Mingəçevir Dövlət Universiteti tələbələri üçün videodərslər – 1

  • Post category:Xəbərlər (AZ)

Mingəçevir Dövlət Universiteti tələbələri üçün videodərslər – 1

Mingəçevir Dövlət Universitetinin (MDU) tələbələri üçün professor-müəllim heyəti üzvlərinin iştirakı ilə hazırlanmış videodərsləri təqdim edirik:

Qeyd: Hər bir mövzu üzrə mühazirə mətnləri elektron poçt vasitəsilə tələbələrə göndərilib.

Mingəçevir Dövlət Universiteti tələbələri üçün videodərslər – 2

Müəllim:        Nazim Niftəliyev

Fənn:            İqtisadi hüququ

Mövzu:          Vətəndaşların sosial-iqtisadi hüquqlarının reallaşdırılmasında “ASAN XİDMƏT” mərkəzlərinin rolu (04.05.2020)

Link:             https://youtu.be/IY86hk3RAO0

Müəllim:        Günəş Şəfaqətov

Fənn:            Mikroiqtisadiyyat

Mövzu:          Oliqapoliya bazarı (04.05.2020)

Link:             https://youtu.be/B16hqUdiEKE

Müəllim:        Günel Baxşiyeva

Fənn:            Əməliyyat sistemləri və kompüterlərin arxitekturası

Mövzu:          Ünvanlaşdırma üsulları (04.05.2020)

Link:             https://youtu.be/nMAOB2xWPwM

Müəllim:        Yeganə Məmmədli

Fənn:            Azərbaycan iqtisadiyyatı

Mövzu:          Ölkənin sənaye kompleksi və inkişafının əsas  istiqamətləri (04.05.2020)

Link:             https://youtu.be/AweLxavgeKE

Müəllim:        Cəmilə Musayeva

Fənn:            Ekonometrika

Mövzu:          Korelyasiya əmsalının hesablanması (04.05.2020)

Link:             https://youtu.be/miwdkEDFplg

Müəllim:        Təranə Əliyeva

Fənn:            Biznesin idarə edilməsi

Mövzu:          Biznesin idarə edilməsində biznes planın rolu (04.05.2020)

Link:             https://youtu.be/Ngj9E9q9Eys

Müəllim:        Təranə Süleymanova

Fənn:            Biznesin təhlükəsizliyi

Mövzu:          Müəssisənin müflisləşmə təhlükəsi və onun aradan qaldırılması istiqamətləri (04.05.2020)

Link:             https://youtu.be/WwwLMlCq7Ww

Müəllim:        Aynur Namazova

Fənn:            Antiböhran idarəetmə

Mövzu:          Antiböhran idarəetmə və sağlamlaşdırma (sanasiya) (04.05.2020)

Link:             https://youtu.be/rq_9D6DyJho

Müəllim:        Liliya Süleymanova

Fənn:            Yüksək gərginlik texnikası

Mövzu:          Kabel xətləri. Kabellərin təsnifatı və markalanması (04.05.2020)

Link:             https://youtu.be/Xr581s4wFXM

Müəllim:        Ayşən İsmayılova

Fənn:            İbtidai təhsilin pedaqogikası

Mövzu:          Təlim metodları və onların səciyyəsi (04.05.2020)

Link:             https://youtu.be/6GRZHEh4xJQ

Müəllim:        Ofeliya Səmədova

Fənn:            Mikroiqtisadiyyat

Mövzu:          Ümumi tarazlıq nəzəriyyəsi və rifah iqtisadiyyatı (04.05.2020)

Link:             https://youtu.be/ZSWlCUFga4U

Müəllim:        İlhamə İsmayılova

Fənn:            Psixologiya

Mövzu:          Təfəkkür (04.05.2020)

Link:            https://youtu.be/SLIVrKL0Oxo

Müəllim:        Ceyhun Əlizadə

Fənn:            Korporativ informasiya sistemləri

Mövzu:          Korporativ informasiya sisteminin texniki təminatı (04.05.2020)

Link:             https://youtu.be/ejWmIlun9xw

Müəllim:        Zemfira Əliyeva

Fənn:            İnformatika və təhsildə İKT

Mövzu:          Təhsildə İKT-nin rolu (04.05.2020)

Link:             https://youtu.be/EC3IoPOjgLU

Müəllim:        Aynur Namazova

Fənn:            Antiböhran idarəetmə

Mövzu:          Antiböhran idarəetmədə insan kapitalı (01.05.2020)

Link:             https://youtu.be/nWjzIxJhlyo

Müəllim:        Arif Tağıyev

Fənn:            İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Mövzu:          Dövlətin sosial siyasəti onun reallaşdırılması mexanizmləri (01.05.2020)

Link:             https://youtu.be/F6tbRpgEQA8

Müəllim:        Könül Cabbarova

Fənn:            Sosial pedaqogika

Mövzu:          Təhsil sosiallaşma amili kimi (01.05.2020)

Link:             https://youtu.be/z7b3Dme274k

Müəllim:        Elmira Xəlilova

Fənn:            Dünya iqtisadiyyatı

Mövzu:          Kommunikasiya sistemlərinin dünya təkrar istehsal prosesində rolu (01.05.2020)

Link:             https://youtu.be/tgOZAoBcV34

Müəllim:        Məlahət Rəhimova

Fənn:            İqtisadiyyat

Mövzu:          Milli hesablar sistemi (01.05.2020)

Link:             https://youtu.be/LibULtfFyo4

Müəllim:        Rozitta Yusubova

Fənn:            Xarici (rus) dil

Mövzu:          Словообразование наречи (01.05.2020)

Link:             https://youtu.be/XCh0ne-K8Hk

Müəllim:        Gülnarə Qurbanova

Fənn:            Xarici dil-6

Mövzu:          Inclusive Education in the USA (01.05.2020)

Link:             https://youtu.be/5Ri6vSw3m2w

Müəllim:        Zemfira Əliyeva

Fənn:            İnformatika və təhsildə İKT

Mövzu:          İntellektual təlim sistemləri (01.05.2020)

Link:             https://youtu.be/l0vgqlh5CSY

Müəllim:        Ceyhun Əlizadə

Fənn:            İnformatika və təhsildə İKT

Mövzu:          Elektron kitabxanalar (01.05.2020)

Link:             https://youtu.be/A5bKX_xVfrk

Müəllim:        Nazim Niftəliyev

Fənn:            Vergilər və vergitutma

Mövzu:          Aksizlər (01.05.2020)

Link:             https://youtu.be/IPXs_Yn6fUs

Müəllim:        Rəsmiyyə Əmiraslanova

Fənn:            İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Mövzu:          Satınalmaların elektron idarə edilməsi (01.05.2020)

Link:             https://youtu.be/scMHjybZEas

Müəllim:        Nazim Niftəliyev

Fənn:            İqtisadi hüquq

Mövzu:          Nəqliyyat hüququ (30.04.2020)

Link:             https://youtu.be/AGnmFMwmdNg

Müəllim:        Aynur Əzizova

Fənn:            Xarici (ingilis) dil – 2

Mövzu:          Turizmin formalaşması prosesində idarəetmənin təşkilati strukturu (1-ci hissə) (30.04.2020)

Link:             https://youtu.be/M8TduwpFS-g

Müəllim:        Rəsmiyyə Əmiraslanova

Fənn:            İqtisadi informatika

Mövzu:          Əməliyyat sistemləri (30.04.2020)

Link:             https://youtu.be/6Jjm3-KCXIY

Müəllim:        Vəfa Məhərrəmova

Fənn:            Xarici (ingilis) dil – 1

Mövzu:          Baku State University (30.04.2020)

Link:             https://youtu.be/yKLE2HRDxjY

Müəllim:        Rozitta Yusubova

Fənn:            Xarici (rus) dil

Mövzu:          Наречие (30.04.2020)

Link:             https://youtu.be/c8aPgFTK1Nw

Müəllim:        Liliya Süleymanova

Fənn:            Elektrotexnika

Mövzu:          Sinxron mühərriklər (30.04.2020)

Link:             https://youtu.be/4cAImFJRxtM

Müəllim:        Aynur Namazova

Fənn:            Logistika

Mövzu:          Anbar logistikası (30.04.2020)

Link:             https://youtu.be/hTGo1SYBF3o

Müəllim:        Sevinc Səmədova

Fənn:            Müəllim və tərbiyəçinin pedaqoji ustalığı

Mövzu:          Pedaqoji ünsiyyətin formalaşmasında müəllim-şagird, tərbiyəçi-uşaqların qarşılıqlı əxlaqi münasibətləri (30.04.2020)

Link:             https://youtu.be/BkowAnyutos

Müəllim:        Xəyalə Xəlilova

Fənn:            İnsan resurslarının idarə edilməsi

Mövzu:          İstehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsində insan resurslarının idarə edilməsinin rolu (30.04.2020)

Link:             https://youtu.be/HrQFgJmDYV4

Müəllim:        Mehruban Kərimova

Fənn:            Pul və banklar

Mövzu:          Bank sistemi və bank fəaliyyətinin əsasları (30.04.2020)

Link:             https://youtu.be/TaURTQdjA_4

Müəllim:        Aysel Qocayeva

Fənn:            Azərbaycanın turizm ehtiyatları

Mövzu:          Müalicə sağlamlıq turizmi (30.04.2020)

Link:             https://youtu.be/FHNCjvJVw7A

Müəllim:        Nazim Niftəliyev

Fənn:            Vergilər və vergitutma

Mövzu:          Əlavə dəyər vergisi və onun tətbiqi xüsusiyyətləri (29.04.2020)

Link:             https://youtu.be/dJNyVQzwg_o

Müəllim:        Xəyalə Xəlilova

Fənn:            Marketinq

Mövzu:          Marketinq sistemində qiymətqoyma (29.04.2020)

Link:             https://youtu.be/tjwuAhBKj3Y

Müəllim:        Şəbnəm Nəsirova

Fənn:            Kompüter arxitekturası

Mövzu:          Giriş/çıxış qurğularının əsas funksiyaları (29.04.2020)

Link:             https://youtu.be/AIy1MCFzDqo

Müəllim:        Təranə Süleymanova

Fənn:            Heyətin idarə olunması

Mövzu:          İdarəetmə əməyinin formaları və heyət üzrə idarəetmə hədləri (29.04.2020)

Link:             https://youtu.be/SDgxirWeStA

Müəllim:        Arif Tağıyev

Fənn:            Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

Mövzu:          Milli iqtisadiyyatın strukturu, formalaşması prinsipləri və tənzimlənməsi xüsusiyyətləri (29.04.2020)

Link:             https://youtu.be/RvQ4qS9LyeM

Müəllim:        Ülviyyə Verdiyeva

Fənn:            Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində rəhbərlik

Mövzu:          Məktəbəqədər uşaq tərbiyə müəssisələrində metodoko kabinet (29.04.2020)

Link:             https://youtu.be/1GrUFO6eOd0

Müəllim:        Günel Baxşiyeva

Fənn:            Əməliyyat sistemləri və komputerlərin aritekturasi

Mövzu:          Fərdi kompüterin funksional və struktur təşkili (29.04.2020)

Link:             https://youtu.be/20Eil7nMLEA

Müəllim:        Gülşən Nəsirova

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil

Mövzu:          Future Perfect Tense Form (29.04.2020)

Link:             https://youtu.be/l4OdYm3CWSM

Müəllim:        Mehruban Kərimova

Fənn:            Maliyyə

Mövzu:          Müəssisələrin və təşkilatların maliyyəsi (29.04.2020)

Link:             https://youtu.be/tnlQv5jbTOg

Müəllim:        Aysel Qocayeva

Fənn:            Azərbaycanın turizm ehtiyatları

Mövzu:          Azərbaycanın kurort turizm ehtiyatları (29.04.2020)

Link:             https://youtu.be/xOv6amK4NI4

Müəllim:        Nazim Niftəliyev

Fənn:            İqtisadi huquq

Mövzu:          İnformasiya huququ (28.04.2020)

Link:             https://youtu.be/yy81_nALM_Q

Müəllim:        Ələsvər Musayev

Fənn:            Audit

Mövzu:          Auditin nəticələrinin sənədləşdirilməsi və auditor rəyi (28.04.2020)

Link:             https://youtu.be/ryLu64zi1aA

Müəllim:        Sevda Mikayılova

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil-2

Mövzu:          Text. Microeconomics (28.04.2020)

Link:             https://youtu.be/BNVoAcDwqEo

Müəllim:        Ayna Babazadə

Fənn:            Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Mövzu:          Diskussiya mədəniyyəti (28.04.2020)

Link:             https://youtu.be/O_XmmZhKa2U

Müəllim:        Ceyhun Əlizadə

Fənn:            İnformatika və təhsildə İKT

Mövzu:          İKT-nin təhsilə tətbiqində əsas istiqamətlər (28.04.2020)

Link:             https://youtu.be/C05od7qHu7w

Müəllim:        Svetlana Nəsibli

Fənn:            Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Mövzu:          Nitqin növləri (28.04.2020)

Link:             https://youtu.be/gioghUoNjdE

Müəllim:        Təranə Süleymanova

Fənn:            Biznesin təhlükəsizliyi

Mövzu:          Biznesin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında bencmarkinqin rolu (28.04.2020)

Link:             https://youtu.be/urcmpsQXRxQ

Müəllim:        Aysel Qocayeva

Fənn:            Ekoloji  turizm

Mövzu:          Dünyanın dağlıq rayonlarında ekoturizmin inkişafı. Amerikanın turizm regionları (28.04.2020)

Link:             https://youtu.be/eIlqshMZEHU

Müəllim:        Liliya Süleymanova

Fənn:            Elektrotexnika

Mövzu:          Transformatorların tətbiq sahəsi və vəzifələri. Birfazalı transformatorun quruluşu (28.04.2020)

Link:             https://youtu.be/aMzju_vXXXM

Müəllim:        Vəfa Məhərrəmova

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil-2

Mövzu:          Getting messages (28.04.2020)

Link:             https://youtu.be/7J1630nJiss

Müəllim:        Lalə Rüstəmova

Fənn:            Xarici dildə oxu və nitq

Mövzu:          Phrasal verbs (28.04.2020)

Link:             https://youtu.be/mvrOfx1Ey24

Müəllim:        Vüqar Məmmədli

Fənn:            Vergilər və vergitutma

Mövzu:          Aksizlər (28.04.2020)

Link:             https://youtu.be/Mkvv3ELJ680

Müəllim:        Nazim Niftəliyev

Fənn:            İqtisadi hüquq

Mövzu:          Kommersiya hüququ (27.04.2020)

Link:             https://youtu.be/6JlogexvwdQ

Müəllim:        Cəmilə Musayeva

Fənn:            Ekonometrika

Mövzu:          Xətti reqresiya modeli (27.04.2020)

Link:             https://youtu.be/qu0_RuPRtrI

Müəllim:        İlhamə İsmayılova

Fənn:            Psixologiya

Mövzu:          Hafizə (27.04.2020)

Link:             https://youtu.be/bNByOF5jw90

Müəllim:        Vüqar Məmmədli

Fənn:            Müəssisənin maliyyəsi

Mövzu:          Müəssisələrdə hesablaşmalar sistemi (27.04.2020)

Link:             https://youtu.be/gwJZtar4oVY

Müəllim:        Liliya Süleymanova

Fənn:            Güc elektronikası və intiqalın idarə edilməsi

Mövzu:          Sabit cərəyan elektrik intiqalının idarə edilməsi (27.04.2020)

Link:             https://youtu.be/m00HIBF89pc

Müəllim:        Səadət Şıxəliyeva

Fənn:            Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması

Mövzu:          Elektrik sistemində gərginliyin tənzim olunması (27.04.2020)

Link:             https://youtu.be/hS-1d0czYJ0

Müəllim:        Sevinc Səmədova

Fənn:            Müəllim və tərbiyəçinin pedaqoji ustalığı

Mövzu:          Pedaqoji ustalıq və incəsənət (27.04.2020)

Link:             https://youtu.be/vg8wUnp9uYY

Müəllim:        Sevda Mikayılova

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil-2

Mövzu:          Foreign relations of Azerbaijan (27.04.2020)

Link:             https://youtu.be/77YSl_oGVoM

Müəllim:        Təranə Süleymanova

Fənn:            Statistika

Mövzu:          Statistika cədvəlləri və qrafikəri (27.04.2020)

Link:             https://youtu.be/bJYOQ5nrJhg

Müəllim:        Məlahət Rəhimova

Fənn:            İqtisadiyyat

Mövzu:          Pul, kredit və bank sistemi (27.04.2020)

Link:             https://youtu.be/87TFYOPnBo8

Müəllim:        Təranə Əliyeva

Fənn:            Bazar infrastrukturu

Mövzu:          Bazar infrastrukturunun tərkibində gömrük sisteminin rolu (27.04.2020)

Link:             https://youtu.be/ZY-UonyWyxE

Müəllim:        Pərvin Hüseynova

Fənn:            Azərbaycan romanının inkişaf tarixi

Mövzu:          Azərbaycan romanının tədqiqi tarixində (27.04.2020)

Link:             https://youtu.be/cxORqs3rcEg

Müəllim:        Nazim Niftəliyev

Fənn:            Vergilər və vergitutma

Mövzu:          Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi (27.04.2020)

Link:             https://youtu.be/vMfKRLwVdy0

Müəllim:        Ülkər Aşurova

Fənn:            İstilik elektrik stansiyalarının qazan qurğuları

Mövzu:          Hava qızdırıcıları (27.04.2020)

Link:             https://youtu.be/7dfLlNWyhvM

Müəllim:        Şəbnəm Nəsirova

Fənn:            İnformatika və təhsildə İKT, İqtisadi informatika

Mövzu:          Power Point proqram paketində slaydların hazırlanması (24.04.2020)

Link:             https://youtu.be/m2o_Y7RpUWQ

Müəllim:        Sevinc Səmədova

Fənn:            Müəllim və tərbiyəçinin pedaqoji ustalığı

Mövzu:          Müəllim-şagird,tərbiyəçi-uşaq ünsiyyəti pedaqoji ustalığın vasitəsi kimi (24.04.2020)

Link:             https://youtu.be/bumXU8zwvyU

Müəllim:        Xəyalə Xəlilova

Fənn:            Marketinq

Mövzu:          Məhsullarin bölüşdürülməsi və satişi (24.04.2020)

Link:             https://youtu.be/KG9UjJCUX6M

Müəllim:        Nazim Niftəliyev

Fənn:            Vergilər və vergitutma

Mövzu:          Fiziki şəxslərin gəlir vergisi (24.04.2020)

Link:             https://youtu.be/1QWoTY3lEEo

Müəllim:        Ülkər Aşurova

Fənn:            İstilik elektrik stansiyalarının qazan qurğuları

Mövzu:          Buxar qızdırıcıları (24.04.2020)

Link:             https://youtu.be/helLugyrH6o

Müəllim:        Aygün Qədirova

Fənn:            Politologiya

Mövzu:          Parlament (24.04.2020)

Link:             https://youtu.be/rVm8Dq-PCo0

Müəllim:        Ceyhun Əlizadə

Fənn:            Korporativ informasiya sistemləri

Mövzu:          Maşındaxili informasiya təminatı (24.04.2020)

Link:             https://youtu.be/m7HfoSaPcXs

Müəllim:        Ayna Babazadə

Fənn:            Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Mövzu:          Ünsiyyət mədəniyyəti, danışıq etikası və müraciət formaları (24.04.2020)

Link:             https://youtu.be/VsW3qVctbd4

Müəllim:        Arif Tağıyev

Fənn:            Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

Mövzu:          Milli iqtisadiyyatın sosial problemləri və onların dövlət tənzimlənməsi (24.04.2020)

Link:             https://youtu.be/fBVcGev132M

Müəllim:        Liliya Süleymanova

Fənn:            Elektrotexniki materiallar

Mövzu:          Elektroizolyasiya şüşələri (24.04.2020)

Link:             https://youtu.be/LixtIxmIR50

Müəllim:        Əliyeva Xədicə-magistrant (müəllim-Lalə Rüstəmova)

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil

Mövzu:          Passive voice (24.04.2020)

Link:             https://youtu.be/q61BXySpOos

Müəllim:        İbrahimova Humay – magistrant (müəllim Vəfa Məhərrəmova)

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil-1

Mövzu:          Pronouns (24.04.2020)

Link:             https://youtu.be/8RTKi3JBRYg

Müəllim:        Pərvin Hüseynova

Fənn:            Azərbaycan romanının inkişaf tarixi

Mövzu:          Azərbaycan romanının inkişaf mərhələləri (24.04.2020)

Link:             https://youtu.be/1yI0_gObeLM

Müəllim:        Şəlalə Quliyeva

Fənn:            Multikulturalizmə giriş

Mövzu:          Etnik-milli müxtəliflik və multikulturalizm (24.04.2020)

Link:             https://youtu.be/1SustWf9liY

Müəllim:        Sevda Mikayılova

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil-2

Mövzu:          Text Organizations froms and types of tourism work (24.04.2020)

Link:             https://youtu.be/vjtwPfYBmS8

Müəllim:        Məhəmməd Məmmədov

Fənn:            Riyaziyyat-2

Mövzu:          Ehtimal nəzəriyyəsinin elementləri. Ehtimalın klassik tərifi (24.04.2020)

Link:             https://youtu.be/mS8J43I_uzM

Müəllim:        Zenfira Əliyeva

Fənn:            Süni intellektual sistemlərin idarə olunması

Mövzu:          Biliklərin təsvirinin məntiqi modeli və çıxarış qaydaları (23.04.2020)

Link:             https://youtu.be/RNLmg6OaWyI

Müəllim:        Mədinə Quliyeva

Fənn:            Səyahət agentliyi və turoperatorluq

Mövzu:          Turizm müəssisələrində işçi personalın istehlakçılarlamünasibəti. Turizm kataloqları ilə işləmənin əsasları (23.04.2020)

Link:             https://youtu.be/Vckqnqa1JT4

Müəllim:        Ofeliya Səmədova

Fənn:            Mikroiqtisadiyyat

Mövzu:          İstehsal resursları bazarı (23.04.2020)

Link:             https://youtu.be/LmbmqQCrDDI

Müəllim:        Xəyalə Xəlilova

Fənn:            İnsan resurslarının idarə edilməsi

Mövzu:          İntellektual kapital və onun idarə edilməsi (23.04.2020)

Link:             https://youtu.be/gyJdbmDjNmY

Müəllim:        Nazim Niftəliyev

Fənn:            İqtisadi hüquq

Mövzu:          Enerji hüququ (23.04.2020)

Link:             https://youtu.be/dMAKH4B0JX4

Müəllim:        Mətanət İsmayılova

Fənn:            Xarici (ingilis) dil – 2

Mövzu:          Resistance. New words (23.04.2020)

Link:             https://youtu.be/WXwm_riFbe4

Müəllim:        Ələsvər Musayev

Fənn:            Bank işi

Mövzu:          Kommersiya banklarının riskləri (23.04.2020)

Link:             https://youtu.be/-n7IyQzN2OY

Müəllim:        İlham Məmmədov

Fənn:            Multikulturalizmə giriş

Mövzu:          Multikulturalizm: fərqli modellər, növlər və siyasətlər (2-ci hissə) (23.04.2020)

Link:             https://youtu.be/ZKI1ot4bHfo

Müəllim:        İradə Quliyeva

Fənn:            Xarici (rus) dil

Mövzu:          Первые Евроигры (23.04.2020)

Link:             https://youtu.be/-jac17qAJE4

Müəllim:        Aynur Əzizova

Fənn:            Xarici (ingilis) dil – 2

Mövzu:          Turizm və onun elmi əsasları (5-6-cı hissələr) (23.04.2020)

Link:             https://youtu.be/lDVbL28Ud3Q

Müəllim:        Liliya Süleymanova

Fənn:            Güc elektronikası və intiqalın idarə edilməsi

Mövzu:          İnvertorlar və tezlik çeviriciləri (23.04.2020)

Link:             https://youtu.be/T_BwyMUuro0

Müəllim:        Vəfa Məhərrəmova

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil-1

Mövzu:          The English language (23.04.2020)

Link:             https://youtu.be/35BU1seGQpk

Müəllim:        Mehriban Kərimova

Fənn:            Pul və banklar

Mövzu:          Kreditin formalari və növləri (23.04.2020)

Link:             https://youtu.be/eHP_xSslr18

Müəllim:        Günəş Şəfaqətov

Fənn:            Mikroiqtisadiyyat

Mövzu:          İnhisarçı rəqabət bazarı (23.04.2020)

Link:             https://youtu.be/BzdZih_w5FE

Müəllim:        Fərman İsgəndərov

Fənn:            İstehsal Sahələrinin Marketinqi

Mövzu:          Aqrar Sənaye Kompleksində Marketinqin xüsusiyyətləri (23.04.2020)

Link:             https://youtu.be/wGSxxyG_kec

Müəllim:        Sevda Mikayılova

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil-2

Mövzu:          Text World Bank (23.04.2020)

Link:             https://youtu.be/S5gg21rJbNY

Müəllim:        İlhamə İsmayılova

Fənn:            Psixologiya

Mövzu:          “Evdə qal” haqqında (23.04.2020)

Link:             https://youtu.be/Uk6PmnKohGM

Müəllim:        Könül Aydın – magistrant (müəllim Günel Yunusova)

Fənn:            Müasir Azərbaycan dili

Mövzu:          Orfoepiya haqqında məlumat. Əhəmiyyəti. Yaranma tarixi (23.04.2020)

Link:             https://youtu.be/SwnLCr3dj-Q

Müəllim:        Aygün Qədirova

Fənn:            Politologiya

Mövzu:          Siyasi partiyalar (23.04.2020)

Link:             https://youtu.be/55WoabR_RoQ

Müəllim:        Zaur Rəsulov

Fənn:            Menecment

Mövzu:          Menecmentin metodları (22.04.2020)

Link:             https://youtu.be/xljfdBtbqNo

Müəllim:        Sevda Paşayeva

Fənn:            Erqonomika və iş təhlükəsizliyi

Mövzu:          Binaların qızdırılma, ventilyasiya, işıqlanma sistemləri və onlara verilən gigiyenik tələblər (22.04.2020)

Link:             https://youtu.be/WJeKr6yC–g

Müəllim:        İlham Məmmədov

Fənn:            Multikulturalizmə giriş

Mövzu:          Multikulturalizm: fərqli modellər, növlər və siyasətlər (1-ci hissə) (22.04.2020)

Link:             https://youtu.be/skOQmh2IxXE

Müəllim:        Şəbnəm Nəsirova

Fənn:            İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları

Mövzu:          Viruslar və antiviruslar (22.04.2020)

Link:             https://youtu.be/XPY5CGV59Kg

Müəllim:        Arif Tağıyev

Fənn:            İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Mövzu:          Dövlətin investisiya siyasəti və onun reallaşdırılması mexanizmləri (22.04.2020)

Link:             https://youtu.be/9pMuArFBs68

Müəllim:        Təranə Süleymanova

Fənn:            Heyətin idarə olunması

Mövzu:          Karyeranın planlaşdırılması modelləri (22.04.2020)

Link:             https://youtu.be/XHnCGKvKodw

Müəllim:        Fəxriyyə Məbudova – magistrant (müəllim Afayət Tanırverdiyeva)

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil-1

Mövzu:          There is and There are; Modal verbs (22.04.2020)

Link:             https://youtu.be/c5sxvmqX6Bc

Müəllim:        Vüqar Məmmədli

Fənn:            Vergilər və vergitutma

Mövzu:          Əlavə dəyər vergisi (22.04.2020)

Link:             https://youtu.be/UYSXey_58kk

Müəllim:        Mədinə Quliyeva

Fənn:            Səyahət agentliyi və turoperatorluq

Mövzu:          Turizm müəssisələrinin mülkiyyət formaları və təsis edilməsi (22.04.2020)

Link:             https://youtu.be/LxReKrOKrfE

Müəllim:        Sevda Mikayılova

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil-2

Mövzu:          Text International Monetary Fond (22.04.2020)

Link:             https://youtu.be/b0j-K8fmVtY

Müəllim:        Vəfa Məhərrəmova

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil-2

Mövzu:          Bill Gates and Mİcrosoft (22.04.2020)

Link:             https://youtu.be/hQN_8b7uX9w

Müəllim:        Ceyhun Əlizadə

Fənn:            İnformatika və təhsildə İKT

Mövzu:          Sİnternet qlobal şəbəkəsi (22.04.2020)

Link:             https://youtu.be/RDbAdmJfo5k

Müəllim:        Könül Cabbarova

Fənn:            Sosial pedaqogika

Mövzu:          Sosial-pedaqoji proses (22.04.2020)

Link:             https://youtu.be/S8HhKBw9NL4

Müəllim:        Məlahət Rəhimova

Fənn:            İqtisadiyyat

Mövzu:          Məşğulluq və işsizlik (22.04.2020)

Link:             https://youtu.be/8lC1Us3w5O0

Müəllim:        Təranə Səfərova

Fənn:            Ətraf Mühitin İqtisadiyyatı

Mövzu:          Təbiətdən istifadənin ekoloji iqtisadi təhlili proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması (22.04.2020)

Link:             https://youtu.be/pwlpQ0xffq0

Müəllim:        Aysel Qocayeva

Fənn:            Azərbaycanın turizm ehtiyatları

Mövzu:          Təbii ehtiyatların rayonlaşdırılması (22.04.2020)

Link:             https://youtu.be/j5pC0wfXjBI

Müəllim:        Mehrıban Kərimova

Fənn:            Maliyyə

Mövzu:          Bələdiyyə maliyyəsi və bələdiyyə büdcəsi (21.04.2020)

Link:             https://youtu.be/laTuQHUskcs

Müəllim:        Zenfira Əzizova

Fənn:            İngilis dilində planlaşdırma və qiymətləndirmə metodikası

Mövzu:          Dərsin səmərəli planlaşdırılması, tətbiq edilən metodlar ve sinfin idarə edilməsi haqqında (21.04.2020)

Link:             https://youtu.be/vKyk8ayT_cE

Müəllim:        Təranə Səfərova

Fənn:            Sənayenin təşkili və idarəedilməsi

Mövzu:          Sənayedə ictimai ictimai istehsalın təşkili formaları (21.04.2020)

Link:             https://youtu.be/ZbxdvP-U2fY

Müəllim:        Günel Baxşiyeva

Fənn:            Əməliyyat sistemləri və fərdi kompüterlərin arxitekturası

Mövzu:          Müasir fərdi kompüterlərin platformaları (21.04.2020)

Link:             https://youtu.be/zyhwT2gv0qE

Müəllim:        Afayət Tanırverdiyeva

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil-1

Mövzu:          Past indefinite Tense Form (21.04.2020)

Link:             https://youtu.be/n2R6_AtnKDE

Müəllim:        Aysel Qocayeva

Fənn:            Beynəlxalq turizmin coğrafiyası

Mövzu:          Asiya turizm bölgəsi. Şərqi Asiya dövlətlərində beynəlxalq turizmin müasir vəziyyəti (21.04.2020)

Link:             https://youtu.be/GSHgGStuZ6Q

Müəllim:        Svetlana Nəsibli

Fənn:            Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Mövzu:          Mədəni və qeyri-mədəni nitq (21.04.2020)

Link:             https://youtu.be/0b7W5BmMr_c

Müəllim:        İlhamə İsmayılova

Fənn:            Psixologiya

Mövzu:          Qavrayış (21.04.2020)

Link:             https://youtu.be/YHtDfAWQcO8

Müəllim:        Vüqar Məmmədli

Fənn:            Müəssisənin maliyyəsi

Mövzu:          Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi (21.04.2020)

Link:             https://youtu.be/8FEZSdzpGhY

Müəllim:        Sevil İsayeva

Fənn:            Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Mövzu:          Nittq mədəniyyəti ilə üslubiyyatın qarşılıqlı əlaqəsi (21.04.2020)

Link:             https://youtu.be/z2RTAlIy64I

Müəllim:        Asudə Abdurrahmanova

Fənn:            Verilənlərin strukturu və alqoritmlər

Mövzu:          Verilənlərin strukturunun emalı alqoritmləri. Çeşidləmə üsulları (21.04.2020)

Link:             https://youtu.be/KlOhN8nh3o0

Müəllim:        Ofeliya Səmədova

Fənn:            Mikroiqtisadiyyat

Mövzu:          Oliqapoliya (21.04.2020)

Link:             https://youtu.be/jeXCPxuvWsc

Müəllim:        Məhəmməd Məmmədov

Fənn:            Riyaziyyat-2

Mövzu:          Yüksək tərtibli diferensial tənliklər. Xətti bircins diferensial tənliklər (21.04.2020)

Link:             https://youtu.be/Qsoj9tOL_Lc

Müəllim:        Təranə  Süleymanova

Fənn:            Biznesin təhlükəsizliyi

Mövzu:          Rəqabətdən yaranan təhlükələr və bu təhlükələrə qarşı dövlət tədbirləri (21.04.2020)

Link:             https://youtu.be/Rxizq1IYMB8

Müəllim:        Zaur Rəsulov

Fənn:            Korporativ idarəetmə (Korporativ menecment)

Mövzu:          Korporativ sistemdə maliyyə hesabatlığı və məlumatların açıqlanması (20.04.2020)

Link:             https://youtu.be/LiS7GsGSNWY

Müəllim:        Aysel Qocayeva

Fənn:            Ekoloji turizm

Mövzu:          Ekoloji turizmin növləri və formaları (20.04.2020)

Link:             https://youtu.be/Kose4q0gdU4

Müəllim:        Gülşən Nəsirova

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil

Mövzu:          How much can you learn in a month? (20.04.2020)

Link:             https://youtu.be/77AOs_HT1d8

Müəllim:        Sevda Paşayeva

Fənn:            Erqonomika və iş təhlükəsizliyi

Mövzu:          İstehsalat sanitariyası. İşçi sahəsində mikroiqlim şəraiti (20.04.2020)

Link:             https://youtu.be/_gOGcf4zF0E

Müəllim:        Ofeliya Səmədova

Fənn:            Mikroiqtisadiyyat

Mövzu:          İnhisarçı rəqabət (20.04.2020)

Link:             https://youtu.be/qRVL7DPQTDc

Müəllim:        Aygün Qədirova

Fənn:            Politologiya

Mövzu:          Dövlət (20.04.2020)

Link:             https://youtu.be/nEz-wIDEH0c

Müəllim:        Səbinə Quliyeva

Fənn:            Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi

Mövzu:          XVIII əsrdə Azərbaycanda məktəb və elmin inkişafi .  M.V.Vidadinin, M.P.Vaqifin və Q.B.Zakirin pedaqoji fikirləri (20.04.2020)

Link:             https://youtu.be/y56r4RFDUo0

Müəllim:        Aynur Namazova

Fənn:            Marketinq

Mövzu:          Ticarət markaları və məhsulun qablaşdırılması (20.04.2020)

Link:             https://youtu.be/3YGcU-IsBXw

Müəllim:        Pərvin Hüseynova

Fənn:            Azərbaycan romanının inkişaf tarixi

Mövzu:          Romanın mövzu – bədii qaynaqları (20.04.2020)

Link:             https://youtu.be/GegStICM4nY

Müəllim:        Təranə Əliyeva

Fənn:            Bazar infrastrukturu

Mövzu:          Vergi sistemi bazar infrastrukturunun tərkib elementi kimi (20.04.2020)

Link:             https://youtu.be/_Y6QppL_twY

Müəllim:        Təranə  Süleymanova

Fənn:            Statistika

Mövzu:          İqtisadi indeksler (20.04.2020)

Link:             https://youtu.be/RlSw_q8kCb4

Müəllim:        Rəhilə Məmmədova

Fənn:            Ana dilinin tədrisi metodikasının aktual problemləri

Mövzu:          Ana dilinin məqsəd və vəzifələri (20.04.2020)

Link:             https://youtu.be/r8ocIN6CKVY

Müəllim:        Rozitta Yusubova

Fənn:            Xarici (rus dili) dil

Mövzu:          И.А.Крылов (20.04.2020)

Link:             https://youtu.be/Xv3BvP5wiBc

Müəllim:        İlham Məmmədov

Fənn:            Azərbaycan tarixi

Mövzu:          Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranması və fəaliyyəti (3-cü hissə) (20.04.2020)

Link:             https://youtu.be/iZjtaK2MD1I

Müəllim:        Səadət Şıxəliyeva

Fənn:            Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması

Mövzu:          Elektrik sistemlərinin iş rejimləri (17.04.2020)

Link:             https://youtu.be/J-ATIgen_F4

Müəllim:        Nazim Niftəliyev

Fənn:            Vergilər və vergitutma

Mövzu:          Vergilərin hesablanması və ödənilməsinin ümumi əsasları (17.04.2020)

Link:             https://youtu.be/o53maHAeyxE

Müəllim:        Ceyhun Əlizadə

Fənn:            İnformatika və təhsildə İKT

Mövzu:          Kompüter şəbəkələri (17.04.2020)

Link:             https://youtu.be/t1VO9fHrvCA

Müəllim:        Vəfa Məhərrəmova

Fənn:            Xarici (ingilis) dil – 2

Mövzu:          What is a computer? (17.04.2020)

Link:             https://youtu.be/LJYyceRFrrk

Müəllim:        Aynur Əzizova

Fənn:            Xarici (ingilis) dil – 2

Mövzu:          Turizm və onun elmi əsasları (4-cü hissə) (17.04.2020)

Link:             https://youtu.be/yOCAu1kgR1E

Müəllim:        Dürdanə Qurbanova

Fənn:            Akademik yazı və oxu

Mövzu:          Yazı prosesinin mərhələləri  (17.04.2020)

Link:             https://youtu.be/hajyewmLycM

Müəllim:        Zenfira Əliyeva

Fənn:            Süni intellektual sistemlərin idarə olunması

Mövzu:          Biliklərin təsvirinin məntiqi modeli və çıxarış qaydaları (17.04.2020)

Link:             https://youtu.be/QStuG95D424

Müəllim:        İlham Məmmədov

Fənn:            Azərbaycan tarixi

Mövzu:          Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranması və fəaliyyəti (2-ci hissə) (17.04.2020)

Link:             https://youtu.be/m_QGdCne2wk

Müəllim:        Səadət Ağakişiyeva

Fənn:            Azərbaycan ədəbi dili tarixi

Mövzu:          XIX əsr Azərbaycan ədəbi dili tarixi. A.Bakıxanovun ədəbi dili (17.04.2020)

Link:             https://youtu.be/Tr2eLDWtAOA

Müəllim:        Şəlalə Quliyeva

Fənn:            Politologiya

Mövzu:          Siyasi sistem və dövlət. Siyasi rejimlər (17.04.2020)

Link:             https://youtu.be/YiAnl2pfwGA

Müəllim:        İlhamə İsmayılova

Fənn:            Psixologiya

Mövzu:          Duyğular (17.04.2020)

Link:             https://youtu.be/-5zYpudidTw

Müəllim:        Ofeliya Səmədova

Fənn:            Mikroiqtisadiyyat

Mövzu:          Təkmil rəqabətli bazarda firmanın davranışı (17.04.2020)

Link:             https://youtu.be/gN8TyeW6HxQ

Müəllim:        Şəlalə Quliyeva

Fənn:            Multikulturalizm

Mövzu:          Dini müxtəliflik və multikulturalizm (16.04.2020)

Link:             https://youtu.be/48mLdBiRU-A

Müəllim:        İlham Məmmədov

Fənn:            Azərbaycan tarixi

Mövzu:          Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranması (16.04.2020)

Link:             https://youtu.be/N1YpNai7KY8

Müəllim:        Günel Baxşiyeva

Fənn:            Əməliyyat sistemləri və kompüterlərin arxitekturası

Mövzu:          MS WORD proqramında cədvəllərlə iş (LAB) (16.04.2020)

Link:             https://youtu.be/zOpyifcXQMY

Müəllim:        İradə Quliyeva

Fənn:            Xarici (rus dili) dil

Mövzu:          Самед Вургун (биография) Стихотворение ‘Азербайджан” (16.04.2020)

Link:             https://youtu.be/nvrLsU5ngts

Müəllim:        Zenfira Əzizova

Fənn:            İngilis dilində planlaşdırma və qiymətləndirmə metodikası

Mövzu:          Dərsin quruluşu (16.04.2020)

Link:             https://youtu.be/epl9Z9jJEyU

Müəllim:        Ələsvər Musayev

Fənn:            Bank işi

Mövzu:          Kommersiya banklarının likvidliyi və ödəmə qabiliyyəti (16.04.2020)

Link:             https://youtu.be/_IkNjjQ5kVw

Müəllim:        Təranə Səfərova

Fənn:            Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

Mövzu:          Yanacaq energetika və metallurgiya kompleksi sahələrinnin ekolojiləşdirilməsi (16.04.2020)

Link:             https://youtu.be/UAGMH65BNuc

Müəllim:        Şahnaz Bəhmənli (magistrant) (müəllim Vəfa Məhərrəmova)

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil

Mövzu:          Education in Azerbaijan an England (16.04.2020)

Link:             https://youtu.be/iLAlvi_HnLI

Müəllim:        Rozitta Yusubova

Fənn:            Xarici (rus dili) dil

Mövzu:          Устное народное творчество Азербайджана (16.04.2020)

Link:             https://youtu.be/5hCZlRMqfrE

Müəllim:        Günel Baxşiyeva

Fənn:            Əməliyyat sistemləri və kompüterlərin arxitekturası

Mövzu:          Fərdi kompüterlərin əsas xarakteristikası və tətbiq sahələri (16.04.2020)

Link:             https://youtu.be/dFWXhf0Aj_o

Müəllim:        Zenfira Əliyeva

Fənn:            Kompüter modelləşdirməsi

Mövzu:          Riyazi modelləşdirmə (16.04.2020)

Link:             https://youtu.be/2MZ6QWZvXSI

Müəllim:        Ofeliya Səmədova

Fənn:            Mikroiqtisadiyyatı

Mövzu:          Firma və firma haqqında nəzəriyyələr (16.04.2020)

Link:             https://youtu.be/3YBHdHxvN3k

Müəllim:        Günel Baxşiyeva

Fənn:            Əməliyyat sistemləri və kompüterlərin arxitekturası

Mövzu:          MS Office paketi ilə tanışlıq (LAB) (15.04.2020)

Link:             https://youtu.be/c-hiFvzN5cc

Müəllim:        Nazim Niftəliyev

Fənn:            İqtisadi hüquq

Mövzu:          Aqrar hüququ (15.04.2020)

Link:             https://youtu.be/KOuW7am4_lg

Müəllim:        Aynur Əzizova

Fənn:            Xarici (ingilis) dil – 2

Mövzu:          Turizm və onun elmi əsasları (3-cü hissə) (15.04.2020)

Link:             https://youtu.be/O6gblfwCWk4

Müəllim:        Zaur Rəsulov

Fənn:            Korporativ idarəetmə və korporativ menecment

Mövzu:          Korporativ idarəetmədə maraqlı tərəflər (15.04.2020)

Link:             https://youtu.be/y3y8uHLQRLM

Müəllim:        Arif Tağıyev

Fənn:            Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

Mövzu:          Milli iqtisadiyyatın elmi-texniki potensialı və innovasiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi (15.04.2020)

Link:             https://youtu.be/-rNUm3EImZY

Müəllim:        Ülviyyə Verdiyeva

Fənn:            Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə rəhbərlik

Mövzu:          Məktəbəqədər yaşlı uşaqların hərtərəfli inkişafında pedaqoji prosesin rolu (15.04.2020)

Link:             https://youtu.be/TgN1twE3fhY

Müəllim:        Günəş Şəfaqətov

Fənn:            Mikroiqtisadiyyat

Mövzu:          Xarici inhisar bazarı (15.04.2020)

Link:             https://youtu.be/yE8nCEUSR7E

Müəllim:        Təranə Süleymanova

Fənn:            Statistika

Mövzu:          Statistikada orta kəmiyyət nəzəriyyəsi (15.04.2020)

Link:             https://youtu.be/gfCq9pm4hfQ

Müəllim:        Sevda Mikayılova

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil – 2

Mövzu:          The organizational form and methods of tourizm (15.04.2020)

Link:             https://youtu.be/UUV9Cw8Y6j8

Müəllim:        Gülşən Nəsirova

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil

Mövzu:          What makes you feel good! (15.04.2020)

Link:             https://youtu.be/zXi5FJh8bII

Müəllim:        Ceyhun Əlizadə

Fənn:            Korporativ informasiya sistemləri

Mövzu:          Korporativ informasiya sistemlərinin qurulma mərhələləri və həyat dövrü (15.04.2020)

Link:             https://youtu.be/b4HxVcRzJJY

Müəllim:        Vüqar Məmmədli

Fənn:            Vergilər və vergitutma

Mövzu:          Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi (15.04.2020)

Link:             https://youtu.be/SIq4y8IoDh4

Müəllim:        Ələsvər Musayev

Fənn:            Audit

Mövzu:          Auditin planlaşdırılması (15.04.2020)

Link:             https://youtu.be/ZHVBr-eoLwg

Müəllim:        Şahnaz Bəhmənli-magistrant (müəllim-Lalə Rüstəmova)

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil – 1

Mövzu:          The Past Perfect Tense (15.04.2020)

Link:             https://youtu.be/D1QhERd_550

Müəllim:        Mehriban Kərimova

Fənn:            Pul və banklar

Mövzu:          Kreditin zəruruiliyi, mahiyyəti, və funksiyaları (15.04.2020)

Link:             https://youtu.be/reO5s2ENMFY

Müəllim:        Vəfa Məhərrəmova

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil – 1

Mövzu:          Sports in our life (15.04.2020)

Link:             https://youtu.be/-x5su9TykjM

Müəllim:        Məhəmməd Məmmədov

Fənn:            Riyaziyyat – 2

Mövzu:          Birtərtibli xətti diferensial tənliklər. Bernuli tənliyi (15.04.2020)

Link:             https://youtu.be/Ztb6L-aAKEQ

Müəllim:        Ruhiyyə Hüseynova

Fənn:            İşgüzar yazışmalar

Mövzu:          Maliyyə- hesabat, statistika, bank, vergi əməliyyatları üzrə yazışmalar və onların tərtibi (15.04.2020)

Link:             https://youtu.be/ZpTTDfrLX0s

Müəllim:        Günel Baxşiyeva

Fənn:            Əməliyyat sistemləri və kompüterlərin aritekturası

Mövzu:          Fərdi kompüterin xarici qurğuları (14.04.2020)

Link:             https://youtu.be/2x7ev-SsO2g

Müəllim:        Zaur Rəsulov

Fənn:            Korporativ idarəetmə və korporativ menecment

Mövzu:          Korporativ idarəetmə orqanları: korporativ müşavir (14.04.2020)

Link:             https://youtu.be/fTVK091ndH8

Müəllim:        Təranə Səfərova

Fənn:            Sənayenin təşkili və idarə edilməsi

Mövzu:          Senaye müəssisəlerinde istehsal prosesinin təşkili (14.04.2020)

Link:             https://youtu.be/yehf5s-Uz7Q

Müəllim:        Svetlana Nəsibli

Fənn:            Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Mövzu:          Diskussiya mədəniyyəti (14.04.2020)

Link:             https://youtu.be/r19yJI7qpU8

Müəllim:        Xədicə Əliyeva -magistrant (müəllim-Vəfa Məhərrəmova)

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil – 1

Mövzu:          Numeral (14.04.2020)

Link:             https://youtu.be/IFsSJ5hlfjo

Müəllim:        Fəxriyyə Mabudova -magistrant (müəllim-Vəfa Məhərrəmova)

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil – 1

Mövzu:          The Future Continuous Tense Form (14.04.2020)

Link:             https://youtu.be/awp6wF_wHCE

Müəllim:        Məlahət Rəhimova

Fənn:            İqtisadiyyat

Mövzu:          Maliyyə sistemi (14.04.2020)

Link:             https://youtu.be/XIf_F6mro7c

Müəllim:        Vüqar Məmmədli

Fənn:            Vergilər və vergitutma

Mövzu:          Fiziki şəxslərin gəlir vergisi (14.04.2020)

Link:             https://youtu.be/SIq4y8IoDh4

Müəllim:        Təranə Süleymanova

Fənn:            Biznesin təhlükəsizliyi

Mövzu:          Əks kəşfiyyat və işgüzar kəşfiyyat (14.04.2020)

Link:             https://youtu.be/wBgrickHMFI

Müəllim:        Mehriban Kərimova

Fənn:            Maliyyə

Mövzu:          Dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərcləri (14.04.2020)

Link:             https://youtu.be/IvP4aIUxrUc

Müəllim:        Mətanət İsmayılova

Fənn:            Xarici (ingilis) dil 2

Mövzu:          İsulator and its types.New words (14.04.2020)

Link:             https://youtu.be/U9eyGqfA72Q

Müəllim:        Şahnaz Bəhmənli-magistrant (müəllim-Lalə Rüstəmova)

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil

Mövzu:          How old is your body (14.04.2020)

Link:             https://youtu.be/4MaVH-NxgpE

Müəllim:        Rozitta Yusibova

Fənn:            Xarici (rus dili) dil

Mövzu:          Будущее время глагола (14.04.2020)

Link:             https://youtu.be/A3ZskYh_4t0

Müəllim:        Gülnarə Qurbanova

Fənn:            Xarici dildə oxu və nitq – 6

Mövzu:          The Education system in the USA (14.04.2020)

Link:             https://youtu.be/bC0ofb2diJo

Müəllim:        Məhəmməd Məmmədov

Fənn:            Riyaziyyat – 2

Mövzu:          Dəyişənlərinə ayrıla bilən diferensial tənliklər. Bircins diferensial tənliklər (14.04.2020)

Link:             https://youtu.be/ms-5SQcUHSU

Müəllim:        Sevda Mikayılova

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil

Mövzu:          Azerbaijan economy. Lexical and grammar exercises (14.04.2020)

Link:             https://youtu.be/iqgx9Vk6Aiw

Müəllim:        Ruhiyyə Hüseynova

Fənn:            İşgüzar yazışmalar

Mövzu:          Məlumat- arayış sənədləri və onların tərtibi (14.04.2020)

Link:             https://youtu.be/JBhvcT6CFWA

Müəllim:        Zaur Rəsulov

Fənn:            Menecment

Mövzu:          Menecmentdə motivasiya (13.04.2020)

Link:             https://youtu.be/8auXJbx_Hj0

Müəllim:        Xədicə Əliyeva-magistrant (müəllim-Vəfa Məhərrəmova)

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil – 1

Mövzu:          Present Continuous Tense form (13.04.2020)

Link:             https://youtu.be/MeKBtGJ7RdE

Müəllim:        Elnur Xəlilov

Fənn:            İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları

Mövzu:          İnformasiya sistemlərində mühafizənin reallaşdırılması üçün kompüter vasitələri (13.04.2020)

Link:             https://youtu.be/IqLvyEHWyT4

Müəllim:        Arif Kələşov

Fənn:            Maliyyə bazarları

Mövzu:          Kredit bazarları və onun xüsusiyyətləri (13.04.2020)

Link:             https://youtu.be/H9FmgSIkBdM

Müəllim:        Ələsvər Musayev

Fənn:            Bank işi

Mövzu:          Pul hesablaşmalarının mahiyyəti və onun formaları (2-ci hissə) (13.04.2020)

Link:             https://youtu.be/RnX8ZDVmBL4

Müəllim:        Məhəmməd Məmmədov

Fənn:            Riyaziyyat – 2

Mövzu:          Diferensial tənlik. Birtərtibli diferensial tənliklər (13.04.2020)

Link:             https://youtu.be/McPFHV8fGE0

Müəllim:        Rozitta Yusibova

Fənn:            Xarici (rus dili) dil

Mövzu:          Настоящее время глагола (13.04.2020)

Link:             https://youtu.be/irUv3A-7I4k

Müəllim:        Cəmilə Musayeva

Fənn:            Ekonometrika

Mövzu:          Korelyasiya – reqressiya analizi (13.04.2020)

Link:             https://youtu.be/MU24QUTt4GE

Müəllim:        Ofeliya Səmədova

Fənn:            Mikroiqtisadiyyat

Mövzu:          Xalis inhisar bazarı (13.04.2020)

Link:             https://youtu.be/-mjGKg5aEus

Müəllim:        Səadət Ağakişiyeva

Fənn:            Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Mövzu:          Ədəbi dilin orfoqrafik normaları (13.04.2020)

Link:             https://youtu.be/xfsnUxKVXrs

Müəllim:        Gülər Əjdərzadə

Fənn:            Azərbaycan tarixi

Mövzu:          Qaraqoyunlu dövləti (13.04.2020)

Link:             https://youtu.be/dgJrhfjgHV0

Müəllim:        Maarif Qarayev

Fənn:            Ekonometrika

Mövzu:          Kəsr xətti, parametrik Xətt, tam ədədli proqramlaşdırma məsələləri (13.04.2020)

Link:             https://youtu.be/kCCCFQarVkY

Müəllim:        İlhamə İsmayılova

Fənn:            Psixologiya

Mövzu:          Ünsiyyətin psixoloji səciyyəsi (13.04.2020)

Link:             https://youtu.be/1A0KGw83rFQ

Müəllim:        Sevda Mikayılova

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil

Mövzu:          Market. Economy. New words (13.04.2020)

Link:             https://youtu.be/YC7gzLl39Y4

Müəllim:        Arif Tağıyev

Fənn:            İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Mövzu:          Dövlətin qiymət siyasəti və onun tənzimlənməsi mexanizmləri (13.04.2020)

Link:             https://youtu.be/pKGT3I0mOZw

Müəllim:        Ruhiyyə Hüseynova

Fənn:            İşgüzar yazışmalar

Mövzu:          Təşkilati-səsrəncamverici sənədlər və onların tərtibi (13.04.2020)

Link:             https://youtu.be/RdirKW0_q5I

Müəllim:        Zaur Rəsulov

Fənn:            Menecment

Mövzu:          Menecmentin funksiyalarının tərkibi və qarşılıqlı əlaqəsi (10.04.2020)

Link:             https://youtu.be/UnNL-AWpFXU

Müəllim:        Vəfa Məhərrəmova

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil – 2

Mövzu:          Operating system (10.04.2020)

Link:             https://youtu.be/QdELMB_suHA

Müəllim:        Məlahət Rəhimova

Fənn:            İqtisadiyyat

Mövzu:          Rəqabət və inhisar (10.04.2020)

Link:             https://youtu.be/6ByDaCMDXiM

Müəllim:        Yeganə Məmmədli

Fənn:            Azərbaycan iqtisadiyyatı

Mövzu:          Ölkənin milli sərvəti və resurs potensialı (10.04.2020)

Link:             https://youtu.be/MQQy-CsAj5I

Müəllim:        Nazim Niftəliyev

Fənn:            Vergilər və vergitutma

Mövzu:          Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət (10.04.2020)

Link:             https://youtu.be/QqVS3MFp8HY

Müəllim:        Ceyhun Əlizadə

Fənn:            Korporativ informasiya sistemləri

Mövzu:          Korporativ şəbəkənin arxitektur növləri (10.04.2020)

Link:             https://youtu.be/kPDhIPh2EzE

Müəllim:        Elmira Xəlilova

Fənn:            Dünya iqtisadiyyatı

Mövzu:          Beynəlxalq təşkilatların və koorporasiyaların dünya təsərrüfatının inkişafında rolu (10.04.2020)

Link:             https://youtu.be/ZrKB1-1a8fA

Müəllim:        Ələsvər Musayev

Fənn:            Bank işi

Mövzu:          Pul hesablarının mahiyyəti və onun formaları (10.04.2020)

Link:             https://youtu.be/HWCqiJ1HfHY

Müəllim:        Fərman İsgəndərov

Fənn:            İstehsal sahələrinin marketinqi

Mövzu:          Kadr təminatı marketinqi (10.04.2020)

Link:             https://youtu.be/XrmG9P9zDzc

Müəllim:        İlham Məmmədov

Fənn:            Azərbaycan tarixi

Mövzu:          I Dünya müharibəsi və Azərbaycan (10.04.2020)

Link:             https://youtu.be/mJUYPxt_91U

Müəllim:        Yeganə Məmmədli

Fənn:            Azərbaycan iqtisadiyyatı

Mövzu:          İDövlətin struktur siyasəti və onun əsas istiqamətləri (09.04.2020)

Link:             https://youtu.be/5L0-X80b9nk

Müəllim:        Arif Tağıyev

Fənn:            İqtisadiyyatı tənzimlənməsi

Mövzu:          İqtisadiyyatı tənzimlənməsinin pul-kredit mexanizmləri (09.04.2020)

Link:             https://youtu.be/nmTF6yKGI5I

Müəllim:        Elmira Hacıyeva

Fənn:            Statistika

Mövzu:          Əlamətin variasiya göstəriciləri (09.04.2020)

Link:             https://youtu.be/YsIG-UJKuG4

Müəllim:        Vüqar Məmmədli

Fənn:            Müəssisənin maliyyəsi

Mövzu:          Müəssisədə maliyyə planlaşdırılması (09.04.2020)

Link:             https://youtu.be/qXSWwLEs04g

Müəllim:        Kərim Əliyev

Fənn:            Intensive English

Mövzu:          Computers (09.04.2020)

Link:             https://youtu.be/mFaMIeJaUc4

Müəllim:        Maarif Qarayev

Fənn:            Ekonometrika

Mövzu:          Sahələrin inkişafı və yerləşdirilməsi modeli (09.04.2020)

Link:             https://youtu.be/hb9v4ZF7CQc

Müəllim:        Təranə Səfərova

Fənn:            Sənayenin təşkili və idarə edilməsi

Mövzu:          Sənayedə elmi-texniki tərəqqi (09.04.2020)

Link:             https://youtu.be/sb2tHeLblKI

Müəllim:        Ceyhun Əlizadə

Fənn:            İnformatika və təhsildə İKT

Mövzu:          Dövrü strukturlu alqoritmləri proqramlaşdırılması (09.04.2020)

Link:             https://youtu.be/iIMN77BqfYY

Müəllim:        İlham Məmmədov

Fənn:            Multikulturalizmə giriş

Mövzu:          Multikulturalizm etnik-mədəni müxtəlifliyin tənzimlənməsində səmərəli siyasət kimi (09.04.2020)

Link:             https://youtu.be/M1tK0R57fc0

Müəllim:        Gülnarə Qurbanova

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil – 2

Mövzu:          Unit7B. How much water do we really need? (08.04.2020)

Link:             https://youtu.be/AH7s6jq5tIo

Müəllim:        İradə Quliyeva

Fənn:            Xarici (rus dili) dil

Mövzu:          А.С.Пушкин (08.04.2020)

Link:             https://youtu.be/d-7qG9pfIx0

Müəllim:        Svetlana Nəsibli

Fənn:            Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Mövzu:          Ünsiyyət mədəniyyəti. Danışıq etikası (08.04.2020)

Link:             https://youtu.be/mjuURGfkEUM

Müəllim:        Vəfa Məhərrəmova

Fənn:            Xarici (ingilis dili) – dil

Mövzu:          İlin fəsilləri (08.04.2020)

Link:             https://youtu.be/xHQn297TKwQ

Müəllim:        Nazim Niftəliyev

Fənn:            İqtisadi hüquq

Mövzu:          Sahibkarlığın hüquqi əsasları (08.04.2020)

Link:             https://youtu.be/eTu_AgMdYLI

Müəllim:        Arif Tağıyev

Fənn:            Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

Mövzu:          Milli iqtisadiyyatın inkişafında investisiyaların rolu və tənzimlənməsi mexanizmləri (08.04.2020)

Link:             https://youtu.be/20j2FG_2sa0

Müəllim:        Ruhiyyə Hüseynova

Fənn:            İşgüzar yazışmalar

Mövzu:          Xidməti yazışmalar və sənədlərin hazırlanması (08.04.2020)

Link:             https://youtu.be/DDlRovaU8rU

Müəllim:        Rəsmiyyə Əmiraslanova

Fənn:            İqtisadi informatika

Mövzu:          MS WORD 2010 proqramında mətnin formatlandırılması: abzasların, şablonların və formaların hazırlanması (08.04.2020)

Link:             https://youtu.be/DBEEoK8sipM

Müəllim:        Zenfira Əzizova

Fənn:            İngilis dilində planlaşdırma və qiymətləndirmə metodikası

Mövzu:          Dərs planlaşdırarkən nəzərə alınmalı məqamlar (08.04.2020)

Link:             https://youtu.be/DXU57kMeUpE

Müəllim:        Alim Nəcəfov

Fənn:            Elektrik sistemlərində keçid prosesleri

Mövzu:          Sinxron maşının ali keçid parametrləri (08.04.2020)

Link:             https://youtu.be/3_Gw1Mqkj7o

Müəllim:        İlham Məmmədov

Fənn:            Peşə etikası və etiket

Mövzu:          Əmək kollektivində işgüzar münasibətlər etikası (08.04.2020)

Link:             https://youtu.be/zp6NSnuc1EE

Müəllim:        Ceyhun Əlizadə

Fənn:            İnformatika və təhsildə İKT

Mövzu:          Budaqlanan strukturlu alqoritmləri proqramlaşdırılması (08.04.2020)

Link:             https://youtu.be/PGqQljswgr8

Müəllim:        Məhəmməd Məmmədov

Fənn:            Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları – 2

Mövzu:          Ən böyük ortaq bölən və onların tapılması üsulları (08.04.2020)

Link:             https://youtu.be/LT524kAh968

Müəllim:        İlham Məmmədov

Fənn:            Azərbaycan tarixi

Mövzu:          Azərbaycanın İranla Rusiya arasında bölüşdürülməsi (07.04.2020)

Link:             https://youtu.be/VZ06I7hqO7Y

Müəllim:        Aygün Qədirova

Fənn:            Politologiya

Mövzu:          Demokratiya (07.04.2020)

Link:             https://youtu.be/VDcnMe1XztA

Müəllim:        Səbinə Novruzova

Fənn:            Ana dilinin tədrisi metodikası – 1

Mövzu:          İbtidai siniflərdə istifadə olunan yeni təlim texnologiyaları (07.04.2020)

Link:             https://youtu.be/3SGaVbJ4Zvs

Müəllim:        Ələsvər Musayev

Fənn:            Audit

Mövzu:          Auditin standartları və prinsipləri adlanır (07.04.2020)

Link:             https://youtu.be/51x6kGksynQ

Müəllim:        Səbinə Quliyeva

Fənn:            İbtidai təhsilin kurikulumu

Mövzu:          Taksanomiyalar: emosional taksanomiya (07.04.2020)

Link:             https://youtu.be/Yjag5nCsfsQ

Müəllim:        Afayət Tanırverdiyeva

Fənn:            İngilisa dilinin fonetikası – 2

Mövzu:          English occulusive-plosive consonants (07.04.2020)

Link:             https://youtu.be/w3An-JfB-os

Müəllim:        Sevil İsayeva

Fənn:            Müasir Azərbaycan dili-1

Mövzu:          Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin üslubları,danışıq dili onun xüsusiyyətləri, dialekt və şivələr (07.04.2020)

Link:             https://youtu.be/cDL4I4kQocI

Müəllim:        Günəş Şəfaqətov

Fənn:            Mikroiqtisadiyyat

Mövzu:          Təkmil rəqabətli bazarda firmanın davranışı (07.04.2020)

Link:             https://youtu.be/LgqS9tOciNc

Müəllim:        Ceyhun Əlizadə

Fənn:            İnformatika və təhsildə İKT

Mövzu:          Turbo Pascal proqramlaşdırma sisteminin pəncərəsinin strukturu LAB (07.04.2020)

Link:             https://youtu.be/z6m-lQk7rdI

Müəllim:        Məhəmməd Məmmədov

Fənn:            Riyaziyyat-2

Mövzu:          Qüvvə sıralarının diferensiallanması və inteqrallanması (07.04.2020)

Link:             https://youtu.be/X7pEbbV9csg

Müəllim:        Sevil İsayeva

Fənn:            Müasir Azərbaycan dili-1

Mövzu:          Azərbaycan ədəbi dilinin fonetikası haqqında ümumi  məlumat (06.04.2020)

Link:             https://youtu.be/ZZPV00NLqaw

Müəllim:        Aynur Əzizova

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil – 2

Mövzu:          Turizm və onun əsasları (06.04.2020)

Link:             https://youtu.be/LEcfWr5PmJw

Müəllim:        Mehriban Kərimova

Fənn:            Maliyyə

Mövzu:          Dövlət büdcəsi və büdcə sistemi (06.04.2020)

Link:             https://youtu.be/3JVqAloPk_E

Müəllim:        Svetlana Nəsibli

Fənn:            Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Mövzu:          Dil və nitq. Nitqin növləri (06.04.2020)

Link:             https://youtu.be/mWew1Lnd5GU

Müəllim:        Namaz Manafov

Fənn:            Alman dili – 1

Mövzu:          Artikel. Das Labor. (06.04.2020)

Link:             https://youtu.be/l5YYcb8hYVs

Müəllim:        Fərman İsgəndərov

Fənn:            İstehsal Sahələrinin Marketinqi

Mövzu:          Sənaye müəssələrində qiymətin yaranması (06.04.2020)

Link:             https://youtu.be/yrh3EIKn9AE

Müəllim:        Sima Mahmudova

Fənn:            Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya

Mövzu:          Ölçü və sınaq vasitələrinin sertifikasiyası (06.04.2020)

Link:             https://youtu.be/7RP5Sx6H8M0

Müəllim:        Elmira Hacıyeva

Fənn:            Statistika

Mövzu:          Statistika göstəriciləri (06.04.2020)

Link:             https://youtu.be/vm26hDH-m_M

Müəllim:        Gülər Əjdərzadə

Fənn:            Azərbaycan tarixi

Mövzu:          Monqolların Azərbaycana I, II, III yürüşləri (06.04.2020)

Link:             https://youtu.be/QfKdCn5qWcU

Müəllim:        Ceyhun Əlizadə

Fənn:            Korporativ informasiya sistemləri

Mövzu:          Korporativ informasiya sistemlərinin qurulma əsasları (06.04.2020)

Link:             https://youtu.be/GMjKF7cVcV8

Müəllim:        Aytən Hüseynova

Fənn:            Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları

Mövzu:          Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatın beynəlxalq standartlara uyğun uçotu (06.04.2020)

Link:             https://youtu.be/LNUmYeuwlpo 

Müəllim:        Məhəmməd Məmmədov

Fənn:            Riyaziyyat-2

Mövzu:          Çoxrabitəli oblast üçün Koşi teoremi. Sonlu oblast üçün Koşi teoremi (06.04.2020)

Link:             https://youtu.be/QZTECEtByjI

Müəllim:        Nərgiz İslamova

Fənn:            Xarici (rus dili) dil

Mövzu:          Роль молодежи в жизни страны. Сложные предложения (06.04.2020)

Link:             https://youtu.be/h5v1_UtiROY

Müəllim:        Rəsmiyyə Əmiraslanova

Fənn:            İKT

Mövzu:          MS Excel cədvəl prosessorunda siyahı ilə işləmə texnologiyası (03.04.2020)

Link:             https://youtu.be/kxEgjvaAG0A

Müəllim:        Aytən Hüseynova

Fənn:            Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi

Mövzu:          Azərbaycan Respublikasında Dövlət büdcəsindən maliyyə dəstəyi (03.04.2020)

Link:             https://youtu.be/LlWFWZu1Vvo

Müəllim:        Maarif Qarayev

Fənn:            Ekonometrika

Mövzu:          Makroiqtisadi modellər sistemi (03.04.2020)

Link:             https://youtu.be/mFQ2IyWNlYw

Müəllim:        Səbinə Quliyeva

Fənn:            İbtidai təhsilin kurikulumu

Mövzu:          Tsanomiyalar: idrak taksanomiyası (03.04.2020)

Link:             https://youtu.be/dqEj9xJG4U4

Müəllim:        Zenfira Əzizova

Fənn:            İngilis dilində planlaşdırma və qiymətləndirmə metodikası

Mövzu:          Dərsin növləri (03.04.2020)

Link:             https://youtu.be/2kR0zLRq58c

Müəllim:        Liliya Süleymanova

Fənn:            Elektrotexnika

Mövzu:          Üçfazalı elektrik dövrələri. Üçfazalı elektrik hərəkət qüvvəsinin alınması (03.04.2020)

Link:             https://youtu.be/xeQwStO-vE4

Müəllim:        Vəfa Məhərrəmova

Fənn:            Xarici (İngilis dili) dil – 1

Mövzu:          Qeyri-müəyyən əvəzliklər (İndefinite pronouns) (03.04.2020)

Link:             https://youtu.be/Fz63HFRiO4Q

Müəllim:        Təranə Əliyeva

Fənn:            Bazar infrastrukturu

Mövzu:          Birjalar, yarmarkalar və hərraclar bazar infrastrukturu sistemində (03.04.2020)

Link:             https://youtu.be/VLK6x4SDOlw

Müəllim:        Şəbnəm Nəsirova

Fənn:            İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları

Mövzu:          Kriptoqrafiyanın perspektivləri (03.04.2020)

Link:             https://youtu.be/hT6EAohNjbU

Müəllim:        Məhəmməd Məmmədov

Fənn:            Riyaziyyat-2

Mövzu:          Müsbət hədli sıraların yığılma əlamətləri (03.04.2020)

Link:             https://youtu.be/PaPixTPArjo

Müəllim:        Elmira Hacıyeva

Fənn:            Statistika

Mövzu:          Statistika göstəriciləri (03.04.2020)

Link:             https://youtu.be/5RPrjwu5B0A

Müəllim:        Nərgiz İslamova

Fənn:            Xarici (rus dili) dil

Mövzu:          Сложноподчиненное предложения, их образование (03.04.2020)

Link:             https://youtu.be/hADFS-CZUFA

Müəllim:        Alim Nəcəfov

Fənn:            Elektrik sistemlərində keçid prosesləri

Mövzu:          Qısaqapanmanın qərarlaşmış rejiminə təsirlənmənin avtomatik tənzimlənməsinin təsiri (02.04.2020)

Link:             https://youtu.be/Zsy4Z0Y9G9I

Müəllim:        Elmira Xəlilova

Fənn:            Dünya iqtisadiyyatı

Mövzu:          Dünya təsərrüfatında əhali və işçi qüvvəsi (02.04.2020)

Link:             https://youtu.be/DyGtn8Zcv5E

Müəllim:        Maarif Qarayev

Fənn:            Ekonometrika

Mövzu:          Nəqliyyat məsələsi (02.04.2020)

Link:             https://youtu.be/S-jYsktbORE

Müəllim:        Məlahət Rəhimova

Fənn:            İqtisadiyyat

Mövzu:          Tələb və təklif (02.04.2020)

Link:             https://youtu.be/un9UGAZUMuA

Müəllim:        Aynur Əzizova

Fənn:            Xarici (İngilis dili) – 2

Mövzu:          Turizmin tarixi və inkişaf mərhələləri (davamı) (02.04.2020)

Link:             https://youtu.be/pGHV9Z86cVA

Müəllim:        Nərgiz İslamova

Fənn:            Xarici (rus dili) dil

Mövzu:          Студенческие научные общества (02.04.2020)

Link:             https://youtu.be/m9o7kBrw4Ss

Müəllim:        Elmira Hacıyeva

Fənn:            Statistika

Mövzu:          Statistik məlumatların yekunlaşdırılması və qruplaşdırılması (02.04.2020)

Link:             https://youtu.be/hkbnnybtM3Y

Müəllim:        Məhəmməd Məmmədov

Fənn:            Riyaziyyat-2

Mövzu:          Kompleks dəyişənli funksiyaların törəməsi. Koşi-Riman şərti (02.04.2020)

Link:             https://youtu.be/S-1xE_l4rjg

Müəllim:        Lalə Rüstəmova

Fənn:            Xarici (İngilis dili) – 2

Mövzu:          Famous fears and phobias, grammar present perfect (for, since) (02.04.2020)

Link:             https://youtu.be/1xJp7jrsxVI

Müəllim:        Mətanət İsmayılova

Fənn:            Xarici (İngilis dili) – 2

Mövzu:          Alternative Energy (02.04.2020)

Link:              https://youtu.be/N8ZfjgIKy1g

Müəllim:        Zaur Rəsulov

Fənn:            Korporativ idarəetmə (Korporativ menecment)

Mövzu:          Korporativ idarəetmə orqanları: müşahidə (direktorlar) şurası (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/f2ADZYiTTCQ

Müəllim:        Səbinə Quliyeva

Fənn:            İbtidai təhsilin kurikulumu

Mövzu:          Məzmun standartının strukturu: biliyin kateqoriyaları (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/KoPXNZ1tZEg

Müəllim:        Arif Tağıyev

Fənn:            Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

Mövzu:          Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının tənzimlənməsi xüsusiyyətləri (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/VP-JD8YMa6A

Müəllim:        Rəsmiyyə Əmiraslanova

Fənn:            İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Mövzu:          İdarəetmə sektorlarında İKT-nin istifadəsinin əsasları (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/_I_DYAuwMyw

Müəllim:        Təranə Səfərova

Fənn:            Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

Mövzu:          Təbii ehtiyatların iqtisadi cəhətdən qiymətləndirilməsi (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/4fUA2w7Wr0k

Müəllim:        Şəlalə Quliyeva

Fənn:            Politalogiya

Mövzu:          Siyasi sistem və dövlət. Siyasi rejimlər (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/S3TJz79DBQA

Müəllim:        Saqib Məmmədov

Fənn:            Yerli özünüidarəetmənin nəzəri və iqtisadi əsasları

Mövzu:          Yerli özünüidarəetmə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/xAga01eQQSg

Müəllim:        Şəbnəm Nəsirova

Fənn:            İnformatika

Mövzu:          Say sistemləri. Ədədlərin bir say sistemindən digərinə çevrilməsi (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/yfACK6vC0DU

Müəllim:        Nərgiz İslamova

Fənn:            Xarici (rus dili) dil

Mövzu:          Образование сложных предложений (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/ZidHnMU3zEU

Müəllim:        Elmira Hacıyeva

Fənn:            Statistika

Mövzu:          Statistika müşahidə nəzəriyyəsi (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/OgRMwfSxKu0

Müəllim:        Könül Cabbarova

Fənn:            Pedaqogika

Mövzu:          Tərbiyənin prinsiplərinin təsnifatı və təyinatı (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/kjL7qZWqIPo

Müəllim:        Alim Nəcəfov

Fənn:            Elektrik sistemlərində keçid prosesləri

Mövzu:          Qısaqapanmanın qərarlaşmış rejimində Eq elektrik hərəkət qüvvəsinin təyini (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/IwM_g0Ezedw

Müəllim:        Ruhiyyə Hüseynova

Fənn:            İşgüzar yazışmalar

Mövzu:          Kərgüzarlıq xidmətinin təşkili (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/XcCRqS0Mepo

Müəllim:        Mürsəl Paşayev

Fənn:            Texniki informatika

Mövzu:          Kompüterin arxitekturası və strukturu anlayışının təhlili (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/8gPWBGZIFNc

Müəllim:        Məhəmməd Məmmədov

Fənn:            Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları-2

Mövzu:          Sadə və mürəkkəb ədədlər (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/Yr8F2wxStOk

Müəllim:        Nazim Niftəliyev

Fənn:            İqtisadi hüququ

Mövzu:          Bank hüququ (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/rCRiWmOavQY

Müəllim:        Zaur Rəsulov

Fənn:            Korporativ idarəetmə

Mövzu:          Səhmdarların hüquqları (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/diOJldXRBdE

Müəllim:        Elmir Cəfərov

Fənn:            Bələdiyyə idarəçiliyi

Mövzu:          Bələdiyyə vergiləri və yerli ödənişlər (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/mh-RntlC8ws

Müəllim:        Təranə Əliyeva

Fənn:            Biznesin idarə edilməsi

Mövzu:          Menecerlər qrupunun formalaşması (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/dm4sYimETN8

Müəllim:        Svetlana Nəsibli

Fənn:            Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Mövzu:          Azərbaycanda natiqlik sənəti (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/IGznKxy1HeA

Müəllim:        Təranə Süleymanova

Fənn:            Biznesin təhlükəsizliyi

Mövzu:          Kommersiya sirri və onun təhlükəsizliyinin təşkili (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/zA5QGCQAeW8

Müəllim:        Səadət Ağakişiyeva

Fənn:            Azərbaycan ədəbi dili tarixi

Mövzu:          Azərbaycan ədəbi dilinin milli dil əsasında formalaşması və inkişaf dövrü. XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan ədəbi dili (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/Fk0phMB2dpg

Müəllim:        Təranə Səfərova

Fənn:            Sənayenin təşkili və idarə edilməsi

Mövzu:          Sənaye istehsalının mahiyyəti və sənayenin sahə quruluşu (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/EaRekME6RR0

Müəllim:        Rəsmiyyə Əmiraslanova

Fənn:            İqtisadi informatika

Mövzu:          Fərdi kompüterin giriş və çıxış qurğuları (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/NMA7ROjthdM

Müəllim:        Mürsəl Paşayev

Fənn:            İqtisadi informatika

Mövzu:          İqtisadi informasiya sisteminin əsas komponentləri (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/Fc4xkT5GjE8

Müəllim:        Mehriban Kərimova

Fənn:            Maliyyə

Mövzu:          Maliyyə bazarı və maliyyə nəzarəti (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/MULJHZl5ePM

Müəllim:        Maarif Qarayev

Fənn:            Ekonometrika

Mövzu:          Süni bazis üsulu, qoşma xətti məsələ (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/GxxhLVeZ9eo

Müəllim:        İradə Quliyeva

Fənn:            Xarici (rus dili) dil

Mövzu:          Россия – великая страна (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/eZzPfchWg1Q

Müəllim:        Füzuli Məmmədov

Fənn:            Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

Mövzu:          Əmək resurslarının beynəlxalq hərəkəti (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/IoEgqQCoqvc

Müəllim:        Ələsvər Musayev

Fənn:            Audit

Mövzu:          Auditor məsuliyyəti və peşə etikası (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/OvbMV4nP-3Y

Müəllim:        Arif Tağıyev

Fənn:            İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Mövzu:          İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin büdcə-vergi mexanizmləri (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/0bVNsYtEMo4

Müəllim:        Ceyhun Əlizadə

Fənn:            İnformatika və təhsildə İKT

Mövzu:          Xətti strukturlu alqoritmlərin proqramlaşdırılması (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/0B5EjCVy0r8

Müəllim:        Arif Tağıyev

Fənn:            İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Mövzu:          İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin obyekt və subyektləri (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/RnRSlLypYdQ

Müəllim:        Aytac Cavadova

Fənn:            Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi

Mövzu:          Azərbaycanda su ehtiyatları, su ehtiyatlarının paylanması və Milli su qanunvericiliyi (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/9QfWLpgI69U

Müəllim:        Sevda Mikayılova

Fənn:            Xarici (İngilis dili) dil – 2

Mövzu:          Britain’s financial and banking institutions  (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/jMQA64Fre2o

Müəllim:        Ayna Babazadə

Fənn:            Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Mövzu:          Nitqin növləri və formaları  (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/sMscflvUA7Q

Müəllim:        Füzuli Məmmədov

Fənn:            Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

Mövzu:          Beynəlxalq valyuta maliyyə münasibətləri  (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/VYXgARD49aw

Müəllim:        Vüqar Məmmədli

Fənn:            Vergilər və vergitutma

Mövzu:          Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət  (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/kyfo5OeeocY

Müəllim:        Nazim Niftəliyev

Fənn:            İqtisadi hüquq

Mövzu:          Vergi hüququ  (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/s-gy2Aqcgfs

Müəllim:        Təranə Süleymanova

Fənn:            Biznesin təhlükəsizliyi

Mövzu:          Təhlükəsizliyin idarə edilməsində mühafizənin təşkili  (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/zWB2IvAyDsY

Müəllim:        Zenfira Əzizova

Fənn:            İngilis dilində planlaşdırma və qiymətləndirmə metodikası

Mövzu:          Planlaşdırma səlahiyyətli müəllimin vacib bacarıqlarındandır  (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/KFGG_rKVVhc

Müəllim:        Sima Mahmudova

Fənn:            Metrologiya, standartlaşma və sertifikasiya

Mövzu:          Metroloji təminatın əsasları  (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/rf95PlruVxQ

Müəllim:        Məhəmməd Məmmədov

Fənn:            Riyaziyyat – 2

Mövzu:          Funksional sıranın yığılması. Qüvvə sırasının yığılması. Abel teoremi  (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/I4Qo-UPfLPk

Müəllim:        Rozitta Yusubova

Fənn:            Xarici (rus dili) dil 

Mövzu:          Прошедшее время глагола   (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/769PP7Vv0yw

Müəllim:        Səadət Ağakişiyeva

Fənn:            Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Mövzu:          Natiqlik sənətinin növləri   (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/-UKjXr-QyVI

Müəllim:        Mürsəl Paşayev

Fənn:            İnformatika

Mövzu:          Kompüterlərin klassik arxitekturası. Fon-Neyman arxitekturası   (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/lZXQ_I3D8vE

Müəllim:        İradə Quliyeva

Fənn:            Xarici (rus dili) dil 

Mövzu:          Azərbaycan Elmlər Akademiyası   (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/TW-lJGE68QE

Müəllim:        Lalə Əhmədova

Fənn:            Xarici (rus dili) dil  – 2

Mövzu:          Сложное предложение   (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/VmQKmYamLjY

Müəllim:        Cəmilə Musayeva

Fənn:            Ekonometrika

Mövzu:          Ekonometrik modelləşdirmənin əsasları   (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/Vi_WPmp2DrY

Müəllim:        Kərim Əliyev

Fənn:            İntensiv ingilis dili

Mövzu:          Ev heyvanları   (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/aLlUR-wnc3w

Müəllim:        Aytən Hüseynova

Fənn:            Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları

Mövzu:          Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatın beynəlxalq standartlara uyğun uçotu   (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/6qDP5giFGKY

Müəllim:        Aynur Əzizova

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil – 2

Mövzu:          Turizmin tarixi və inkişaf mərhələləri   (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/h94Tvmqx8EI

Müəllim:        Gülşən Nəsirova

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil

Mövzu:          Qrammatik qayda   (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/eC2ruqrftOs

Müəllim:        Lalə Əhmədova

Fənn:            Xarici (rus dili) dil  – 2

Mövzu:          Простое предложение   (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/0xaZAoG5y6A

Müəllim:        Yeganə Məmmədli

Fənn:            Aqrar iqtisadiyyat

Mövzu:          Aqrar sahənin əmək resursları   (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/2WiB3uPmU_8

Müəllim:        Svetlana Nəsibli

Fənn:            Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Mövzu:          Natiqlik sənətinin inkişaf mərhələləri. Antik dövrün natiqlik sənəti  (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/nL7pCOZgNsA

Müəllim:        Gülər Əjdərzadə

Fənn:            Azərbaycan tarixi

Mövzu:          Atabəylər dövləti  (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/8LfA6OlOSso

Müəllim:        Rəsmiyyə Əmiraslanova

Fənn:            İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Mövzu:          İnformasiya kommunikasiya texnologiyasının yaradılmasının əsasları  (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/CQ4nBuWlaBA

Müəllim:        Gülnarə Qurbanova

Fənn:            Xarici dil – 2

Mövzu:          National holiday Novruz   (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/h2ojV7424A4

Müəllim:        Sima Mahmudova

Fənn:            Standartlaşdırma və sertifikasiya

Mövzu:          Standartlaşdırma işlərinə dövlət nəzarəti   (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/TJ-HNCYiMkM

Müəllim:        Mürsəl Paşayev

Fənn:            Texniki informatika

Mövzu:          Fərdi kompüterdə informasiyanın kodlaşdırılması və verilənlərin təsvir formaları   (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/YO-YRPgshbo

Müəllim:        Səadət Şıxəliyeva 

Fənn:            Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması

Mövzu:          Rayon elektrik şəbəkələrinin  hesablanması  (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/MSD58HQ0sQA

Müəllim:        Nazim Niftəliyev

Fənn:            İqtisadi hüquq

Mövzu:          Maliyyə hüququnun əsasları  (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/bhAE-UOOgao

Müəllim:        Saqib Məmmədov

Fənn:            Marketinq

Mövzu:          Marketinqdə məhsul siyasəti  (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/PP5GJJAsEiQ

Müəllim:        Elmira Xəlilova

Fənn:            Dünya iqtisadiyyatı

Mövzu:          Dünya təsərrüfatında istehsalın və kapitalın qloballaşması  (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/AMCeNRmksvI

Müəllim:        Elnur Xəlilov

Fənn:            İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları

Mövzu:          İnformasiyanın icazəsiz müraciətlərdən qorunması  (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/f0koQGJn5W4

Müəllim:        Günəş Şəfaqətov

Fənn:            Mikroiqtisadiyyat

Mövzu:          İstehsal xərcləri mənfəət  (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/umPUgl59ysw

Müəllim:        Məhəmməd Məmmədov

Fənn:            Riyaziyyat

Mövzu:          Kompleks dəyişənli funksiyanın inteqralı. Koşi teoremi  (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/UOfP-8aBI2A

Müəllim:        Füzuli Məmmədov

Fənn:            Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

Mövzu:          Beynəlxalq ticarət və beynəlxalq ticarət siyasəti  (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/GVqJC5qZGJw

Müəllim:        Adil Aslanov

Fənn:            Üzvi kimya

Mövzu:          Alkanlar  (27.03.2020)

Link:            https://youtu.be/gEQ6EMDIcAM

Müəllim:        Samirə Əhmədova

Fənn:            Xarici (ingilis) dili-2

Mövzu:          Major Environmental problems  (27.03.2020)

Link:            https://youtu.be/620hiTpQ2eM

Müəllim:        Sevda İsmayılova

Fənn:            Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası

Mövzu:          İbtidai sisniflərdə riyaziyyat təlimində tətbiq olunan prinsiplər  (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/XvEYUsxb8_k

Müəllim:        Vüqar Məmmədli

Fənn:            Vergilər və vergitutma

Mövzu:          Vergi ödəyicilərinin uçotu  (27.03.2020)

Link:              https://youtu.be/_H1vmnxCkXE

Müəllim:        Şəfa Əliyeva

Fənn:            Trikotaj memulatları

Mövzu:          Trikotaj toxucu maşını  (26.03.2020)

Link:              https://youtu.be/LEhuVZ6x9z8

Müəllim:        Rozitta Yusubova

Fənn:            Rus dili

Mövzu:          Новруз – праздник весны  (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/JWf1UC2vwWY

Müəllim:        Zenfira Əzizova

Fənn:            İngilis dilində planlaşdırma və qiymətləndirmə metodikası

Mövzu:          Dərsin səmərəli planlaşdırılması  (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/2HB4-GfqMXA

Müəllim:        Rəsmiyyə Əmiraslanova

Fənn:            İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Mövzu:          MS Excel proqramında statistik funksiyalar. Ekspert qiymətləndirmə üsulu  (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/9UtC9Blg2RA

Müəllim:        Səbuhi Qəhrəmanov

Fənn:            Avtomobil yolları

Mövzu:          Planda əyrilərin radiusunun təyini  (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/Lv8cGvyTOqA

Müəllim:        Vəfa Məhərrəmova

Fənn:            Xarici dil – 2

Mövzu:          Computer capabilities and limitations  (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/rnoRuXR4fEE

Müəllim:        Vüqar Məmmədli

Fənn:            Müəssisənin maliyyəsi

Mövzu:          Müəssisənin mənfəəti və onun planlaşdırılması  (26.03.2020)

Link:            https://youtu.be/wI_DHIsp16U

Müəllim:        Rəsmiyyə Əmiraslanova

Fənn:            İqtisadi informatika

Mövzu:          MS Word proqramında səhifə parametrlərinin təyini və mətnin redaktəsi  (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/Q_GnBuJ3Huo

Müəllim:        Təranə Səfərova

Fənn:            Sənayenin təşkili və idarə edilməsi

Mövzu:          Sənayenin ərazi üzrə yerləşdirilməsinin əhəmiyyəti  (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/QmB5sTnr09M

Müəllim:        Ruhiyyə Hüseynova

Fənn:            İşgüzar yazışmalar

Mövzu:          Rəsmi – işgüzar üslub  (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/D7_9ufTPOy8

Müəllim:        Nazim Səfərov

Fənn:            Sığorta işinin təşkili

Mövzu:          Şəxsi sığorta  (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/mPk8ft_J0nI

Müəllim:        Nazim Niftəliyev

Fənn:            Vergilər və vergitutma

Mövzu:          Vergi menecmenti  (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/9OCQb_OjjQ8

Müəllim:        Məhəmməd Məmmədov 

Fənn:            Riyaziyyat-2

Mövzu:          İşarəsini növbə ilə dəyişən sıralar. Leybnis əlaməti. Mütləq və şərti yığılma (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/cdNU6FqxVmA

Müəllim:        Füzuli Məmmədov

Fənn:            Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

Mövzu:          Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində kapitalın beynəlxalq hərəkəti (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/4EjaYmY-LUg

Müəllim:        Ceyhun Əlizadə

Fənn:            Korporativ informasiya sistemləri

Mövzu:          İnformasiya texnologiyaları və informasiya sistemlərinin yaradılması mərhələləri, metodları və təşkili  (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/wvs5-xvzfmk

Müəllim:        Aynur Əzizova

Fənn:            Xarici (ingilis) dil-2

Mövzu:          Tourism in Azerbaijan (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/rqnCZQyG4sw

Müəllim:        Nazim Səfərov

Fənn:            Sığorta işinin təşkili

Mövzu:          Sığortanın təyinatına və tətbiq