Mingəçevir Dövlət Universiteti İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin əyani şöbəsi üzrə 2019/2020-ci tədris ilinin YAZ semestrinin imtahan sessiyasının CƏDVƏLİ

  • Рубрика записиXəbərlər (AZ)

 

Mingəçevir Dövlət Universiteti

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin əyani şöbəsi üzrə 2019/2020-ci tədris ilinin
YAZ semestrinin imtahan sessiyasının

 C Ə D V Ə L İ
(bütün imtahanlar “Microsoft Teams” platforması üzərindən saat 13-00-da  başlanacaq)

Fənlər

Дата создания

Fənn müəllimi

1

2

3

5

Qrup MU19.1, I tədris ili, ixtisas: 050402 Mühasibat uçotu və audit

1

Mikroiqtisadiyyat

08.06.2020

b/m. Şəfaqətov G.M.

2

İqtisadi informatika

11.06.2020

tex.f.d. Əliyeva A.Ə.

Nəsirova Ş.S.

Aslanova S.R.

3

Xarici (rus) dil-2

16.06.2020

b/m. İslamova N.M.

b/m. Əhmədova L.T.

4

Mülki müdafiə

23.06.2020

b/m. Abbasov A.M.

5

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

29.06.2020

b/m. Kələşova N.H.

6

Multikulturalizmə giriş

02.07.2020

Quliyeva Ş.R.

7

Sosiologiya

06.07.2020

dos. Cəfərova E.H.

Qrup MU19.2, I tədris ili, ixtisas: 050402 Mühasibat uçotu və audit

1

Mikroiqtisadiyyat

09.06.2020

b/m. Şəfaqətov G.M.

2

İqtisadi informatika

16.06.2020

tex.f.d. Əliyeva A.Ə.

Aslanova S.R.

3

Xarici (rus) dil-2

19.06.2020

b/m. Əhmədova L.T.

4

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

24.06.2020

b/m. Kələşova N.H.

5

Mülki müdafiə

29.06.2020

b/m. Abbasov A.M.

6

Multikulturalizmə giriş

03.07.2020

Quliyeva Ş.R.

7

Sosiologiya

07.07.2020

dos. Cəfərova E.H.

Qrup M19, I tədris ili, ixtisas: 050403 Maliyyə

1

İqtisadi informatika

09.06.2020

tex.f.d. Əliyeva A.Ə.

b/m. Əmiraslanova R.İ.

2

Xarici (ingilis) dil-2

16.06.2020

f.f.d. Allahverdiyev E.İ.

b/m. İsmayılova M.M.

3

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

19.06.2020

Nəsibli S.A.

4

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

23.06.2020

Kələşova N.H.

Məmmədova İ.Ə.

5

Mikroiqtisadiyyat

29.06.2020

dos. Səmədova O.M.

b/m. Rəhimova M.F.

6

Sosiologiya

03.07.2020

b/m. Yusifova M.R.

Qrup İ19, I tədris ili, ixtisas: 050404 İqtisadiyyat

1

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

11.06.2020

Babayev R.F.

2

Azərbaycan tarixi

18.06.2020

Əjdərzadə G.

3

Sosiologiya

23.06.2020

b/m. Zeynalov Ü.Ə.

4

Xarici (ingilis) dil-2

29.06.2020

b/m. Mikayılova S.X.

5

Mikroiqtisadiyyat

02.07.2020

b/m. Şəfaqətov G.M.

6

İşgüzar yazışmalar

07.07.2020

i.f.d. Hüseynova R.A.

Qrup ST19, I tədris ili, ixtisas: 050405 Sənayenin təşkili və idarə olunması

1

Mikroiqtisadiyyat

10.06.2020

b/m. Şəfaqətov G.M.

2

Politologiya

16.06.2020

dos. Cəfərova E.H.

3

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququnun əsasları

19.06.2020

Quliyeva Ş.T.

4

Xarici (rus) dil-2

24.06.2020

b/m. Əhmədova L.T.

5

İşgüzar yazışmalar

29.06.2020

i.f.d. Hüseynova R.A.

6

İqtisadi informatika

03.07.2020

b/m. Paşayev M.Ə.

b/m. Əmiraslanova R.İ.

7

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

07.07.2020

Babayev R.F.

Qrup Mq19.1, I tədris ili, ixtisas: 050408 Marketinq

1

Multikulturalizmə giriş

11.06.2020

Quliyeva Ş.R.

2

İnsan resurslarının idarə edilməsi

16.06.2020

i.f.d. Hüseynova R.A.

3

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

23.06.2020

Babayev R.F.

4

Xarici (rus) dil-2

29.06.2020

b/m. Əhmədova L.T. Quliyeva İ.U.

5

İqtisadi informatika

02.07.2020

b/m. Əmiraslanova R.İ.

6

Mikroiqtisadiyyat

07.07.2020

dos. Səmədova O.M.

Qrup Mq19.2, I tədris ili, ixtisas: 050408 Marketinq

1

İnsan resurslarının idarə edilməsi

09.06.2020

i.f.d. Hüseynova R.A.

2

Mikroiqtisadiyyat

16.06.2020

dos. Səmədova O.M.

3

Multikulturalizmə giriş

23.06.2020

Quliyeva Ş.R.

4

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

29.06.2020

Babayev R.F.

5

Xarici (rus) dil-2

02.07.2020

b/m. İslamova N.M.

b/m. Əhmədova L.T.

6

İqtisadi informatika

07.07.2020

b/m. Əmiraslanova R.İ.

Qrup Bİ19.1, I tədris ili, ixtisas: 050409 Biznesin idarə edilməsi

1

İqtisadi informatika

08.06.2020

b/m. Paşayev M.Ə.

b/m. Əmiraslanova R.İ.

2

Politologiya

11.06.2020

Qədirova A.R.

3

Sosiologiya

16.06.2020

b/m. Zeynalov Ü.Ə.

4

Mikroiqtisadiyyat

23.06.2020

b/m. Şəfaqətov G.M.

5

İşgüzar yazışmalar

29.06.2020

Məmmədov S.Y.

6

Xarici (ingilis) dil-2

03.07.2020

f.f.d. Allahverdiyev E.İ.

f.f.d. Qocayeva Ş.K.

7

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

07.07.2020

b/m. Kələşova N.H.

Qrup Bİ19.2, I tədris ili, ixtisas: 050409 Biznesin idarə edilməsi

1

Xarici (ingilis) dil-2

09.06.2020

b/m. Mikayılova S.X.

b/m. İsmayılova M.M.

2

Politologiya

16.06.2020

Qədirova A.R.

3

İqtisadi informatika

19.06.2020

b/m. Paşayev M.Ə.

b/m. Əmiraslanova R.İ.

4

Mikroiqtisadiyyat

24.06.2020

b/m. Şəfaqətov G.M.

5

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

30.06.2020

b/m. Kələşova N.H.

6

İşgüzar yazışmalar

03.07.2020

Məmmədov S.Y.

7

Sosiologiya

07.07.2020

b/m. Zeynalov Ü.Ə.

Qrup DB19, I tədris ili, ixtisas: 050410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

1

Xarici (ingilis) dil-2

08.06.2020

f.f.d. Allahverdiyev E.İ.

2

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququnun əsasları

11.06.2020

Quliyeva Ş.T.

3

Politologiya

16.06.2020

dos. Cəfərova E.H.

b/m. Yusifova M.R.

4

Mikroiqtisadiyyat

19.06.2020

dos. Səmədova O.M.

b/m. Rəhimova M.F.

5

İşgüzar yazışmalar

24.06.2020

i.f.d. Hüseynova R.A.

6

İqtisadi informatika

30.06.2020

b/m. Paşayev M.Ə.

b/m. Əmiraslanova R.İ.

7

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

06.07.2020

b/m. Kələşova N.H.

Məmmədova İ.Ə.

Qrup K19, I tədris ili, ixtisas: 050411 Kommersiya

1

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

09.06.2020

Babayev R.F.

2

Multikulturalizmə giriş

16.06.2020

Quliyeva Ş.R.

3

Mikroiqtisadiyyat

23.06.2020

dos. Səmədova O.M.

4

İqtisadi informatika

29.06.2020

b/m. Əmiraslanova R.İ.

5

İnsan resurslarının idarə edilməsi

02.07.2020

i.f.d. Hüseynova R.A.

6

Xarici (ingilis) dil-2

07.07.2020

b/m. Mikayılova S.X.

Qrup TO19, I tədris ili, ixtisas: 050810 Turizm və otelçilik

1

Multikulturalizmə giriş

08.06.2020

Quliyeva Ş.R.

2

Azərbaycanın sosial-iqtisadi coğrafiyası

11.06.2020

Qocayeva A.M.

3

Turizm fəaliyyətinin hüquqi əsasları

16.06.2020

Quliyeva Ş.T.

4

Ali riyaziyyat-2

19.06.2020

b/m. Kələşova N.H.

5

Экономика

24.06.2020

b/m. Rəhimova M.F.

6

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququnun əsasları

30.06.2020

Quliyeva Ş.T.

7

Xarici (ingilis) dil-2

06.07.2020

b/m. Mikayılova S.X.

Əzizova A.M.

Qrup MU18, II tədris ili, ixtisas: 050402 Mühasibat uçotu və audit

1

Statistika

09.06.2020

Süleymanova T.Ə.

2

İşgüzar yazışmalar

19.06.2020

i.f.d. Hüseynova R.A.

3

Azərbaycan iqtisadiyyatı

24.06.2020

Məmmədli Y.Z.

Kələşov A.Q.

4

Aqrar iqtisadiyyat

29.06.2020

Məmmədli Y.Z.

5

Mühasibat uçotu

03.07.2020

dos. Qədimli N.A.

6

Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları

07.07.2020

Hüseynova A.İ.

Qrup M18, II tədris ili, ixtisas: 050403 Maliyyə

1

Müəssisənin maliyyəsi

08.06.2020

Məmmədli V.Ə.

2

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

11.06.2020

Əhmədova N.

Aslanova S.R.

3

Финансы

18.06.2020

b/m. Kərimova M.A.

4

Pul və banklar

24.06.2020

b/m. Kərimova M.A.

5

Azərbaycan iqtisadiyyatı

01.07.2020

Məmmədli Y.Z.

Kələşov A.Q.

6

Mühasibat uçotu

07.07.2020

dos. Qədimli N.A.

Qrup İ18.1, II tədris ili, ixtisas: 050404 İqtisadiyyat

1

İqtisadi hüquq

09.06.2020

Quliyeva Ş.T.

2

Firmanın iqtisadiyyatı

18.06.2020

i.f.d. Tağıyev M.Z.

3

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

24.06.2020

b/m. Əmiraslanova R.İ. Aslanova S.R.

4

Statistika

29.06.2020

b/m. Hacıyeva E.Z.

5

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

03.07.2020

b/m. Səfərova T.A.

6

Sığorta işinin təşkili

07.07.2020

Səfərov N.V.

Qrup İ18.2, II tədris ili, ixtisas: 050404 İqtisadiyyat

1

İqtisadi hüquq

08.06.2020

Quliyeva Ş.T.

2

Sığorta işinin təşkili

11.06.2020

Səfərov N.V.

3

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

18.06.2020

b/m. Əmiraslanova R.İ. Aslanova S.R.

4

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

24.06.2020

b/m. Səfərova T.A.

5

Statistika

30.06.2020

b/m. Hacıyeva E.Z.

6

Firmanın iqtisadiyyatı

07.07.2020

i.f.d. Tağıyev M.Z.

Qrup ST18, II tədris ili, ixtisas: 050405 Sənayenin təşkili və idarə olunması

1

Финансы

09.06.2020

Hüseynova A.İ.

2

Statistika

18.06.2020

b/m. Hacıyeva E.Z.

3

Logistika

24.06.2020

Namazova A.M.

4

Маркетинг

29.06.2020

Xəlilova X.Q.

5

Keyfiyyətə nəzarət

02.07.2020

Namazova A.M.

6

Управление

07.07.2020

b/m. Rəsulov Z.Y.

Qrup Mq18, II tədris ili, ixtisas: 050408 Marketinq

1

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

08.06.2020

b/m. Səfərova T.A.

2

Azərbaycan iqtisadiyyatı

11.06.2020

dos. Qasımov C.C.

3

Финансы

18.06.2020

Hüseynova A.İ.

4

Bazar infrastrukturu

24.06.2020

b/m. Əliyeva T.Ə.

5

Bank işi

30.06.2020

Musayev Ə.N.

6

Statistika

03.07.2020

b/m. Hacıyeva E.Z.

Qrup Bİ18, II tədris ili, ixtisas: 050409 Biznesin idarə edilməsi

1

Heyətin idarə olunması

10.06.2020

Süleymanova T.Ə.

2

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

18.06.2020

Aslanova S.R.

Əsədova M.Y.

3

Firmanın iqtisadiyyatı

24.06.2020

b/m. Paşayeva S.B.

4

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

30.06.2020

b/m. Tağıyev A.M.

Xəlilova E.E.

5

Azərbaycan iqtisadiyyatı

03.07.2020

dos. Qasımov C.C.

6

Dünya iqtisadiyyatı

07.07.2020

prof. Məmmədov F.Ə. Xəlilova E.E.

Qrup DB18, II tədris ili, ixtisas: 050410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

1

Ekonometrika

08.06.2020

dos. Qarayev M.Ş.

2

Mülki müdafiə

11.06.2020

b/m. Abbasov A.M.

3

Управление

18.06.2020

b/m. Rəsulov Z.Y.

4

Dünya iqtisadiyyatı

23.06.2020

prof. Məmmədov F.Ə. Xəlilova E.E.

5

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

30.06.2020

b/m. Əmiraslanova R.İ.

Aslanova S.R.

6

Azərbaycan iqtisadiyyatı

06.07.2020

dos. Qasımov C.C.

Qrup TO18, II tədris ili, ixtisas: 050810 Turizm və otelçilik

1

Azərbaycan iqtisadiyyatı

10.06.2020

dos. Qasımov C.C.

2

İnsan resurslarının idarə olunması

18.06.2020

Kərimli G.F.

3

İkinci xarici (rus) dil-2

23.06.2020

Yusibova R.Q.

Quliyeva İ.U.

4

Servis fəaliyyəti

29.06.2020

Quliyeva M.E.

5

Turizmdə nəqliyyat xidməti

02.07.2020

dos. Heydərov Ş.Ə.

6

Beynəlxalq turizm coğrafiyası

06.07.2020

Qocayeva A.M.

Qrup MU17, III tədris ili, ixtisas: 050402 Mühasibat uçotu və audit

1

İdarəetmə uçotu

09.06.2020

Əhmədov A.K.

2

Maliyyə hesabatları

16.06.2020

dos. Hüseynov M.M.

Hüseynova A.İ.

3

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

19.06.2020

dos. Bayramov Ş.V.

Xəlilova E.E.

4

Vergilər və vergitutma

24.06.2020

Məmmədli V.Ə.

5

İdarəetmə təhlili

30.06.2020

dos. Hüseynov M.M.

6

Bank işi

06.07.2020

Musayev Ə.N.

Qrup M17, III tədris ili, ixtisas: 050403 Maliyyə

1

Управление

10.06.2020

b/m. Rəsulov Z.Y.

2

Vergilər və vergitutma

16.06.2020

Məmmədli V.Ə.

3

Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi

19.06.2020

Hüseynova A.İ.

4

Maliyyə bazarları

29.06.2020

Kələşov A.Q.

5

Dünya iqtisadiyyatı

02.07.2020

Xəlilova E.E.

6

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

06.07.2020

b/m. Tağıyev A.M.

Xəlilova E.E.

Qrup İ17.1, III tədris ili, ixtisas: 050404 İqtisadiyyat

1

Bank işi

08.06.2020

b/m. Kərimova M.A.

2

Aqrar iqtisadiyyat

11.06.2020

Məmmədli Y.Z.

3

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

18.06.2020

b/m. Tağıyev A.M.

4

Audit

24.06.2020

Musayev Ə.N.

5

Маркетинг

30.06.2020

Məmmədov S.Y.

6

İnsan resurslarının idarə edilməsi

03.07.2020

Xəlilova X.Q.

Qrup İ17.2, III tədris ili, ixtisas: 050404 İqtisadiyyat

1

Bank işi

10.06.2020

b/m. Kərimova M.A.

2

Маркетинг

18.06.2020

Məmmədov S.Y.

Hacıyev A.V.

3

Aqrar iqtisadiyyat

23.06.2020

Məmmədli Y.Z.

4

Audit

29.06.2020

Musayev Ə.N.

5

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

02.07.2020

b/m. Tağıyev A.M.

6

İnsan resurslarının idarə edilməsi

06.07.2020

Xəlilova X.Q.

Qrup ST17.1, III tədris ili, ixtisas: 050405 Sənayenin təşkili və idarə olunması

1

Heyətin idarə olunması

08.06.2020

dos. Hüseynova E.Y.

2

Erqonomika və iş təhlükəsizliyi

11.06.2020

b/m. Paşayeva S.B.

3

Vergilər və vergitutma

19.06.2020

b/m. Niftəliyev N.F.

4

Sənayenin təşkili və idarə edilməsi

23.06.2020

b/m. Səfərova T.A.

5

Mühasibat uçotu

01.07.2020

Əhmədov A.K.

6

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

07.07.2020

b/m. Tağıyev A.M.

Qrup ST17.2, III tədris ili, ixtisas: 050405 Sənayenin təşkili və idarə olunması

1

Vergilər və vergitutma

10.06.2020

b/m. Niftəliyev N.F.

2

Mühasibat uçotu

19.06.2020

Əhmədov A.K.

3

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

24.06.2020

b/m. Tağıyev A.M.

4

Sənayenin təşkili və idarə edilməsi

30.06.2020

b/m. Səfərova T.A.

5

Heyətin idarə olunması

03.07.2020

dos. Hüseynova E.Y.

6

Erqonomika və iş təhlükəsizliyi

07.07.2020

b/m. Paşayeva S.B.

Qrup Mt17, III tədris ili, ixtisas: 050407 Menecment

1

Mühasibat uçotu

08.06.2020

Əhmədov A.K.

2

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

16.06.2020

b/m. Tağıyev A.M.

Xəlilov X.R.

3

Antiböhran idarəetmə

19.06.2020

Namazova A.M.

4

İdarəetmə qərarları

23.06.2020

Cəfərov N.Z.

5

Vergilər və vergitutma

30.06.2020

Məmmədli V.Ə.

6

Korporativ menecment

06.07.2020

b/m. Rəsulov Z.Y.

Qrup Mq17, III tədris ili, ixtisas: 050408 Marketinq

1

Firmanın iqtisadiyyatı

10.06.2020

b/m. Paşayeva S.B.

2

Mühasibat uçotu

16.06.2020

Əhmədov A.K.

3

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

19.06.2020

b/m. Tağıyev A.M.

Xəlilov X.R.

4

İstehsal sahələrinin marketinqi

23.06.2020

dos. İsgəndərov F.Ə.

5

Vergilər və vergitutma

01.07.2020

Məmmədli V.Ə.

6

Logistika

06.07.2020

Namazova A.M.

Qrup Bİ17, III tədris ili, ixtisas: 050409 Biznesin idarə edilməsi

1

Bank işi

08.06.2020

Musayev Ə.N.

2

Audit

11.06.2020

b/m. Kərimova M.A.

3

Korporativ idarəetmə

19.06.2020

b/m. Rəsulov Z.Y.

4

Biznesin təhlükəsizliyi

24.06.2020

Süleymanova T.Ə.

5

Маркетинг

01.07.2020

Xəlilova X.Q.

6

Управление бизнесом

06.07.2020

b/m. Əliyeva T.Ə.

Qrup DB17, III tədris ili, ixtisas: 050410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

1

Bank işi

10.06.2020

Musayev Ə.N.

2

Antiböhran idarəetmə

16.06.2020

Namazova A.M.

3

Bələdiyyə idarəçiliyi

19.06.2020

dos. Cəfərov E.

4

Маркетинг

23.06.2020

Xəlilova X.Q.

5

Yerli özünüidarəetmənin nəzəri və iqtisadi əsasları

01.07.2020

Məmmədov S.Y.

6

Mühasibat uçotu

06.07.2020

Əhmədov A.K.

Qrup TO17, III tədris ili, ixtisas: 050810 Turizm və otelçilik

1

Azərbaycanın turizm ehtiyatları

08.06.2020

Qocayeva A.M.

2

Buronlaşdırma sistemləri

11.06.2020

Bağırov C.A.

3

Mühasibat və mühasibat məsələləri

18.06.2020

Əhmədov A.K.

4

Peşə etikası və etiket

23.06.2020

b/m. Məmmədov İ.M.

5

Ekoloji turizm

01.07.2020

Qocayeva A.M.

6

Səyahət agentlikləri və turoperatorluq

06.07.2020

Quliyeva M.E.