Работы, проводимые в отделе

Об отделе

Центр карьеры и развития был создан решением научного совета Мингячевирского Государственного Университета 03 декабря 2021 года.

Центр был создан на основе проекта Немецкого Международного Общества при финансовой поддержке Немецкого Федерального Экономического сотрудничества и Министерства Развития.

Целью ЦКР является планирование оказания помощи в карьере и развитии студентов и выпускников, подготовка в мир бизнеса, нахождение  работы по специальности, достижение успехов в личных и профессиональных темах. Также вносить вклад в профессиональное развитие сотрудников МГУ, сохранять отношения, сложившиеся между университетом и выпускниками и развивать их.

Своей деятельностью центр руководствует нормативными юридическими актами, включенными в систему законодательства Азербайджанской Республики, актами Министерства Науки и Образования Азербайджанской Республики, решениями и инструкциями МГУ, а также этим постановлением.

Претворяя в жизнь свои обязанности, центр проявляет деятельность с юридическими и физическими лицами, а также Государственными и местными органами самоуправления, входящимися  в структуры МГУ.

Работы, проводимые в отделе

 • Оказывает помощь в поисках работы  и накопления опыта для студентов и выпускников МГУ в развитии и выборе карьеры;
 • Организовывает распределение мест рабочей практики, построение сотрудничества с частными и государственными структурами с целью обеспечения работой выпускников;
 • Прививает важность планирования карьеры и оказывает студентам помощь в индивидуальной форме на эту тему;
 • Проводит соответствующий консалтинг (консультации) со студентами и выпускниками, для того, чтобы быть ещё более успешными в работе и в социальной жизни;
 • Информирует студентов о стипендионных программах, организованных местными и международными мероприятиями и оказывать  помощь участию в этих  программах;
 • Организовывает  встречи для лиц, добившихся успехов в сферах личного и профессионального развития;
 • Организует практические семинары и тренинги, проводимые с целью освоения знаний и навыков, требуемых  миром бизнеса;
 • Организует семинары, опросы, практические занятия  на тему написания СV, резюме и мотивационных записей. Организует широкие мероприятия на тему предпринимательства, трудовые  ярмарки и предлагает деловые встречи;
 • Обеспечивает совместное проведение программ различного содержания (научных,  спортивных, социальных, экономических культурных и т.д.) Также организуются совместные программы со студенческими клубами;
 • Информирует студентов о правилах планирования карьеры студентов  с точки зрения индивидуального подхода. Затем каждому по отдельности даются консультации о построении карьеры;
 • Организует ярмарки вакансий и обеспечивает участие в соответствукющих  фирм в этих ярмарках;
 • Поддерживает и развивает отношения между выпускниками и выпускниками и университетом при поддержке социальных, культурных и спортивных мероприятий;
 • В целях предоставления выпускникам возможности трудоустройства устанавливает отношения между компаниями и выпускниками и осуществляет ряд мероприятий в этом направлении;
 • Находит подходящие стажировки для выпускников без опыта работы.
 • Создает статистическую базу данных о выпускниках и студентах и составляет базу данных резюме.

  Тренинги

  Коммуникативные навыки

  Лидерские навыки

  Предпринимательские навыки

  Ораторское искусство

  Планирование Карьеры

  Подготовка к собеседованию

  Навыки презентации

  Управление временем

  Подготовка успешного CV и резюме

Şöbə müdiri

Əməkdaşlar

İlhamə Məmmədova – mütəxəssis

Razim Qurbanov – operator-kargüzar

Xəbərlər

Elanlar

Əlaqə

Karyera və inkişaf mərkəzi

Şöbə haqqında

Karyera və İnkişaf Mərkəzi (KİM) Mingəçevir Dövlət Universitetinin (MDU) Elmi Şurasının 03 dekabr 2021-ci il tarixli qərarına əsasən yaradılmışdır.

Mərkəz MDU ilə Almaniya Federal İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Nazirliyinin (BMZ) maliyyə dəstəyi ilə Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GIZ) birgə layihəsi əsasında qurulmuşdur.

KİM-in məqsədi tələbə və məzunların karyera planlaması və inkişafı, iş dünyasına hazırlıq, ixtisaslarına uyğun iş tapmalarına, şəxsi və peşəkar inkişaf yönümlü mövzularda uğur əldə etmələrinə köməklik göstərmək, habelə MDU əməkdaşlarının peşəkar inkişafına töhfə vermək, həmçinin məzunlarla universitet arasında olan əlaqələri qoruyub saxlamaq və inkişaf etdirməkdir.

Mərkəz öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktları, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin aktlarını, MDU-nun nizamnaməsini, MDU rəhbərliyinin qərar və göstərişlərini, həmçinin bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

Mərkəz öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən MDU-nun strukturuna daxil olan qurumlarla, həmçinin dövlət və yerli özünü idarəetmə orqanları, hüquqi və fiziki şəxslərlə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.

Şöbədə görülən işlər

 • MDU-nun tələbə və məzunlarına iş tapmaqda və təcrübə toplamaqda, karyera inkişafında və seçimində yardım göstərir;
 • Tələbələrin iş təcrübəsi yerlərinin müəyyənləşdirilməsi, məzunların işlə təmin edilməsi məqsədi ilə özəl və dövlət qurumları ilə əməkdaşlığın qurulmasını, tələbələrin ixtisasları üzrə dövlət və özəl müəssisələrdə təcrübə keçmələrini və işlə təmin olunmasını təşkil edir;
 • Karyera planlamasının vacibliyini tələbələrə aşılayır və bu mövzularda onlara fərdi şəkildə köməklik göstərir;
 • İş və sosial həyatda daha da uğurlu olmaq üçün tələbə və məzunlara müvafiq konsaltinq (məsləhət görüşləri) keçirir;
 • Yerli və beynəlxalq müəssisələrin təşkil etdiyi təqaüd proqramları haqqında tələbələri məlumatlandırır və bu proqramlarda iştirakına dəstək göstərir;
 • Şəxsi və peşəkar inkişaf sahələrində uğur qazanmış şəxslərlə görüşlər təşkil edir;
 • İş dünyasının tələb etdiyi bacarıq və bilgilərə yiyələnmək üçün praktik seminar və təlimlər təşkil edir;
 • CV, rezume və motivasiya məktublarının yazılmasına dair seminarlar, müsahibə və praktik məşğələlər, karyera seçimində məsləhət, liderlik və sahibkarlıq mövzusunda geniş tədbirlər, əmək yarmarkaları təşkil edir və işgüzar görüşlər təklif edir;
 • Fəaliyyət sahələri üst-üstə düşən tələbə klubları ilə ortaq proqramların təşkilini, İş Dünyasının (ayrı-ayrı şirkət və ya müəssisələrin) maraqlarını əks etdirən müxtəlif təyinatlı (elmi, idman, sosial, iqtisadi, mədəniyyət və s. xarakterli) proqramların tələbə klubları ilə ortaq keçirilməsini təmin edir;
 • Fərdi olaraq hər bir tələbənin karyera planını qurma qaydaları haqqında tələbələri məlumatlandırır. Tələbələrin suallarına cavab verildikdən sonra onlara ayrılıqda öz karyeralarını necə qurmaları haqqında məsləhətlər verilir;
 • Karyera sərgilərini təşkil edir və müvafiq şirkətlərin o sərgilərdə iştirakını təmin edir;
 • Məzun-məzun və məzun-universitet arasındakı əlaqələrin qorunub saxlanılmasını və inkişaf etdirilməsini sosial, mədəni və idman fəaliyyətlərinin dəstəyi ilə həyata keçirir;
 • Məzunları iş imkanları ilə təmin etmək məqsədi ilə şirkətlərlə məzunlar arasında əlaqələr qurur və bu istiqamətdə bir sıra fəaliyyətlər həyata keçirir;
 • İş təcrübəsi olmayan məzunlar üçün müvafiq təcrübə yerlərinin tapılmasını həyata keçirir;
 • Məzunlar və tələbələr haqqında statistik məlumat bazası yaradır və rezüme bazası hazırlayır.

  Təlimlər

  Ünsiyyət bacarıqları

  Liderlik bacarıqları

  Sahibkarlıq bacarıqları

  Natiqlik

  Karyera Planlaması

  Müsahibəyə hazırlıq

  Təqdimat bacarıqları

  Zamanın idarə edilməsi

  Uğurlu CV və rezüme hazırlanması

Şöbə müdiri

Сотрудники

İlhamə Məmmədova – mütəxəssis

Razim Qurbanov – operator-kargüzar

Новости

Объявления

Контакт