Mingəçevir Dövlət Universitetində “ZOOM” platforması üzrə

20 mart 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Saat

Fənn

Mövzu

Müəllim

10:00

Müəllim və tərbiyəçinin pedaqoji ustalığı

Pedaqoji fəaliyyət və peda-qoji peşənin prinsipləri

Müəllim Sevinc Səmədova

11:00

Bank işi

Kreditin qaytarılma təminatlılığı

Dosent Cəmilə Musayeva

11:00

Əməliyyat sistemləri və kompüterlərin arxitek-turası

Müasir fərdi kompüterlərin platformaları

Müəllim Günel Baxşıyeva

11:30

Milli iqtisadiyyatın in-kişafının tənzimlən-məsi

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsinin monetar mexanizmləri

Baş müəllim Arif Tağıyev

12:00

Yüksək gərginlik texnikası

Yüksək gərginlik açarları

Müəllim Liliya Süleymanova

13:00

Marketinq

Marketinq tədqiqatları

Müəllim Aynur Namazova

13:00

Kompüter modelləşdirilməsi

Model və modelləşdirmə

tex.f.d. Aidə Mustafayeva

14:00

Azərbaycan tarixi

Azərbaycan Ərəb xilafətinin tərkibində

Müəllim Vüsalə Mövlayeva

14:00

Xarici dil-2

“Used to” ifadəsi

Müəllim Lalə Rüstəmova

14:00

Psixologiya

Şüur və mənlik şüuru

Müəllim Nərgiz Həsənova

15:00

İdarəetmə qərarları

İdarəetmə qərarlarının dəstəklənməsi üçün vasitələr və üsullar

Müəllim Nuran Cəfərov

15:00

Mülki müdafiə

Mülki müdafiə, mühafizə üsulları

Müəllim İlham Məmmədov

15:30

Multikulturalzmə giriş

Etnik milli müxtəliflik və multikulturalizm

Baş müəllim

İlham Məmmədov