Mingəçevir Dövlət Universitetində Microsoft Teams platforması üzrə

13 may 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji fakültə üzrə:

   Qrup

Saat

AƏ19.1

AƏ19.2

T19

XD19

Rİ19.1

Rİ19.2

R19.2

İS19.1

İS19.2

MT17.1

MT17.2

Rİ17

İS17.1

İS17.2

XD17

11:00

Xarici dilin

fonetikası-2

Müəllim Afayət Tanrıverdiyeva

Xarici dil-2

Müəllim

f.f.d.

Şükufə Qocayeva

11:30

Xarici dil-2

Müəllim

Dürdanə Qurbanova

Gülşən Nəsirova

Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası

Müəllim Nadir Rəsulov

12:00

İnformatika və təhsildə İKT       Baş müəllim Zemfira Əliyeva

Şəbnəm Nəsirova    

Təhsildə İKT

Müəllim Səadət

Aslanova

Mətbuat dili

Baş müəllim Əsmər Hacıyeva

14:00

Xarici dilin qrammatikası-2

Baş müəllim Kərim Əliyev

Xarici dil-2

Müəllim

Xəyalə Abdullayeva

Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası

Müəllim Nadir Rəsulov

Politologiya

Müəllim Aygün Qədirova

15:00

Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi

Dosent Məlahət İsmayılova

18:00

Arxeologiya

Müəllim Aygün Qədirova

Xarici dil-2

Müəllim Xəyalə Abdullayeva

 

Qrup

Saat

İS18.1; İS18.2

T18

R18.1; R18.2

Rİ18.1

Rİ18.2

Rİ16

XD18

13:00

İnformatika və təhsildə İKT

Müəllim Ceyhun Əlizadə

Hesablama riyaziyyatı

Dosent Məlahət İsmayılova

14:00

Azərbaycan tarixi

Müəllim Vüsalə Mövlayeva

15:00

16:00

Xarici dil-4

Müəllim Lalə Rüstəmova

Süni intellekt sistemlərinin idarə olunması

Baş müəllim Zenfira Əliyeva

İntensiv ingilis dili

Baş müəllim Kərim Əliyev

17:00

Multikulturalizmə giriş

Baş müəllim İlham Məmmədov

Sosiologiya

Baş müəllim Üzeyir Zeynalov

Kompüter modelləşdirilməsi   Müəllim Şəbnəm Nəsirova            

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

MU18

M18

Bİ19.1

Bİ19.2

İ18.1

İ18.2

Bİ18

DB18

ST17.1

ST17.2

Mq17

Mt17

Bİ17

DB17

T017

11:00

Mühasibat uçotu

Dosent Nüşabə Qədimli

Mühasibat uçotu

Dosent Nüşabə Qədimli

Yerli özünü idarəetmənin nəzəri və iqtisadi əsasları

Müəllim Saqib Məmmədov

11:30

Statistika

Baş müəllim Elmira Hacıyeva

Heyətin idarə olunması

Baş müəllim Təranə Süleymanova

Heyətin idarə olunması

Dosent Emilya Hüseynova

12:30

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Baş müəllim Arif Tağıyev

Audit

Baş müəllim Mehriban Kərimova

13:00

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Baş müəllim Natəvan Kələşova

14:30

Müəssisənin maliyyəsi

Müəllim Vüqar Məmmədli

Biznesin idarə edilməsi

Baş müəllim Təranə Əliyeva

Bronlaşdırma sistemləri

Müəllim Bağırov Cəlil

16:00

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Müəllim Səadət Aslanova

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Müəllim Səadət Aslanova

Bank işi

Müəllim Ələvsər Musayev

Peşə etikası və etiket

Baş müəllim İlham Məmmədov

 

Qrup

Saat

M19

K19

Mq19.1

Mq19.2

MU19.1

MU19.2

TO19

ST18

Mq18

MU17

11:00

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim Nərgiz İslamova

12:00

İqtisadi informatika

Ş.Nəsirova

S.Aslanova

R.Əmiraslanova

İqtisadi informatika

Baş müəllim Rəsmiyyə Əmiraslanova

İqtisadi informatika

Ş.Nəsirova

S.Aslanova

R.Əmiraslanova

13:00

Mikroiqtisadiyyat

Dosent Ofelya Səmədova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Baş müəllim Natəvan Kələşova

Statistika

Baş müəllim Elmira Hacıyeva

14:00

Multikulturalizmə giriş

Müəllim Quliyeva Şəlalə

16:00

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Svetlana Nəsibli

İqtisadiyyat

Baş müəllim Məlahət Rəhimova

Bank işi

Müəllim Ələsvər Musayev

 

Mühəndislik fakültəsi üzrə:

       Qrup

Saat

EE19

İT19

ÇM19.1

ÇM19.2

EE17

İE17

İT17

EM17

YN19

YN17

EE18

İE18

YN18

ÇM18

10:30

Avtomobil yolları

Dosent Mustafa Məmmədov

11:00

Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması

Müəllim Səadət Şıxəliyeva

Avtomatlaşdırmanın əsasları

Müəllim Əbülfət Ədilov

11:30

İES-in buxar və qaz turbinləri

Dosent Mahir İsmayılov

12:00

Elektrik sistemlərində keçid prosesləri

Müəllim Alim Nəcəfov

İnformatika

Müəllim

Şəbnəm Nəsirova

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya

Müəllim Sima Mahmudova

13:00

Xarici dil-2

Dosent Vəfa Məhərrəmova

14:00

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

Müəllim Aybəniz Şəfiyeva

Materiallar müqaviməti

Müəllim Rövşən Mustafayev

İqtisadiyyat

Müəllim Mədinə Quliyeva

15:00

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim İsayeva Fəxriyyə

Məsafədən zondlamanın fiziki əsasları

Baş müəllim Vüqar Sarıyev

16:00

İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları     Baş müəllim Elnur Xəlilov

17:00

İdarəetmədə informasiya texnologiyaları 


Baş müəllim Asudə Abdurrahmanova

18:00

Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə  Baş müəllim

Asudə Abdurrahmanova