Career and Development Center

About the department

The Career and Development Center was established by the decision of the Scientific Council of Mingachevir State University on December 03, 2021.

The Center was created on the basis of a project of the German International Society with the financial support of the German Federal Economic Cooperation and the Ministry of Development.

The purpose of the CDC is to plan assistance in the career and development of students and graduates, preparation for the world of business, finding a job in the specialty, achieving success in personal and professional topics. Also contribute to the professional development of MSU employees, maintain and develop the relations that have developed between the university and graduates.

The Center’s activities are guided by normative legal acts included in the system of legislation of the Republic of Azerbaijan, acts of the Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, decisions and instructions of MSU, as well as this resolution.

Implementing its responsibilities, the center carries out activities with legal entities and individuals, as well as State and local self-government bodies that are part of the structures of MSU.

Work carried out in the department

 • Work carried out in the department
 • Provides assistance in job search and experience accumulation for MSU students and graduates in career development and choice;
 • Organizes the distribution of work practice places, building cooperation with private and public structures in order to provide graduates with work;
 • Instills the importance of career planning and provides students with assistance in an individual form on this topic;
 • Conducts appropriate consulting (consultations) with students and graduates in order to be even more successful at work and in social life;
 • Informs students about scholarship programs organized by local and international events and assist participation in these programs;
 • Organizes meetings for people who have achieved success in the areas of personal and professional development;
 • Organizes practical seminars and trainings conducted in order to master the knowledge and skills required by the business world;
 • Organizes seminars, surveys, practical classes on the topic of writing CV, resume and motivational letters. Organizes wide-ranging events on entrepreneurship, labor fairs and offers business meetings;
 • Provides joint implementation of programs of various content (scientific, sports, social, economic, cultural, etc.) Joint programs with student clubs are also organized;
 • Informs students about the rules of student career planning from the point of view of an individual approach. Then each individual is given advice on building a career;         Organizes job fairs and ensures the participation of relevant firms in these fairs;
 • Supports and develops relations between graduates and graduates at the same time between graduates and the university with the support of social, cultural and sports events;
 • In order to provide graduates with employment opportunities, establishes relations between companies and graduates and carries out a number of activities in this direction;
 • Finds suitable internships for graduates without work experience.
 • Creates a statistical database of graduates and students and compiles a resume database.

  Trainings

  Communication skills

  Leadership skills

  Entrepreneurial skills

  Oratory

  Career Planning

  Preparing for an interview

  Presentation skills

  Time Management

  Preparing a successful CV and resume

Şöbə müdiri

Əməkdaşlar

İlhamə Məmmədova – mütəxəssis

Razim Qurbanov – operator-kargüzar

Xəbərlər

Elanlar

Əlaqə

Karyera və inkişaf mərkəzi

Şöbə haqqında

Karyera və İnkişaf Mərkəzi (KİM) Mingəçevir Dövlət Universitetinin (MDU) Elmi Şurasının 03 dekabr 2021-ci il tarixli qərarına əsasən yaradılmışdır.

Mərkəz MDU ilə Almaniya Federal İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Nazirliyinin (BMZ) maliyyə dəstəyi ilə Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GIZ) birgə layihəsi əsasında qurulmuşdur.

KİM-in məqsədi tələbə və məzunların karyera planlaması və inkişafı, iş dünyasına hazırlıq, ixtisaslarına uyğun iş tapmalarına, şəxsi və peşəkar inkişaf yönümlü mövzularda uğur əldə etmələrinə köməklik göstərmək, habelə MDU əməkdaşlarının peşəkar inkişafına töhfə vermək, həmçinin məzunlarla universitet arasında olan əlaqələri qoruyub saxlamaq və inkişaf etdirməkdir.

Mərkəz öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktları, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin aktlarını, MDU-nun nizamnaməsini, MDU rəhbərliyinin qərar və göstərişlərini, həmçinin bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

Mərkəz öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən MDU-nun strukturuna daxil olan qurumlarla, həmçinin dövlət və yerli özünü idarəetmə orqanları, hüquqi və fiziki şəxslərlə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.

Şöbədə görülən işlər

 • MDU-nun tələbə və məzunlarına iş tapmaqda və təcrübə toplamaqda, karyera inkişafında və seçimində yardım göstərir;
 • Tələbələrin iş təcrübəsi yerlərinin müəyyənləşdirilməsi, məzunların işlə təmin edilməsi məqsədi ilə özəl və dövlət qurumları ilə əməkdaşlığın qurulmasını, tələbələrin ixtisasları üzrə dövlət və özəl müəssisələrdə təcrübə keçmələrini və işlə təmin olunmasını təşkil edir;
 • Karyera planlamasının vacibliyini tələbələrə aşılayır və bu mövzularda onlara fərdi şəkildə köməklik göstərir;
 • İş və sosial həyatda daha da uğurlu olmaq üçün tələbə və məzunlara müvafiq konsaltinq (məsləhət görüşləri) keçirir;
 • Yerli və beynəlxalq müəssisələrin təşkil etdiyi təqaüd proqramları haqqında tələbələri məlumatlandırır və bu proqramlarda iştirakına dəstək göstərir;
 • Şəxsi və peşəkar inkişaf sahələrində uğur qazanmış şəxslərlə görüşlər təşkil edir;
 • İş dünyasının tələb etdiyi bacarıq və bilgilərə yiyələnmək üçün praktik seminar və təlimlər təşkil edir;
 • CV, rezume və motivasiya məktublarının yazılmasına dair seminarlar, müsahibə və praktik məşğələlər, karyera seçimində məsləhət, liderlik və sahibkarlıq mövzusunda geniş tədbirlər, əmək yarmarkaları təşkil edir və işgüzar görüşlər təklif edir;
 • Fəaliyyət sahələri üst-üstə düşən tələbə klubları ilə ortaq proqramların təşkilini, İş Dünyasının (ayrı-ayrı şirkət və ya müəssisələrin) maraqlarını əks etdirən müxtəlif təyinatlı (elmi, idman, sosial, iqtisadi, mədəniyyət və s. xarakterli) proqramların tələbə klubları ilə ortaq keçirilməsini təmin edir;
 • Fərdi olaraq hər bir tələbənin karyera planını qurma qaydaları haqqında tələbələri məlumatlandırır. Tələbələrin suallarına cavab verildikdən sonra onlara ayrılıqda öz karyeralarını necə qurmaları haqqında məsləhətlər verilir;
 • Karyera sərgilərini təşkil edir və müvafiq şirkətlərin o sərgilərdə iştirakını təmin edir;
 • Məzun-məzun və məzun-universitet arasındakı əlaqələrin qorunub saxlanılmasını və inkişaf etdirilməsini sosial, mədəni və idman fəaliyyətlərinin dəstəyi ilə həyata keçirir;
 • Məzunları iş imkanları ilə təmin etmək məqsədi ilə şirkətlərlə məzunlar arasında əlaqələr qurur və bu istiqamətdə bir sıra fəaliyyətlər həyata keçirir;
 • İş təcrübəsi olmayan məzunlar üçün müvafiq təcrübə yerlərinin tapılmasını həyata keçirir;
 • Məzunlar və tələbələr haqqında statistik məlumat bazası yaradır və rezüme bazası hazırlayır.

  Təlimlər

  Ünsiyyət bacarıqları

  Liderlik bacarıqları

  Sahibkarlıq bacarıqları

  Natiqlik

  Karyera Planlaması

  Müsahibəyə hazırlıq

  Təqdimat bacarıqları

  Zamanın idarə edilməsi

  Uğurlu CV və rezüme hazırlanması

Şöbə müdiri

Employees

İlhamə Məmmədova – mütəxəssis

Razim Qurbanov – operator-kargüzar

News

Advertisements

Contact