Mingəçevir Dövlət Universitetində ZOOM” platforması üzrə

01 aprel 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji

Qrup

Saat

AƏ19.1;

AƏ19.2

AƏ17.

İS17.1;

İS17.2

MT19.1;

MT19.2

MT17.1

MT17.2

XD19

R19.1

R19.2

Rİ19.1

Rİ19.2

Rİ17

İS19.1

İS19.2

T19

R17

XD17

11:00

Psixologiya

Baş müəllim İlhamə İsmayılova

Müasir pedaqoji texnologiyalar

p.f.d.Bəsti Seyidzadə

Psixologiya

Baş müəllim İlhamə İsmayılova

Psixologiya

Baş müəllim İlhamə İsmayılova

RİKNƏ-2

Baş müəllim Məhəmməd  Məmmədov

11:30

Azərbaycan romanının inkişaf tarixi

Müəllim Pərvin Hüseynova

Məktəb təliminə hazırlığın əsasları

Müəllim Ayşən İsmayılova

Xarici dilin qrammatikası-2

Baş müəllim Kərim Əliyev

Xarici dil-2

Müəllim Gülşən Nəsirova

Hesablama riyaziyyatı

Dosent Mehman

Rəsulov

12:00

Azərbaycan tarixi

Müəllim Vüsalə Mövlayeva

Riyazi analiz-2

Baş müəllim Vaqif Abdullayev

 

Xarici dil-2

Müəllim Lalə Rüstəmova

Xarici dilin tədrisi metodikası

Baş müəllim Əsmər Hacıyeva

14:00

İnformatika və təhsildə İKT

Baş müəllim

Zemfira Əliyeva

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Ayna Babazadə

17:00

Əməliyyat sistemləri və kompüter arxitekturası

Müəllim

Günel Baxşıyeva

   Qrup

Saat

AƏ18.1,

AƏ18.2

İS18.1;

İS18.2

MT18.1;

MT18.2

XD18

Rİ18.1;

Rİ18.2

Rİ16

T18

12:00

Azərbaycan tarixi

Müəllim Vüsalə Mövlayeva

14:00

Nitq inkişafı üzrə işin metodikası

Fil.f.d.Rahilə Məmmədova

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Ayna Babazadə

Xarici dildə oxu və nitq-4

Baş müəllim Əsmər Hacıyeva

14:30

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-2

Fil.f.d.Günel Yunusova

Pedaqogika

Müəllim Ülviyyə Verdiyeva

Mülkü müdafiə və tibbi biliklərin əsasları-1

Müəllim İlham Məmmədov

15:00

Ölkəşünaslıq

Baş müəllim Kərim Əliyev

17:00

Süni intellekt sistemləri

Baş müəllim

Zemfira Əliyeva

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

DB19

Bİ19.1

Bİ19.2

ST19

MU19.1

MU19.2

İ19

TO17

Mt17

İ17.1,

İ172

TO19

M17

ST17.1,

ST17.2

11:00

Bronlaşdırma sistemləri

Müəllim Bağırov Cəlil

Maliyyə bazarları

Müəllim Arif Kələşov

11:30

Mikroiqtisadiyyat

Baş müəllim Günəş Şəfaqətov

12:00

Korporativ menecment. Korporativ idarəetmə.

Baş müəllim Zaur Rəsulov

12:30

İşgüzar yazışmalar

i.f.d.Ruhiyyə Hüseynova

Heyətin idarə olunması

Dosent Emilya Hüseynova

15:00

İqtisadi informatika

Müəllim

Səadət Aslanova

İqtisadi informatika

Müəllim

Səadət Aslanova

İqtisadiyyat

Baş müəllim Rəhimova Məlahət

Qrup

Saat

TO18

K19

Mq19.1

Mq19.2

DB18

Bİ18

M18

MU18

İ18.1

İ18.2

ST18

11:30

Mikroiqtisadiyyat

Baş müəllim Günəş Şəfaqətov

12:00

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Baş müəllim

Rəsmiyyə Əmiraslanova

12:30

Heyətin idarə olunması

Dosent Emilya Hüseynova

İşgüzar yazışmalar

i.f.d.Ruhiyyə Hüseynova

14:00

Beynəlxalq turizmin coğrafiyası

Müəllim Qocayeva Aysel

İqtisadi informatika

Baş müəllim

Rəsmiyyə Əmiraslanova

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Müəllim

Səadət Aslanova

Mühəndislik fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

İT19

EE19

YN19

EM19

İT17

İE18

İE17

ÇM19.1

ÇM19.2

EE17

11:00

Xarici dil-2

Dosent Vəfa Məhərrəmova

Yüksək gərginlik texnikası

Müəllim Liliya Süleymanova

11:30

Avtomatlaşdırmanın əsasları

Müəllim Əbülfət Ədilov

Xarici dil-2

Dosent Vəfa Məhərrəmova

12:00

İnformasiya texnologiyalarına giriş

Dosent

Elmira İsrafilova

İnformatika

Baş müəllim

Mürsəl Paşayev

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

Müəllim Aybəniz Şəfiyeva

15:00

Texniki informatika

Baş müəllim

Mürsəl Paşayev

İdarəetmədə informasiya texnologiyaları

Baş müəllim

Asudə Abdurrahmanova

 

16:00

İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları

Müəllim

Şəbnəm Nəsirova

Nərmin Əhmədova

17:00

İnformatika

Müəllim

Şəbnəm Nəsirova

     Qrup

Saat

İT18

EE18

ÇM18

        

15:00

Kompüterlərin arxitekturası

Müəllim

Nərmin Əhmədova

İqtisadiyyat

Baş müəllim Rəhimova Məlahət

17:00

Verilənlərin strukturu və alqoritmlər

Baş müəllim

Asudə Abdurrahmanova

Kommunikasiya və Bussistemin əsasları

Müəllim

Bəxtiyar Əliyev