You are currently viewing “Dayanıqlı inkişaf” multidisiplinar elmi jurnalı

“Dayanıqlı inkişaf” multidisiplinar elmi jurnalı

  • Post category:MDU

Təsisçi: Mingəçevir Dövlət Universiteti (MDU) 

“Dayanıqlı İnkişaf” (DİJ) multidisiplinar jurnalı 2020- ci ildə Mingəçevir Dövlət Universiteti (MDU) tərəfindən təsis edilib və ildə 4 dəfə çap olunur.Jurnalında azərbaycan, türk, rus və ingilis dillərində iqtisadiyyat, pedaqogika və mühəndislik sahələrinə aid elmi məqalələr çap olunur.

Məqsəd: “Dayanıqlı İnkişaf” bu sahədə yüksək keyfiyyətli, orijinal, tədqiqat yayımlamağı məqsəd qoyan, multidissiplinar jurnaldır.

“Dayanıqlı İnkişaf” (DİJ) multidisiplinar jurnalı Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Reyestr № 4332

“Dayanıqlı İnkişaf” (DİJ) jurnalının nəşr edilmiş nüsxələri Azərbaycanın, həmçinin bir çox ölkələrin ali təhsil müəssisələrinin kitabxanalarına göndərilir.

ISSN      2788 – 9726    (çap nəşri üçün);

E-ISSN   2788 – 9734   (onlayn versiyası ücün).

Ətraflı məlumat “ELM” bölməsində