Energetika kafedrası

Kafedra haqqında

“Energetika” kafedrası 1995-ci ildə “İstilik texnikası və energetikası” adı ilə fəaliyyətə başlamışdır. 2010-cu il tarixdən tədrisin yeni standartlarının tətbiqi ilə əlaqədar olaraq kafedranın adında dəyişiklik aparılaraq “Elektroenergetika və istilik energetikası” adlandırılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24.07.2015-ci il tarixli müvafiq sərəncamı ilə Mingəçevir Politexnik İnstitutunun bazasında Mingəçevir Dövlət Universiteti yaradılmışdır. Buna uyğun olaraq, yenidən formalaşan “Elektroenergetika və istilik energetikası” kafedrası 2016-cı ildən “Energetika” kafedrası adı ilə fəaliyyət göstərir.

Fəaliyyət göstərdiyi bütün dövrlərdə kafedra Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Ali məktəblərin kafedraları haqqında əsasnamə”ni rəhbər tutmuş və işini bu əsasnamənin müddəalarına əsasən qurmuşdur.

Kafedra yarandığı dövrdən 2007-ci ilədək “İstilik elektrik stansiyaları” ixtisası üzrə tədris aparılırdı. 2007/2008-ci tədris ilindən T030200 -“Elektroenergetika şəbəkələri və sistemləri” və T040100 – “İstilik elektrik stansiyaları” ixtisasları üzrə tədris aparılmağa başladı.

Kafedrada 2009/2010-cu tədris ilindən yeni standartlara uyğun olaraq 050608 -“Elektroenergetika mühəndisliyi” və 050609 -“İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisasları, 2020/2021-ci tədris ilindən isə 060608 -“Energetika mühəndisliyi” ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı həyata keçirilir.

050608 -“Elektroenergetika mühəndisliyi” ixtisası üzrə tədris Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 30.09.2013-cü il tarixli 829 №li əmri ilə, 050609 -“İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisası üzrə isə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 22.08.2014-cu il tarixli 913 № li əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali ixtisas təhsilinin Dövlət Standartı”na (Bakalavr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan məcburi minimum tələblər) uyğun aparılır. 060608 -“Energetika mühəndisliyi” ixtisası üzrə isə tədris Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 13.08.2020-ci il tarixli F-370 № li əmri ilə “Bakalavriat səviyyəsinin ixtisas üzrə Təhsil Proqramı”na uyğun aparılır.

Bakalavr təhsil pillə­si üzrə tədris həm əyani, həm də qiyabi formada aparılır.

2016/2017-ci tədris ilindən kafedrada ali təhsilin bakalavr pilləsi ilə yanaşı magistratura səviyyəsi üzrə Azərbaycan  Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12 yanvar 2009-cu il tarixli 08 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş 060608 -“Elektroenergetika mühəndisliyi” və 060609 -“İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisasları da fəaliyyət göstərir. Hər iki ixtisasda tədris Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 31.08.2012-ci il tarixli 1463 № li əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali ixtisas təhsilinin Dövlət Standartı”na (Magistr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan məcburi minimum tələblər) uyğun aparılır.

İxtisas haqqında

Kafedraya bakalavr hazırlığı üçün “Elektroenergetika mühəndisliyi” və “İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisasları, 2020/2021-ci tədris ilindən isə “Energetika mühəndisliyi” ixtisası təhkim olunub.

“050608 Elektroenergetika mühəndisliyi” ixtisası üzrə tədris Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 30.09.2013-cü il tarixli 829 № li əmri ilə təsdiq edilmiş  “Ali ixtisas təhsilinin Dövlət Standartı”na (Bakalavr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan məcburi minimum tələblər) uyğun aparılır.

“050609 İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisası üzrə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 22.08.2014-cu il tarixli 913 № li əmri ilə təsdiq edilmiş  “Ali ixtisas təhsilinin Dövlət Standartı”na (Bakalavr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan məcburi minimum tələblər) uyğun aparılır.

“060608 Energetika mühəndisliyi” ixtisası üzrə tədris Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 13.08.2020-ci il tarixli F-370 № li əmri ilə “Bakalavriat səviyyəsinin ixtisas üzrə Təhsil Proqramı”na uyğun aparılır.

Kafedraya magistr hazırlığı üçün “060608 Elektroenergetika mühəndisliyi” və “060609 İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisasları təhkim olunub. Hər iki ixtisas üzrə tədris Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 31.08.2012-ci il tarixli 1463 № li əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali ixtisas təhsilinin Dövlət Standartı”na (Magistr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan məcburi minimum tələblər) uyğun aparılır.

Əməkdaşlar

Cemal Yılmaz

professor

cemal.yilmaz@mdu.edu.az

cemal@gazi.edu.tr

Təhmasib Hüseynov

dosent

tahmasib.huseynov@mdu.edu.az

huseynov.tahmasib@mail.ru

Kəmalə Eyyubova 

dosent

kamala.eyyubova@mdu.edu.az

kemale.eyyubova.77@mail.ru

Liliya Süleymanova

müəllim

liliya.suleymanova@mdu.edu.az

suleymanovalc@mail.ru

Səadət Şıxəliyeva 

müəllim

saadat.shixaliyeva@mdu.edu.az

saadaasmar@mail.ru

Alim Nəcəfov

müəllim

alim.nacafov@mdu.edu.az

alimnecefov50@gmail.com

Əbülfət Ədilov

müəllim

abulfat.adilov@mdu.edu.az

abulfathesenoqlu@gmail.com

Gülər Qocayeva 

müəllim

gular.qocayeva@mdu.edu.az

guler_qocayeva@mail.ru

Aybəniz Şəfiyeva

böyük laborant

aybaniz.shafiyeva@mdu.edu.az

aybenizsefiyeva56@gmail.com

Sveta Bəkirova

laborant

sveta.bakirova@mdu.edu.az

sveta.bekirova@inbox.ru

Tədris olunan fənlər

050608 Energetika mühəndisliyi

 1. Elektrik dövrələri nəzəriyyəsi-1
 2. Elektrik dövrələri nəzəriyyəsi-2
 3. Elektrik maşınları
 4. Energetikanın əsasları
 5. Texniki termodinamika və istilikötürmə
 6. Energetik materiallar
 7. Enerji istehsalı texnologiyaları
 8. Elektrik sistemlərinin və avadanlıqlarının mühafizəsi
 9. Elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi və paylanması

Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən müəyyən edilən fənlər

II Blok

 1. Hidravlika və hidravlik maşınlar
 2. Buxar və qaz turbinləri

III Blok

 1. Bərpa olunan enerji mənbələri və qurğuları
 2. İstilik mühərrikləri

 

IV Blok

 1. Energetikada soyutma sistemləri
 2. Qazan qurğuları

 

V Blok

 1. İstilik energetik qurğular
 2. İsitmə, soyutma və havanın kondensiyalaşdırılması sistemləri

 

VI Blok

 1. Sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi

VII Blok

 1. Günəş qurğularının layihələndirilməsi və hesabı
 2. Yüksək gərginlik texnikası

VIII Blok

 1. Külək qurğularının layihələndirilməsi və hesabı
 2. Elektrik sistemlərinin yarımstansiyaları

 

IX Blok

 1. İstiləşdirmə və istilik şəbəkələri
 2. Enerji keyfiyyəti

 

X Blok

 1. İstilik transformasiyasının əsasları
 2. Energetikada elektrik avadanlığı

 

 

050607 Elektrik və elektronika mühəndisliyi

 

 1. Elektrik dövrələri nəzəriyyəsi-1
 2. Elektrik dövrələri nəzəriyyəsi-2
 3. Elektrik ölçmələri və vasitələri
 4. Elektrik maşınları
 5. Analoq elektronika
 6. Elektrik və elektron texnikası materialları
 7. Güc elektronikası və elektrik intiqalı

Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən müəyyən edilən fənlər

II Blok

 1. Elektrik və elektron aparatları
 2. Paylayıcı qurrğuların elektron aparatları
 3. Sxemotexnikanın əsasları

III Blok

 1. Dielektriklər nəzəriyyəsinin əsasları
 2. Enerjinin elektromexaniki çevrilməsi

 

IV Blok

 1. Elektromexaniki sistemlər
 2. İzolyasiya və ifrat gərginliklər

 

V Blok

 1. Elektrik qurğuları və sistemləri
 2. Elektrik qurğu və avadanlıqlarının istismarı

 

VI Blok

 1. Kabel texnikasının əsasları
 2. Sənaye elektrik avadınlıqları

VII Blok

 1. Sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi

VIII Blok

 1. Kabel elektrik veriliş xətləri
 2. İşıqlandırma texnikası

 

IX Blok

 1. Elektrik avadanlıqlarının diaqnostikası
 2. Elektrik şəbəkələrinin diaqnostikası və monitorinqi

 

X Blok

 1. Elektrotexnologiya
 2. Elektrik şəbəkələrinin rele mühafizəsi və avtomatikasının müasir məsələləri

 

050632 Nəqliyyat mühəndisliyi

 1. İstilik texnikası və hidravlika

Magistratura səviyyəsi üzrə tədris olunan fənlər

050609 Elektroenergetika mühəndisliyi

 

 1. Elektroenergetika mühəndisliyinin müasir problemləri
 2. Elektroenergetika mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası
 3. Alternativ elektrik enerji mənbələri
 4. Energetik sistemlər
 5. Elektroenergetika sistemlərində elektromaqnit keçid prosesləri
 6. Elektroenergetika sistemlərinin rejimləri və istismarı
 7. Elektrik şəbəkələri və sistemləri
 8. Kabel və izolyasiya texnikasının yeni növləri
 9. Elektroenergetika sistemlərində elektromexaniki keçid prosesləri
 10. Elektroenergetika sistemlərinin etibarlığı
 11. Elektroenergetika sistemlərinin optimal inkişaf modeli
 12. Uzaq elektrik ötürməsi

 

050609 İstilik energetikası mühəndisliyi

 

 1. İstilik energetikası mühəndisliyinin müasir problemləri
 2. İstilik energetikası mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası
 3. Buxar turbinli və buxar-qaz qurğulu İES-lər və AES-lər
 4. Turbin qurğusunun tsiklinin mükəmməlləşdirilməsi
 5. İES və AES turbinləri
 6. Enerji resursları və onların qorunması
 7. Su emalı qurğularının istismarı
 8. Energetikanın ekoloji problemləri
 9. İstilik elektrik stansiyasının iş və istismar rejimləri
 10. İES-in hesablama parametrlərinin və sxeminin texniki-iqtisadi əsaslandırılması
 11. Turbinlərin tənzimlənməsi
 12. Buxar və buxar-qaz turbinli İES-lərin istilik sxemlərinin hesablama metodları
Xəbərlər
Elmi nəşrlər
 1. Aşurov İ.T., Əliyev N.C., Mustafayev F.M., Aşurova Ü.İ. İES-in hava hövzəsinin zərərli qazlarla çirklənməsinin və istilik elektrik stansiyasının tüstü borusunun hündürlüyünün seçilməsi. Metodik göstəriş. 1999, 20 səh.
 2. Hüseynov T.Ə. “İstilik texnikasının əsaslarından laboratoriya işlərinə rəhbərlik”. Metodik vəsait. Bakı, 2004, 37 səh.
 3. İsayev H.İ., Eyyubova K.S., Zeynalova S.C. İstilik texnikasının nəzəri əsaslarından suallar və cavablar. Metodik vəsait. Bakı, 2007, 91 səh.
 4. İsayev H.İ., Tağıyeva Z.N., Eyyubova K.S. İstilikkeçirmə. Dərs vəsaiti. Bakı, 2008, 75 səh.
 5. Hüseynov T.Ə., Eyyubova K.S. Konvektiv istilik mübadiləsi və aqreqat halı dəyişdikdə istilikvermə. Dərs vəsaiti. Bakı, 2009, 95 səh.
 6. Əfəndiyev M.L. Yanacaqlar və yanma nəzəriyyəsi. Dərs vəsaiti. Bakı, 2014.

 

Kafedranın əməkdaşları tərəfindən son bir ildə 6 elmi məqalə (3-ü xaricdə) və 8 tezis (2-si xaricdə) çap olunub.

Kafdera əməkdaşlarından Ü.Aşurova, K.Eyyubova, S.Şıxəliyeva, L.Süleymanova, G.Qocayeva, A.Şəfiyeva, Scholar.google və Scopus axtarış bazalarında (saytlarında) qeydiyyatdan keçiblər.

Clarivate Analytics şirkətinin onlayn seminarlarında kafedranın müəllimləri fəal iştirak edirlər və 30-a yaxın sertifikat alıblar.

 

15 aprel 2021-ci il tarixdə kafedranın müəllimi Səadət Şıxəliyevanın Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində 3340.01-“Elektrotexniki sistemlər və komplekslər” ixtisası üzrə keçirilən elmi seminarda texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Tənzim olunan asinxron mühərrikin konstruksiyasının işlənməsi və tədqiqi” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin müzakirəsi olub.

16 aprel 2021-ci il tarixdə kafedranın müəllimi Liliya Süleymanovanın Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunda “Polimer dielektriklərdə struktur dəyişmələrinə müvafiq elektrofiziki xüsusiyyətlərin fərqlənməsinin fiziki anlayışları” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi olub.

 

Kafedrada tələbələrin elmi-yaradıcılıq işlərinə cəlb olunmasına xüsusi diqqət yetirilir. Mütəmadi olaraq tələbələr Tələbə Elmi Cəmiyyətinin konfranslarında məruzələrlə çıxış edirlər. 28 noyabr 2020-ci il tarixdə “İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisası üzrə İE17 saylı qrup tələbəsi Babayeva Salatın TEC-in elmi konfransında “Üzən atom elektrik stansiyaları” (rəhbər S.Şıxəliyeva) və 30 mart 2021-ci il tarixdə “İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisası üzrə İE18 saylı qrup tələbəsi İsgəndərova Alyona “Elm Günü”nə və Lütfi Zadənin anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş konfransda “Qeyri-səlis məntiqin enerji sənayesində tətbiqinə ümumi baxış” adlı məruzə ilə çıxış edib (rəhbər dos. Ü.Aşurova).

Əlaqə

Energetika kafedrası

О кафедре

“Energetika” kafedrası 1995-ci ildə “İstilik texnikası və energetikası” adı ilə fəaliyyətə başlamışdır. 2010-cu il tarixdən tədrisin yeni standartlarının tətbiqi ilə əlaqədar olaraq kafedranın adında dəyişiklik aparılaraq “Elektroenergetika və istilik energetikası” adlandırılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24.07.2015-ci il tarixli müvafiq sərəncamı ilə Mingəçevir Politexnik İnstitutunun bazasında Mingəçevir Dövlət Universiteti yaradılmışdır. Buna uyğun olaraq, yenidən formalaşan “Elektroenergetika və istilik energetikası” kafedrası 2016-cı ildən “Energetika” kafedrası adı ilə fəaliyyət göstərir.

Fəaliyyət göstərdiyi bütün dövrlərdə kafedra Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Ali məktəblərin kafedraları haqqında əsasnamə”ni rəhbər tutmuş və işini bu əsasnamənin müddəalarına əsasən qurmuşdur.

Kafedra yarandığı dövrdən 2007-ci ilədək “İstilik elektrik stansiyaları” ixtisası üzrə tədris aparılırdı. 2007/2008-ci tədris ilindən T030200 -“Elektroenergetika şəbəkələri və sistemləri” və T040100 – “İstilik elektrik stansiyaları” ixtisasları üzrə tədris aparılmağa başladı.

Kafedrada 2009/2010-cu tədris ilindən yeni standartlara uyğun olaraq 050608 -“Elektroenergetika mühəndisliyi” və 050609 -“İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisasları, 2020/2021-ci tədris ilindən isə 060608 -“Energetika mühəndisliyi” ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı həyata keçirilir.

050608 -“Elektroenergetika mühəndisliyi” ixtisası üzrə tədris Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 30.09.2013-cü il tarixli 829 №li əmri ilə, 050609 -“İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisası üzrə isə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 22.08.2014-cu il tarixli 913 № li əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali ixtisas təhsilinin Dövlət Standartı”na (Bakalavr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan məcburi minimum tələblər) uyğun aparılır. 060608 -“Energetika mühəndisliyi” ixtisası üzrə isə tədris Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 13.08.2020-ci il tarixli F-370 № li əmri ilə “Bakalavriat səviyyəsinin ixtisas üzrə Təhsil Proqramı”na uyğun aparılır.

Bakalavr təhsil pillə­si üzrə tədris həm əyani, həm də qiyabi formada aparılır.

2016/2017-ci tədris ilindən kafedrada ali təhsilin bakalavr pilləsi ilə yanaşı magistratura səviyyəsi üzrə Azərbaycan  Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12 yanvar 2009-cu il tarixli 08 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş 060608 -“Elektroenergetika mühəndisliyi” və 060609 -“İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisasları da fəaliyyət göstərir. Hər iki ixtisasda tədris Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 31.08.2012-ci il tarixli 1463 № li əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali ixtisas təhsilinin Dövlət Standartı”na (Magistr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan məcburi minimum tələblər) uyğun aparılır.

О специальности

Kafedraya bakalavr hazırlığı üçün “Elektroenergetika mühəndisliyi” və “İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisasları, 2020/2021-ci tədris ilindən isə “Energetika mühəndisliyi” ixtisası təhkim olunub.

“050608 Elektroenergetika mühəndisliyi” ixtisası üzrə tədris Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 30.09.2013-cü il tarixli 829 № li əmri ilə təsdiq edilmiş  “Ali ixtisas təhsilinin Dövlət Standartı”na (Bakalavr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan məcburi minimum tələblər) uyğun aparılır.

“050609 İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisası üzrə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 22.08.2014-cu il tarixli 913 № li əmri ilə təsdiq edilmiş  “Ali ixtisas təhsilinin Dövlət Standartı”na (Bakalavr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan məcburi minimum tələblər) uyğun aparılır.

“060608 Energetika mühəndisliyi” ixtisası üzrə tədris Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 13.08.2020-ci il tarixli F-370 № li əmri ilə “Bakalavriat səviyyəsinin ixtisas üzrə Təhsil Proqramı”na uyğun aparılır.

Kafedraya magistr hazırlığı üçün “060608 Elektroenergetika mühəndisliyi” və “060609 İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisasları təhkim olunub. Hər iki ixtisas üzrə tədris Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 31.08.2012-ci il tarixli 1463 № li əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali ixtisas təhsilinin Dövlət Standartı”na (Magistr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan məcburi minimum tələblər) uyğun aparılır.

Заведующий кафедрой
Сотрудники

Cemal Yılmaz

professor

cemal.yilmaz@mdu.edu.az

cemal@gazi.edu.tr

Təhmasib Hüseynov

dosent

tahmasib.huseynov@mdu.edu.az

huseynov.tahmasib@mail.ru

Kəmalə Eyyubova 

dosent

kamala.eyyubova@mdu.edu.az

kemale.eyyubova.77@mail.ru

Liliya Süleymanova

müəllim

liliya.suleymanova@mdu.edu.az

suleymanovalc@mail.ru

Səadət Şıxəliyeva 

müəllim

saadat.shixaliyeva@mdu.edu.az

saadaasmar@mail.ru

Alim Nəcəfov

müəllim

alim.nacafov@mdu.edu.az

alimnecefov50@gmail.com

Əbülfət Ədilov

müəllim

abulfat.adilov@mdu.edu.az

abulfathesenoqlu@gmail.com

Gülər Qocayeva 

müəllim

gular.qocayeva@mdu.edu.az

guler_qocayeva@mail.ru

Aybəniz Şəfiyeva

böyük laborant

aybaniz.shafiyeva@mdu.edu.az

aybenizsefiyeva56@gmail.com

Sveta Bəkirova

laborant

sveta.bakirova@mdu.edu.az

sveta.bekirova@inbox.ru

Преподаваемые предметы

050608 Energetika mühəndisliyi

 1. Elektrik dövrələri nəzəriyyəsi-1
 2. Elektrik dövrələri nəzəriyyəsi-2
 3. Elektrik maşınları
 4. Energetikanın əsasları
 5. Texniki termodinamika və istilikötürmə
 6. Energetik materiallar
 7. Enerji istehsalı texnologiyaları
 8. Elektrik sistemlərinin və avadanlıqlarının mühafizəsi
 9. Elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi və paylanması

Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən müəyyən edilən fənlər

II Blok

 1. Hidravlika və hidravlik maşınlar
 2. Buxar və qaz turbinləri

III Blok

 1. Bərpa olunan enerji mənbələri və qurğuları
 2. İstilik mühərrikləri

 

IV Blok

 1. Energetikada soyutma sistemləri
 2. Qazan qurğuları

 

V Blok

 1. İstilik energetik qurğular
 2. İsitmə, soyutma və havanın kondensiyalaşdırılması sistemləri

 

VI Blok

 1. Sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi

VII Blok

 1. Günəş qurğularının layihələndirilməsi və hesabı
 2. Yüksək gərginlik texnikası

VIII Blok

 1. Külək qurğularının layihələndirilməsi və hesabı
 2. Elektrik sistemlərinin yarımstansiyaları

 

IX Blok

 1. İstiləşdirmə və istilik şəbəkələri
 2. Enerji keyfiyyəti

 

X Blok

 1. İstilik transformasiyasının əsasları
 2. Energetikada elektrik avadanlığı

 

 

050607 Elektrik və elektronika mühəndisliyi

 

 1. Elektrik dövrələri nəzəriyyəsi-1
 2. Elektrik dövrələri nəzəriyyəsi-2
 3. Elektrik ölçmələri və vasitələri
 4. Elektrik maşınları
 5. Analoq elektronika
 6. Elektrik və elektron texnikası materialları
 7. Güc elektronikası və elektrik intiqalı

Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən müəyyən edilən fənlər

II Blok

 1. Elektrik və elektron aparatları
 2. Paylayıcı qurrğuların elektron aparatları
 3. Sxemotexnikanın əsasları

III Blok

 1. Dielektriklər nəzəriyyəsinin əsasları
 2. Enerjinin elektromexaniki çevrilməsi

 

IV Blok

 1. Elektromexaniki sistemlər
 2. İzolyasiya və ifrat gərginliklər

 

V Blok

 1. Elektrik qurğuları və sistemləri
 2. Elektrik qurğu və avadanlıqlarının istismarı

 

VI Blok

 1. Kabel texnikasının əsasları
 2. Sənaye elektrik avadınlıqları

VII Blok

 1. Sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi

VIII Blok

 1. Kabel elektrik veriliş xətləri
 2. İşıqlandırma texnikası

 

IX Blok

 1. Elektrik avadanlıqlarının diaqnostikası
 2. Elektrik şəbəkələrinin diaqnostikası və monitorinqi

 

X Blok

 1. Elektrotexnologiya
 2. Elektrik şəbəkələrinin rele mühafizəsi və avtomatikasının müasir məsələləri

 

050632 Nəqliyyat mühəndisliyi

 1. İstilik texnikası və hidravlika

Magistratura səviyyəsi üzrə tədris olunan fənlər

050609 Elektroenergetika mühəndisliyi

 

 1. Elektroenergetika mühəndisliyinin müasir problemləri
 2. Elektroenergetika mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası
 3. Alternativ elektrik enerji mənbələri
 4. Energetik sistemlər
 5. Elektroenergetika sistemlərində elektromaqnit keçid prosesləri
 6. Elektroenergetika sistemlərinin rejimləri və istismarı
 7. Elektrik şəbəkələri və sistemləri
 8. Kabel və izolyasiya texnikasının yeni növləri
 9. Elektroenergetika sistemlərində elektromexaniki keçid prosesləri
 10. Elektroenergetika sistemlərinin etibarlığı
 11. Elektroenergetika sistemlərinin optimal inkişaf modeli
 12. Uzaq elektrik ötürməsi

 

050609 İstilik energetikası mühəndisliyi

 

 1. İstilik energetikası mühəndisliyinin müasir problemləri
 2. İstilik energetikası mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası
 3. Buxar turbinli və buxar-qaz qurğulu İES-lər və AES-lər
 4. Turbin qurğusunun tsiklinin mükəmməlləşdirilməsi
 5. İES və AES turbinləri
 6. Enerji resursları və onların qorunması
 7. Su emalı qurğularının istismarı
 8. Energetikanın ekoloji problemləri
 9. İstilik elektrik stansiyasının iş və istismar rejimləri
 10. İES-in hesablama parametrlərinin və sxeminin texniki-iqtisadi əsaslandırılması
 11. Turbinlərin tənzimlənməsi
 12. Buxar və buxar-qaz turbinli İES-lərin istilik sxemlərinin hesablama metodları
Новости
Elmi nəşrlər
 1. Aşurov İ.T., Əliyev N.C., Mustafayev F.M., Aşurova Ü.İ. İES-in hava hövzəsinin zərərli qazlarla çirklənməsinin və istilik elektrik stansiyasının tüstü borusunun hündürlüyünün seçilməsi. Metodik göstəriş. 1999, 20 səh.
 2. Hüseynov T.Ə. “İstilik texnikasının əsaslarından laboratoriya işlərinə rəhbərlik”. Metodik vəsait. Bakı, 2004, 37 səh.
 3. İsayev H.İ., Eyyubova K.S., Zeynalova S.C. İstilik texnikasının nəzəri əsaslarından suallar və cavablar. Metodik vəsait. Bakı, 2007, 91 səh.
 4. İsayev H.İ., Tağıyeva Z.N., Eyyubova K.S. İstilikkeçirmə. Dərs vəsaiti. Bakı, 2008, 75 səh.
 5. Hüseynov T.Ə., Eyyubova K.S. Konvektiv istilik mübadiləsi və aqreqat halı dəyişdikdə istilikvermə. Dərs vəsaiti. Bakı, 2009, 95 səh.
 6. Əfəndiyev M.L. Yanacaqlar və yanma nəzəriyyəsi. Dərs vəsaiti. Bakı, 2014.

 

Kafedranın əməkdaşları tərəfindən son bir ildə 6 elmi məqalə (3-ü xaricdə) və 8 tezis (2-si xaricdə) çap olunub.

Kafdera əməkdaşlarından Ü.Aşurova, K.Eyyubova, S.Şıxəliyeva, L.Süleymanova, G.Qocayeva, A.Şəfiyeva, Scholar.google və Scopus axtarış bazalarında (saytlarında) qeydiyyatdan keçiblər.

Clarivate Analytics şirkətinin onlayn seminarlarında kafedranın müəllimləri fəal iştirak edirlər və 30-a yaxın sertifikat alıblar.

 

15 aprel 2021-ci il tarixdə kafedranın müəllimi Səadət Şıxəliyevanın Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində 3340.01-“Elektrotexniki sistemlər və komplekslər” ixtisası üzrə keçirilən elmi seminarda texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Tənzim olunan asinxron mühərrikin konstruksiyasının işlənməsi və tədqiqi” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin müzakirəsi olub.

16 aprel 2021-ci il tarixdə kafedranın müəllimi Liliya Süleymanovanın Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunda “Polimer dielektriklərdə struktur dəyişmələrinə müvafiq elektrofiziki xüsusiyyətlərin fərqlənməsinin fiziki anlayışları” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi olub.

 

Kafedrada tələbələrin elmi-yaradıcılıq işlərinə cəlb olunmasına xüsusi diqqət yetirilir. Mütəmadi olaraq tələbələr Tələbə Elmi Cəmiyyətinin konfranslarında məruzələrlə çıxış edirlər. 28 noyabr 2020-ci il tarixdə “İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisası üzrə İE17 saylı qrup tələbəsi Babayeva Salatın TEC-in elmi konfransında “Üzən atom elektrik stansiyaları” (rəhbər S.Şıxəliyeva) və 30 mart 2021-ci il tarixdə “İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisası üzrə İE18 saylı qrup tələbəsi İsgəndərova Alyona “Elm Günü”nə və Lütfi Zadənin anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş konfransda “Qeyri-səlis məntiqin enerji sənayesində tətbiqinə ümumi baxış” adlı məruzə ilə çıxış edib (rəhbər dos. Ü.Aşurova).

Контакт

Energetika kafedrası

О кафедре

“Energetika” kafedrası 1995-ci ildə “İstilik texnikası və energetikası” adı ilə fəaliyyətə başlamışdır. 2010-cu il tarixdən tədrisin yeni standartlarının tətbiqi ilə əlaqədar olaraq kafedranın adında dəyişiklik aparılaraq “Elektroenergetika və istilik energetikası” adlandırılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24.07.2015-ci il tarixli müvafiq sərəncamı ilə Mingəçevir Politexnik İnstitutunun bazasında Mingəçevir Dövlət Universiteti yaradılmışdır. Buna uyğun olaraq, yenidən formalaşan “Elektroenergetika və istilik energetikası” kafedrası 2016-cı ildən “Energetika” kafedrası adı ilə fəaliyyət göstərir.

Fəaliyyət göstərdiyi bütün dövrlərdə kafedra Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Ali məktəblərin kafedraları haqqında əsasnamə”ni rəhbər tutmuş və işini bu əsasnamənin müddəalarına əsasən qurmuşdur.

Kafedra yarandığı dövrdən 2007-ci ilədək “İstilik elektrik stansiyaları” ixtisası üzrə tədris aparılırdı. 2007/2008-ci tədris ilindən T030200 -“Elektroenergetika şəbəkələri və sistemləri” və T040100 – “İstilik elektrik stansiyaları” ixtisasları üzrə tədris aparılmağa başladı.

Kafedrada 2009/2010-cu tədris ilindən yeni standartlara uyğun olaraq 050608 -“Elektroenergetika mühəndisliyi” və 050609 -“İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisasları, 2020/2021-ci tədris ilindən isə 060608 -“Energetika mühəndisliyi” ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı həyata keçirilir.

050608 -“Elektroenergetika mühəndisliyi” ixtisası üzrə tədris Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 30.09.2013-cü il tarixli 829 №li əmri ilə, 050609 -“İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisası üzrə isə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 22.08.2014-cu il tarixli 913 № li əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali ixtisas təhsilinin Dövlət Standartı”na (Bakalavr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan məcburi minimum tələblər) uyğun aparılır. 060608 -“Energetika mühəndisliyi” ixtisası üzrə isə tədris Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 13.08.2020-ci il tarixli F-370 № li əmri ilə “Bakalavriat səviyyəsinin ixtisas üzrə Təhsil Proqramı”na uyğun aparılır.

Bakalavr təhsil pillə­si üzrə tədris həm əyani, həm də qiyabi formada aparılır.

2016/2017-ci tədris ilindən kafedrada ali təhsilin bakalavr pilləsi ilə yanaşı magistratura səviyyəsi üzrə Azərbaycan  Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12 yanvar 2009-cu il tarixli 08 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş 060608 -“Elektroenergetika mühəndisliyi” və 060609 -“İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisasları da fəaliyyət göstərir. Hər iki ixtisasda tədris Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 31.08.2012-ci il tarixli 1463 № li əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali ixtisas təhsilinin Dövlət Standartı”na (Magistr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan məcburi minimum tələblər) uyğun aparılır.

О специальности

Kafedraya bakalavr hazırlığı üçün “Elektroenergetika mühəndisliyi” və “İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisasları, 2020/2021-ci tədris ilindən isə “Energetika mühəndisliyi” ixtisası təhkim olunub.

“050608 Elektroenergetika mühəndisliyi” ixtisası üzrə tədris Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 30.09.2013-cü il tarixli 829 № li əmri ilə təsdiq edilmiş  “Ali ixtisas təhsilinin Dövlət Standartı”na (Bakalavr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan məcburi minimum tələblər) uyğun aparılır.

“050609 İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisası üzrə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 22.08.2014-cu il tarixli 913 № li əmri ilə təsdiq edilmiş  “Ali ixtisas təhsilinin Dövlət Standartı”na (Bakalavr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan məcburi minimum tələblər) uyğun aparılır.

“060608 Energetika mühəndisliyi” ixtisası üzrə tədris Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 13.08.2020-ci il tarixli F-370 № li əmri ilə “Bakalavriat səviyyəsinin ixtisas üzrə Təhsil Proqramı”na uyğun aparılır.

Kafedraya magistr hazırlığı üçün “060608 Elektroenergetika mühəndisliyi” və “060609 İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisasları təhkim olunub. Hər iki ixtisas üzrə tədris Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 31.08.2012-ci il tarixli 1463 № li əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali ixtisas təhsilinin Dövlət Standartı”na (Magistr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan məcburi minimum tələblər) uyğun aparılır.

Заведующий кафедрой
Сотрудники
Cemal Yılmaz professor cemal.yilmaz@mdu.edu.az cemal@gazi.edu.tr
Təhmasib Hüseynov dosent tahmasib.huseynov@mdu.edu.az huseynov.tahmasib@mail.ru
Kəmalə Eyyubova  dosent kamala.eyyubova@mdu.edu.az kemale.eyyubova.77@mail.ru
Liliya Süleymanova müəllim liliya.suleymanova@mdu.edu.az suleymanovalc@mail.ru
Səadət Şıxəliyeva  müəllim saadat.shixaliyeva@mdu.edu.az saadaasmar@mail.ru
Alim Nəcəfov müəllim alim.nacafov@mdu.edu.az alimnecefov50@gmail.com
Əbülfət Ədilov müəllim abulfat.adilov@mdu.edu.az abulfathesenoqlu@gmail.com
Gülər Qocayeva  müəllim gular.qocayeva@mdu.edu.az guler_qocayeva@mail.ru
Aybəniz Şəfiyeva böyük laborant aybaniz.shafiyeva@mdu.edu.az aybenizsefiyeva56@gmail.com
Sveta Bəkirova laborant sveta.bakirova@mdu.edu.az sveta.bekirova@inbox.ru
Преподаваемые предметы

050608 Energetika mühəndisliyi

 1. Elektrik dövrələri nəzəriyyəsi-1
 2. Elektrik dövrələri nəzəriyyəsi-2
 3. Elektrik maşınları
 4. Energetikanın əsasları
 5. Texniki termodinamika və istilikötürmə
 6. Energetik materiallar
 7. Enerji istehsalı texnologiyaları
 8. Elektrik sistemlərinin və avadanlıqlarının mühafizəsi
 9. Elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi və paylanması

Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən müəyyən edilən fənlər

II Blok

 1. Hidravlika və hidravlik maşınlar
 2. Buxar və qaz turbinləri

III Blok

 1. Bərpa olunan enerji mənbələri və qurğuları
 2. İstilik mühərrikləri

 

IV Blok

 1. Energetikada soyutma sistemləri
 2. Qazan qurğuları

 

V Blok

 1. İstilik energetik qurğular
 2. İsitmə, soyutma və havanın kondensiyalaşdırılması sistemləri

 

VI Blok

 1. Sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi

VII Blok

 1. Günəş qurğularının layihələndirilməsi və hesabı
 2. Yüksək gərginlik texnikası

VIII Blok

 1. Külək qurğularının layihələndirilməsi və hesabı
 2. Elektrik sistemlərinin yarımstansiyaları

 

IX Blok

 1. İstiləşdirmə və istilik şəbəkələri
 2. Enerji keyfiyyəti

 

X Blok

 1. İstilik transformasiyasının əsasları
 2. Energetikada elektrik avadanlığı

 

 

050607 Elektrik və elektronika mühəndisliyi

 

 1. Elektrik dövrələri nəzəriyyəsi-1
 2. Elektrik dövrələri nəzəriyyəsi-2
 3. Elektrik ölçmələri və vasitələri
 4. Elektrik maşınları
 5. Analoq elektronika
 6. Elektrik və elektron texnikası materialları
 7. Güc elektronikası və elektrik intiqalı

Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən müəyyən edilən fənlər

II Blok

 1. Elektrik və elektron aparatları
 2. Paylayıcı qurrğuların elektron aparatları
 3. Sxemotexnikanın əsasları

III Blok

 1. Dielektriklər nəzəriyyəsinin əsasları
 2. Enerjinin elektromexaniki çevrilməsi

 

IV Blok

 1. Elektromexaniki sistemlər
 2. İzolyasiya və ifrat gərginliklər

 

V Blok

 1. Elektrik qurğuları və sistemləri
 2. Elektrik qurğu və avadanlıqlarının istismarı

 

VI Blok

 1. Kabel texnikasının əsasları
 2. Sənaye elektrik avadınlıqları

VII Blok

 1. Sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi

VIII Blok

 1. Kabel elektrik veriliş xətləri
 2. İşıqlandırma texnikası

 

IX Blok

 1. Elektrik avadanlıqlarının diaqnostikası
 2. Elektrik şəbəkələrinin diaqnostikası və monitorinqi

 

X Blok

 1. Elektrotexnologiya
 2. Elektrik şəbəkələrinin rele mühafizəsi və avtomatikasının müasir məsələləri

 

050632 Nəqliyyat mühəndisliyi

 1. İstilik texnikası və hidravlika

Magistratura səviyyəsi üzrə tədris olunan fənlər

050609 Elektroenergetika mühəndisliyi

 

 1. Elektroenergetika mühəndisliyinin müasir problemləri
 2. Elektroenergetika mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası
 3. Alternativ elektrik enerji mənbələri
 4. Energetik sistemlər
 5. Elektroenergetika sistemlərində elektromaqnit keçid prosesləri
 6. Elektroenergetika sistemlərinin rejimləri və istismarı
 7. Elektrik şəbəkələri və sistemləri
 8. Kabel və izolyasiya texnikasının yeni növləri
 9. Elektroenergetika sistemlərində elektromexaniki keçid prosesləri
 10. Elektroenergetika sistemlərinin etibarlığı
 11. Elektroenergetika sistemlərinin optimal inkişaf modeli
 12. Uzaq elektrik ötürməsi

 

050609 İstilik energetikası mühəndisliyi

 

 1. İstilik energetikası mühəndisliyinin müasir problemləri
 2. İstilik energetikası mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası
 3. Buxar turbinli və buxar-qaz qurğulu İES-lər və AES-lər
 4. Turbin qurğusunun tsiklinin mükəmməlləşdirilməsi
 5. İES və AES turbinləri
 6. Enerji resursları və onların qorunması
 7. Su emalı qurğularının istismarı
 8. Energetikanın ekoloji problemləri
 9. İstilik elektrik stansiyasının iş və istismar rejimləri
 10. İES-in hesablama parametrlərinin və sxeminin texniki-iqtisadi əsaslandırılması
 11. Turbinlərin tənzimlənməsi
 12. Buxar və buxar-qaz turbinli İES-lərin istilik sxemlərinin hesablama metodları
Новости
Elmi nəşrlər
 1. Aşurov İ.T., Əliyev N.C., Mustafayev F.M., Aşurova Ü.İ. İES-in hava hövzəsinin zərərli qazlarla çirklənməsinin və istilik elektrik stansiyasının tüstü borusunun hündürlüyünün seçilməsi. Metodik göstəriş. 1999, 20 səh.
 2. Hüseynov T.Ə. “İstilik texnikasının əsaslarından laboratoriya işlərinə rəhbərlik”. Metodik vəsait. Bakı, 2004, 37 səh.
 3. İsayev H.İ., Eyyubova K.S., Zeynalova S.C. İstilik texnikasının nəzəri əsaslarından suallar və cavablar. Metodik vəsait. Bakı, 2007, 91 səh.
 4. İsayev H.İ., Tağıyeva Z.N., Eyyubova K.S. İstilikkeçirmə. Dərs vəsaiti. Bakı, 2008, 75 səh.
 5. Hüseynov T.Ə., Eyyubova K.S. Konvektiv istilik mübadiləsi və aqreqat halı dəyişdikdə istilikvermə. Dərs vəsaiti. Bakı, 2009, 95 səh.
 6. Əfəndiyev M.L. Yanacaqlar və yanma nəzəriyyəsi. Dərs vəsaiti. Bakı, 2014.

 

Kafedranın əməkdaşları tərəfindən son bir ildə 6 elmi məqalə (3-ü xaricdə) və 8 tezis (2-si xaricdə) çap olunub.

Kafdera əməkdaşlarından Ü.Aşurova, K.Eyyubova, S.Şıxəliyeva, L.Süleymanova, G.Qocayeva, A.Şəfiyeva, Scholar.google və Scopus axtarış bazalarında (saytlarında) qeydiyyatdan keçiblər.

Clarivate Analytics şirkətinin onlayn seminarlarında kafedranın müəllimləri fəal iştirak edirlər və 30-a yaxın sertifikat alıblar.

 

15 aprel 2021-ci il tarixdə kafedranın müəllimi Səadət Şıxəliyevanın Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində 3340.01-“Elektrotexniki sistemlər və komplekslər” ixtisası üzrə keçirilən elmi seminarda texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Tənzim olunan asinxron mühərrikin konstruksiyasının işlənməsi və tədqiqi” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin müzakirəsi olub.

16 aprel 2021-ci il tarixdə kafedranın müəllimi Liliya Süleymanovanın Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunda “Polimer dielektriklərdə struktur dəyişmələrinə müvafiq elektrofiziki xüsusiyyətlərin fərqlənməsinin fiziki anlayışları” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi olub.

 

Kafedrada tələbələrin elmi-yaradıcılıq işlərinə cəlb olunmasına xüsusi diqqət yetirilir. Mütəmadi olaraq tələbələr Tələbə Elmi Cəmiyyətinin konfranslarında məruzələrlə çıxış edirlər. 28 noyabr 2020-ci il tarixdə “İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisası üzrə İE17 saylı qrup tələbəsi Babayeva Salatın TEC-in elmi konfransında “Üzən atom elektrik stansiyaları” (rəhbər S.Şıxəliyeva) və 30 mart 2021-ci il tarixdə “İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisası üzrə İE18 saylı qrup tələbəsi İsgəndərova Alyona “Elm Günü”nə və Lütfi Zadənin anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş konfransda “Qeyri-səlis məntiqin enerji sənayesində tətbiqinə ümumi baxış” adlı məruzə ilə çıxış edib (rəhbər dos. Ü.Aşurova).

Контакт