Müasir təhsil, doğru seçim, uğurlu karyera

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАГИСТРАТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАГИСТРАТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ

О центре

В 2016 году в  Мингячевирском Государственном Университете  начала свою деятельность новая структура – ​​отделение магистратуры. С 2016/2017 учебного года в университете начался прием в магистратуру в университете  по 12 специальностям.

– 060101 Преподавание азербайджанского языка и литературы;

– 060103 Преподавание  иностранного языка (по языкам);

– 060105 Преподавание математики;

– 060113 Преподавание информатики;

– 060115 Преподавание в начальных классах

– 060404 Экономика;

– 060405 Организация и управление промышленностью

– 060608 Электроэнергетика;

– 060609 Теплоэнергетика;

– 060622 Наземный транспорт;

– 060632 Инженерия  информационных технологий и систем.

– 060649 Инженерная экология.

В целях повышения эффективности управления, повышения гибкости процесса принятия и реализации решений, создания условий для использования передового отечественного и международного опыта в 2019 году в МГУ создан отдел по работе с магистрантами и докторантами.

С 2020/2021 учебного года  начался  прием в магистратуру еще по 2 специальностям:

– 060409 Управление бизнесом;

– 060410 Государственное и муниципальное управление;

В 2022 году был создан «Учебный центр магистратуры и докторантуры».

С 2022/2023 учебного года начался прием в магистратуру еще по 1 специальности:

– 060111 Преподавание истории

Руководитель центра

Вафа  Магеррамова

Электронная почта: mhrrmova.vfa@mail.ru     
         vafa.maharramova@mdu.edu.az

Сотрудники

Günel Kərimli 

E-mail: gunel.karimli@mdu.edu.az

 

Новости

Объявления

Контакты

О центре

2016-cı ildə Mingəçevir Dövlət Universitetində yeni struktur – Magistratura sektoru fəaliyyətə başlamışdır. 2016/2017-ci tədris ilindən universitetdə magistratura təhsil səviyyəsinə qəbul 12 ixtisas üzrə başlanmışdır.

– 060101 Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi;

– 060103 Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə);

– 060105 Riyaziyyat müəllimliyi;

– 060113 İnformatika müəllimliyi;

– 060115 İbtidai sinif müəllimliyi;

– 060404 İqtisadiyyat;

– 060405 Sənayenin təşkili və idarə edilməsi;

– 060608 Elektroenergetika mühəndisliyi;

– 060609 İstilik energetikası mühəndisliyi;

– 060622 Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi;

– 060632 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi;

– 060649 Ekologiya mühəndisliyi.

İdarəetmənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, qərarqəbuletmə və icra prosesində çevikliyin artırılması, qabaqcıl yerli və beynəlxalq təcrübədən istifadəyə şərait yaradılması məqsədilə 2019-cu ildə MDU-da Magistratura və doktorantlarla iş şöbəsi yaradıldı.

2020/2021-ci tədris ilindən daha 2 ixtisas üzrə magistratura təhsil səviyyəsinə qəbul aparılmağa başlandı:

– 060409 Biznesin idarə edilməsi;

– 060410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi;

Руководитель центра

Сотрудники

Günel Kərimli 

E-mail: gunel.karimli@mdu.edu.az

 

Новости

Объявления

Контакт

О центре

2016-cı ildə Mingəçevir Dövlət Universitetində yeni struktur – Magistratura sektoru fəaliyyətə başlamışdır. 2016/2017-ci tədris ilindən universitetdə magistratura təhsil səviyyəsinə qəbul 12 ixtisas üzrə başlanmışdır.

– 060101 Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi;

– 060103 Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə);

– 060105 Riyaziyyat müəllimliyi;

– 060113 İnformatika müəllimliyi;

– 060115 İbtidai sinif müəllimliyi;

– 060404 İqtisadiyyat;

– 060405 Sənayenin təşkili və idarə edilməsi;

– 060608 Elektroenergetika mühəndisliyi;

– 060609 İstilik energetikası mühəndisliyi;

– 060622 Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi;

– 060632 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi;

– 060649 Ekologiya mühəndisliyi.

İdarəetmənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, qərarqəbuletmə və icra prosesində çevikliyin artırılması, qabaqcıl yerli və beynəlxalq təcrübədən istifadəyə şərait yaradılması məqsədilə 2019-cu ildə MDU-da Magistratura və doktorantlarla iş şöbəsi yaradıldı.

2020/2021-ci tədris ilindən daha 2 ixtisas üzrə magistratura təhsil səviyyəsinə qəbul aparılmağa başlandı:

– 060409 Biznesin idarə edilməsi;

– 060410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi;

Руководитель центра

Сотрудники

Günel Kərimli 

E-mail: gunel.karimli@mdu.edu.az

 

Новости

Объявления

Контакт