Mingəçevir Dövlət Universiteti tələbələri üçün videodərslər – 2

  • Post category:Xəbərlər (AZ)

Mingəçevir Dövlət Universiteti tələbələri üçün videodərslər – 2

Mingəçevir Dövlət Universitetinin (MDU) tələbələri üçün professor-müəllim heyəti üzvlərinin iştirakı ilə hazırlanmış videodərsləri təqdim edirik:

Qeyd: Hər bir mövzu üzrə mühazirə mətnləri elektron poçt vasitəsilə tələbələrə göndərilib.

 

Müəllim:        Günəş Şəfaqətov
Fənn:           
Mikroiqtisadiyyat
Mövzu:          
Bazar qeyri-müəyyənliyi, risk və informasiya asimmetriyasi (31.05.2020)

Link:             https://youtu.be/vyI0aq9A1kc

Müəllim:        Ülkər Aşurova
Fənn:           
İstilik elektrik stansiyalarının qazan qurğuları
Mövzu:          
Barabanlı və düzaxınlı buxar qazanlarının prinsipial işçi sxemləri (31.05.2020)

Link:             https://youtu.be/Lv5i8CvJ6B4

Müəllim:        Şəfa Əliyeva
Fənn:           
Trikotaj məmulatları
Mövzu:          
Nizamlı trikotaj məmulatlarların texnoloji parametrlərinin layihələndirilməsi (31.05.2020)

Link:             https://youtu.be/06rsMz9O1Bw

Müəllim:        Zaur Rəsulov
Fənn:           
Menecment
Mövzu:          
İstehsal və innovasiya menecmenti (29.05.2020)

Link:             https://youtu.be/6vel0b7Xq6I

Müəllim:        Təranə Əliyeva
Fənn:           
Bazar infrastrukturu
Mövzu:          1.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ticarət və sənaye palataları, biznes assosiasiyaları, sərgi kompleksləri. 2. Reklam-informasiya agentlikləri və kütləvi informasiya vasitələri (29.05.2020)

Link:             1. https://youtu.be/6haiPjjr8Q8

Link:             2. https://youtu.be/jYkYy-NEAR0

Müəllim:        Zaur Rəsulov
Fənn:           
Korporativ idarəetmə (Korporativ menecment)
Mövzu:          1.
Korporativ etika. 2. Korporativ sosial məsuliyyət (29.05.2020)

Link:             1. https://youtu.be/ZFz4g5umKoY

Link:             2. https://youtu.be/wNxb0zfotGc

Müəllim:        Mehriban Kərimova
Fənn:           
Pul və banklar
Mövzu:          1. 
Beynəlxalq valyuta kredit münasibətləri. 2. Bank uçotu və hesabatı (29.05.2020)

Link:             1. https://youtu.be/oL_4lTc61gw

Link:             2. https://youtu.be/oAiM4rxVH7E

Müəllim:        Günəş Şəfaqətov
Fənn:           
Mikroiqtisadiyyat
Mövzu:          
Ümumi tarazlıq nəzəriyyəsi və rifah iqtisadiyyatı (29.05.2020)

Link:             https://youtu.be/-FTml5ZqWTQ

Müəllim:        Mahir İsmayılov
Fənn:           
Hidravlika
Mövzu:          
Nasosların təsnifatı (29.05.2020)

Link:             https://youtu.be/wJzD64SGd6M

Müəllim:        Ülkər Aşurova
Fənn:           
İstilik elektrik stansiyalarının qazan qurğuları
Mövzu:          
Qazan qurğusunun karkası (29.05.2020)

Link:             https://youtu.be/6DKF-AjbIIQ

Müəllim:        Zaur Rəsulov
Fənn:           
Menecment
Mövzu:          
Maliyyə menecmenti (28.05.2020)

Link:             https://youtu.be/KqJFUubGRhM

Müəllim:        Zaur Rəsulov
Fənn:           
Korporativ idarəetmə (Korporativ menecment)
Mövzu:          1. 
Korporativ münaqişələr və onların aradan qaldırılması. 2. Korporativ mədəniyyət (28.05.2020)

Link:             1. https://youtu.be/9Snqb7xXNNA

Link:             2. https://youtu.be/YQHjdxmB1tc

Müəllim:        Mehriban Kərimova
Fənn:           
Pul və banklar
Mövzu:          1.
Kommersiya banklarının vasitəçilik əməliyyatlar. 2. Qiymətli kağızlar və fond birjası(28.05.2020)

Link:             1. https://youtu.be/q7UhxYYy9ug

Link:             2. https://youtu.be/LUQjYrAY6sM

Müəllim:        Mahir İsmayılov
Fənn:           
İES-in buxar və qaz turbinləri
Mövzu:          
Qaz turbinləri (28.05.2020)

Link:             https://youtu.be/JCLzlIRsKyI

Müəllim:        Sima Mahmudova
Fənn:           
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
Mövzu:          
Səs-küy və ondan mühafizə üsulllar (28.05.2020)

Link:             https://youtu.be/JdoqNBL7zq8

Müəllim:        Nərgiz Həsənova
Fənn:           
Pedaqoji psixoligiya
Mövzu:          
Müəllimin cəmiyyətdə mövqeyi və funksiyaları (28.05.2020)

Link:             https://youtu.be/6i-popkoTKg

Müəllim:        Şəfa Əliyeva
Fənn:           
Trikotaj məmulatları
Mövzu:          
Corab məmulatlarının texnoloji parametrlərinin layihələndirilməsinin xüsusiyyətləri (28.05.2020)

Link:             1. https://youtu.be/t-xFS1qk7Uc

Link:             2. https://youtu.be/lkd0maHlpvw

Müəllim:        Zaur Rəsulov
Fənn:           
Menecment
Mövzu:          
Münaqişələr və onların həll edilməsi yolları (27.05.2020)

Link:             https://youtu.be/u0mopDGVILs

Müəllim:        İlham Məmmədov
Fənn:           
Mülki müdafiə
Mövzu:          
Azərbaycan Respublikasının mülki müdafiəsi. Məqsəd və vəzifələr (27.05.2020)

Link:             https://youtu.be/K1Xdf0fbK50

Müəllim:        Zaur Rəsulov
Fənn:           
Korporativ idarəetmə (Korporativ menecement)
Mövzu:          1.
Korporativ idarəetmənin Alman modeli. 2. Korporativ idarəetmənin Yapon modeli. (27.05.2020)

Link:             1. https://youtu.be/Ghl_t-uYNek

Link:             2. https://youtu.be/84yku0LCAW0

 

Müəllim:        Vüqar.Mustafayev
Fənn:           
Maşın və mexanizmlər nəzəriyyyəsi
Mövzu:          
Mexanizmin hərəkət rejimləri. Maşının energetik balans tənliyi. Mexanizmin faydalı iş əmsalı (27.05.2020)

Link:             https://youtu.be/FTDPGCOSI80

Müəllim:        Nəsibli Svetlana
Fənn:           
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
Mövzu:          
Müəllimin nitq mədəniyyəti (27.05.2020)

Link:             https://youtu.be/r6cjlmwOv6M

Müəllim:        Səadət Şıxəliyeva
Fənn:           
Elektrik sisteminin dayanıqlığı
Mövzu:          
Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması (27.05.2020)

Link:             https://youtu.be/ipMVxI4cypw

Müəllim:        Ülkər Aşurova
Fənn:           
İstilik elektrik stansiyalarının qazan qurğuları
Mövzu:          
Qazan qurğusunun armaturları (27.05.2020)

Link:             https://youtu.be/9iVBmyGc204

Müəllim:        Şəfa Əliyeva
Fənn:           
Trikotaj məmulatları
Mövzu:          1.
İki lastikli hörməli və eninə hörülən naxışlı trikotaj. 2. Jakkard hörməli trikotaj. (27.05.2020)

Link:             1. https://youtu.be/QpSDxeGd1cA

Link:             2. https://youtu.be/0RTQiIcedwA

 

Müəllim:        Nərgiz Həsənova
Fənn:           
Psixologiya
Mövzu:         
Məktəbdə psixoliji xidmət (26.05.2020)

Link:             https://youtu.be/VBmh0qqcrYc

Müəllim:        Vüqar Mustafayev
Fənn:           
Maşın və mexanizmlər nəzəriyyyəsi
Mövzu:          
Mexanizmin başlanğıc bəndinin kinetostatik hesabı (25.05.2020)

Link:             https://youtu.be/oTRxllG4lM8

Müəllim:        Ruhiyyə Hüseynova
Fənn:           
İşgüzar yazışmalar
Mövzu:          1.
Beynəlxalq işgüzar yazışmalar. 2. Elektron yazışmalar və onların həyata keçirilməsi. 3. Elektron imza və yazışmaların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi (24.05.2020)

Link:             1. https://youtu.be/jSoEkr2e-Vo 

Link:             2. https://youtu.be/M1QcoXQJ0t8

Link:             3. https://youtu.be/YX2qXyu8Zmw

Müəllim:        Vüqar Mustafayev
Fənn:           
Maşın və mexanizmlər nəzəriyyyəsi
Mövzu:          
Kinematik silsilənin statik həll olunması şərti. Kinematik cütlərdə reaksiya qüvvələrinin təyini (23.05.2020)

Link:             https://youtu.be/f7JzRviklhM

Müəllim:        Şəbnəm Nəsirova
Fənn:           
Kompüter arxitektueası
Mövzu:          
Fərdi kompüterin daxili və xarici qurğuları (23.05.2020)

Link:             https://youtu.be/jg4Lj_UTwF4

Müəllim:        Ülkər Aşurova
Fənn:           
İstilik elektrik stansiyalarının qazan qurğuları
Mövzu:          
Qazan qurğularının kompanovkası (23.05.2020)

Link:             https://youtu.be/sWowEyvfMVA

Müəllim:        Rəsmiyyə Əmiraslanova
Fənn:           
İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları
Mövzu:         
Elektron kommersiyada internet texnologiyaları (23.05.2020)

Link:             https://youtu.be/yLwWPs8YW68

Müəllim:        Sima Mahmudova
Fənn:           
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
Mövzu:          
İstehsalatda sağlam iş şəraitinə qoyulan tələblər (23.05.2020)

Link:             https://youtu.be/0ARwpLAmBrU

Müəllim:        Arif Tağıyev
Fənn:           
Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi
Mövzu:         
Azərbaycanın milli iqtisaadiyyatının inkişafının tənzimlənməsində Strateji Yol Xəritələrinin rolu (22.05.2020)

Link:             https://youtu.be/5KV1NMo9SZk

Müəllim:        Saqib Məmmədov
Fənn:           
İşgüzar yazışmalar
Mövzu:          
Maliyyə-hesabat, uçot, bank, vergi və kommersiya əməliyyatları üzrə yazışmalar (22.05.2020)

Link:             https://youtu.be/k87nK-rm-A8

Müəllim:        Svetlana Nəsibli
Fənn:           
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
Mövzu:          
Orfoepik qaydalara düzgün əməl edilməsi (22.05.2020)

Link:             https://youtu.be/z7BffOwVvPU

Müəllim:        Vəfa Məhərrəmova
Fənn:           
Xarici (ingilis) dil – 2
Mövzu:          
Types of automation (22.05.2020)

Link:             https://youtu.be/JeuKrFmHejc

Müəllim:        Saqib Məmmədov
Fənn:           
Marketinq
Mövzu:          
Məhsulların bölüşdürülməsi (22.05.2020)

Link:             https://youtu.be/MaxNn_zlmlk

Müəllim:        Mehriban Kərimova
Fənn:           
Maliyyə
Mövzu:          
Azərbaycan Respublikasının maliyyə sistemi (22.05.2020)

Link:             https://youtu.be/6kXiINAUARU

Müəllim:        Ceyhun Əlizadə
Fənn:           
İnformatika və təhsildə İKT
Mövzu:          
Automation in industry (21.05.2020)

Link:             https://youtu.be/FHa8MsouQYU

Müəllim:        Təranə Əliyavə
Fənn:           
Biznesin idarə edilməsi
Mövzu:          
Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması və idarə edilməsi (22.05.2020)

Link:             https://youtu.be/ZSoRQLXwdts

Müəllim:        Gülər Qocayeva
Fənn:            Enerji daşıyıcılarının istilik fizikası
Mövzu:          Özlülüyü ölçən metodlar (22.05.2020)

Link:             https://youtu.be/Gs15WEPvPfM

Müəllim:        Aynur Namazova
Fənn:            Marketinq
Mövzu:          Məhsulların bölüşdürülməsi və satışının təşkili (21.05.2020)

Link:             https://youtu.be/dOrFKCbJmwQ

Müəllim:        Rozitta Yusubova
Fənn:            Xarici (rus dili) dil
Mövzu:          Виды простых предложений по наличию главных членов (21.05.2020)

Link:             https://youtu.be/UG-fWm271Tg

Müəllim:        Mehriban Kərimova
Fənn:            Pul və banklar
Mövzu:          Beynəlxalq kredit və beynəlxalq hesablaşmalar (21.05.2020)

Link:             https://youtu.be/hjGohnXwmBI

Müəllim:        Vəfa Məhərrəmova
Fənn:            Xarici (ingilis) dil – 2
Mövzu:          Automation in industry (21.05.2020)

Link:             https://youtu.be/k6pYFHVlrMo

Müəllim:        Şəfa Əliyeva
Fənn:            Trikotaj məmulatları
Mövzu:          Biçilmədə yaranan qırıntıların (21.05.2020)

Link:             https://youtu.be/iqbEqTF7DTw

Müəllim:        Ruhiyyə Hüseynova
Fənn:            İşgüzar yazışmalar
Mövzu:          Müəssisələrdə sənəd dğvriyyəsinin təşkili (21.05.2020)

Link:             https://youtu.be/0ZRiC94Iqq4

Müəllim:        Şəbnəm Nəsirli
Fənn:            Kompüter arxitekturası
Mövzu:          Kompüter arxitekturası və strukturunun təhlili (II hissə) (21.05.2020)

Link:             https://youtu.be/ESuzSitw4tI

Müəllim:        Mehriban Kərimova
Fənn:            Maliyyə
Mövzu:          Maliyyənin mahiyyəti və funksiyaları (21.05.2020)

Link:             https://youtu.be/x-Qg8ntrkhg

Müəllim:        Ariz Abbasov
Fənn:            Mülki müdafiə
Mövzu:          Fərdi mühafizə vasitələri və onlardan istifadə qaydaları (21.05.2020)

Link:             https://youtu.be/tE5GKnxGlsg

Müəllim:        İlham Məmmədov
Fənn:            Mülki müdafiə
Mövzu:          Kütləvi qırğın silahlarından mühafizə.Kimyəvi silahlar (21.05.2020)

Link:             https://youtu.be/us2VaQw_-ME

Müəllim:        Gülər Qocayeva
Fənn:            Enerji daşıyıcılarının istilik fizikası
Mövzu:          Təzyiqin ölçülməsi (21.05.2020)

Link:             https://youtu.be/1058HOq44Gs

Müəllim:        Nazim Niftəliyev
Fənn:            İqtisadi hüquq
Mövzu:          Beynəlxalq iqtisadi hüquq (21.05.2020)

Link:             https://youtu.be/ywVpxw0ZgtA

Müəllim:        Ofeliya Məmmədova
Fənn:            Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası-2
Mövzu:          Lekal əyrilərin qurulması (21.05.2020)

Link:             https://youtu.be/RFJmY39ekEo

Müəllim:        Xəyalə Xəlilova
Fənn:            İnsan resurslarının idarə edilməsi
Mövzu:          İşçilərin əmək fəaliyyətinin stimullaşdırılması (21.05.2020)

Link:             https://youtu.be/u6aqiC6vDec

Müəllim:        Saqib Məmmədov
Fənn:            Marketinq
Mövzu:          Ticarət nişanları və ticarət markaları (20.05.2020)

Link:            https://youtu.be/VA7AnlEqTXg

Müəllim:        Sevinc Səmədova
Fənn:            Müəllim və tərbiyəçinin pedaqoji ustalığı
Mövzu:          Təlim zamanı şagirdlərdə(uşaqlarda) psixoloji qüvvələrin inkişafı məsələsi (20.05.2020)

Link:             https://youtu.be/6MjQZuwYzKI

Müəllim:        Vüqar Mustafayev
Fənn:            Maşın və mexanizmlər nəzəriyyyəsi
Mövzu:          Yastı mexanizmlərdə ətalət qüvvələri. Fəza mexanizmlərində ətalət qüvvələri. Yastı mexanizmlərdə əvəzləyici nöqtələr üsulu (20.05.2020)

Link:             https://youtu.be/23yUJafEoO8

Müəllim:        Liliya Süleymanova
Fənn:            Elektrotexnikanın əsasları -II
Mövzu:          Paylanmış parametrli dövrələr (20.05.2020)

Link:             https://youtu.be/pH2KASwtTR0

Müəllim:        Xəyalə Xəlilova
Fənn:            Marketinq
Mövzu:          Marketinqin planlaşdırılması (20.05.2020)

Link:             https://youtu.be/0OSrssqEt40

Müəllim:        Arif Tağıyev
Fənn:            Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi
Mövzu:          Milli iqtisadiyyatın dünya təsərrüfatı sisteminə inteqrasiyasının dövlət tənzimlənməsi (20.05.2020)

Link:             https://youtu.be/Jv7utGMXW0c

Müəllim:        Təranə Süleymanova
Fənn:            Statistika
Mövzu:          İstehsal və tədavül xərcləri statistikası (20.05.2020)

Link:             https://youtu.be/3_HGFBawx5s

Müəllim:        Rozitta Yusubova
Fənn:            Xarici (rus dili) dil
Mövzu:          Второстепенные члены предложения (20.05.2020)

Link:            https://youtu.be/dFt3G7fomVU

Müəllim:        Günəş Şəfaqətov
Fənn:            Mikroiqtisadiyyat
Mövzu:          İstehsal amilləri bazarı (20.05.2020)

Link:             https://youtu.be/gizMwMGW9YE

Müəllim:        Ofeliya Məmmədova
Fənn:            Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası-2
Mövzu:          Çevrənin bərabər hissələrə bölünməsi (20.05.2020)

Link:             https://youtu.be/JX4jrobcnss

Müəllim:        Aynur Namazova
Fənn:            Marketinq
Mövzu:          Marketinqdə məhsul siyasəti (20.05.2020)

Link:             https://youtu.be/SrLWgs0bPYE

Müəllim:        İlham Məmmədov
Fənn:            Azərbaycan tarix
Mövzu:          Azərbaycan Respublikasının yaranması və fəaliyyəti (19.05.2020)

Link:             https://youtu.be/u6Ml1tT5eEM

Müəllim:        Ofeliya Məmmədova
Fənn:            Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası-2
Mövzu:          Çertyojun əsas yazısı, materialların qrafiki işarəsi (19.05.2020)

Link:             https://youtu.be/ac_EZusXw3w

Müəllim:        Arif Tağıyev
Fənn:            İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
Mövzu:          Davamlı inkişafın proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması (19.05.2020)

Link:             https://youtu.be/QVGhtp0N1kc

Müəllim:        Aynur Namazova
Fənn:            Marketinq
Mövzu:          Bazarın seqmentləşdirilməsi və məqsəd seqmentinin seçilməsi (19.05.2020)

Link:             https://youtu.be/mFqvbHBfo1I

Müəllim:        Şəfa Əliyeva
Fənn:            Trikotaj məmulatları
Mövzu:          Yarımnizamlı məmulatlarda ayırıcı sahənin yaranması (19.05.2020)

Link:             https://youtu.be/F8orX8Sigwo

Müəllim:        Ceyhun Əlizadə
Fənn:            İnformatika və təhsildə İKT
Mövzu:          Distant təhsil texnologiyasi (dtt) və onun tətbiq xüsusiyyətləri (19.05.2020)

Link:             https://youtu.be/ZbAfQEy1pOA

Müəllim:        İlham Məmmədov
Fənn:            Azərbaycan tarix
Mövzu:          ADR-in yaranması və fəaliyyəti (19.05.2020)

Link:             https://youtu.be/iEtsoaCA-wk

Müəllim:        Sima Mahmudova
Fənn:            Standartlaşdırma və sertifikasiya
Mövzu:          Sınaq laboratoriyalarının fəaliyyətinin təşkili (19.05.2020)

Link:             https://youtu.be/ovh6OoBMawI

Müəllim:        Təranə Süleymanova
Fənn:            Biznesin təhlükəsizliyi
Mövzu:          İstehsal prosesində insan sağlamlığına təsir edən təhlükələr və onlara qarşı qabaqlayıcı (19.05.2020)

Link:             https://youtu.be/L_-1jcL9HT8

Müəllim:        Xəyalə Xəlilova
Fənn:            İnsan resurslarının idarə edilməsi
Mövzu:          Əhalinin sağlamlığı və təhlükəsizliyi (19.05.2020)

Link:             https://youtu.be/qw1tpupGvlA

Müəllim:        Vəfa Məhərrəmova
Fənn:            Xarici (ingilis) dil – 2
Mövzu:          Automation (18.05.2020)

Link:             https://youtu.be/qB8VIqDdvfM

Müəllim:        Aynur Əzizova
Fənn:            Xarici (ingilis) dil – 2
Mövzu:          Turizm əlaqələrinin təşkilinin forma və metodları(1-ci hissə) (18.05.2020)

Link:             https://youtu.be/QvxQxn63XIE

Müəllim:        İradə Quliyeva
Fənn:            Xarici (rus dili) dil
Mövzu:          Москва – столица России (18.05.2020)

Link:             https://youtu.be/ZjuGJZUTJKY

Müəllim:        Mahir İsmayılov
Fənn:            Hidravlika
Mövzu:          Təzyiq ölçən cihazlar.Paskal qanunu (18.05.2020)

Link:             https://youtu.be/tMVZ7_J6U0I

Müəllim:        Svetlana Nəsibli
Fənn:            Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
Mövzu:          Nitq mədəniyyəti, orfoqrafik normalar (18.05.2020)

Link:             https://youtu.be/wpZRVR2ipxk

Müəllim:        Şəfa Əliyeva
Fənn:            Trikotaj məmulatları
Mövzu:          Prins hörməli trikotaj (18.05.2020)

Link:             https://youtu.be/IltL5apVauQ

Müəllim:        Vüqar Məmmədli
Fənn:            Müəssisənin maliyyəsi
Mövzu:          Müəssisənin müflisləşməsi və maliyyə sağlamlaşdırılması (18.05.2020)

Link:             https://youtu.be/A51CJMJPM2E

Müəllim:        Mətanət İsmayılova
Fənn:            Xarici (ingilis) dil-2
Mövzu:          Corporations. New words. Exercises (18.05.2020)

Link:             https://youtu.be/hP8XsLAE-FU

Müəllim:        Afina Allahverdiyeva
Fənn:            Tibbi biliklər
Mövzu:          Qanaxma. Qan və qanəvəzedicilərin köçürülməsi (18.05.2020)

Link:             https://youtu.be/TT0zwdT1XqE

Müəllim:        Aynur Namazova
Fənn:            Marketinq
Mövzu:          İstehlakçı davranışının tədqiqi (18.05.2020)

Link:             https://youtu.be/dGXxsEWI2wg

Müəllim:        Saqib Məmmədov
Fənn:            Marketinq
Mövzu:          Bazarın seqmentləşdirilməsi (18.05.2020)

Link:             https://youtu.be/61-Vq4R0Xjg

Müəllim:        Xəyalə Xəlilova
Fənn:            Marketinq
Mövzu:          Marketinqin ətraf mühiti (18.05.2020)

Link:             https://youtu.be/ob5QhYVrIXI

Müəllim:        Lalə Rüstəmova
Fənn:            Xarici (ingilis) dil-6
Mövzu:          Living without a TV (18.05.2020)

Link:             https://youtu.be/POqfOnxgD3A

Müəllim:        Təranə Əliyeva
Fənn:            Biznesin idarə edilməsi
Mövzu:          Biznesdə işgüzar münasibətlərin idarə edilməsi (18.05.2020)

Link:             https://youtu.be/eP3A1yx9JhM

Müəllim:        Gülşən Nəsirova
Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil
Mövzu:          Voltmeter (18.05.2020)

Link:             https://youtu.be/VbIJtvSOZNQ

Müəllim:        Sevda Mikayılova
Fənn:            Xarici (ingilis) dil-2
Mövzu:          New words and text international. Monetary Fund (18.05.2020)

Link:             https://youtu.be/9sqA6mvPLas

Müəllim:        Aynur Namazova
Fənn:            Antiböhran idarəetmə
Mövzu:          Antiböhran idarəetmədə korporativlik (15.05.2020)

Link:             https://youtu.be/AMSY55pCrNk

Müəllim:        Saqib Məmmədov
Fənn:            İşgüzar yazışmalar
Mövzu:          Rəsmi sənədlər (15.05.2020)

Link:             https://youtu.be/qeelUqFtYy0

Müəllim:        Mahir İsmayılov
Fənn:            Hidravlika
Mövzu:          Mayelərin fiziki xassələri (15.05.2020)

Link:             https://youtu.be/-p4D113LNOQ

Müəllim:        Zaur Rəsulov
Fənn:            Menecment
Mövzu:          Rəhbər, hakimiyyət, təsir (15.05.2020)

Link:             https://youtu.be/l1ZiRPvL7EM

Müəllim:        Ülviyyə Verdiyeva
Fənn:            Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə rəhbərlik
Mövzu:          Məktəbəqədər təhsilin idarə olunmasında dövlət siyasətinin əsas prinsipləri. Təhsilin idarə olunmasında varisliyin əhəmiyyəti (15.05.2020)

Link:             https://youtu.be/QzVLrULLEDI

Müəllim:        Sevil İsayeva
Fənn:            Müasir Azərbaycan dili-1
Mövzu:          Orfoepiya (15.05.2020)

Link:             https://youtu.be/0X8S34QJXCc

Müəllim:        Mətanət İsmayılova
Fənn:             Xarici (ingilis) dil-2
Mövzu:          Fuses. New words (15.05.2020)

Link:             https://youtu.be/-nC9Gouicwg

Müəllim:        Arif Tağıyev
Fənn:            İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
Mövzu:          Dövlətin antiinhisar vərəqabətin qorunması siyasəti (15.05.2020)

Link:             https://youtu.be/m0WUytYMdpM

Müəllim:        Mehriban Kərimova
Fənn:            Pul və banklar
Mövzu:          Kommersiya banklari və onun funksiyalari (15.05.2020)

Link:             https://youtu.be/0yINWZtyDUM

Müəllim:        Gülər Qocayeva
Fənn:            Enerji daşıyıcılarının istilik fizikası
Mövzu:          Temperaturun ölçülməsi (15.05.2020)

Link:             https://youtu.be/w_kQ7rAxrUc

Müəllim:        Liliya Süleymanova
Fənn:            Yüksək gərginlik texnikası
Mövzu:          Profilaktik sınaqlar (15.05.2020)

Link:             https://youtu.be/aHBYVfuEEkQ

Müəllim:        Könül Cabbarova
Fənn:            Sosial pedaqogika
Mövzu:          Where and how to hire employee (15.05.2020)

Link:             https://youtu.be/X1PBIlu4gNY

Müəllim:        Gülşən Nəsirova
Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil
Mövzu:          Programs and programming languages (15.05.2020)

Link:             https://youtu.be/WcllLVQEzjI

Müəllim:        Ceyhun Əlizadə
Fənn:            Korporativ informasiya sistemləri
Mövzu:          Korporativ informasiya sisteminin təşkilatı və hüquqi təminatı (15.05.2020)

Link:             https://youtu.be/wF8zCs9MofU

Müəllim:        Sevil İsayeva
Fənn:            Müasir Azərbaycan dili-1
Mövzu:          Heca. Vurğu (15.05.2020)

Link:             https://youtu.be/8PZQ3CGZdNk

Müəllim:        Təranə Süleymanova
Fənn:            Heyətin idarə olunması
Mövzu:          Heyətin idarə olunma üsulları və mexanizmləri (15.05.2020)

Link:             https://youtu.be/iYcfWpZaF-4

Müəllim:        Vəfa Məhərrəmova
Fənn:            Xarici (ingilis) dil-1
Mövzu:          Laman’s day off (14.05.2020)

Link:             https://youtu.be/W6YvoOlSbOY

Müəllim:        Mehriban Kərimova
Fənn:            Maliyyə
Mövzu:          Xəzinədarlıq (14.05.2020)

Link:             https://youtu.be/I_7jXcPFxFI

Müəllim:        Vüqar Mustafayev
Fənn:            Maşın və mexanizmlər nəzəriyyyəsi
Mövzu:          İrəliləmə və fırlanma kinematik çütlərində sürtünmə. Diyirlənmə sürtünməsi. Mayeli sürtünmə (14.05.2020)

Link:             https://youtu.be/s625JP5dPj4

Müəllim:        Məlahət Rəhimova
Fənn:            İqtisadiyyat
Mövzu:          İstehsal və təkrar istehsal (14.05.2020)

Link:             https://youtu.be/Vb7dIAVAZG4

Müəllim:        Saqib Məmmədov
Fənn:            İşgüzar yazışmalar
Mövzu:          Sənədlərin hazırlanması və rəsmiləşdirilməsi (14.05.2020)

Link:             https://youtu.be/Qt7pRKvXgW8

Müəllim:        Zaur Rəsulov
Fənn:            Korporativ idarəetmə (Korporativ menecment)
Mövzu:          Korporativ idarəetmənin Amerika modeli (14.05.2020)

Link:             https://youtu.be/ELVHIkk8DfY

Müəllim:        Sevda Mikayılova
Fənn:            Xarici (ingilis) dil-2
Mövzu:          Regulatory role of the state in the development of tourism (14.05.2020)

Link:             https://youtu.be/LsfN4YqmePg

Müəllim:        Ələsvər Musayev
Fənn:            Bank işi
Mövzu:          Bankların investisiya əməliyyatları (14.05.2020)

Link:             https://youtu.be/-Siz3p40cq4

Müəllim:        Səadət Şıxəliyeva
Fənn:            Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması
Mövzu:          Kompensasiyaedici qurğular (14.05.2020)

Link:             https://youtu.be/VMuSAXkt8y8

Müəllim:        Sevil İsayeva
Fənn:            Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
Mövzu:          Dil və nitq üslubu anlayışı (14.05.2020)

Link:             https://youtu.be/Zi9Y4ObHI9A

Müəllim:        Nazim Niftəliyev
Fənn:            Vergilər və vergitutma
Mövzu:          Mədən vergisi (14.05.2020)

Link:             https://youtu.be/nbnWyTPYB5c

Müəllim:        Gülşən Nəsirova
Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil
Mövzu:          Measuring Devices: Ohmmeter, Ammeter (Part II) (14.05.2020)

Link:             https://youtu.be/FVQ97krY7KE

Müəllim:        Təranə Süleymanova
Fənn:            Statistika
Mövzu:          Əmtəə və xidmətlər bazarı statistikası (14.05.2020)

Link:             https://youtu.be/eadH32HXE_4

Müəllim:        Saqib Məmmədov
Fənn:            Marketinq
Mövzu:          İIstehlakçı davranışının öyrənilməsi (14.05.2020)

Link:             https://youtu.be/dN6WuI6OtMY

Müəllim:        Sevil İsayeva
Fənn:            Müasir Azərbaycan dili-1
Mövzu:          Danışıq səsi və fonem anlayışı (14.05.2020)

Link:             https://youtu.be/6Rw_zjZmTvs

Müəllim:        Şəbnəm Nəsirova
Fənn:            Kompüter arxitekturası
Mövzu:          Kompüterlərinarxitekturası və strukturunun təşkili (14.05.2020)

Link:             https://youtu.be/IIcxFRS0jhY

Müəllim:        Arif Tağıyev
Fənn:             Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi
Mövzu:          Milli iqtisadiyyatın təhlükəsizlik problemləri və onların dövlət tənzimlənməsi (14.05.2020)

Link:             https://youtu.be/RpkIXHIG7aQ

Müəllim:        Günəş Şəfaqətov
Fənn:            İqtisadiyyat
Mövzu:          İstehsal Amilləri Bazarı. 1-ci hissə (14.05.2020)

Link:             https://youtu.be/IgclmHtp5E0

Müəllim:        İlhamə İsmayılova
Fənn:            Psixologiya
Mövzu:          Şüur və mənlik şüuru (14.05.2020)

Link:             https://youtu.be/kiXN-Kw5U-E

Müəllim:         Fəxriyyə İsayeva
Fənn:            Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
Mövzu:          Anamastikanın üslubu imkanları (13.05.2020)

Link:             https://youtu.be/wOzjOzklEX4

Müəllim:        Nazim Niftəliyev
Fənn:            Vergilər və vergitutma
Mövzu:          Yol vergisi (13.05.2020)

Link:             https://youtu.be/fM8vSD408po

Müəllim:        Saqib Məmmədov
Fənn:            Yerli özünü idarətmənin nəzəri-iqtisadi əsasları
Mövzu:          Azərbaycanda yerli özünü idarəetmənin inkişafı tarixi (13.05.2020)

Link:             https://youtu.be/380FaKbNOiM

Müəllim:        İlhamə İsmayılova
Fənn:            Psixologiya
Mövzu:          Emosiya və hisslər (13.05.2020)

Link:             https://youtu.be/I_5ajluZlcg

Müəllim:        İlham Məmmədov
Fənn:            Mülki müdafiə
Mövzu:          Müasir qırğın silahları. Nüvə silahı (13.05.2020)

Link:             https://youtu.be/rsKiyWnLm3I

Müəllim:        Ariz Abbasov
Fənn:            Mülki müdafiə
Mövzu:          Əhalinin mühafizəsinin əsas prinsipləri. Mülki müdafiənin mühafizə qurğuları (13.05.2020)

Link:             https://youtu.be/bApB-nXlJ8E

Müəllim:        Liliya Süleymanova
Fənn:            Elektrotexnikanın əsasları -II
Mövzu:          Durğun dalğalar, xəttin giriş müqaviməti (13.05.2020)

Link:             https://youtu.be/0–bTxjxsPU

Müəllim:        Afayət Tanırverdiyeva
Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil-1
Mövzu:          A visit to Baku (13.05.2020)

Link:             https://youtu.be/x5PdiEs4WTY

Müəllim:        Gülşən Nəsirova
Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil
Mövzu:          Measuring Devices: Ohmmeter, Ammeter (Part I) (13.05.2020)

Link:             https://youtu.be/t9Iskq5x8QI

Müəllim:        Aynur Əzizova
Fənn:            Xarici (ingilis) dil-2
Mövzu:          Turizmin formalaşması prosesində idarəetmənin təşkilati strukturu (3-cü hissə) (13.05.2020)

Link:             https://youtu.be/F5TzmBDr5Gg

Müəllim:        Vəfa Məhərrəmova
Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil-1
Mövzu:          My working day (13.05.2020)

Link:             https://youtu.be/jQDbgN_GzCw

Müəllim:        Vüqar Məmmədli
Fənn:             Vergilər və vergitutma
Mövzu:          Mədən vergisi (13.05.2020)

Link:             https://youtu.be/Mgcr9qx-UhQ

Müəllim:        Gülşən Nəsirova
Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil
Mövzu:          Insulators (13.05.2020)

Link:             https://youtu.be/EEToCTWRMCo

Müəllim:        Gülnarə Qurbanova
Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil-6
Mövzu:          Unit 6B See the film…get on a plane (13.05.2020)

Link:             https://youtu.be/WFNJ5LfsQt0

Müəllim:        Rozitta Yusubova
Fənn:            Xarici (rus dili) dil
Mövzu:          Типы подчинительной связи в словосочетаниях (13.05.2020)

Link:             https://youtu.be/eOvmBHnb33c

Müəllim:        Gülnarə Qurbanova
Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil-2
Mövzu:          Unit 7D. It is written in the cards (13.05.2020)

Link:             https://youtu.be/gOx8eSBj2XE

Müəllim:        Arif Tağıyev
Fənn:            İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
Mövzu:          Xarici iqtisadi münasibətlərin dövlət tənzimlənməsi (12.05.2020)

Link:             https://youtu.be/DRSfu7wmJWk

Müəllim:        Mahir İsmayılov
Fənn:            İstilik elektrik stansiyalarının buxar və qaz turbinləri (Korporativ menecment)
Mövzu:          Tubinin buxar paylama sistemləri (12.05.2020)

Link:             https://youtu.be/prrK62yUQCc

Müəllim:        Təranə Süleymanova
Fənn:            Biznesin təhlükəsizliyi (Korporativ menecment)
Mövzu:          Biznesin təhlükəsizliyinin idarə olunmasında yeni texnologiyalardan istifadə edilməsi (12.05.2020)

Link:             https://youtu.be/XJ5LoRMXvmA

Müəllim:        Zaur Rəsulov
Fənn:            Korporativ idarəetmə (Korporativ menecment)
Mövzu:          Korporativ idarəetmədə daxili nəzarət və risklərin idarə edilməsi (12.05.2020)

Link:             https://youtu.be/25DSLFuhMlg

Müəllim:        Nazim Niftəliyev
Fənn:             İqtisadi hüquq
Mövzu:          Gömrük hüququ (12.05.2020)

Link:             https://youtu.be/bNk3QXuPqy8

Müəllim:        Vəfa Məhərrəmova
Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil-1
Mövzu:          Our new flat (12.05.2020)

Link:             https://youtu.be/PUiyEeBP-jk

Müəllim:        Aynur Namazova
Fənn:            Antiböhran idarəetmə
Mövzu:          
Münaqişələr və antiböhran idarəetmədə əməkdaşlıq (12.05.2020)

Link:             https://youtu.be/zWlSC3MfaE4

Müəllim:        Ofeliya Məmmədova
Fənn:            Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası – 2
Mövzu:          Çertyojların   çəkilməsi   üçün   standartlar (12.05.2020)

Link:             https://youtu.be/ErKzaejnboU

Müəllim:        Flora Namazova
Fənn:            Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-4
Mövzu:          İlyas Əfəndiyevin həyat və yaradıcılığı (12.05.2020)

Link:             https://youtu.be/SubDBm_-3AU

Müəllim:        Zaur Rəsulov
Fənn:            Menecment
Mövzu:          İdarəetmə qərarlarının işlənib hazırlanması, qəbul edilməsi və reallaşdırılması (12.05.2020)

Link:             https://youtu.be/J9_AiEKQx0U

Müəllim:        Liliya Süleymanova
Fənn:            Güc elektronikası və intiqalın idarə edilməsi
Mövzu:          Asinxron elektrik intiqallarının tezlik çeviriciləri vasitəsilə idarə edilməsi (12.05.2020)

Link:             https://youtu.be/GR05k2HcyKw

Müəllim:        Saqib Məmmədov
Fənn:            İşgüzar yazışmalar
Mövzu:          İdarəetmə strukturunda karküzarlıq xidmətini təşkili (12.05.2020)

Link:             https://youtu.be/u7i8dUW8MHo

Müəllim:        Afayət Tanırverdiyeva
Fənn:            Xarici dilin fonetikasi-2
Mövzu:           English constrictive fricative consonants (12.05.2020)

Link:             https://youtu.be/idl40byVU90

Müəllim:        Aygün Qədirova
Fənn:            Politologiya
Mövzu:          Siyasi şüur, siyasi mədəniyyət, siyasi ideologiya (12.05.2020)

Link:             https://youtu.be/Dg_tBBs66os

Müəllim:        Məlahət Rəhimova
Fənn:            İqtisadiyyat
Mövzu:          İnfilyasiya (12.05.2020)

Link:             https://youtu.be/Xj1sKf4Tz7I

Müəllim:        Gülşən Nəsirova
Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil
Mövzu:          Computer and programs (12.05.2020)

Link:             https://youtu.be/eZpsCY-Vw_g

Müəllim:        Saqib Məmmədov
Fənn:            Marketinq
Mövzu:          Marketinq tədqiqatları (12.05.2020)

Link:             https://youtu.be/NMxxEv0hfG8

Müəllim:        Lalə Rüstəmova
Fənn:            Xarici dil (ingilis dili) – 2
Mövzu:          Born to run (12.05.2020)

Link:             https://youtu.be/bGR5eZ_wvUo

Müəllim:        Afayət Tanırverdiyeva
Fənn:            Xarici (ingilis) dil-1
Mövzu:          The Future İndefinite Tense Form (12.05.2020)

Link:             https://youtu.be/zFIcf69yHLo

Müəllim:        Xəyalə Xəlilova
Fənn:            Marketinq
Mövzu:          Bazarların seqmentləşdirilməsi (12.05.2020)

Link:             https://youtu.be/xezH6j0z4L0

Müəllim:        Şəlalə Quliyeva
Fənn:            Multikulturalizmə giriş
Mövzu:          Multikulturalizm sosial-iqtisadi inkişaf və xarici siyasət kontekstində (12.05.2020)

Link:             https://youtu.be/xLhLfYzm7QM

Müəllim:        Ceyhun Əlizadə
Fənn:            Korporativ informasiya sistemləri

Mövzu:          Korporativ şəbəkələr və onların texniki təminatı (12.05.2020)

Link:              https://youtu.be/218u7ll8wbA

Müəllim:        Gülnarə Qurbanova
Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil-2

Mövzu:          Unit 7C. Changing holidays (12.05.2020)

Link:             https://youtu.be/VRUm14Umetk

Müəllim:        Rozitta Yusubova
Fənn:            Xarici (rus dili) dil

Mövzu:          Служебные части речи (12.05.2020)

Link:             https://youtu.be/M80kq2rc0SU

Müəllim:        Zaur Rəsulov
Fənn:            Menecment

Mövzu:          Menecment sistemində kommunikasiya (08.05.2020)

Link:             https://youtu.be/hqcLCQMYDCM

Müəllim:        Zenfira Əzizova
Fənn:            İngilis dilində planlaşdırma və qiymətləndirmə metodikası

Mövzu:          Assessment Guiding Principles. The seven fundamental Principles (08.05.2020)

Link:             https://youtu.be/hI4CGWHaxLU

Müəllim:        Afina Allahverdiyeva
Fənn:            Tibbi biliklər

Mövzu:          Sinir psixi pozulmalar (08.05.2020)

Link:             https://youtu.be/gL90fTZjaFc

Müəllim:        Aygün Qədirova
Fənn:            Politologiya

Mövzu:          Seçki sistemləri və seeçki texnologiyaları (08.05.2020)

Link:             https://youtu.be/K3KPAKyLPFk

Müəllim:        Lalə Rüstəmova
Fənn:            Xaric dildə oxu və nitq

Mövzu:          I am Jim. So am I (08.05.2020)

Link:             https://youtu.be/4jsSwFCHbpA

Müəllim:        Vüqar Mustafayev
Fənn:            Maşın və mexanizmlər nəzəriyyyəsi

Mövzu:          Mexanizmlərin dinamiki analizinin əsas məsələləri. Qüvvələrin ümumi xülasəsi. Sürtünmə və onun növləri (08.05.2020)

Link:             https://youtu.be/ilVC_GCW4tI

Müəllim:        Şükufə Qocayeva
Fənn:            Akademik yazı ve oxu

Mövzu:          Təsviri yazi ve paraqraf analizi (08.05.2020)

Link:             https://youtu.be/eOoi5JQaaKQ

Müəllim:        Vəfa Məhərrəmova
Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil-2

Mövzu:          Student’s day off (08.05.2020)

Link:             https://youtu.be/tE9qB6W4_wA

Müəllim:        İlhamə İsmayılova
Fənn:            Psixologiya

Mövzu:          Təxəyyül (08.05.2020)

Link:             https://youtu.be/FqkJvA3p-7c

Müəllim:        Şəlalə Quliyeva
Fənn:            Multikulturalizmə giriş

Mövzu:          Multikulturalizm etnik-mədəni və dini müxtəlifliyin tənzimlənməsinin səmərəli siyasəti kimi (08.05.2020)

Link:             https://youtu.be/3DA3Z8q_mEY

Müəllim:        Təranə Əliyeva
Fənn:            Biznesin idarə edilməsi

Mövzu:          Biznesdə tərəfdaşlıq əlaqələri (08.05.2020)

Link:             https://youtu.be/8jM4q2YDYtQ

Müəllim:        Lalə Rüstəmova
Fənn:            Xarici dildə oxu və nitq

Mövzu:          The world’s most experienced driver? (08.05.2020)

Link:             https://youtu.be/70CKHjY5Giw

Müəllim:        Afayət Tanırverdiyeva
Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil-2

Mövzu:          English constructive fricative consonants (08.05.2020)

Link:             https://youtu.be/Ganabn3gwyg

Müəllim:        Rozitta Yusubova
Fənn:            Xarici (rus dili) dil

Mövzu:          Сокровища музыкальной культуры Азербайджана (08.05.2020)

Link:             https://youtu.be/m7GxkxEeD28

Müəllim:        Mehriban Kərimova
Fənn:            Maliyyə

Mövzu:          Xəzinədarlıq (08.05.2020)

Link:             https://youtu.be/XYXJSu12rRY

Müəllim:        Ələsvər Musayev
Fənn:            Bank işi

Mövzu:          Bankların valyuta əməliyyatları (08.05.2020)

Link:             https://youtu.be/5YLcLerbpzg

Müəllim:        Xəyalə Xəlilova
Fənn:            İnsan resurslarının idarə edilməsi

Mövzu:          Heyətin toplanması, seçilməsi və insan resurslarının inkişafı (08.05.2020)

Link:             https://youtu.be/7LtObF3BjJg

Müəllim:        Rəsmiyyə Əmiraslanova
Fənn:            İqtisadi informatika

Mövzu:          MS Excel 2010 cədvəl prosessorunda diaqramların və cədvəllərin qurulması (08.05.2020)

Link:             https://youtu.be/wnxPUa-bFHU

Müəllim:        Aynur Namazova
Fənn:            Logistika

Mövzu:          MTara təsərrüfatı (08.05.2020)

Link:             https://youtu.be/5DfUEuYnskg

Müəllim:        Mehriban Kərimova
Fənn:            Pul və banklar

Mövzu:          Mərkəzi banklarin funksiyalari və vəzifələri (08.05.2020)

Link:             https://youtu.be/lcUFHuGgH4k

Müəllim:        Gülnarə Qurbanova
Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil-2

Mövzu:          Unit 7A  What does your food say about you? (08.05.2020)

Link:             https://youtu.be/oMzFM0j0H-U

Müəllim:        Nazim Niftəliyev
Fənn:            Vergilər və vergitutma

Mövzu:          Torpaq vergisi (07.05.2020)

Link:             https://youtu.be/vfEfCstJA34

Müəllim:        Vəfa Məhərrəmova
Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil-1

Mövzu:          How computers began (07.05.2020)

Link:             https://youtu.be/m8f6poyzJrE

Müəllim:        İradə Quliyeva
Fənn:            Xarici (rus dili) dil

Mövzu:          Михаил Юрьевич Лермонтов (07.05.2020)

Link:             https://youtu.be/fQdaXsRsGmo

Müəllim:        Rozitta Yusubova
Fənn:            Xarici (rus dili) dil

Mövzu:          А.А. Бакыханов (07.05.2020)

Link:             https://youtu.be/Cf2GeGWkQZM

Müəllim:        Ruhiyyə Hüseynova
Fənn:            İşgüzar yazışmalar

Mövzu:          Kadr işlərinin aparılması üzrə yazışmalar (07.05.2020)

Link:             https://youtu.be/gOqOtDOMMPA

Müəllim:        Gülnarə Qurbanova
Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil-2

Mövzu:          When a man is tired of London (07.05.2020)

Link:             https://youtu.be/Vm4D3NXHgSY

Müəllim:        Yeganə Məmmədli
Fənn:            Azərbaycan iqtisadiyyatı

Mövzu:          Ölkənin maliyyə-bank və büdcə-vergi sistemi (07.05.2020)

Link:             https://youtu.be/XeLEYQbyuvM

Müəllim:        Samirə Əhmədobva
Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil-1

Mövzu:          Deforestation (07.05.2020)

Link:             https://youtu.be/d-GRWeriZvU 

Müəllim:        Ofeliya Məmmədova
Fənn:            Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası – 2

Mövzu:          Detalın eskizi. Ölçü alətləri. Detalın işçi çertyoju (07.05.2020)

Link:             https://youtu.be/kjZSUgZPpbA

Müəllim:        Təranə Süleymanova
Fənn:            Heyətin idarə olunması

Mövzu:          Heyətin idarə edilməsinə diaqnostik yanaşma (07.05.2020)

Link:             https://youtu.be/iq0EGGZH3A4

Müəllim:        Ayşən İsmayılova
Fənn:            İbtidai təhsilin pedaqogikası

Mövzu:          İbtidai sinif müəllimi və onun funksiyaları (07.05.2020)

Link:             https://youtu.be/U90ccqKNlos

Müəllim:        Aynur Namazova
Fənn:            Logistika

Mövzu:          Nəqliyyat logistikası (07.05.2020)

Link:             https://youtu.be/b7r0I-M01F8

Müəllim:        Təranə Əliyeva
Fənn:            Bazar infrastrukturu

Mövzu:          İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları bazar infrastruk­turunun əsas elementlərindən biri kimi (07.05.2020)

Link:             https://youtu.be/dLKvtC-r00A

Müəllim:        Pərvin Hüseynova
Fənn:            Azərbaycan romanının inkişaf tarixi

Mövzu:          1930-50-ci illər romanı sosialist realizmi çərçivəsində (07.05.2020)

Link:             https://youtu.be/aZjexbCgyag

Müəllim:        Ofeliya Səmədova
Fənn:            Mikroiqtisadiyyat

Mövzu:          Xarici effektlər nəzəriyyəsi (07.05.2020)

Link:             https://youtu.be/85Bvas33o30

Müəllim:        Svetlana Nəsibli
Fənn:            Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Mövzu:          Ədəbi dilin normaları (06.05.2020)

Link:             https://youtu.be/Rjx3RTvyMps

Müəllim:        Ruhiyyə Hüseynova
Fənn:            İşgüzar yazışmalar

Mövzu:          Kommersiya sahəsi üzrə yazışmalar və onların tərtibi (06.05.2020)

Link:             https://youtu.be/H-Osw3E2J54

Müəllim:        Şəfa Əliyeva
Fənn:            Trikotaj memulatlari

Mövzu:          İlmə əmələgətirmə prosesi. ilmə yaratma üzvləri haqqında məlumat (06.05.2020)

Link:             https://youtu.be/XvY_XEmSQpw

Müəllim:        Günel Baxşiyeva
Fənn:            Əməliyyat sistemləri və kompüterlərin aritekturası

Mövzu:          Fərdi kompüterin prosessorunun strukturu və funksiyaları (06.05.2020)

Link:             https://youtu.be/Vp73QlNRFcU

Müəllim:        Liliya Süleymanova
Fənn:            Elektrotexnika

Mövzu:          Asinxron mühərriklər (06.05.2020)

Link:             https://youtu.be/5pi-hMY2IZM

Müəllim:        Aynur Namazova
Fənn:            Logistika

Mövzu:          Bölüşdürücü logistika (06.05.2020)

Link:             https://youtu.be/U4xgRACrf9o

Müəllim:        Afayət Tanırverdiyeva
Fənn:            Xarici dilin fonetikası-2

Mövzu:          English occulusive sonorants (06.05.2020)

Link:             https://youtu.be/6sMzAIBzQCI

Müəllim:        Arif Tağıyev
Fənn:            Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

Mövzu:          Milli iqtisadiyyatın regional problemləri və onların dövlət tənzimlənməsi (06.05.2020)

Link:             https://youtu.be/SIUZoUIYGcI

Müəllim:        Şəbnəm Nəsirova
Fənn:            İqtisadi İnformatika. İdarəetmədə informasiya texnologiyaları

Mövzu:          MS Excel cədvəl prosessorunda dioqramların və cədvəllərin qurulması qaydaları (06.05.2020)

Link:             https://youtu.be/4ce5P-oOBU0

Müəllim:        Ceyhun Əlizadə
Fənn:            İnformatika və təhsildə İKT

Mövzu:          İnteraktiv elektron lövhələrin iş prinsipinin öyrənilməsi (06.05.2020)

Link:             https://youtu.be/TgyAqSCHXs8

Müəllim:        Vüqar Məmmədli
Fənn:            Vergilər və vergitutma

Mövzu:          Torpaq vergisi (06.05.2020)

Link:             https://youtu.be/fJcaljaRlXg

Müəllim:        Ofeliya Səmədova
Fənn:            Mikroiqtisadiyyat

Mövzu:          İctimai nemətlər və ictimai davranış nəzəriyyəsi (06.05.2020)

Link:             https://youtu.be/oskxXKshiYM

Müəllim:        Vəfa Məhərrəmova
Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil-1

Mövzu:          My favourite writer (06.05.2020)

Link:             https://youtu.be/uLYzz3EB5Dw

Müəllim:        Yeganə Məmmədli
Fənn:            Azərbaycan iqtisadiyyatı

Mövzu:          Ölkənin xidmət və infrastruktur  kompleksi (06.05.2020)

Link:             https://youtu.be/_Xhbjlgi7sA

Müəllim:        Səadət Şıxəliyeva
Fənn:            Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması

Mövzu:          Elektrik sistemində tezliyin tənzim olunması (05.05.2020)

Link:             https://youtu.be/4z3kIbWH6_I

Müəllim:        Nazim Niftəliyev
Fənn:            Vergilər və vergitutma

Mövzu:          Əmlak vergisi (05.05.2020)

Link:             https://youtu.be/AU7xwWr-Z7o

Müəllim:        Sevda Paşayeva
Fənn:            Erqonomika və iş təhlükəsizliyi

Mövzu:          Səs küy və titrəyişlərdən mühafizə məsələləri. Şüalanmalardan mühafizə məsələləri (05.05.2020)

Link:             https://youtu.be/FXhIMLIDddg

Müəllim:        Təranə Süleymanova
Fənn:            Statistika

Mövzu:          Seçmə müşahidəsi (05.05.2020)

Link:             https://youtu.be/AsyYxsacwGQ

Müəllim:         Ülkər Aşurova
Fənn:            İstilik elektrik stansiyalarının qazan qurğuları

Mövzu:          Qızışmış buxarın temperaturunun tənzimlənməsi (05.05.2020)

Link:             https://youtu.be/g2bmGBIbWeI

Müəllim:        İlhamə İsmayılova
Fənn:            Psixologiya

Mövzu:          Diqqət (05.05.2020)

Link:           https://youtu.be/PJ3LCmNNrzc

Müəllim:        Aynur Əzizova 
Fənn:            Xarici (ingilis) dil – 2

Mövzu:          Turizmin formalaşması prosesində idarəetmənin təşkilati strukturu (2-ci hissə) (05.05.2020)

Link:           https://youtu.be/YbXb8XG18hc

Müəllim:        Sima Mahmudova
Fənn:            Metrologiya

Mövzu:          Beynəlxalq standartlaşdırma təşkilatıdır (05.05.2020)

Link:           https://youtu.be/cxky6ctx7IM

Müəllim:        Vüqar Məmmədli
Fənn:            Vergilər və vergitutma

Mövzu:          Əmlak vergisi (05.05.2020)

Link:           https://youtu.be/UxywVos_WOc

Müəllim:        Yeganə Məmmədli
Fənn:            Azərbaycan iqtisadiyyatı

Mövzu:          Ölkənin aqrosənaye kompleksi və inkişafının əsas  istiqamətləri (05.05.2020)

Link:           https://youtu.be/Yup-cfr774s

Müəllim:        Təranə Əliyeva
Fənn:            Biznesin idarə edilməsi

Mövzu:          Biznesin maliyyə menecmenti (05.05.2020)

Link:           https://youtu.be/Am2RJFcTZAc

Müəllim:        Bəhmənli Şahnaz (magistrant) (müəllim Vəfa Məhərrəmova)
Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil-1
Mövzu:          To do shopping  (05.05.2020)

Link:           https://youtu.be/ZXC69kSusZk

Müəllim:        Ofeliya Səmədova
Fənn:            Mikroiqtisadiyyat

Mövzu:          Bazar qeyri-müəyyənliyi, risk və informasiya asimmetriyası (05.05.2020)

Link:           https://youtu.be/D9t13RZbGyw

Mingəçevir Dövlət Universiteti tələbələri üçün videodərslər – 1