Müasir təhsil, doğru seçim, uğurlu karyera

MASTER AND DOCTORATE’S EDUCATİON CENTER

MASTER AND DOCTORATE’S EDUCATİON CENTER

About the center

In 2016, a new structure – The sector of master  level students has started to function at Mingachevir State University. Since the 2016/2017 academic year, admission to Master education level has begun at the University in 12 specialties.

– 060101 Teaching of Azerbaijani language and literature;

– 060103 Teaching of Foreign Language (on languages);

– 060105 Teaching of Mathematics;

– 060113 Teaching of Informatics;

– 060115 Primary school teaching;

– 060404 Economy;

– 060405 Industrial organization and management

– 060608 Electrical engineering;       

– 060609 Thermal Power Engineering;

– 060622 Ground Vehicle Engineering;

– 060632 Engineering of Information technologies and systems;

– 060649 Environmental Engineering.

In order to improve the efficiency of management, increase flexibility in decision-making and implementation processes, and create conditions for the use of advanced local and international experience, a Department for work with Master’s and Doctoral students was established at MSU in 2019.

From the 2020/2021 academic year, admission to the magistrate education level in 2 more specialties began to be carried out:

– 060409 Business Management;

– 060410 State and Municipal Administration;

In 2022, the” Master’s and Doctoral Education Center ” was established.

From the 2022/2023 academic year, admission to the master education level began to be carried out in 1 more specialty:

– 060111 Teaching of History

Head of the center

Employees

Günel Kərimli 

E-mail: gunel.karimli@mdu.edu.az

 

News

Announcements

About the center

2016-cı ildə Mingəçevir Dövlət Universitetində yeni struktur – Magistratura sektoru fəaliyyətə başlamışdır. 2016/2017-ci tədris ilindən universitetdə magistratura təhsil səviyyəsinə qəbul 12 ixtisas üzrə başlanmışdır.

– 060101 Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi;

– 060103 Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə);

– 060105 Riyaziyyat müəllimliyi;

– 060113 İnformatika müəllimliyi;

– 060115 İbtidai sinif müəllimliyi;

– 060404 İqtisadiyyat;

– 060405 Sənayenin təşkili və idarə edilməsi;

– 060608 Elektroenergetika mühəndisliyi;

– 060609 İstilik energetikası mühəndisliyi;

– 060622 Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi;

– 060632 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi;

– 060649 Ekologiya mühəndisliyi.

İdarəetmənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, qərarqəbuletmə və icra prosesində çevikliyin artırılması, qabaqcıl yerli və beynəlxalq təcrübədən istifadəyə şərait yaradılması məqsədilə 2019-cu ildə MDU-da Magistratura və doktorantlarla iş şöbəsi yaradıldı.

2020/2021-ci tədris ilindən daha 2 ixtisas üzrə magistratura təhsil səviyyəsinə qəbul aparılmağa başlandı:

– 060409 Biznesin idarə edilməsi;

– 060410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi;

Head of the center

Employees

Günel Kərimli 

E-mail: gunel.karimli@mdu.edu.az

 

News

Advertisements

About the center

2016-cı ildə Mingəçevir Dövlət Universitetində yeni struktur – Magistratura sektoru fəaliyyətə başlamışdır. 2016/2017-ci tədris ilindən universitetdə magistratura təhsil səviyyəsinə qəbul 12 ixtisas üzrə başlanmışdır.

– 060101 Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi;

– 060103 Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə);

– 060105 Riyaziyyat müəllimliyi;

– 060113 İnformatika müəllimliyi;

– 060115 İbtidai sinif müəllimliyi;

– 060404 İqtisadiyyat;

– 060405 Sənayenin təşkili və idarə edilməsi;

– 060608 Elektroenergetika mühəndisliyi;

– 060609 İstilik energetikası mühəndisliyi;

– 060622 Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi;

– 060632 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi;

– 060649 Ekologiya mühəndisliyi.

İdarəetmənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, qərarqəbuletmə və icra prosesində çevikliyin artırılması, qabaqcıl yerli və beynəlxalq təcrübədən istifadəyə şərait yaradılması məqsədilə 2019-cu ildə MDU-da Magistratura və doktorantlarla iş şöbəsi yaradıldı.

2020/2021-ci tədris ilindən daha 2 ixtisas üzrə magistratura təhsil səviyyəsinə qəbul aparılmağa başlandı:

– 060409 Biznesin idarə edilməsi;

– 060410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi;

Head of the center

Employees

Günel Kərimli 

E-mail: gunel.karimli@mdu.edu.az

 

News

Advertisements