Офис международного сотрудничества

Об отделе

Офис международного сотрудничества Мингячевирского государственного университета претворяет в жизнь свою деятельность на основе законодательства Азербайджанской Республики и международных договоров сторонников.

Международные отношения МГУ охватывают двустороннее сотрудничество с университетами страны, участие в международных образовательных программах, привлечение иностранных студентов, сотрудничество с соответствующими международными организациямии   и другие направления.

Работы, проводимые в отделе

Претворение в жизнь обмена сотрудничества учителей и студентов с университетами зарубежных стран.

Реализация программы двойных дипломов и партнерских летних школ, организация совместных научных конференций и семинаров, проведение взаимовыгодных обменов опытом.

До сих пор МГУ заключил двусторонние сотруднические договоры с вузами многих стран. Успешно продолжается деятельность в сфере обмена опытом между учителем  и студентом по программе Эрасмус +.

        Количество студентов, часть кредитов которых была набрана в партнерских университетах в период  получения образования в партнерских университетах, растет с большой скоростью. В рамках этой программы претворяется в жизнь бакалавриат  с  Валлиадолидским  университетом в Испании, Тимишоарским политехническим и Транссильванским  университетом в Румынии, Варнским экономическим университетом в Болгарии, Стамбульским  университетом Гедик. Осуществляется обмен опытом обучавшихся в степени магистратуры и академическим составом.

          В 2021 году в рамках развития международных отношений МГУ подписал протокол сотрудничества с университетом Гази в Турции, с техническим университетом Йылдыз,  Каратайским  университетом КТО и Стамбульским университетом Гедик. Между этими университетами и МГУ организуются совместные лекции, проводятся конференции, печатаются научные статьи в журналах университета, проводится обмен навыками между студентами и т.д.

      27 октября 2021 года между МГУ и Киевским Национальным Экономическим университетом был подписан сотруднический меморандум. 29 октября 2021 года между МГУ и Киевским Национальным дизайнерско-технологическим университетом был подписан сотруднический меморандум.

С 2021 года в рамках финансированной Европейской комиссией  программы ЭРАСМУС + стартовал проект под названием GEOQLİK. Новые дисциплины геопространственной инженерии для адаптации прибрежных экосистем к изменению климата. В этом проекте, который продлится 3 года, выступят партнерами вузы Азербайджана, Германии, Нидерландского Королевства, Казахстана, Литвы, Румынии и Туркменистана.

Şöbə müdiri

Əməkdaşlar

Xəbərlər

Elanlar

Tədrislə əlaqəli sənədlər

əmrlər, cədvəllər, imtahanlar, suallar

Əlaqə

iro@mdu.edu.az

sanan.mehdi@mdu.edu.az

Beynəlxalq əməkdaşlıq ofisi

Şöbə haqqında

Mingəçevir Dövlət Universitetinin Beynəlxalq əməkdaşlıq ofisi öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr əsasında həyata keçirir.

Mingəçevir Dövlət Universitetinin (MDU) beynəlxalq əlaqələri xarici ölkə universitetləri ilə ikitərəfli əməkdaşlığı, beynəlxalq təhsil proqramlarında iştirakı, əcnəbi tələbələrin cəlb olunmasını, müvafiq beynəlxalq təşkilatlarla işbirliyini və digər istiqamətləri əhatə edir.

Şöbədə görülən işlər

Xarici ölkə universitetləri ilə əməkdaşlıq tələbə və müəllim mübadiləsinin həyata keçirilməsini, ortaq Yay Məktəblərinin və ikili diplom proqramlarının reallaşdırılmasını, birgə elmi konfransların və seminarların təşkilini, qarşılıqlı faydalı təcrübə mübadiləsinin aparılmasını nəzərdə tutur. Bu vaxta qədər, MDU dünyanın bir çox ölkəsinin ali təhsil müəssisələri ilə ikitərəfli əməkdaşlıq müqaviləsi imzalamışdır.

“Erasmus +” proqramı üzrə müəllim-tələbə mübadiləsi sahəsində fəaliyyət uğurla davam etdirilir. Təhsil aldıqları müddətdə topladıqları kreditlərin bir hissəsini tərəfdaş universitetlərdə qazanmış tələbələrimizin sayı sürətlə artır. Həmin proqram çərçivəsində İspaniyanın Valladolid Universiteti, Ruminiyanın Timişoara Politexnik və Transilvaniya Universitetləri, Bolqarıstanın Varna İqtisadiyyat Universiteti, İstanbul Gedik Universiteti ilə bakalavriat, magistratura dərəcələrində təhsil alan tələbələrin və akademik heyətin mübadiləsi həyata keçirilir.

2021-ci ildə beynəlxalq əlaqələrin inkişafı çərçivəsində Mingəçevir Dövlət Universiteti Türkiyənin Qazi Universiteti, Yıldız Teknik Universiteti, KTO Karatay Universiteti, İstanbul Gedik universiteti ilə əməkdaşlıq protokolu imzalayıb. Bu universitetlərlə MDU arasında ortaq mühazirələrin təşkil edilməsi, konfransların həyata keçirilməsi, elmi məqalələrin qarşılıqlı olaraq universitetlərin jurnallarında çap edilməsi, tələbə-müəllim mübadiləsi və digər məsələləri əhatə edir.

2021-ci il oktyabrın 27-də MDU və Kiyev Milli İqtisadiyyat Universiteti (KNEU) arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanmışdır. 2021-ci ilin 29 oktyabr tarixində Mingəçevir Dövlət Universitetinin (MDU) və Kiyev Milli Texnologiya və Dizayn Universiteti (Kyiv National University of Technologies and Design-KNUTD) arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb.

2021-ci ildən MDU-nun da iştirak etdiyi Avropa Komissiyasının maliyyələşdirdiyi “Erasmus+” proqramı çərçivəsində həyata keçirilən ali təhsildə uyğun istiqamətlərin inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutan “Sahil ekosistemlərinin iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşdırılması üçün geoməkan mühəndisliyi üzrə yeni fənləri” (“New Courses in Geospatial Engineering for Climate Change Adaptation of Coastal Ecosystems”) GEOCLIC layihəsinə start verilib. Üç il davam edəcək layihədə Azərbaycan, Almaniya, Niderland Krallığı, Litva, Qazaxıstan, Rumıniya və Türkmənistan ali təhsil müəssisələri tərəfdaş kimi çıxış edəcək.

Şöbə müdiri

Сотрудники

Новости

Объявления

Tədrislə əlaqəli sənədlər

əmrlər, cədvəllər, imtahanlar, suallar