Mingəçevir Dövlət Universitetində Microsoft Teams platforması üzrə

21 aprel 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji

   Qrup

Saat

AƏ19.1

AƏ19.2

XD19

İS19.1

İS19.2

R19.1

R19.2

Rİ19.1

Rİ19.2

MT17.1

MT17.2

İS17.1

İS17.2

XD17

Rİ17

11:00

Xarici dil-1

Müəllim Afayət Tanrıverdiyeva

Xarici dil-1

Müəllim Samirə Əhmədova

Xarici dil-2

Müəllim Gülşən Nəsirova

11:30

Xarici dildə oxu və nitq-6

Baş müəllim Kərim Əliyev

12:00

Təhsildə İKT

Müəllim Səadət

Aslanova

Xarici dil-2

Müəllim Gülşən Nəsirova

Politologiya

Müəllim Aygün Qədirova

12:30

Xarici dil-2

Müəllim Dürdanə Qurbanova

Xarici dil-6

Müəllim

Gülnarə Qurbanova

14:00

Xarici dilin fonetikası-2

Müəllim Afayət Tanrıverdiyeva

Etnopedaqogika

Dosent Sahib Məmmədov

15:00

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları-2

Müəllim Məlahət Məmmədova

16:00

Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir tarixi

Baş müəllim Səbinə Quliyeva

Əməliyyat sistemləri və kompüter arxitekturası Müəllim Günel Baxşiyeva    

17:00

Xarici dil-2

Müəllim

Gülnarə Qurbanova

 

   Qrup

Saat

İS18.1;

İS18.2

MT18.1

MT18.2

R18.1;

R18.2

XD18

T18

Rİ16

MT19.1

MT19.2

12:30

İnformatika və təhsildə İKT

Müəllim Ceyhun Əlizadə

15:00

Xarici dil-2

Müəllim Dürdanə Qurbanova

M/m və tibbi biliklərin əsasları-2

Müəllim İlham Məmmədov

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları-2

Müəllim Məlahət Məmmədova

16:00

Təhsildə İKT

Müəllim

Səadət Aslanova  

Elçin Tağıyev

Süni intellekt sistemlərinin idarə olunması      Baş müəllim   Zemfira Əliyeva    

18:00

İbtidai təhsilin kurikulumu

Baş müəllim Səbinə Quliyeva

İntensiv ingilis dili

Baş müəllim

Kərim Əliyev

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi:

Qrup

Saat

Bİ19.1

MU19.1

MU19.2

İ19

Mq19.1

Mq19.2

K19

İ17.1

İ17.2

Bİ17

DB17

Mq17

ST18

M18

MU18

İ18.1

İ18.2

11:00

Xarici (Rus)

dil-2

Baş müəllim Nərgiz İslamova

Marketinq

Müəllim Xəyalə Xəlilova

Statistika

Müəllim Təranə Süleymanova

11:30

Marketinq

Müəllim Saqib Məmmədov

Logistika

Müəllim Aynur Namazova

Maliyyə

Baş müəllim Mehriban Kərimov

12:00

Azərbaycan tarixi

Müəllim Gülər Əjdərzadə

Xarici (Rus) dil-2

Baş müəllim Nərgiz İslamova

Sığorta işinin təşkili

Müəllim Nazim Səfərov

14:00

Sosiologiya

Dosent Esmira Cəfərova

İqtisadi informatika

Baş müəllim Rəsmiyyə

Əmiraslanova

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

Baş müəllim Arif Tağıyev

15:00

Xarici (ingilis)dil-2

f.f.d.Şükufə Qocayeva

Mühasibat uçotu

Dosent Nüşabə Qədimli

16:00

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Baş müəllim Rəsmiyyə Əmiraslanova

Səadət Aslanova

18:00

İqtisadi informatika

Müəllim Səadət Aslanova

Azərbaycan iqtisadiyyatı

Müəllim Yeganə Məmmədli

 

Mühəndislik fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

E19

EE19

ÇM19.1

ÇM19.2

EM19

İE17

İT17

EM17

EE17

YN17

YN18

İT18

İE18

ÇM18

10:00

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim Gülşən Nəsirova

10:30

Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarının əsasları

Baş müəllim Qəzənfər Əliyev

11:00

Elektrotexnika

Müəllim Liliya Süleymanova

11:30

Heyvanlar aləmi

b.f.d.

Vüsalə

Mustafayeva

Elektrik sistemlərində keçid prosesləri

Müəllim Alim Nəcəfov

12:00

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Səadət Ağakişiyeva

Hidravlika və hidravlik maşınlar

Müəllim Rövşən Mustafayev

Hidravlika

Dosent Mahir İsmayılov

Konstruksiya materiallarının texnologiyası

Baş müəllim Oktay Məmmədov

12:30

Elektrotexniki materiallar

Müəllim Liliya Süleymanova

14:00

İES-in qazan qurğuları

Dosent Ülkər Aşurova

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi

Dosent Vüqar Mustafayev

15:00

Mülki müdafiə

Müəllim İlham Məmmədov

Texniki informatika

Baş müəllim Mürsəl Paşayev,

Nərmin Əhmədova

Mülki müdafiə

Müəllim İlham Məmmədov

Meliorasiya və rekultativ işin ekolojı əsasları

b.f.d. Vüsalə Mustafayeva

15:30

İstilik texnikasının

nəzəri əsasları-2

Dosent

Ülkər Aşurova

16:00

Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə             Baş müəllim Asudə Abdurrahmanova          

Elektrik şəbəkələrinin və avadanlıqlarının mühafizəsi

Baş müəllim Əli Məmmədov

Kompüterlərin arxitekturası

Müəllim    

Səbnəm Nəsirova, Nərmin Əhmədova 

16:30

Multikulturalizmə giriş

Baş müəllim İlham Məmmədov

17:00

Verilənlərin strukturu və alqoritmlər

       Baş müəllim Asudə Abdurrahmanova