You are currently viewing “Dayanıqlı inkişaf” multidisiplinar elmi jurnalı

“Dayanıqlı inkişaf” multidisiplinar elmi jurnalı

  • Post category:MDU


Founder: Mingachevir State University (MSU)

“Dayanıqlı İnkişaf” (DİJ) multidisiplinar jurnalı 2020- ci ildə Mingəçevir Dövlət Universiteti (MDU) tərəfindən təsis edilib və ildə 4 dəfə çap olunur.Jurnalında azərbaycan, türk, rus və ingilis dillərində iqtisadiyyat, pedaqogika və mühəndislik sahələrinə aid elmi məqalələr çap olunur.

Purpose: "Sustainable Development" is a multidisciplinary journal that aims to publish high-quality, original, research in this field.

The multidisciplinary journal "Sustainable Development" (JSD) has been state registered in the Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan. Register No. 4332

Published copies of the magazine "Sustainable Development" (JSD) are sent to the libraries of higher educational institutions of Azerbaijan and many countries.

ISSN      2788 – 9726    (print);

E-ISSN   2788 – 9734   (onlayn versiyası ücün).

Ətraflı məlumat “ELM” bölməsində