996 Mingəçevir Dövlət Universiteti, kafedra müdiri
2 Eyyubova Kəmalə Səməd qızı İstilik elektrik stansiyaları, 1998 Mingəçevir Dövlət Universiteti, elmi katib
3 Şıxəliyeva Səadət Yaşar qızı Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri, 1997 Mingəçevir Dövlət Universiteti, müəllim
4 Süleymanova Liliya Çingiz qızı Elektroizolyasiya, kabel və kondensator texnikası, 1996 Mingəçevir Dövlət Universiteti, müəllim
5 Şəfiyeva Aybəniz Baxış qızı Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri, 1997 Mingəçevir Dövlət Universiteti, böyük laborant
6 Bəkirova Sveta Xalid qızı Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri, 1996 Mingəçevir Dövlət Universiteti, laborant
7 Məmmədova Arzu Çingiz qızı Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri, 1996 Qərb Regional Enerji Təchizatı və Satış İdarəsi (Gəncə), aparıcı mütəxəssis
8 Mahmudova Cəmalə Çingiz qızı İstilik elektrik stansiyaları, 2001 “Azərbaycan İES” MMC, İnzibati şöbənin müdiri
9 Namazova Aygül Tofiq qızı İstilik elektrik stansiyaları, 2007 Heydər Əliyev adına Saray, ümumi şöbənin müdiri
10 Eminov Toğrul Əsabəli oğlu İstilik elektrik stansiyaları, 2009 “Azərbaycan İES” MMC, QTS-də nəzarətçi maşinist
11 Əfəndiyev Alim Nəzmi oğlu İstilik elektrik stansiyaları, 2010 “Azərbaycan İES” MMC, Mərkəzi təmir sexində usta
12 Əliyev Zaur Çingiz oğli Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri, 2011 Qazax Sement Zavodu, istehsalat mühəndisi
13 Rəhimova Əzizə Cəlil qızı Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri, 2011 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, məsləhətçi
14 Səfərov Mürsəl Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri, 2011 Naxçıvan Qaz-Turbin Elektrik Stansiyasının direktoru
15 Tanrıverdiyev Orxan Əziz oğlu Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri, 2011 Energetika Nazirliyi, Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin Mingəçevir filialının böyük müfəttişi
16 Əzizov Sahib Saddədin oğlu İstilik elektrik stansiyaları, 2012 “Azərbaycan İES” MMC, elektrik montyoru, Mingəçevir bələdiyyəsinin üzvü
17 Saddədinov Vasif Hümmət oğlu İstilik elektrik stansiyaları, 2012 Azərenerji ASC “Mingəçevir REŞ” MMC, Regional Dispetçer Xidmətində dispetçer
18 Yusifov Samir Vaqif İstilik energetikası mühəndisliyi,  2013 Energetika Nazirliyi, Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi, aparıcı müfəttiş
19 Orucov Orxan Rəfael Elektroenergetikası mühəndisliyi,  2014 Ucar r. Elektrik şəbəkəsi, nəzarətçi mühəndis
20 Rzayev Fuad Hikmət oğlu Elektroenergetikası mühəndisliyi,  2014 Abşeron ray. “Bağlar Elektrik Şəbəkəsi”, nəzarətçi mühəndis
21 Aslanov Mirməhəmmədəli İsmayıl oğlu İstilik energetikası mühəndisliyi,  2014 Energetika Nazirliyi Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi, Texniki normativ tənzimləmə şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi
22 İbrahimov Elşən Umud oğlu İstilik energetikası mühəndisliyi,   2014 Yevlax Elektrik Şəbəkəsi, nəzarətçi-mühəndis
23 Məmmədov Cövdət Əsgər oğlu İstilik energetikası mühəndisliyi,   2014 Ağdaş Şəkili kənd inzibati ərazi nümayəndəliyi, mühasib
24 Rəhimov Rəxşan Mehman oğlu İstilik energetikası mühəndisliyi,   2014 Yevlax Elektrik Şəbəkəsi, nəzarətçi-mühəndis
25 Hacıyev İlkin İlqar Elektroenergetika mühəndisliyi, 2015 “Mingəçevir Tekstil” MMC, baş energetik
26 Həsənov Orxan Qarası oğlu Elektroenergetika mühəndisliyi, 2015 Ağsu Regional Qaz istismar idarəsi, böyük-energetik
27 Eynalova Xumarə Famil qızı Elektroenergetika mühəndisliyi, 2016 Mingəçevir regional asan xidmət mərkəzi, notariat kontorunda baş mütəxəssis
28 Şöyübov Məhəmməd Rəhim oğlu Elektroenergetika mühəndisliyi, 2017 Azərenerji ASC, mühəndis
29 Əfəndizadə Ramik Azad oğlu Elektroenergetika mühəndisliyi, 2019 Səbail ray. Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi, nəzarətçi mühəndis
30 Mənəfov Coşqun Nizami oğlu Elektroenergetika mühəndisliyi, 2019 “GBS” (General Board System) ASC, gücləndirilmiş şəbəkələr və elektrik avadanlıqları üzrə elektrik quraşdırıcısı
31 Mehdiyev Elşən Sədrəddin Elektroenergetika mühəndisliyi, 2019 Bakı ş. “İnşaat Təmir-Tikinti İstehsalat Birliyi” MMC, mühəndis
32 Nağıbəyli Toğrul Şahvələd oğlu İstilik energetikası mühəndisliyi,  2019 “Azərbaycan İES” MMC, QTS-də nəzarətçi maşinist
   

Fizika və ekologiya kafedrasinin məzunlari

s/n Soyadı,adı,ata adı Buraxılış ili İxtisas Çalışdığı təşkilat, vəzifə
1. Cavadova Aytac Murad 2016 Ekologiya mühəndisliyi Mingəçevir Dövlət Universiteti ,müəllim
2. Məmmədova Gülmirə Allahverdi 2019 Ekologiya mühəndisliyi Mingəçevir Dövlət Universiteti ,müəllim
3. Əhmədova Leyla Bəylər 2020 Ekologiya mühəndisliyi Mingəçevir Dövlət Universiteti ,müəllim
4. Hüseynova Minayə Təvəkkül 2015 Ekologiya mühəndisliyi Mingəçevir Dövlət Universiteti,TVİM-in koordinatoru
5. Əliyeva Günel Möhrəddin 2018 Ekologiya mühəndisliyi RETSİ, aparıcı məsləhətçi
6. Rzabəyli Gültac Ehtibar 2019 Ekologiya mühəndisliyi RETSİ, aparıcı məsləhətçi
7. Məlikov Fərid Mehman 2014 Ekologiya mühəndisliyi RETSİ, aparıcı məsləhətçi ,müfəttiş
8. Əhmədova Aysel Yediyar 2014 Ekologiya mühəndisliyi RETSİ, aparıcı məsləhətçi ,baş mütəxəsis, böyük inspektor
9. Məmmədov Fərid Harun 2016 Ekologiya mühəndisliyi Ağdaş ray. İşıq idarəsi
10. Hökmənli Ülviyyə İlqar 2016 Ekologiya mühəndisliyi Mobil Broker MMC – Gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə mütəxəsis hava nəqliyyatı üzrə baş gömrük idarəsi
11. Xasməmmədova Emilya Qüdrət 2016 Ekologiya mühəndisliyi DİN- Baş mühafizə idarəsi, mühafizəçi
12. Nəbiyeva Ümman Vüqar 2020 Ekologiya mühəndisliyi 5№ Magistral Yolları İstismarı, MMC kargüzar
13. İsmayılova Leyla Zaməddin 2019 Ekologiya mühəndisliyi AMEA-nın Neft və Kimya prosesləri İnstitutunda, texnoloq
14. Fərəcova Mehriban Ənvər 2020 Ekologiya mühəndisliyi Mingeçevir Turizm Kolleci, müəllim
15. Əhmədov Fərid Asem 2018 Ekologiya mühəndisliyi Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Milli Aerokosmik agentlik, mühəndis
16. Soltanova Ceyran Eleddin 2020 Ekologiya mühəndisliyi Mingəçevir Tibb kolleci, müəllim
17. Dobbuyev Fexri Cahangir 2018 Ekologiya mühəndisliyi P&G sales representative
18. Şərifov Nurlan 2014 Ekologiya mühəndisliyi İsmayıllı Elektrik şəbəkəsi
19. Musayev İsmət 2014 Ekologiya mühəndisliyi ETSN,Meşələrin İnkişafı Departamentinin, Meşələrin bərpası sektorunda Aparıcı məsləhətçi.
20. Süleymanov Damət 2014 Ekologiya mühəndisliyi  Naxçıvan ETSN
21. Zülfiqarlı Afiq Rafiq 2019 Ekologiya mühəndisliyi Mingəçevir Tekstil
22. Qarazadə Xanım Məhəmməd 2016 Ekologiya mühəndisliyi Zərdab ray.Qoruqbağı kənd Bələdiyyə sədri
23. Həmidzadə  İntizar 2015 Ekologiya mühəndisliyi Balaxanı Oil
24. Hacıyev Ruzi 2015 Ekologiya mühəndisliyi Sərhəd Qoşunlarında Zabit
25. Əliyev Araz 2015 Ekologiya mühəndisliyi Sərhəd Qoşunlarında Zabit
26.  Eyvazlı Seymur 2015 Ekologiya mühəndisliyi Yevlax Təmiz Qaz
27. Ərəbova Çinarə Oktay 2020 Ekologiya mühəndisliyi Magistrant
28. Abuzərov  Muraz Ayaz 2020 Ekologiya mühəndisliyi Magistrant
29. Xəlilov Ruslan Hasil 2020 Ekologiya mühəndisliyi Magistrant
     

Mexanika kafedrasının məzunları

 
s/n Soyadı,adı,ata adı Buraxılış ili İxtisas Çalışdığı təşkilat, vəzifə
1. Bəşirli Elçin Xaləddin 2014 Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi Kənd təsərrüfat Nazirliyində Tikinti işləri üzrə iş icraçısı
2. İcmayılov Abuzər Məzahir 2013 Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi YPX  inspektor
3. Həsənov Tural Maşallah 2015 Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi Polis
4. Əhmədov Sübhan Ehtiram 2016 Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi Mingəçevir Polis şöbəsi
5. Qurbanov Əli Xanlar oğlu 2018 Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi Mingəçevir Asan, Könüllülərin rəhbəri (Asan Xidmət üzrə müavin)
6. Qarayev Tahir Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi Oğuz rayon Yol Polisi Rəisi
7. Qəhrəmanov Səbuhi Əbdül oğlu 2003 Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi MDU Mühəndislik fakultəsi Dekan müavini
8. Kərimov Qaragöz Kərim oğlu Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi MDU Mühəndislik fakultəsinin Mexanika kafedrasının müəllimi
Əlaqə

si

Soyadı, adı və atasının adı

Vəzifə

email

telefon

1

Əliyeva Almaz Əli qızı

Dekan əvəzi

almaz40@gmail.com

(050)3469014

(055)6634646

2

Qəhrəmanov Səbuhi Əbdül oğlu 

dekan müavini

 

Sansey_8181@mail.ru

(051)9986688

(055)2594000

3

Məmmədova Sevinc Nizami qızı 

tyutor

sesi_82@mail.ru

(077)4594882

4

Yolçuyeva Lətafət Salik qızı 

tyutor

Yolchuyeva@mail.ru

(055)6632345

(051)7631907

5

İsmayılova İradə Məhəmməd qızı

tyutor

rada.smayilova@bk.ru

(051)3453577

6

Məmmədova Şəfəq Nurəddin qızı

baş operator

 

(050)7260668

Fakültə haqqında

Mühəndislik fakültəsi 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1991-ci il 23 aprel 274  nömrəli qərarı ilə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye Universitetinin (hazırki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) Mingəçevir filialı yaradıldıqda filialda “Energetika” fakultəsi kimi fəaliyyətə başlamışdır. 1994-cü ildə onun adı dəyişdirilərək “Energetika və mexanika”, 2016-cı il sentyabr ayından fakültə yenidən formalaşıb və Mühəndislik fakültəsi adlandırılıb.

Mühəndislik fakültəsi Mingəçevir Dövlət Universitetinin tədris, elm və inzibati bölməsi olmaqla, öz fəaliyyətini “Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”na, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 yanvar 2011-ci il tarixli 9 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Ali Təhsil Müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi, Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli 348 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları”, Təhsil nazirinin 10 noyabr 1997-ci il tarixli 793 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisəsinin fakültəsi haqqında Əsasnamə”nin tələblərinə uyğun şəkildə qurmuşdur.

Müxtəlif vaxtlarda fakültəyə 1991-2000-ci illərdə dosent Aslan Dəmirli, 2000-2002-ci illərdə dosent Rauf Məmmədov, 2002-2015-ci illərdə dosent Qəhrəman Kələşov rəhbərlik edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının 24 iyul 2015-ci tarixli sərəncamı ilə Mingəçevir Politexnik İnstitutunun bazasında Mingəçevir Dövlət Universitetinin yaranması ilə əlaqədar yenidən təşkil olunan “Energetika və mexanika” fakültəsinə texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Vüqar Sabir oğlu Mustafayev rəhbərlik etmişdir. 2020-ci il yanvar ayından fakültəyə texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Almaz Əli qızı Əliyeva rəhbərlik edir.

Fakültə Elmi Şurası haqqında

MDU-nun yaradılması və bununla bağlı həyata keçirilən dəyişikliklər ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan Respublikasının təhsil nazirinin 10 noyabr 1997-ci il tarixli 794 saylı əmri ilə təsdiq olunmuş “Ali təhsil müəssisəsinin fakültə Elmi Şurası haqqında əsasnamə”yə uyğun şəkildə 30 oktyabr 2015-ci il tarixində rektorun sədrliyi ilə fakültənin professor-müəllim heyətinin ümumi iclası keçirilmişdir. İclasda, “Əsasnamə”yə uyğun olaraq, 8 nəfəri tutduqları vəzifələrinə görə, 5 nəfəri isə gizli səsvermə yolu ilə fakültə Elmi Şurasına daxil edilmişlər.

2019-2020-ci tədris ilində fakültədə aparılan struktur dəyişiklikləri ilə əlaqədar olaraq, “Əsasnamə”yə uyğun olaraq, fakültə Elmi Şurasının da tərkibində dəyişiklik edilmişdir.  

 

Elmi Şura üzvləri:

 1. Əliyeva Almaz Əli qızı (dekan əvəzi, EŞ sədri),
 2. Qəhrəmanov Səbuhi Əbdül oğlu (dekan müavini),
 3. Aşurova Ülkər İzzət qızı (kafedra müdiri),
 4. İsmayılov Mahir Balaca oğlu (kafedra müdiri),
 5. f.d.Mustafayeva Aidə Mübariz qızı (kafedra müdiri),
 6. Yusibova Təranə Firqət qızı (kafedra müdiri),
 7. Mustafayev Vüqar Sabir oğlu (Elm və innovasiyalar şöbəsinin müdiri)
 8. Şıxəliyeva Səadət Yaşar qızı (fakültə HT sədri),
 9. Heydərova Aidə Şahsuvar qızı (fakültə THT sədri),
 10. Məmmədli Xoşqədəm Elşən qızı (fakültə TEC sədri),
 11. Mehdiyev Məhyəddin Sadıq oğlu(Fizika və ekologiya kafedrasının dosenti),
 12. b/m Abbasov Ariz Mirəzim oğlu (HT sədri),
 13. b/m Abdurahmanova Asudə Məmmədəli qızı (elmi katib).
Fakültənin strukturu

Fəaliyyət dövrü ərzində fakültənin nəzdində müxtəlif sayda və adda kafedralar olmuş, bu kafedralarda müxtəlif ixtisaslar üzrə ali təhsilli mühəndis kadrları hazırlanmışdır. Hazırda fakültənin tabeliyində aşağıdakı 4 ixtisas kafedrası fəalliyyət göstərir:

 1. Energetika (kafedra müdiri dos.Ü.İ.Aşurova)
 2. Mexanika (kafedra müdiri dos.M.B.İsmayılov)
 3. İnformasiya texnologiyaları (kafedra müdiri t.f.d.A.M.Mustafayeva)
 4. Fizika və ekologiya (kafedra müdiri dos.T.F.Yusifova)

         Cari tədris ilində fakültədə yeni standartlara uygun olaraq (2020-ci il)- I kurslar üzrə  aşağıdakı 4 ixtisas üzrə əyani, 2 ixtisas üzrə isə həm əyani, həm də qiyabi təhsil formasında bakalavr dərəcəli mütəxəssis (kadr) hazırlığı işi həyata keçirilmişdir:

 1. 050504 – Ekologiya (əyani)
 2. 050606 – Ekologiya mühəndisliyi (əyani)
 3. 050608 – Energetika mühəndisliyi (əyani, qiyabi)
 4. 050616 – İnformasiya texnologiyaları (əyani)
 5. 050632 – Nəqliyyat mühəndisliyi (əyani, qiyabi)
 6. 050638 – Sənaye mühəndisliyi (əyani)

II-IV kurslar üzrə isə 6 ixtisas üzrə əyani, 1 ixtisas üzrə isə həm əyani, həm də qiyabi təhsil formasında bakalavr dərəcəli mütəxəssis (kadr) hazırlığı işi həyata keçirilmişdir:

 1. 050608 – Elektroenergetika mühəndisliyi (əyani)
 2. 050609 – İstilik energetikası mühəndisliyi (əyani və qiyabi)
 3. 050622 – Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi (əyani)
 4. 050643 – Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi (əyani)
 5. 050655 – İnformasiya texnologiyaları (əyani)
 6. 050649 – Ekologiya mühəndisliyi (əyani)
 7. 050510 – Ekologiya (əyani)

2020/2021-ci tədris ilində fakültədə aşağıdakı 5 ixtisas üzrə magistr dərəcəli mütəxəssis (kadr) hazırlığı işi də həyata keçirilmişdir:

 1. 060608 – Elektroenergetika mühəndisliyi (ixtisaslaşma – Elektroenergetika)(ak.məz.)
 2. 060609 – İstilik energetikası mühəndisliyi (ixtisaslaşma – İstilik elektrik stansiyaları)
 3. 060622 – Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi (ixtisaslaşma – Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi)
 4. 060632 – İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi (ixtisaslaşma – İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri)
 5. 060649 – Ekologiya mühəndisliyi (ixtisaslaşma – Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istafadə olunması)

Fakültədə aşağıdakı laboratoriyalar fəaliyyət göstərir:

 1. Fizika laboratoriyası
 2. Kimya laboratoriyası
 3. Mühəndis qrafikası laboratoriyası
 4. Avtomobillərin konstruksiyası
 5. İnformasiya texnologiyaları – 1
 6. İnformasiya texnologiyaları – 2

MDU-da İnformasiya texnologiyaları kafedrasında İnformasiya texnologiyaları ixtisası, eləcədə digər ixtisaslar kompüter texnologiyaları ilə sıx əlaqəlidir. Həmin ixtisaslarda müxtəlif laboratoriya işlərinin müasir texnika ilə yerinə yetirilməsi üçün kafedranın müəllim və laborantlarının kifayət qədər bacarıq və bilikləri var. Yenilənən kompüterlərə vacib proqramların, o cümlədən, Matlab proqramı (Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə, İnformatika-2, Matlab-dan istifadə etməklə tətbiqi məsələlərin həlli, Hesablama təcrübələri), Python proqramı (Proqramlaşdırma dilləri, Mühəndislər üçün proqramlaşdırma), C++ proqramı (Proqramlaşdırımanın əsasları, Obyekt-yönlü proqramlaşdırma) SQL proqramı (Verilənlər bazasının əsasları), Microsoft Office (İKT-baza kompüter bilikıəri) yüklənməsi üçün geniş imkan mövcuddur.

Laboratoriya otaqları sərbəst iş, laboratoriya, kurs işi və dissertasiya işləri üzrə tədris tədqiqatların aparılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu məqsədlə universitetdə 6 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

 1. İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 313 (8 kompüter, 1 elektron lövhə)
 2. İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 311 (6 kompüter, 1 elektron lövhə)
 3. İnformasiya texnologiyaları– Laboratoriya otağı 302 (8 kompüter, 1 elektron lövhə)
 4. İnformasiya texnologiyaları– İTM ( 16 kompüter, 1 elektron lövhə)
 5. İnformatika – Laboratoriya otağı 207 (8 kompüter )                                                                       
 6. İnformatika – Laboratoriya otağı 211 (8 kompüter,  1 elektron lövhə)          

      İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 313

 

İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 311

   

İnformatika – Laboratoriya otağı 207

 

İnformatika – Laboratoriya otağı 211

 

İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 302

 

İnformasiya texnologiyaları mərkəzi

Fakültə dekanı

Almaz Əliyeva
texnika elmləri namizədi, dosent

Dərs cədvəli
News
Advertisements
Projects
 1. Yıldız Teknik Universitetinin “Elektrik Elektronik fakültəsi” ilə MDU-nun Mühəndislik fakültəsinin əməkdaşlarının online formatda tanışlıq görüşü.
 2. MDU-nun MF-nin “İnformasiya texnologiyaları”, “Ekologiya”, “Energetika mühəndisliyi”, “Nəqliyyat mühəndisliyi” ixtisaslarında təhsil alan bir qrup tələbənin Yıldız Teknik,  KTO KARATAY  Universitetlərinin müvafiq ixtisaslarında distant formada qarşılıqlı dərs dinləmələrinə cəlb edilməsi.
 3. MDU-nun İnformasiya texnologiyaları, Energetika kafedralarında çalışan bir qrup akademik heyətin KTO KARATAY Universitetinin Mekatronik Mühendislığı, Bilgisayar Mühendislığı, Elektrik Elektronik Mühendislığı bölümlərinin akademik heyətinin əməkdaşlıq müstəvisində birgə tədqiqat işinə cəlb edilməsi.
 4. “İşğaldan azad olunmuş ərazilərin ekoloji problemləri” adlı seminarın keçirilməsi.
 5. Ümumdünyaİnformasiya Cəmiyyəti” gününə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın təşkili.
 6. Ekoloqlar gününə həsr edilmiş “ Su ehtiyatlarının istifadəsi və mühafizəsi” adlı seminarın təşkili.
 7. “Müasir mühəndisliyə yeni şağırışlar” mövzusunda elmi seminarın keçirilməsi.
 8. “Nəqliyyatda Smart texnologiyanın tətbiqi” adlı elmi seminarın keçirilməsi.
 9. “Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə” mövzusu ətrafında dəyirmi masanın təşkili.
 10. Energetiklər gününə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın təşkili və keçirilməsi.
Mühəndislik fakültəsi üzrə fəxri məzunlar

İnformasiya texnologiyaları kafedrasının məzunları

Məzunun adı, soyadı, atasının adı Məzun olduğu il Təhsil pilləsi İxtisas İşlədiyi müəssisə Vəzifə
1 Mustafayeva Aidə Mübariz qızı 2003 Bakalavriat İnformasiya işlənməsi və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri MDU, İnformasiya texnologiyaları kafedrası Head of Department
2005 Magistratura
2 Xəlilov Elnur Oqtay oğlu 1999 Bakalavriat İqtisadi informatika və avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri MDU, İnformasiya texnologiyaları mərkəzi, İnformasiya texnologiyaları kafedrası İnformasiya texnologiyaları mərkəzinin direktoru, baş müəllim
2001 Magistratura
3 Abdurrahmanova Asudə Məmmədəli qızı 2005 Bakalavriat İnformasiya işlənməsi və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri MDU, İnformasiya texnologiyaları kafedrası Baş müəllim
2007 Magistratura İnformasiya emalı və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri
4 Əlizadə Ceyhun Bəşir oğlu 2004 Bakalavriat İnformasiya işlənməsi və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri MDU, İnformasiya texnologiyaları kafedrası Müəllim
2006 Magistratura İnformasiya emalı və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri
5 Əhmədova Nərmin Kamil qızı 2016 Bakalavriat İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi MDU, İnformasiya texnologiyaları kafedrası Müəllim
2018 Magistratura
6 Nuriyeva Validə Aydın qızı 2008 Bakalavriat İnformasiya işlənməsi və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri MDU, İnformasiya texnologiyaları kafedrası Müəllim
2020 Magistratura
7 Əsədova Məryəm Yahuzər qızı 2013 Bakalavriat Kompüter Elmləri MDU, İnformasiya texnologiyaları kafedrası Müəllim
8 İslamova Dinarə Şirin qızı 2005 Bakalavriat İnformasiya işlənməsi və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri MDU, İnformasiya texnologiyaları kafedrası Laborant
9 Səmədzadə Mədinə Eldəniz qızı 2019 Magistratura İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi MDU, İnformasiya texnologiyaları kafedrası Laborant
10 Nəbiyeva Şahnaz Şahin qızı 2012 Bakalavriat İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi MDU Kiçik mütəxəssis
11 Novruzov Emin Bəlohər 2007 Bakalavriat İnformasiya işlənməsi və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Aparatın eleketron xidmətlər və innovasiyalar  şöbəsinin müdir müavini
12 İsmayıllı Emil İsmayıl 2018 Bakalavriat İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Məlumat Hesablama Mərkəzi Proqramçı
13 Səfərəliyeva Nuridə Ramiz 2010 Bakalavriat İnformasiya işlənməsi və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri Mingəçevir Regional Asan Xidmət Mərkəzi Notariat ofisi (Baş mütəxəssis)
   

Energetika kafedrasının məzunları

 
s/s Məzunun adı, atasının adı, soyadı Bitirdiyi ixtisas və il Çalışdığı təşkilat, vəzifə
1 Aşurova Ülkər İzzət qızı Elektroizolyasiya, kabel və kondensator texnikası, 1996 Mingəçevir Dövlət Universiteti, kafedra müdiri
2 Eyyubova Kəmalə Səməd qızı İstilik elektrik stansiyaları, 1998 Mingəçevir Dövlət Universiteti, elmi katib
3 Şıxəliyeva Səadət Yaşar qızı Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri, 1997 Mingəçevir Dövlət Universiteti, müəllim
4 Süleymanova Liliya Çingiz qızı Elektroizolyasiya, kabel və kondensator texnikası, 1996 Mingəçevir Dövlət Universiteti, müəllim
5 Şəfiyeva Aybəniz Baxış qızı Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri, 1997 Mingəçevir Dövlət Universiteti, böyük laborant
6 Bəkirova Sveta Xalid qızı Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri, 1996 Mingəçevir Dövlət Universiteti, laborant
7 Məmmədova Arzu Çingiz qızı Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri, 1996 Qərb Regional Enerji Təchizatı və Satış İdarəsi (Gəncə), aparıcı mütəxəssis
8 Mahmudova Cəmalə Çingiz qızı İstilik elektrik stansiyaları, 2001 “Azərbaycan İES” MMC, İnzibati şöbənin müdiri
9 Namazova Aygül Tofiq qızı İstilik elektrik stansiyaları, 2007 Heydər Əliyev adına Saray, ümumi şöbənin müdiri
10 Eminov Toğrul Əsabəli oğlu İstilik elektrik stansiyaları, 2009 “Azərbaycan İES” MMC, QTS-də nəzarətçi maşinist
11 Əfəndiyev Alim Nəzmi oğlu İstilik elektrik stansiyaları, 2010 “Azərbaycan İES” MMC, Mərkəzi təmir sexində usta
12 Əliyev Zaur Çingiz oğli Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri, 2011 Qazax Sement Zavodu, istehsalat mühəndisi
13 Rəhimova Əzizə Cəlil qızı Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri, 2011 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, məsləhətçi
14 Səfərov Mürsəl Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri, 2011 Naxçıvan Qaz-Turbin Elektrik Stansiyasının direktoru
15 Tanrıverdiyev Orxan Əziz oğlu Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri, 2011 Energetika Nazirliyi, Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin Mingəçevir filialının böyük müfəttişi
16 Əzizov Sahib Saddədin oğlu İstilik elektrik stansiyaları, 2012 “Azərbaycan İES” MMC, elektrik montyoru, Mingəçevir bələdiyyəsinin üzvü
17 Saddədinov Vasif Hümmət oğlu İstilik elektrik stansiyaları, 2012 Azərenerji ASC “Mingəçevir REŞ” MMC, Regional Dispetçer Xidmətində dispetçer
18 Yusifov Samir Vaqif İstilik energetikası mühəndisliyi,  2013 Energetika Nazirliyi, Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi, aparıcı müfəttiş
19 Orucov Orxan Rəfael Elektroenergetikası mühəndisliyi,  2014 Ucar r. Elektrik şəbəkəsi, nəzarətçi mühəndis
20 Rzayev Fuad Hikmət oğlu Elektroenergetikası mühəndisliyi,  2014 Abşeron ray. “Bağlar Elektrik Şəbəkəsi”, nəzarətçi mühəndis
21 Aslanov Mirməhəmmədəli İsmayıl oğlu İstilik energetikası mühəndisliyi,  2014 Energetika Nazirliyi Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi, Texniki normativ tənzimləmə şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi
22 İbrahimov Elşən Umud oğlu İstilik energetikası mühəndisliyi,   2014 Yevlax Elektrik Şəbəkəsi, nəzarətçi-mühəndis
23 Məmmədov Cövdət Əsgər oğlu İstilik energetikası mühəndisliyi,   2014 Ağdaş Şəkili kənd inzibati ərazi nümayəndəliyi, mühasib
24 Rəhimov Rəxşan Mehman oğlu İstilik energetikası mühəndisliyi,   2014 Yevlax Elektrik Şəbəkəsi, nəzarətçi-mühəndis
25 Hacıyev İlkin İlqar Elektroenergetika mühəndisliyi, 2015 “Mingəçevir Tekstil” MMC, baş energetik
26 Həsənov Orxan Qarası oğlu Elektroenergetika mühəndisliyi, 2015 Ağsu Regional Qaz istismar idarəsi, böyük-energetik
27 Eynalova Xumarə Famil qızı Elektroenergetika mühəndisliyi, 2016 Mingəçevir regional asan xidmət mərkəzi, notariat kontorunda baş mütəxəssis
28 Şöyübov Məhəmməd Rəhim oğlu Elektroenergetika mühəndisliyi, 2017 Azərenerji ASC, mühəndis
29 Əfəndizadə Ramik Azad oğlu Elektroenergetika mühəndisliyi, 2019 Səbail ray. Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi, nəzarətçi mühəndis
30 Mənəfov Coşqun Nizami oğlu Elektroenergetika mühəndisliyi, 2019 “GBS” (General Board System) ASC, gücləndirilmiş şəbəkələr və elektrik avadanlıqları üzrə elektrik quraşdırıcısı
31 Mehdiyev Elşən Sədrəddin Elektroenergetika mühəndisliyi, 2019 Bakı ş. “İnşaat Təmir-Tikinti İstehsalat Birliyi” MMC, mühəndis
32 Nağıbəyli Toğrul Şahvələd oğlu İstilik energetikası mühəndisliyi,  2019 “Azərbaycan İES” MMC, QTS-də nəzarətçi maşinist
   

Fizika və ekologiya kafedrasinin məzunlari

s/n Soyadı,adı,ata adı Buraxılış ili İxtisas Çalışdığı təşkilat, vəzifə
1. Cavadova Aytac Murad 2016 Ecological engeenering Mingəçevir Dövlət Universiteti ,müəllim
2. Məmmədova Gülmirə Allahverdi 2019 Ecological engeenering Mingəçevir Dövlət Universiteti ,müəllim
3. Əhmədova Leyla Bəylər 2020 Ecological engeenering Mingəçevir Dövlət Universiteti ,müəllim
4. Hüseynova Minayə Təvəkkül 2015 Ecological engeenering Mingəçevir Dövlət Universiteti,TVİM-in koordinatoru
5. Əliyeva Günel Möhrəddin 2018 Ecological engeenering RETSİ, aparıcı məsləhətçi
6. Rzabəyli Gültac Ehtibar 2019 Ecological engeenering RETSİ, aparıcı məsləhətçi
7. Məlikov Fərid Mehman 2014 Ecological engeenering RETSİ, aparıcı məsləhətçi ,müfəttiş
8. Əhmədova Aysel Yediyar 2014 Ecological engeenering RETSİ, aparıcı məsləhətçi ,baş mütəxəsis, böyük inspektor
9. Məmmədov Fərid Harun 2016 Ecological engeenering Ağdaş ray. İşıq idarəsi
10. Hökmənli Ülviyyə İlqar 2016 Ecological engeenering Mobil Broker MMC – Gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə mütəxəsis hava nəqliyyatı üzrə baş gömrük idarəsi
11. Xasməmmədova Emilya Qüdrət 2016 Ecological engeenering DİN- Baş mühafizə idarəsi, mühafizəçi
12. Nəbiyeva Ümman Vüqar 2020 Ecological engeenering 5№ Magistral Yolları İstismarı, MMC kargüzar
13. İsmayılova Leyla Zaməddin 2019 Ecological engeenering AMEA-nın Neft və Kimya prosesləri İnstitutunda, texnoloq
14. Fərəcova Mehriban Ənvər 2020 Ecological engeenering Mingeçevir Turizm Kolleci, müəllim
15. Əhmədov Fərid Asem 2018 Ecological engeenering Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Milli Aerokosmik agentlik, mühəndis
16. Soltanova Ceyran Eleddin 2020 Ecological engeenering Mingəçevir Tibb kolleci, müəllim
17. Dobbuyev Fexri Cahangir 2018 Ecological engeenering P&G sales representative
18. Şərifov Nurlan 2014 Ecological engeenering İsmayıllı Elektrik şəbəkəsi
19. Musayev İsmət 2014 Ecological engeenering ETSN,Meşələrin İnkişafı Departamentinin, Meşələrin bərpası sektorunda Aparıcı məsləhətçi.
20. Süleymanov Damət 2014 Ecological engeenering  Naxçıvan ETSN
21. Zülfiqarlı Afiq Rafiq 2019 Ecological engeenering Mingəçevir Tekstil
22. Qarazadə Xanım Məhəmməd 2016 Ecological engeenering Zərdab ray.Qoruqbağı kənd Bələdiyyə sədri
23. Həmidzadə  İntizar 2015 Ecological engeenering Balaxanı Oil
24. Hacıyev Ruzi 2015 Ecological engeenering Sərhəd Qoşunlarında Zabit
25. Əliyev Araz 2015 Ecological engeenering Sərhəd Qoşunlarında Zabit
26.  Eyvazlı Seymur 2015 Ecological engeenering Yevlax Təmiz Qaz
27. Ərəbova Çinarə Oktay 2020 Ecological engeenering Magistrant
28. Abuzərov  Muraz Ayaz 2020 Ecological engeenering Magistrant
29. Xəlilov Ruslan Hasil 2020 Ecological engeenering Magistrant
     

Mexanika kafedrasının məzunları

 
s/n Soyadı,adı,ata adı Buraxılış ili İxtisas Çalışdığı təşkilat, vəzifə
1. Bəşirli Elçin Xaləddin 2014 Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi Kənd təsərrüfat Nazirliyində Tikinti işləri üzrə iş icraçısı
2. İcmayılov Abuzər Məzahir 2013 Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi YPX  inspektor
3. Həsənov Tural Maşallah 2015 Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi Polis
4. Əhmədov Sübhan Ehtiram 2016 Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi Mingəçevir Polis şöbəsi
5. Qurbanov Əli Xanlar oğlu 2018 Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi Mingəçevir Asan, Könüllülərin rəhbəri (Asan Xidmət üzrə müavin)
6. Qarayev Tahir Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi Oğuz rayon Yol Polisi Rəisi
7. Qəhrəmanov Səbuhi Əbdül oğlu 2003 Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi MDU Mühəndislik fakultəsi Dekan müavini
8. Kərimov Qaragöz Kərim oğlu Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi MDU Mühəndislik fakultəsinin Mexanika kafedrasının müəllimi
Contact

si

Soyadı, adı və atasının adı

Vəzifə

email

telefon

1

Əliyeva Almaz Əli qızı

Dekan əvəzi

almaz40@gmail.com

(050)3469014

(055)6634646

2

Qəhrəmanov Səbuhi Əbdül oğlu 

dekan müavini

 

Sansey_8181@mail.ru

(051)9986688

(055)2594000

3

Məmmədova Sevinc Nizami qızı 

tyutor

sesi_82@mail.ru

(077)4594882

4

Yolçuyeva Lətafət Salik qızı 

tyutor

Yolchuyeva@mail.ru

(055)6632345

(051)7631907

5

İsmayılova İradə Məhəmməd qızı

tyutor

rada.smayilova@bk.ru

(051)3453577

6

Məmmədova Şəfəq Nurəddin qızı

baş operator

 

(050)7260668

Fakültə haqqında

Mühəndislik fakültəsi 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1991-ci il 23 aprel 274  nömrəli qərarı ilə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye Universitetinin (hazırki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) Mingəçevir filialı yaradıldıqda filialda “Energetika” fakultəsi kimi fəaliyyətə başlamışdır. 1994-cü ildə onun adı dəyişdirilərək “Energetika və mexanika”, 2016-cı il sentyabr ayından fakültə yenidən formalaşıb və Mühəndislik fakültəsi adlandırılıb.

Mühəndislik fakültəsi Mingəçevir Dövlət Universitetinin tədris, elm və inzibati bölməsi olmaqla, öz fəaliyyətini “Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”na, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 yanvar 2011-ci il tarixli 9 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Ali Təhsil Müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi, Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli 348 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları”, Təhsil nazirinin 10 noyabr 1997-ci il tarixli 793 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisəsinin fakültəsi haqqında Əsasnamə”nin tələblərinə uyğun şəkildə qurmuşdur.

Müxtəlif vaxtlarda fakültəyə 1991-2000-ci illərdə dosent Aslan Dəmirli, 2000-2002-ci illərdə dosent Rauf Məmmədov, 2002-2015-ci illərdə dosent Qəhrəman Kələşov rəhbərlik edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının 24 iyul 2015-ci tarixli sərəncamı ilə Mingəçevir Politexnik İnstitutunun bazasında Mingəçevir Dövlət Universitetinin yaranması ilə əlaqədar yenidən təşkil olunan “Energetika və mexanika” fakültəsinə texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Vüqar Sabir oğlu Mustafayev rəhbərlik etmişdir. 2020-ci il yanvar ayından fakültəyə texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Almaz Əli qızı Əliyeva rəhbərlik edir.

Fakültə Elmi Şurası haqqında

MDU-nun yaradılması və bununla bağlı həyata keçirilən dəyişikliklər ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan Respublikasının təhsil nazirinin 10 noyabr 1997-ci il tarixli 794 saylı əmri ilə təsdiq olunmuş “Ali təhsil müəssisəsinin fakültə Elmi Şurası haqqında əsasnamə”yə uyğun şəkildə 30 oktyabr 2015-ci il tarixində rektorun sədrliyi ilə fakültənin professor-müəllim heyətinin ümumi iclası keçirilmişdir. İclasda, “Əsasnamə”yə uyğun olaraq, 8 nəfəri tutduqları vəzifələrinə görə, 5 nəfəri isə gizli səsvermə yolu ilə fakültə Elmi Şurasına daxil edilmişlər.

2019-2020-ci tədris ilində fakültədə aparılan struktur dəyişiklikləri ilə əlaqədar olaraq, “Əsasnamə”yə uyğun olaraq, fakültə Elmi Şurasının da tərkibində dəyişiklik edilmişdir.  

 

Elmi Şura üzvləri:

 1. Əliyeva Almaz Əli qızı (dekan əvəzi, EŞ sədri),
 2. Qəhrəmanov Səbuhi Əbdül oğlu (dekan müavini),
 3. Aşurova Ülkər İzzət qızı (kafedra müdiri),
 4. İsmayılov Mahir Balaca oğlu (kafedra müdiri),
 5. f.d.Mustafayeva Aidə Mübariz qızı (kafedra müdiri),
 6. Yusibova Təranə Firqət qızı (kafedra müdiri),
 7. Mustafayev Vüqar Sabir oğlu (Elm və innovasiyalar şöbəsinin müdiri)
 8. Şıxəliyeva Səadət Yaşar qızı (fakültə HT sədri),
 9. Heydərova Aidə Şahsuvar qızı (fakültə THT sədri),
 10. Məmmədli Xoşqədəm Elşən qızı (fakültə TEC sədri),
 11. Mehdiyev Məhyəddin Sadıq oğlu(Fizika və ekologiya kafedrasının dosenti),
 12. b/m Abbasov Ariz Mirəzim oğlu (HT sədri),
 13. b/m Abdurahmanova Asudə Məmmədəli qızı (elmi katib).
Fakültənin strukturu

Fəaliyyət dövrü ərzində fakültənin nəzdində müxtəlif sayda və adda kafedralar olmuş, bu kafedralarda müxtəlif ixtisaslar üzrə ali təhsilli mühəndis kadrları hazırlanmışdır. Hazırda fakültənin tabeliyində aşağıdakı 4 ixtisas kafedrası fəalliyyət göstərir:

 1. Energetika (kafedra müdiri dos.Ü.İ.Aşurova)
 2. Mexanika (kafedra müdiri dos.M.B.İsmayılov)
 3. İnformasiya texnologiyaları (kafedra müdiri t.f.d.A.M.Mustafayeva)
 4. Fizika və ekologiya (kafedra müdiri dos.T.F.Yusifova)

         Cari tədris ilində fakültədə yeni standartlara uygun olaraq (2020-ci il)- I kurslar üzrə  aşağıdakı 4 ixtisas üzrə əyani, 2 ixtisas üzrə isə həm əyani, həm də qiyabi təhsil formasında bakalavr dərəcəli mütəxəssis (kadr) hazırlığı işi həyata keçirilmişdir:

 1. 050504 – Ekologiya (əyani)
 2. 050606 – Ekologiya mühəndisliyi (əyani)
 3. 050608 – Energetika mühəndisliyi (əyani, qiyabi)
 4. 050616 – İnformasiya texnologiyaları (əyani)
 5. 050632 – Nəqliyyat mühəndisliyi (əyani, qiyabi)
 6. 050638 – Sənaye mühəndisliyi (əyani)

II-IV kurslar üzrə isə 6 ixtisas üzrə əyani, 1 ixtisas üzrə isə həm əyani, həm də qiyabi təhsil formasında bakalavr dərəcəli mütəxəssis (kadr) hazırlığı işi həyata keçirilmişdir:

 1. 050608 – Elektroenergetika mühəndisliyi (əyani)
 2. 050609 – İstilik energetikası mühəndisliyi (əyani və qiyabi)
 3. 050622 – Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi (əyani)
 4. 050643 – Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi (əyani)
 5. 050655 – İnformasiya texnologiyaları (əyani)
 6. 050649 – Ekologiya mühəndisliyi (əyani)
 7. 050510 – Ekologiya (əyani)

2020/2021-ci tədris ilində fakültədə aşağıdakı 5 ixtisas üzrə magistr dərəcəli mütəxəssis (kadr) hazırlığı işi də həyata keçirilmişdir:

 1. 060608 – Elektroenergetika mühəndisliyi (ixtisaslaşma – Elektroenergetika)(ak.məz.)
 2. 060609 – İstilik energetikası mühəndisliyi (ixtisaslaşma – İstilik elektrik stansiyaları)
 3. 060622 – Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi (ixtisaslaşma – Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi)
 4. 060632 – İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi (ixtisaslaşma – İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri)
 5. 060649 – Ekologiya mühəndisliyi (ixtisaslaşma – Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istafadə olunması)

Fakültədə aşağıdakı laboratoriyalar fəaliyyət göstərir:

 1. Fizika laboratoriyası
 2. Kimya laboratoriyası
 3. Mühəndis qrafikası laboratoriyası
 4. Avtomobillərin konstruksiyası
 5. İnformasiya texnologiyaları – 1
 6. İnformasiya texnologiyaları – 2

MDU-da İnformasiya texnologiyaları kafedrasında İnformasiya texnologiyaları ixtisası, eləcədə digər ixtisaslar kompüter texnologiyaları ilə sıx əlaqəlidir. Həmin ixtisaslarda müxtəlif laboratoriya işlərinin müasir texnika ilə yerinə yetirilməsi üçün kafedranın müəllim və laborantlarının kifayət qədər bacarıq və bilikləri var. Yenilənən kompüterlərə vacib proqramların, o cümlədən, Matlab proqramı (Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə, İnformatika-2, Matlab-dan istifadə etməklə tətbiqi məsələlərin həlli, Hesablama təcrübələri), Python proqramı (Proqramlaşdırma dilləri, Mühəndislər üçün proqramlaşdırma), C++ proqramı (Proqramlaşdırımanın əsasları, Obyekt-yönlü proqramlaşdırma) SQL proqramı (Verilənlər bazasının əsasları), Microsoft Office (İKT-baza kompüter bilikıəri) yüklənməsi üçün geniş imkan mövcuddur.

Laboratoriya otaqları sərbəst iş, laboratoriya, kurs işi və dissertasiya işləri üzrə tədris tədqiqatların aparılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu məqsədlə universitetdə 6 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

 1. İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 313 (8 kompüter, 1 elektron lövhə)
 2. İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 311 (6 kompüter, 1 elektron lövhə)
 3. İnformasiya texnologiyaları– Laboratoriya otağı 302 (8 kompüter, 1 elektron lövhə)
 4. İnformasiya texnologiyaları– İTM ( 16 kompüter, 1 elektron lövhə)
 5. İnformatika – Laboratoriya otağı 207 (8 kompüter )                                                                       
 6. İnformatika – Laboratoriya otağı 211 (8 kompüter,  1 elektron lövhə)          

      İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 313

 

İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 311

   

İnformatika – Laboratoriya otağı 207

 

İnformatika – Laboratoriya otağı 211

 

İnformasiya texnologiyaları – Laboratoriya otağı 302

 

İnformasiya texnologiyaları mərkəzi

Fakültə dekanı

Almaz Əliyeva

texnika elmləri namizədi, dosent

Dərs cədvəli
News
Advertisements
Projects
 1. Yıldız Teknik Universitetinin “Elektrik Elektronik fakültəsi” ilə MDU-nun Mühəndislik fakültəsinin əməkdaşlarının online formatda tanışlıq görüşü.
 2. MDU-nun MF-nin “İnformasiya texnologiyaları”, “Ekologiya”, “Energetika mühəndisliyi”, “Nəqliyyat mühəndisliyi” ixtisaslarında təhsil alan bir qrup tələbənin Yıldız Teknik,  KTO KARATAY  Universitetlərinin müvafiq ixtisaslarında distant formada qarşılıqlı dərs dinləmələrinə cəlb edilməsi.
 3. MDU-nun İnformasiya texnologiyaları, Energetika kafedralarında çalışan bir qrup akademik heyətin KTO KARATAY Universitetinin Mekatronik Mühendislığı, Bilgisayar Mühendislığı, Elektrik Elektronik Mühendislığı bölümlərinin akademik heyətinin əməkdaşlıq müstəvisində birgə tədqiqat işinə cəlb edilməsi.
 4. “İşğaldan azad olunmuş ərazilərin ekoloji problemləri” adlı seminarın keçirilməsi.
 5. Ümumdünyaİnformasiya Cəmiyyəti” gününə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın təşkili.
 6. Ekoloqlar gününə həsr edilmiş “ Su ehtiyatlarının istifadəsi və mühafizəsi” adlı seminarın təşkili.
 7. “Müasir mühəndisliyə yeni şağırışlar” mövzusunda elmi seminarın keçirilməsi.
 8. “Nəqliyyatda Smart texnologiyanın tətbiqi” adlı elmi seminarın keçirilməsi.
 9. “Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə” mövzusu ətrafında dəyirmi masanın təşkili.
 10. Energetiklər gününə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın təşkili və keçirilməsi.
Mühəndislik fakültəsi üzrə fəxri məzunlar

İnformasiya texnologiyaları kafedrasının məzunları

Məzunun adı, soyadı, atasının adı Məzun olduğu il Təhsil pilləsi İxtisas İşlədiyi müəssisə Vəzifə
1 Mustafayeva Aidə Mübariz qızı 2003 Bakalavriat İnformasiya işlənməsi və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri MDU, İnformasiya texnologiyaları kafedrası Head of Department
2005 Magistratura
2 Xəlilov Elnur Oqtay oğlu 1999 Bakalavriat İqtisadi informatika və avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri MDU, İnformasiya texnologiyaları mərkəzi, İnformasiya texnologiyaları kafedrası İnformasiya texnologiyaları mərkəzinin direktoru, baş müəllim
2001 Magistratura
3 Abdurrahmanova Asudə Məmmədəli qızı 2005 Bakalavriat İnformasiya işlənməsi və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri MDU, İnformasiya texnologiyaları kafedrası Baş müəllim
2007 Magistratura İnformasiya emalı və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri
4 Əlizadə Ceyhun Bəşir oğlu 2004 Bakalavriat İnformasiya işlənməsi və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri MDU, İnformasiya texnologiyaları kafedrası Müəllim
2006 Magistratura İnformasiya emalı və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri
5 Əhmədova Nərmin Kamil qızı 2016 Bakalavriat İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi MDU, İnformasiya texnologiyaları kafedrası Müəllim
2018 Magistratura
6 Nuriyeva Validə Aydın qızı 2008 Bakalavriat İnformasiya işlənməsi və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri MDU, İnformasiya texnologiyaları kafedrası Müəllim
2020 Magistratura
7 Əsədova Məryəm Yahuzər qızı 2013 Bakalavriat Kompüter Elmləri MDU, İnformasiya texnologiyaları kafedrası Müəllim
8 İslamova Dinarə Şirin qızı 2005 Bakalavriat İnformasiya işlənməsi və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri MDU, İnformasiya texnologiyaları kafedrası Laborant
9 Səmədzadə Mədinə Eldəniz qızı 2019 Magistratura İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi MDU, İnformasiya texnologiyaları kafedrası Laborant
10 Nəbiyeva Şahnaz Şahin qızı 2012 Bakalavriat İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi MDU Kiçik mütəxəssis
11 Novruzov Emin Bəlohər 2007 Bakalavriat İnformasiya işlənməsi və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Aparatın eleketron xidmətlər və innovasiyalar  şöbəsinin müdir müavini
12 İsmayıllı Emil İsmayıl 2018 Bakalavriat İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Məlumat Hesablama Mərkəzi Proqramçı
13 Səfərəliyeva Nuridə Ramiz 2010 Bakalavriat İnformasiya işlənməsi və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri Mingəçevir Regional Asan Xidmət Mərkəzi Notariat ofisi (Baş mütəxəssis)
   

Energetika kafedrasının məzunları

 
s/s Məzunun adı, atasının adı, soyadı Bitirdiyi ixtisas və il Çalışdığı təşkilat, vəzifə
1 Aşurova Ülkər İzzət qızı Elektroizolyasiya, kabel və kondensator texnikası, 1996 Mingəçevir Dövlət Universiteti, kafedra müdiri
2 Eyyubova Kəmalə Səməd qızı İstilik elektrik stansiyaları, 1998 Mingəçevir Dövlət Universiteti, elmi katib
3 Şıxəliyeva Səadət Yaşar qızı Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri, 1997 Mingəçevir Dövlət Universiteti, müəllim
4 Süleymanova Liliya Çingiz qızı Elektroizolyasiya, kabel və kondensator texnikası, 1996 Mingəçevir Dövlət Universiteti, müəllim
5 Şəfiyeva Aybəniz Baxış qızı Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri, 1997 Mingəçevir Dövlət Universiteti, böyük laborant
6 Bəkirova Sveta Xalid qızı Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri, 1996 Mingəçevir Dövlət Universiteti, laborant
7 Məmmədova Arzu Çingiz qızı Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri, 1996 Qərb Regional Enerji Təchizatı və Satış İdarəsi (Gəncə), aparıcı mütəxəssis
8 Mahmudova Cəmalə Çingiz qızı İstilik elektrik stansiyaları, 2001 “Azərbaycan İES” MMC, İnzibati şöbənin müdiri
9 Namazova Aygül Tofiq qızı İstilik elektrik stansiyaları, 2007 Heydər Əliyev adına Saray, ümumi şöbənin müdiri
10 Eminov Toğrul Əsabəli oğlu İstilik elektrik stansiyaları, 2009 “Azərbaycan İES” MMC, QTS-də nəzarətçi maşinist
11 Əfəndiyev Alim Nəzmi oğlu İstilik elektrik stansiyaları, 2010 “Azərbaycan İES” MMC, Mərkəzi təmir sexində usta
12 Əliyev Zaur Çingiz oğli Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri, 2011 Qazax Sement Zavodu, istehsalat mühəndisi
13 Rəhimova Əzizə Cəlil qızı Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri, 2011 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, məsləhətçi
14 Səfərov Mürsəl Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri, 2011 Naxçıvan Qaz-Turbin Elektrik Stansiyasının direktoru
15 Tanrıverdiyev Orxan Əziz oğlu Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri, 2011 Energetika Nazirliyi, Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin Mingəçevir filialının böyük müfəttişi
16 Əzizov Sahib Saddədin oğlu İstilik elektrik stansiyaları, 2012 “Azərbaycan İES” MMC, elektrik montyoru, Mingəçevir bələdiyyəsinin üzvü
17 Saddədinov Vasif Hümmət oğlu İstilik elektrik stansiyaları, 2012 Azərenerji ASC “Mingəçevir REŞ” MMC, Regional Dispetçer Xidmətində dispetçer
18 Yusifov Samir Vaqif İstilik energetikası mühəndisliyi,  2013 Energetika Nazirliyi, Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi, aparıcı müfəttiş
19 Orucov Orxan Rəfael Elektroenergetikası mühəndisliyi,  2014 Ucar r. Elektrik şəbəkəsi, nəzarətçi mühəndis
20 Rzayev Fuad Hikmət oğlu Elektroenergetikası mühəndisliyi,  2014 Abşeron ray. “Bağlar Elektrik Şəbəkəsi”, nəzarətçi mühəndis
21 Aslanov Mirməhəmmədəli İsmayıl oğlu İstilik energetikası mühəndisliyi,  2014 Energetika Nazirliyi Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi, Texniki normativ tənzimləmə şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi
22 İbrahimov Elşən Umud oğlu İstilik energetikası mühəndisliyi,   2014 Yevlax Elektrik Şəbəkəsi, nəzarətçi-mühəndis
23 Məmmədov Cövdət Əsgər oğlu İstilik energetikası mühəndisliyi,   2014 Ağdaş Şəkili kənd inzibati ərazi nümayəndəliyi, mühasib
24 Rəhimov Rəxşan Mehman oğlu İstilik energetikası mühəndisliyi,   2014 Yevlax Elektrik Şəbəkəsi, nəzarətçi-mühəndis
25 Hacıyev İlkin İlqar Elektroenergetika mühəndisliyi, 2015 “Mingəçevir Tekstil” MMC, baş energetik
26 Həsənov Orxan Qarası oğlu Elektroenergetika mühəndisliyi, 2015 Ağsu Regional Qaz istismar idarəsi, böyük-energetik
27 Eynalova Xumarə Famil qızı Elektroenergetika mühəndisliyi, 2016 Mingəçevir regional asan xidmət mərkəzi, notariat kontorunda baş mütəxəssis
28 Şöyübov Məhəmməd Rəhim oğlu Elektroenergetika mühəndisliyi, 2017 Azərenerji ASC, mühəndis
29 Əfəndizadə Ramik Azad oğlu Elektroenergetika mühəndisliyi, 2019 Səbail ray. Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi, nəzarətçi mühəndis
30 Mənəfov Coşqun Nizami oğlu Elektroenergetika mühəndisliyi, 2019 “GBS” (General Board System) ASC, gücləndirilmiş şəbəkələr və elektrik avadanlıqları üzrə elektrik quraşdırıcısı
31 Mehdiyev Elşən Sədrəddin Elektroenergetika mühəndisliyi, 2019 Bakı ş. “İnşaat Təmir-Tikinti İstehsalat Birliyi” MMC, mühəndis
32 Nağıbəyli Toğrul Şahvələd oğlu İstilik energetikası mühəndisliyi,  2019 “Azərbaycan İES” MMC, QTS-də nəzarətçi maşinist
   

Fizika və ekologiya kafedrasinin məzunlari

s/n Soyadı,adı,ata adı Buraxılış ili İxtisas Çalışdığı təşkilat, vəzifə
1. Cavadova Aytac Murad 2016 Ecological engeenering Mingəçevir Dövlət Universiteti ,müəllim
2. Məmmədova Gülmirə Allahverdi 2019 Ecological engeenering Mingəçevir Dövlət Universiteti ,müəllim
3. Əhmədova Leyla Bəylər 2020 Ecological engeenering Mingəçevir Dövlət Universiteti ,müəllim
4. Hüseynova Minayə Təvəkkül 2015 Ecological engeenering Mingəçevir Dövlət Universiteti,TVİM-in koordinatoru
5. Əliyeva Günel Möhrəddin 2018 Ecological engeenering RETSİ, aparıcı məsləhətçi
6. Rzabəyli Gültac Ehtibar 2019 Ecological engeenering RETSİ, aparıcı məsləhətçi
7. Məlikov Fərid Mehman 2014 Ecological engeenering RETSİ, aparıcı məsləhətçi ,müfəttiş
8. Əhmədova Aysel Yediyar 2014 Ecological engeenering RETSİ, aparıcı məsləhətçi ,baş mütəxəsis, böyük inspektor
9. Məmmədov Fərid Harun 2016 Ecological engeenering Ağdaş ray. İşıq idarəsi
10. Hökmənli Ülviyyə İlqar 2016 Ecological engeenering Mobil Broker MMC – Gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə mütəxəsis hava nəqliyyatı üzrə baş gömrük idarəsi
11. Xasməmmədova Emilya Qüdrət 2016 Ecological engeenering DİN- Baş mühafizə idarəsi, mühafizəçi
12. Nəbiyeva Ümman Vüqar 2020 Ecological engeenering 5№ Magistral Yolları İstismarı, MMC kargüzar
13. İsmayılova Leyla Zaməddin 2019 Ecological engeenering AMEA-nın Neft və Kimya prosesləri İnstitutunda, texnoloq
14. Fərəcova Mehriban Ənvər 2020 Ecological engeenering Mingeçevir Turizm Kolleci, müəllim
15. Əhmədov Fərid Asem 2018 Ecological engeenering Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Milli Aerokosmik agentlik, mühəndis
16. Soltanova Ceyran Eleddin 2020 Ecological engeenering Mingəçevir Tibb kolleci, müəllim
17. Dobbuyev Fexri Cahangir 2018 Ecological engeenering P&G sales representative
18. Şərifov Nurlan 2014 Ecological engeenering İsmayıllı Elektrik şəbəkəsi
19. Musayev İsmət 2014 Ecological engeenering ETSN,Meşələrin İnkişafı Departamentinin, Meşələrin bərpası sektorunda Aparıcı məsləhətçi.
20. Süleymanov Damət 2014 Ecological engeenering  Naxçıvan ETSN
21. Zülfiqarlı Afiq Rafiq 2019 Ecological engeenering Mingəçevir Tekstil
22. Qarazadə Xanım Məhəmməd 2016 Ecological engeenering Zərdab ray.Qoruqbağı kənd Bələdiyyə sədri
23. Həmidzadə  İntizar 2015 Ecological engeenering Balaxanı Oil
24. Hacıyev Ruzi 2015 Ecological engeenering Sərhəd Qoşunlarında Zabit
25. Əliyev Araz 2015 Ecological engeenering Sərhəd Qoşunlarında Zabit
26.  Eyvazlı Seymur 2015 Ecological engeenering Yevlax Təmiz Qaz
27. Ərəbova Çinarə Oktay 2020 Ecological engeenering Magistrant
28. Abuzərov  Muraz Ayaz 2020 Ecological engeenering Magistrant
29. Xəlilov Ruslan Hasil 2020 Ecological engeenering Magistrant
     

Mexanika kafedrasının məzunları

 
s/n Soyadı,adı,ata adı Buraxılış ili İxtisas Çalışdığı təşkilat, vəzifə
1. Bəşirli Elçin Xaləddin 2014 Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi Kənd təsərrüfat Nazirliyində Tikinti işləri üzrə iş icraçısı
2. İcmayılov Abuzər Məzahir 2013 Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi YPX  inspektor
3. Həsənov Tural Maşallah 2015 Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi Polis
4. Əhmədov Sübhan Ehtiram 2016 Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi Mingəçevir Polis şöbəsi
5. Qurbanov Əli Xanlar oğlu 2018 Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi Mingəçevir Asan, Könüllülərin rəhbəri (Asan Xidmət üzrə müavin)
6. Qarayev Tahir Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi Oğuz rayon Yol Polisi Rəisi
7. Qəhrəmanov Səbuhi Əbdül oğlu 2003 Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi MDU Mühəndislik fakultəsi Dekan müavini
8. Kərimov Qaragöz Kərim oğlu Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi MDU Mühəndislik fakultəsinin Mexanika kafedrasının müəllimi
Contact
si Soyadı, adı və atasının adı Vəzifə email telefon
1 Əliyeva Almaz Əli qızı Dekan əvəzi almaz40@gmail.com (050)3469014 (055)6634646
2 Qəhrəmanov Səbuhi Əbdül oğlu dekan müavini Sansey_8181@mail.ru (051)9986688 (055)2594000
3 Məmmədova Sevinc Nizami qızı tyutor sesi_82@mail.ru (077)4594882
4 Yolçuyeva Lətafət Salik qızı tyutor Yolchuyeva@mail.ru (055)6632345 (051)7631907
5 İsmayılova İradə Məhəmməd qızı tyutor rada.smayilova@bk.ru (051)3453577
6 Məmmədova Şəfəq Nurəddin qızı baş operator (050)7260668