Mingəçevir Dövlət Universitetində ZOOM” platforması üzrə

24 aprel 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji

Qrup

Saat

AƏ17

İS17.1;

İS17.2

MT19.1

MT19.2

XD19

Rİ19.1

Rİ19.2

İS19.1

İS19.2

İS18.1

İS18.2

AƏ18.1

AƏ18.2

MT17.1

MT17.2

    

MT18.1

MT18.2

11:30

Psixologiya

Müəllim Gülnar Məmmədova

12:00

Azərbaycan tarixi

Müəllim Tahirə Quliyeva

13:00

RİKNƏ-2

Baş müəllim Məhəmməd Məmmədov

İbtidai təhsilin pedaqogikası

Müəllim Ayşən İsmayılova

14:00

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası-1

Müəllim Sevda İsmayılova

Azərbaycan dialektologiyası

Dosent Namaz Manafov

Etnopedaqogika

Dosent Sahib Məmmədov

Sosial pedaqogika

Baş müəllim Könül Cabbarova

16:00

Azərbaycan romanının inkişaf tarixi

Müəllim Pərvin Hüseynova

Məktəb təliminə hazırlığın əsasları

Müəllim Ayşən İsmayılova

17:00

Pedaqogika

Baş müəllim Könül Cabbarova

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

TO19

İ18.1

İ18.2          

ST19

İ19

Bİ19.1

Bİ19.2

Bİ18

M17

   MU19.1

   MU19.2

Mq19.1

Mq19.2

K19

MU17

11:30

İqtisadi hüquq

Müəllim Şəfa Quliyeva

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim Rövşən Babayev

Xarici (rus dili) dil-2

Baş müəllim Lalə Əhmədova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim Rövşən Babayev

12:30

Xarici (rus dili) dil-2

Baş müəllim Lalə Əhmədova

Xarici (ingilis) dil-2

f.f.d.Şükufə Qocayeva

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim Mətanət İsmayılova  

14:00

Turizm fəaliyyətinin hüquqi əsasları

Müəllim Şəfa Quliyeva

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Baş müəllim Arif Tağıyev

İdarəetmə uçotu

Müəllim Akif Əhmədov

 

Mühəndislik fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

İT19

EE18

İT18

YN19

ÇM18

12:00

İnformasiya texnologiyalarına giriş Dosent Elmira   İsrafilova

Xarici (İngilis dili) dil-1

Dosent Vəfa Məhərrəmova

14:00

Xarici (İngilis dili) dil-2

Dosent Vəfa Məhərrəmova

16:00

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları

Müəllim Şəfa Quliyeva

Marketinq

Müəllim Aynur Namazova