Mingəçevir Dövlət Universitetində Microsoft Teams platforması üzrə

09 aprel 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji

   Qrup

Saat

AƏ19.1

AƏ19.2

T19

XD19

MT19.1

MT19.2

Rİ19.1

Rİ19.2

Rİ17

İS17.1;

İS17.2

R17

XD17

11:00

Xarici dilin qrammatikası-2

Baş müəllim Kərim Əliyev

Mətbuat dili

Müəllim Əsmər Hacıyeva

11:30

Xarici dil-2

Müəllim Lalə Rüstəmova

Xarici dil-2

Müəllim Dürdanə Qurbanova

12:00

İnformatika və təhsildə İKT        Baş müəllim Zemfira Əliyeva,

Müəllim

Şəbnəm Nəsirova      

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Ayna

Babazadə

14:00

Xarici dil-1

Müəllim Samirə Əhmədova

Ana dilinin tədrisi metodikası - 2

Müəllim Səbinə Novruzova

15:00

Mülkü müdafiə və tibbi biliklərin əsasları-2

Müəllim Məlahət Məmmədova

18:00

Əməliyyat sistemləri və kompüter arxitekturası

Müəllim      Günel Baxşiyeva    

 

   Qrup

Saat

AƏM17

MT17.1

MT17.2

T18

MT18.1;

MT18.2

İS18.1; İS18.2

Rİ16

R18.1

R18.2

XD18

13:00

İnformatika-1

Müəllim Ceyhun Əlizadə

14:30

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Ayna Babazadə

Xarici dil-4

Müəllim Lalə Rüstəmova

15:30

Azərbaycan dili tədrisi metodikasının müasir problemləri

Dosent Namaz Manafov

Xarici dildə oxu və nitq-4

Müəllim Əsmər Hacıyeva

16:00

Təhsildə İKT

Müəllim

Elçin Tağıyev    

Kompüter modelləşdirilməsi   Baş müəllim Zemfira Əliyeva    

17:00

Orfoepiya və orfoqrafiya təliminin elmi əsasları

f.f.d. Günel Yunusova

Süni intellekt sistemlərinin idarə olunması

Baş müəllim Zemfira Əliyeva

Ölkəşünaslıq

Müəllim Kərim Əliyev

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

İ19

DB19

ST19

MU18

MU19.1

MU19.2

K19

İ17.1,

İ17.2

Mt17

DB17

11:30

İşgüzar yazışmalar

İ.f.d.Ruhiyyə Hüseynova

Antiböhran idarəetmə

Müəllim Aynur Namazova

12:00

Azərbaycan tarixi

Müəllim Gülər Əjdərzadə

İqtisadi informatika

Baş müəllim

Rəsmiyyə Əmiraslanova

Vergilər və vergitutma

Müəllim Vüqar Məmmədli

15:00

Sosiologiya

Dosent Esmira   Cəfərova

Bank işi

Baş müəllim Mehriban Kərimova

 

Qrup

Saat

ST17.1

ST17.2

Mq17

Mu17

M17

Bİ18

DB18

İ18.1

İ18.2

TO18

T017

Mu18

Mq18

ST18

11:00

Ekoloji turizm

Müəllim Aysel Qocayeva

11:30

Vergilər və vergitutma

Baş müəllim Nazim Niftəliyev

Maliyyə

Müəllim Aytən Hüseynova

12:00

Vergilər və vergitutma

Müəllim Vüqar Məmmədli

Servis fəaliyyəti

Müəllim Mədinə Quliyeva

14:00

Peşə etikası və etiket

Baş müəllim İlham Məmmədov

Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları

Müəllim Aytən Hüseynova

Keyfiyyətə

nəzarət

Müəllim Aynur Namazova

16:00

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Müəllim

Səadət   Aslanova

17:00

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Baş müəllim Rəsmiyyə

Əmiraslanova

 

Mühəndislik fakültəsi üzrə:

       Qrup

Saat

YN17

ÇM19.1

ÇM19.2

İE18

EE17

EM19

E19

İT17

EM17

İE17

EM18

YN19

İT18

11:00

Avtomobil yolları

Dosent Mustafa Məmmədov

Fizika-2

f.f.d.Rayihə Ağayeva

Elektrik sistemlərində keçid prosesləri

Müəllim Alim Nəcəfov

11:30

İstilik kütlə mübadilə aparatları və qurğuları

Müəllim Əbülfət Ədilov

Xarici dil-2

Dosent Vəfa Məhərrəmova

12:00

Güc elektronikası və intiqalın idarə edilməsi

Müəllim Liliya Süleymanova

Su ehtiyyatlarının kompleks istifadısi və mühafizəsi

Dosent Pərvanə Səfərova

Ekologiya mühəndisliyinə giriş

Dosent Məhiyyəddin Mehdiyev

14:00

Xarici dil-2

Dosent Vəfa Məhərrəmova

İES-in qazan qurğuları

Dosent Ülkər Aşurova

Politologiya

Müəllim Şəlalə Quliyeva

15:00

Enerji daşıyıcılarının istilik fizikası

Müəllim Gülər Qocayeva

Ümumi ekologiya

b.f.d.Vüsalə Mustafayeva

16:00

Korporativ idarəetmə sistemləri

Müəllim Ceyhun

Əlizadə  

Meliorasiya və rekultativ işin ekolojı əsasları

b.f.d.Vüsalə Mustafayeva

Kompüterlərin arxitekturası  

Müəllim   Nərmin Əhmədova