MİNGƏÇEVİR DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

2020/2021- TƏDRİS İLİNİN YAZ SEMESTRİ İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ FAKÜLTƏSİNİN DƏRS   CƏDVƏLİ

 

 

I  T  Ə  D  R  İ  S   İ  L  İ

 

Bİ20.1

Bİ20.2

DB20

İ20.1

İ20.2

M20

Mq20

Mt20

MU20.1

MU20.2

Tİ20.1

Tİ20.2

 

 

I

09:00 10:00

1

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya  məş. Nəsibli S.A.

Karyera planlaması-2 məş.

b/m. Rəsulov Z.Y.

Siyasi elmin əsasları  müh. dos.

Cəfərova E.H.

İqtisadiyyata giriş  müh.  

b/m. Şəfaqətov G.M.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh

b/m. Kələşova N.H.

İqtisadiyyata giriş  müh. 

dos. Səmədova O.M.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh. b/m. Kələşova N.H.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2  məş.   Əzizova A.M. 

Turizm coğrafiyası  məş.  

Qocayeva A.M.

 

 

Sosial tədqiqat işi  məş,  

Qocayeva A.M.

 

 

10:15 11:15

2

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh b/m. Kələşova N.H.

Mülki müdafiə müh. Məmmədov İ.Q.

Karyera planlaması-2 məş.  Xanlayev S.N.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2  məş.  

b/m. İsmayılova M.M.

Karyera planlaması-2 məş.  Məmmədli V.Ə.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya  məş.   Nəsibli S.A.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məş. Babayev R.F.

Karyera planlaşması müh. Muradov Ş.N.

Biznes statistikası məş.  Süleymanova T.Ə.

Mikroiqtisadiyyat məş. 

b/m. Şəfaqətov G.M.

 

 

 

 

11:30 12:30

3

Karyera planlaması-2 məş.    b/m. Rəsulov Z.Y.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya  məş.   Nəsibli S.A.

Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım  müh.  

Məmmədov İ.Q.

 

 

Mülki müdafiə məş.  Məmmədov İ.Q.

Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım  müh.   Allahverdiyeva A.Y.

 

 

II

09:00 10:00

1

İqtisadiyyata giriş  müh. 

dos. Səmədova O.M.

Karyera planlaması-2 müh.

b/m. Rəsulov Z.Y.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh. Babayev R.F.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məş

b/m. Kələşova N.H.

Karyera planlaması-2 müh. 

b/m. Rəsulov Z.Y.

Karyera planlaması-2 məş.   Muradov Ş.N. 

İqtisadiyyata giriş  məş. 

b/m. Rəhimova M.F.

Biznes statistikası  müh.   

Süleymanova T.Ə.

 

 

 

 

10:15 11:15

2

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2  məş.    f.f.d. Allahverdiyev E.İ.   b/m. İsmayılova M.M.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2  məş.  

b/m. Mikayılova S.X.   Qurbanova G.Q.

Azərbaycan tarixi müh. Mövlayeva V.Ə.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya  məş. Nəsibli S.A.

İqtisadiyyata giriş məş.   

b/m. Şəfaqətov G.M.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.  

b/m. Kələşova N.H. 

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məş.   Babayev R.F.

İqtisadiyyata giriş  məş. 

dos. Səmədova O.M.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh. b/m. Kələşova N.H.

Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım  məş.  

Məmmədov İ.Q.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2  məş.  

Əhmədova S.F. 

 

 

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh b/m. Kələşova N.H.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2  məş.  

b/m. İsmayılova M.M.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2  məş.   f.f.d. Allahverdiyev E.İ. 

Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım  məş.   Allahverdiyeva A.Y.

 

 

11:30 12:30

3

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2  məş. 

b/m. İsmayılova M.M.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya  məş.   Nəsibli S.A.

 

 

 

 

III

09:00 10:00

1

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məş.  

b/m. Kələşova N.H. 

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məş. 

Məmmədova İ.Ə.

Azərbaycan tarixi məş. Mövlayeva V.Ə.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2  məş.  

b/m. İsmayılova M.M.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya  məş. Nəsibli S.A.

İqtisadiyyata giriş müh.   

b/m. Şəfaqətov G.M.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2  məş.   Qurbanova G.Q.

Karyera planlaması-2 məş.   

b/m. Rəsulov Z.Y.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya  məş.   Vəliyeva G.A.

Karyera planlaması-2 məş.    Muradov Ş.N.   

Turizm coğrafiyası  müh.  

Qocayeva A.M.

 

 

 

 

10:15 11:15

2

Karyera planlaması-2 müh.   

b/m. Rəsulov Z.Y.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məş. 

Məmmədova İ.Ə. 

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya  məş. Nəsibli S.A.

Karyera planlaması-2 məş.  Xanlayev S.N.

Karyera planlaması-2 müh. 

Məmmədli V.Ə.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2  məş. 

Qurbanova G.Q.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məş. b/m. Kələşova N.H.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2  məş.   f.f.d. Allahverdiyev E.İ. 

Mikroiqtisadiyyat  müh. 

b/m. Şəfaqətov G.M.

 

 

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2  məş.   

Qurbanova G.Q.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   

Babayev R.F.

 

 

11:30 12:30

3

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2  məş.   Qurbanova G.Q.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2  məş.   f.f.d. Allahverdiyev E.İ.   

 

 

 

 

IV

09:00 10:00

1

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya  məş. Nəsibli S.A.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2  məş.    b/m. Mikayılova S.X.   Qurbanova G.Q.

Karyera planlaması-2 məş. 

b/m. Rəsulov Z.Y.

Karyera planlaması-2 müh.

Xanlayev S.N.


Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.

Babayev R.F.

İqtisadiyyata giriş  müh. 

dos. Səmədova O.M. 

Mikroiqtisadiyyat məş.  b/m. Şəfaqətov G.M.

Biznes statistikası məş.

Süleymanova T.Ə.

 

 

 

 

10:15 11:15

2

Karyera planlaması-2 məş. 

b/m. Rəsulov Z.Y.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya  məş.  Nəsibli S.A.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh. 

Məmmədova İ.Ə.

İqtisadiyyata giriş məş.    b/m. Şəfaqətov G.M.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məş. Babayev R.F.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2  məş.  

b/m. İsmayılova M.M.

İqtisadiyyata giriş  məş.  dos. Səmədova O.M.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2  məş.  

Qurbanova G.Q.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya  məş.   Vəliyeva G.A.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya  məş. Dadaşova A.N.

Sosial tədqiqat işi  müh.

Qocayeva A.M.

 

 

 

 

11:30 12:30

3

 Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya  məş. Dadaşova A.N.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya  məş.   Nəsibli S.A.

 

 

 

 

V

09:00 10:00

1

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2  məş.    f.f.d. Allahverdiyev E.İ.   b/m. İsmayılova M.M.

İqtisadiyyata giriş məş.  dos. Səmədova O.M.

Siyasi elmin əsasları məş.

dos. Cəfərova E.H.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məş. Babayev R.F.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya  məş. Nəsibli S.A.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya  məş. Dadaşova A.N.

İqtisadiyyata giriş  məş.  b/m. Rəhimova M.F.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məş.   

Məmmədova İ.Ə.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2  məş.   Əzizova A.M. 

Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım  məş.   Məmmədov İ.Q.

 

 

Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım  məş.   Allahverdiyeva A.Y.

 

 

10:15 11:15

2

İqtisadiyyata giriş məş.    dos. Səmədova O.M.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya  məş.   Nəsibli S.A.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2  məş.   

Qurbanova G.Q.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh. Babayev R.F.

İqtisadiyyata giriş məş.   

b/m. Rəhimova M.F.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2  məş.   f.f.d. Allahverdiyev E.İ. 

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya  məş. Dadaşova A.N.

Turizm coğrafiyası  məş.   Qocayeva A.M.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2  məş.  

Əhmədova S.F. 

 

 

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2  məş.  

b/m. İsmayılova M.M.

Sosial tədqiqat işi  məş,   Qocayeva A.M.

 

 

11:30 12:30

3

 

 

 

 

 

 

II T Ə   D R İ   S   İ L İ

 

MU19.1

MU19.2

M19

İ19

ST19

Mq19

Bİ19.1

Bİ19.2

DB19

K19

TO19

 

I

13:00 14:00

1

Azərbaycan iqtisadiyyatı müh.  

dos. Qasımov C.C.

Firmanın iqtisadiyyatı müh.  

b/m. Paşayeva S.B.

Statistika müh.

b/m. Hacıyeva E.Z.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları müh.  

Nuriyeva V.A.

Statistika müh. b/m. Hacıyeva E.Z.

Beynəlxalq turizm coğrafiyası müh. Qocayeva A.M.

 
 

14:15 15:15

2

Aqrar iqtisadiyyat müh.

Məmmədli Y.Z.

Maliyyə   müh.   Məmmədli V.Ə.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları müh. Aslanova S.R.

Logistika müh. Namazova A.M.

Maliyyə müh.     Məmmədli V.Ə.

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi müh.

Ekonometrika müh.     dos. Gülalıyev M.G.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları müh.   Aslanova S.R.

Turizmdə nəqliyyat xidməti məş.   Kərimov Q.K.

 
 

15:30 16:30

3

Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları müh.   Hüseynova A.İ.

Mühasibat uçotu məş.

dos. Qədimli N.A.

Müəssisənin     maliyyəsi məş.   Məmmədli V.Ə.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları lab. Aslanova S.R.

Marketinq məş. Xəlilov X.R.

Bank işi məş.     Musayev Ə.N.

Ekonometrika müh.   dos. Gülalıyev M.G.

İkinci xarici dil-2 məş. 0,5.1 b/m. İslamova N.M.

 

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları lab. 0,5.1 Əhmədova N.K.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları lab. Aslanova S.R.

İnsan resurslarının idarə olunması məş.   Kərimli G.F.

 

II

13:00 14:00

1

Statistika müh

. b/m. Hacıyeva E.Z.

Pul və banklar müh. b/m. Kərimova M.A.

Statistika müh. b/m. Hacıyeva E.Z.

Menecment müh.   Cəfərov N.Z.

Bazar infrastrukturu müh.

i.f.d. Tağıyev M.Z.

Firmanın iqtisadiyyatı müh.

b/m. Paşayeva S.B.

Menecment müh.   Cəfərov N.Z.

Firmanın   iqtisadiyyatı müh   b/m. Paşayeva S.B.

İkinci xarici dil-2 məş. 0,5.2   b/m. İslamova N.M.

 
 

14:15 15:15

2

Maliyyə hesabatlarının   beynəlxalq standartları müh.   Hüseynova A.İ.

Azərbaycan iqtisadiyyatı məş.   Məmmədli Y.Z.

Sığorta işinin     təşkili müh. Səfərov N.V.

Statistika məş. b/m. Hacıyeva E.Z.

Azərbaycan iqtisadiyyatı müh.   b/m. Tağıyev A.M.

Dünya iqtisadiyyatı məş. Xəlilova E.E.

İqtisadiyyatın   tənzimlənməsi məş. Yusifova N.E.

Mülki müdafiə müh.   b/m. Abbasov A.M.

Statistika məş. b/m. Hacıyeva E.Z.

Azərbaycan iqtisadiyyatı müh.   b/m. Tağıyev A.M.

 
 

15:30 16:30

3

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları məş. Əhmədova N.K.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları məş. Aslanova S.R.

İqtisadiyyatın     tənzimlənməsi məş. Yusifova N.E.

Heyətin idarə olunması məş.

Süleymanova T.Ə.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları məş. Aslanova S.R.

Servis fəaliyyəti müh, Quliyeva M.E.

 

 

III

13:00 14:00

1

Aqrar iqtisadiyyat məş. Məmmədli Y.Z.

Statistika məş. b/m. Hacıyeva E.Z.

Müəssisənin   maliyyəsi müh.   Məmmədli V.Ə.

İqtisadi hüquq müh. Quliyeva Ş.T.

Maliyyə müh. b/m. Şəfaqətov G.M.

Bank işi müh. Musayev Ə.N.

   Heyətin idarə olunması müh.

Süleymanova T.Ə.  

Ekonometrika müh.   dos. Gülalıyev M.G.

Maliyyə müh. b/m. Şəfaqətov G.M.

İnsan resurslarının idarə olunması müh.   Kərimli G.F.

 

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları məş. Nuriyeva V.A.

 

14:15 15:15

2

Mühasibat uçotu   müh.   dos. Qədimli N.A.

İqtisadi hüquq məş.   Quliyeva Ş.T.

Logistika məş. Namazova A.M.

Maliyyə məş.     Məmmədli V.Ə.

Dünya iqtisadiyyatı müh.

dos. Bayramov Ş.V.  

Beynəlxalq turizm coğrafiyası məş. Qocayeva A.M.

 
 

15:30 16:30

3

Azərbaycan   iqtisadiyyatı məş.   Xəlilova E.E.

Maliyyə   məş.   Məmmədli V.Ə.

Sığorta işinin     təşkili məş. Səfərov N.V.

Menecment məş.   Cəfərov N.Z.

Azərbaycan iqtisadiyyatı məş.   Məmmədli Y.Z. 

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları məş. Nuriyeva V.A.

Firmanın iqtisadiyyatı məş.

b/m. Paşayeva S.B.

Menecment məş.   Cəfərov N.Z.

Firmanın iqtisadiyyatı məş. b/m. Paşayeva S.B.

İkinci xarici dil-2   məş. 0,5.1   b/m. İslamova N.M.

 

 

IV

13:00 14:00

1

İşgüzar yazışmalar   müh.

i.f.d. Hüseynova R.A.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları müh. Əhmədova N.K.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı müh.   b/m. Səfərova T.A.

Keyfiyyətə nəzarət müh.

Namazova A.M.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı müh. b/m. Səfərova T.A.

Azərbaycan iqtisadiyyatı müh.      

dos. Qasımlı C.C.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı müh.   b/m. Səfərova T.A.

İkinci xarici dil-2 məş. 0,5.2   b/m. İslamova N.M.

 
 

14:15 15:15

2

Mühasibat uçotu   məş.

dos. Qədimli N.A.

Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları məş.   Hüseynova A.İ.

Pul və banklar müh. b/m. Kərimova M.A.

Firmanın   iqtisadiyyatı məş.  

b/m. Paşayeva S.B.

Maliyyə məş. b/m. Şəfaqətov G.M.

Statistika məş. b/m. Hacıyeva E.Z.

Heyətin idarə olunması məş.   Süleymanova T.Ə.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları lab. 0,5.2 Əsədova M.Y.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları lab. Nuriyeva V.A.

Maliyyə məş. b/m. Şəfaqətov G.M.

Servis fəaliyyəti müh. Quliyeva M.E.

 

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları lab. 0,5.2 Əhmədova N.K.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları lab. 0,5.1 Nuriyeva V.A.

Mülki müdafiə müh.   b/m. Abbasov A.M.

 

15:30 16:30

3

Azərbaycan   iqtisadiyyatı məş.   Xəlilova E.E.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları lab. 0,5.2 Əsədova M.Y.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları məş. Nuriyeva V.A.

İkinci xarici dil-2 məş. 0,5.1   b/m. İslamova N.M.

 

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları lab. 0,5.1 Nuriyeva V.A.

 

V

13:00 14:00

1

Statistika məş. b/m. Hacıyeva E.Z.

Aqrar iqtisadiyyat məş. Məmmədli Y.Z.

Mühasibat uçotu məş. Əhmədov A.K.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı məş.   b/m. Səfərova T.A.

Marketinq müh. Xəlilov X.R.

Bazar infrastrukturu məş. b/m. Əliyeva T.Ə.  

Firmanın iqtisadiyyatı məş. b/m. Paşayeva S.B.

Azərbaycan iqtisadiyyatı məş.   dos. Qasımov C.C.

Azərbaycan   iqtisadiyyatı məş.   dos. Qasımov C.C.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı məş.   b/m. Səfərova T.A.

Turizmdə nəqliyyat xidməti müh. prof. Tağızadə Ə.H.

 
 

14:15 15:15

2

İşgüzar yazışmalar   məş.

i.f.d. Hüseynova R.A.

Pul və banklar məş. Kərimova M.A.

Statistika məş. b/m. Hacıyeva E.Z.

Keyfiyyətə nəzarət məş.

Namazova A.M.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı məş.   b/m. Səfərova T.A.

Azərbaycan iqtisadiyyatı məş.   dos. Qasımov C.C.

Dünya iqtisadiyyatı iqtisadiyyatı məş.   Xəlilova E.E.

Dünya iqtisadiyyatı iqtisadiyyatı məş.   Xəlilova E.E.

Dünya iqtisadiyyatı iqtisadiyyatı məş.   Xəlilova E.E.

Azərbaycan iqtisadiyyatı məş.   Məmmədli Y.Z.

 

İşgüzar yazışmalar məş.

i.f.d. Hüseynova R.A.

 

15:30 16:30

3

İkinci xarici dil-2 məş. 0,5.2 b/m. İslamova N.M.

 

 

 

 

 

III T  Ə  D  R  İ  S   İ  L  İ

 

MU18

M18

İ18.1

İ18.2

ST18

Mq18

Bİ18

DB18

TO18

 

I

1

09:00 10:00

Vergilər və vergitutma məş.   

Məmmədli V.Ə.

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi müh. b/m. Tağıyev A.M.

Audit müh.

b/m. Kərimova M.A.

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi müh.

b/m. Tağıyev A.M.

Audit müh.   b/m. Kərimova M.A.

Bələdiyyə   idarəçiliyi müh. Məmmədov S.Y.

Mühasibat və mühasibat məsələləri müh.  

Əhmədov A.K.

 
 

2

10:15 11:15

İdarəetmə təhlili müh. dos. Hüseynov M.M.

Menecment müh.  Cəfərov N.Z.

Marketinq müh.   

Məmmədov S.Y.

Sənayenin təşkili və idarə edilməsi məş.   b/m. Səfərova T.A.

İstehsal sahələrinin marketinqi müh.  dos. İsgəndərov F.Ə.

Marketinq məş.   Xəlilova X.Q.

Mühasibat uçotu məş.

Kələşova A.Q.

Peşə etikası və  etiket məş.

  b/m. Məmmədov İ.M.

 
 

3

11:30 12:30

İdarəetmə təhlili məş. dos. Hüseynov M.M.

Vergilər və vergitutma məş.   Məmmədli V.Ə.

Aqrar iqtisadiyyat məş   Məmmədli Y.Z.

Mühasibat uçotu məş.  Kələşov A.Q.

İstehsal sahələrinin marketinqi məş.   dos. İsgəndərov F.Ə.

Biznesin    təhlükəsizliyi məş. Süleymanova T.Ə.

Səyahət agentlikləri və turoperatorluq məş.  Bağırov C.A.

 
 

II

1

09:00 10:00

Bank işi müh.

Musayev Ə.N.

Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi müh.

  Hüseynova A.İ.

Bank işi  müh. 

b/m. Kərimova M.A. 

Erqonomika və iş təhlükəsizliyi müh.  b/m. Paşayeva S.B.

Logistika müh.  Namazova A.M.

Bank işi müh.   Musayev Ə.N.

Bank işi  müh.

b/m. Kərimova M.A.

Ekoloji    turizm müh.

  Qocayeva A.M.

 
 

2

10:15 11:15

Maliyyə hesabatları   müh.   Hüseynova A.İ.

Menecment məş.  Cəfərov N.Z.

Aqrar iqtisadiyyat müh   Məmmədli Y.Z.

Mühasibat uçotu müh.  

dos. Qədimli N.A.

Biznesin idarə  edilməsi müh.  b/m. Əliyeva T.Ə.

Mühasibat uçotu müh.   

dos. Qədimli N.A.

Bronlaşdırma    sistemləri müh.    Bağırov C.A.

 
 

3

11:30 12:30

Maliyyə bazarları müh. Kələşov A.Q.

Marketinq məş.   

Xəlilova X.Q.

 
 

III

1

09:00 10:00

Vergilər və vergitutma müh.  Məmmədli V.Ə.

Marketinq məş.  

Məmmədov S.Y.

Audit məş.

b/m. Kərimova M.A.

Vergilər və vergitutma müh.   b/m. Niftəliyev N.F.

Bank işi məş.   Musayev Ə.N.

Yerli özünüidarəetmənin nəzəri və iqtisadi əsasları müh.   i.f.d. Hüseynova R.A.

Səyahət agentlikləri və turoperatorluq müh.  Bağırov C.A.

 
 

2

10:15 11:15

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər müh.

Mahmudov H.R.

Maliyyə bazarları məş. Kələşov A.Q.

Milli iqtisadiyyatı inkişafının tənzimlənməsi müh.

b/m. Tağıyev A.M.

Heyətin idarə olunması  müh.

  Süleymanova T.Ə.

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi məş. Yusifova N.E.

Korporativ idarəetmə müh. Nəsibova A.C.

Bələdiyyə  idarəçiliyi məş. Məmmədov S.Y.

Ekoloji    turizm məş.  

Quliyeva M.E.

 
 

3

11:30 12:30

Audit məş.

b/m. Kərimova M.A.

Marketinq məş.    Məmmədov S.Y.

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi məş. Yusifova N.E.

Mühasibat uçotu məş. Kələşov A.Q.

Antiböhranlı  idarəetmə müh. Nəsibova A.C.

 
 

IV

1

09:00 10:00

İdarəetmə uçotu müh. Əhmədov A.K.

Dünya iqtisadiyyatı müh. Mahmudov H.R.

Milli iqtisadiyyatı inkişafının tənzimlənməsi məş.  b/m. Tağıyev A.M.

Bank işi məş. 

Musayev Ə.N.

Vergilər və  vergitutma məş.  

b/m. Niftəliyev N.F.

Logistika məş.  Namazova A.M.

Marketinq müh.    Xəlilova X.Q.

Səyahət agentlikləri və turoperatorluq müh.  Bağırov C.A.

 

Bronlaşdırma    sistemləri məş.    Bağırov C.A.

 

2

10:15 11:15

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər məş.

Mahmudov H.R.

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi məş. Yusifova N.E.

İnsan resurslarının idarə edilməsi müh.

  i.f.d. Hüseynova R.A.

Sənayenin təşkili və idarə edilməsi müh.   b/m. Səfərova T.A.

Firmanın iqtisadiyyatı müh.

b/m. Paşayeva S.B.

Biznesin    təhlükəsizliyi müh. Süleymanova T.Ə.

Antiböhranlı    idarəetmə məş. Nəsibova A.C.

Azərbaycanın turizm   ehtiyatları müh.   

Xəlilova E.E.

 
 

3

11:30 12:30

Bank işi məş.

Musayev Ə.N.

Milli iqtisadiyyatı inkişafının tənzimlənməsi məş.  b/m. Tağıyev A.M.

Biznesin idarə  edilməsi məş. b/m. Əliyeva T.Ə.

Mühasibat və mühasibat məsələləri məş.   Əhmədov A.K.

 
 

V

1

09:00 10:00

İdarəetmə uçotu məş. Əhmədov A.K.

Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi məş.

Hüseynova A.İ.

Bank işi məş. 

Musayev Ə.N.

Aqrar iqtisadiyyat məş  Məmmədli Y.Z.

Erqonomika və iş təhlükəsizliyi məş. 

b/m. Paşayeva S.B.

Vergilər və   vergitutma məş.  

b/m. Niftəliyev N.F.

Audit məş.   b/m. Kərimova M.A.

Yerli özünüidarəetmənin nəzəri və iqtisadi əsasları məş.

  i.f.d. Hüseynova R.A.

Peşə etikası və  etiket müh.  

b/m. Məmmədov İ.M.

 
 

2

10:15 11:15

Maliyyə hesabatları   məş.   Hüseynova A.İ.

Dünya iqtisadiyyatı məş. Mahmudov H.R.

İnsan resurslarının idarə edilməsi məş.  i.f.d. Hüseynova R.A.

Heyətin idarə olunması məş.  

Süleymanova T.Ə.

Firmanın iqtisadiyyatı məş. b/m. Paşayeva S.B.

Korporativ idarəetmə müh. Nəsibova A.C.

Bank işi məş.  

Musayev Ə.N.

Azərbaycanın turizm   ehtiyatları məş.    Xəlilova E.E.

 

İnsan resurslarının idarə edilməsi məş.  i.f.d. Hüseynova R.A.

Korporativ idarəetmə məş. Nəsibova A.C.

 

3

11:30 12:30