Mingəçevir Dövlət Universiteti

Qiyabi təhsil forması üzrə 2019/2020-ci tədris ilinin yaz semestrinin

DƏRS CƏDVƏLİ

(Microsoft Teams platforması üzrə)

Fakültə

İqtisadiyyat və idarəetmə

Qrup

İ19(Q)

   Tarix

Saat

11.05.

2020

12.05.

2020

13.05.

2020

14.05.

2020

15.05.

2020

16.05.

2020

17.05.

2020

18.05.

2020

19.05.

2020

20.05.

2020

21.05.

2020

22.05.

2020

23.05.

2020

24.05.

2020

25.05.

2020

18:00

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M İsmayılova

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M. İsmayılova

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M. İsmayılova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

Multikultura

lizmə giriş

Dosent

E. Cəfərova

İqtisadiyyata giriş

Müəllim Y.Məmmədli

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M İsmayılova

Azərbaycan tarixi

Müəllim M.Cavadov

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M. İsmayılova

Politologiya

Baş müəllim

M. Yusifova

Politologiya

Baş müəllim

M. Yusifova

Azərbaycan tarixi

Müəllim M.Cavadov

İqtisadiyyata giriş

Müəllim Y.Məmmədli

İqtisadiyyata giriş

Müəllim Y.Məmmədli

Azərbaycan tarixi

Müəllim M.Cavadov

19:00

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M İsmayılova

İqtisadiyyata giriş

Müəllim Y.Məmmədli

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

Multikultura

lizmə giriş

Dosent

E. Cəfərova

Politologiya

Baş müəllim

M. Yusifova

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M İsmayılova

Azərbaycan tarixi

Müəllim M.Cavadov

Azərbaycan tarixi

Müəllim M.Cavadov

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

İqtisadiyyata giriş

Müəllim Y.Məmmədli

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim M. İsmayılova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

Azərbaycan tarixi

Müəllim M.Cavadov

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M. İsmayılova

20:00

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M İsmayılova

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M İsmayılova

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M İsmayılova

Azərbaycan tarixi

Müəllim M.Cavadov

Qrup:

DB19 (Q)

18:00

Mikro- iqtisadiyyat

Baş müəllim

M.Rəhimova

Mikro-

iqtisadiy

yat

Baş müəllim

M.Rəhimova

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

Mikro-

iqtisadiyyat

Baş müəllim

M.Rəhimova

Mikroiqtisadiy

yat

Baş müəllim M.Rəhimova

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

Mikro-

iqtisadiyyat

Baş müəllim

M.Rəhimova

Politologiya

Baş müəllim

M. Yusifova

Politologiya

Baş müəllim

M. Yusifova

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

İşgüzar yazışmalar

i.f.d.

R.Hüseynova

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

İşgüzar yazışmalar

i.f.d.

R.Hüseynova

19:00

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

Politologiya

Baş müəllim

M. Yusifova

İşgüzar yazışmalar

i.f.d.

R.Hüseynova

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

İşgüzar yazışmalar

i.f.d.

R.Hüseynova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

İşgüzar yazışmalar

i.f.d.

R.Hüseynova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

Mikro-

iqtisadiyyat

Baş müəllim

M.Rəhimova

20:00

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

Mikro-

iqtisadiyyat

Baş müəllim

M.Rəhimova

Mikro-

iqtisadiyyat

Baş müəllim

M.Rəhimova

Mikro-

iqtisadiyyat

Baş müəllim

M.Rəhimova

Mikro-

iqtisadiyyat

Baş müəllim

M.Rəhimova

Qrup:

ST19 (Q)

18:00

Mikroiqtisadiy-

yat

Baş müəllim

M.Rəhimova

Mikroiqtisadiy-

yat

Baş müəllim

M.Rəhimova

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

Mikroiqtisadiyyat

Baş müəllim

M.Rəhimova

Mikroiqtisadiy

yat

Baş müəllim

M.Rəhimova

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

Mikroiqtisadiy-

yat

Baş müəllim

M.Rəhimova

Politologiya

Baş müəllim M. Yusifova

Politologiya

Baş müəllim M. Yusifova

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

İşgüzar yazışmalar

i.f.d.

R.Hüseynova

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

İşgüzar yazışmalar

i.f.d.

R.Hüseynova

19:0

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

Politologiya

Baş müəllim

M. Yusifova

İşgüzar yazışmalar

i.f.d.

R.Hüseynova

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

İşgüzar yazışmalar

i.f.d.

R.Hüseynova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

İşgüzar yazışmalar

i.f.d.

R.Hüseynova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

Mikro-

iqtisadiyyat

Baş müəllim

M.Rəhimova

20:00

Mikro-

iqtisadiyyat

Baş müəllim

M.Rəhimova

Mikro-

iqtisadiyyat

Baş müəllim

M.Rəhimova

Mikro-

iqtisadiyyat

Baş müəllim

M.Rəhimova

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

Mikro-

iqtisadiyyat

Baş müəllim

M.Rəhimova

   Tarix

Saat

11.05.

2020

12.05.

2020

13.05.

2020

14.05.

2020

15.05.

2020

16.05.

2020

17.05.

2020

18.05.

2020

19.05.

2020

20.05.

2020

21.05.

2020

22.05.

2020

23.05.

2020

24.05.

2020

25.05.

2020

Qrup

K19(Q)

18:00

Multikultura

lizmə giriş

Baş Müəllim İ.Məmmədov

İqtisadi informatika

Müəllim S.Aslanova

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

Multikultura

lizmə giriş

Baş Müəllim İ.Məmmədov

Multikultura

lizmə giriş

Baş Müəllim İ.Məmmədov

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

İnsan resurslarının idarə edilməsi

Müəllim X.Xəlilova

İnsan resurslarının idarə edilməsi

Müəllim X.Xəlilova

İnsan resurslarının idarə edilməsi

Müəllim X.Xəlilova

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

İnsan resurslarının idarə edilməsi

Müəllim X.Xəlilova

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

İqtisadi informatika

Müəllim S.Aslanova

19:00

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

İqtisadi informatika

Müəllim S.Aslanova

İqtisadi informatika

Müəllim S.Aslanova

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

İqtisadi informatika

Müəllim S.Aslanova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

İqtisadi informatika

Müəllim S.Aslanova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

İnsan resurslarının idarə edilməsi

Müəllim X.Xəlilova

Qrup:

Mq19(Q)

18:00

Multikultura

lizmə giriş

Baş Müəllim İ.Məmmədov

İqtisadi informatika

Müəllim S.Aslanova

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

Multikultura

lizmə giriş

Baş müəllim İ.Məmmədov

Multikultura

lizmə giriş

Baş Müəllim İ.Məmmədov

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

İnsan resurslarının idarə edilməsi

Müəllim X.Xəlilova

İnsan resurslarının idarə edilməsi

Müəllim X.Xəlilova

İnsan resurslarının idarə edilməsi

Müəllim X.Xəlilova

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

İnsan resurslarının idarə edilməsi

Müəllim X.Xəlilova

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

İqtisadi informatika

Müəllim S.Aslanova

19:00

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

İqtisadi informatika

Müəllim S.Aslanova

İqtisadi informatika

Müəllim S.Aslanova

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

İqtisadi informatika

Müəllim S.Aslanova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

İqtisadi informatika

Müəllim S.Aslanova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

İnsan resurslarının idarə edilməsi

Müəllim X.Xəlilova

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

Qrup:

MU19(Q)

18:00

Multikultura

lizmə giriş

Baş Müəllim İ.Məmmədov

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

Multikultura

lizmə giriş

Baş Müəllim İ.Məmmədov

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

Mülki müdafiə

Baş müəllim A.Abbasov

Mülki müdafiə

Baş müəllim A.Abbasov

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

Mülki müdafiə

Baş müəllim A.Abbasov

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

19:00

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

Multikultura

lizmə giriş

Baş Müəllim İ.Məmmədov

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

Mülki müdafiə

Baş müəllim A.Abbasov

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim N.İslamova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim

R.Babayev

Qrup:

İ18 (Q)

18:00

Qiymət və qiymətlən

dirmə

Müəllim E.Xəlilova

Makro-

Iqtisadiyyat

Prof.V.Əyyubov

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı

Müəllim Y.Məmmədli

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı

Müəllim Y.Məmmədli

Qiymət və qiymətləndirmə

Müəllim E.Xəlilova

Makro-

Iqtisadiyyat

Prof.

V.Əyyubov

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı

Müəllim Y.Məmmədli

Qiymət və qiymətləndirmə

Müəllim E.Xəlilova

Qiymət və qiymətləndirmə

Müəllim E.Xəlilova

Makro-

Iqtisadiyyat

Prof.V.Əyyubov

İqtisadi informatika

Müəllim

S.Aslanova

İqtisadi informatika

Müəllim

S.Aslanova

İqtisadi informatika

Müəllim

S.Aslanova

İqtisadi informatika

Müəllim

S.Aslanova

İqtisadi informatika

Müəllim

S.Aslanova

19:00

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı

Müəllim Y.Məmmədli

Sosiologiya

Dosent E.Cəfərova

Sosiologiya

Dosent E.Cəfərova

Qiymət və qiymətləndirmə

Müəllim E.Xəlilova

Makro-

Iqtisadiyyat

Prof.V.Əyyubov

Qiymət və qiymətləndirmə

Müəllim E.Xəlilova

İqtisadi informatika

Müəllim

S.Aslanova

Makro-

Iqtisadiyyat

Prof.V.Əyyubov

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı

Müəllim Y.Məmmədli

İqtisadi informatika

Müəllim

S.Aslanova

Sosiologiya

Dosent E.Cəfərova

Makro-

Iqtisadiyyat

Prof.V.Əyyubov

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı

Müəllim Y.Məmmədli

Makro-

Iqtisadiyyat

Prof.

V.Əyyubov

İqtisadi informatika

Müəllim

S.Aslanova

Qrup:

MU 17(Q)

18:00

Maliyyə uçotu

Müəllim A.Əhmədov

Statistika

Müəllim T.Süleymanova

Maliyyə uçotu

Müəllim A.Əhmədov

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Dosnet C.Musayeva

Marketinq

Müəllim A.Namazova

Maliyyə uçotu

Müəllim A.Əhmədov

Maliyyə uçotu

Müəllim A.Əhmədov

Marketinq

Müəllim A.Namazova

Marketinq

Müəllim A.Namazova

Maliyyə uçotu

Müəllim A.Əhmədov

Statistika

Müəllim T.Süleymanova

Statistika

Müəllim T.Süleymanova

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Dosnet C.Musayeva

Marketinq

Müəllim A.Namazova

Marketinq

Müəllim A.Namazova

19:00

Marketinq

Müəllim A.Namazova

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Dosent C.Musayeva

Marketinq

Müəllim A.Namazova

Statistika

Müəllim T.Süleymanova

Maliyyə hesabatları

nın təhlili

Müəllim A.Hüseynova

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Dosnet

C.Musayeva

Statistika

Müəllim T.Süleymanova

Maliyyə hesabatlarının təhlili

Müəllim A.Hüseynova

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Dosent C.Musayeva

Maliyyə hesabatlarının təhlili

Müəllim A.Hüseynova

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Dosent C.Musayeva

Maliyyə hesabatlarının təhlili

Müəllim A.Hüseynova

Maliyyə uçotu

Müəllim A.Əhmədov

Maliyyə hesabatlarının təhlili

Müəllim A.Hüseynova

Statistika

Müəllim T.Süleymanova

 Tarix

Saat

11.05.

2020

12.05.

2020

13.05.

2020

14.05.

2020

15.05.

2020

16.05.

2020

17.05.

2020

18.05.

2020

19.05.

2020

20.05.

2020

21.05.

2020

22.05.

2020

23.05.

2020

24.05.

2020

25.05.

2020

Qrup:

İ17 (Q)

18:00

Sığorta işinin təşkili

Müəllim

N.Səfərov

İqtisadi hüquq

Müəllim

Ş.Quliyeva

Sığorta işinin təşkili

Müəllim

N.Səfərov

İqtisadi hüquq

Müəllim

Ş.Quliyeva

Sığorta işinin təşkili

Müəllim

N.Səfərov

İqtisadi hüquq

Müəllim

Ş.Quliyeva

Statistika

Baş müəllim

E.Hacıyeva

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

Müəllim X.Xəlilov

Statistika

Baş müəllim

E.Hacıyeva

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

Müəllim X.Xəlilov

Mülki müdafiə

Müəllim Ariz Abbasov

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

Müəllim X.Xəlilov

Mülki müdafiə

Müəllim Ariz Abbasov

Statistika

Baş müəllim

E.Hacıyeva

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

Müəllim X.Xəlilov

19:00

Sığorta işinin təşkili

Müəllim

N.Səfərov

İqtisadi hüquq

Müəllim

Ş.Quliyeva

Sığorta işinin təşkili

Müəllim

N.Səfərov

İqtisadi hüquq

Müəllim

Ş.Quliyeva

Sığorta işinin təşkili

Müəllim

N.Səfərov

İqtisadi hüquq

Müəllim

Ş.Quliyeva

Statistika

Baş müəllim

E.Hacıyeva

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

Müəllim X.Xəlilov

Statistika

Baş müəllim

E.Hacıyeva

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

Müəllim X.Xəlilov

Mülki müdafiə

Müəllim Ariz Abbasov

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

Müəllim X.Xəlilov

Mülki müdafiə

Müəllim Ariz Abbasov

Statistika

Baş müəllim

E.Hacıyeva

Statistika

Baş müəllim

E.Hacıyeva

Qrup:

ST16 (Q)

18:00

Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti

Baş müəllim Z.Rəsulov

Mühasibat

uçotu

Müəllim

A.Əhmədov

Erqonomika

və iş təhlükəsizliyi

Baş müəllim

S.Paşayeva

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Dosnet C.Musayeva

Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti

Baş müəllim Z.Rəsulov

Erqonomika

və iş təhlükəsizliyi

Baş müəllim

S.Paşayeva

Mühasibat

uçotu

Müəllim

A.Əhmədov

Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti

Baş müəllim Z.Rəsulov

Mühasibat

uçotu

Müəllim

A.Əhmədov

Erqonomika

və iş təhlükəsizliyi

Baş müəllim

S.Paşayeva

Erqonomika

və iş təhlükəsizliyi

Baş müəllim

S.Paşayeva

Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti

Baş müəllim Z.Rəsulov

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Dosent C.Musayeva

Erqonomika

və iş təhlükəsizliyi

Baş müəllim

S.Paşayeva

Erqonomika

və iş təhlükəsizliyi

Baş müəllim

S.Paşayeva

19:00

Erqonomika

və iş təhlükəsizliyi

Baş müəllim

S.Paşayeva

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Dosent C.Musayeva

Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti

Baş müəllim Z.Rəsulov

Mühasibat

uçotu

Müəllim

A.Əhmədov

Mühasibat

uçotu

Müəllim

A.Əhmədov

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Dosent

C.Musayeva

Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti

Baş müəllim Z.Rəsulov

Mühasibat

uçotu

Müəllim

A.Əhmədov

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Dosent C.Musayeva

Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti

Baş müəllim Z.Rəsulov

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Dosent C.Musayeva

Erqonomika

və iş təhlükəsizliyi

Baş müəllim

S.Paşayeva

Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti

Baş müəllim Z.Rəsulov

Mühasibat

uçotu

Müəllim

A.Əhmədov

Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti

Baş müəllim Z.Rəsulov

Qrup:

                                                                                                                                                                    İ16(Q)

18:00

Marketinq

Müəllim A.Hacıyev

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

Müəllim E.Xəlilova

Audit

Müəllim

A.Kələşov

Marketinq

Müəllim A.Hacıyev

Audit

Müəllim

A.Kələşov

Vergilər və vergitutuma

Baş müəllim N.Niftəliyev

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

Müəllim E.Xəlilova

Marketinq

Müəllim A.Hacıyev

Vergilər və vergitutuma

Baş müəllim N.Niftəliyev

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

Müəllim E.Xəlilova

Vergilər və vergitutuma

Baş müəllim N.Niftəliyev

Marketinq

Müəllim A.Hacıyev

Dövlətin iqtisadi siyasəti

Dosent

C.Qasımov

Vergilər və vergitutuma

Baş müəllim N.Niftəliyev

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

Müəllim E.Xəlilova

19:00

Audit

Müəllim

A.Kələşov

Marketinq

Müəllim A.Hacıyev

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

Müəllim E.Xəlilova

Audit

Müəllim

A.Kələşov

Vergilər və vergitutuma

Baş müəllim N.Niftəliyev

Marketinq

Müəllim A.Hacıyev

Dövlətin iqtisadi siyasəti

Dosent

C.Qasımov

Vergilər və vergitutuma

Baş müəllim N.Niftəliyev

Audit

Müəllim

A.Kələşov

Dövlətin iqtisadi siyasəti

Dosent

C.Qasımov

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

Müəllim E.Xəlilova

Dövlətin iqtisadi siyasəti

Dosent

C.Qasımov

Audit

Müəllim

A.Kələşov

Dövlətin iqtisadi siyasəti

Dosent

C.Qasımov

Marketinq

Müəllim A.Hacıyev

Fakültə

Mühəndislik

Qrup:

İT19(Q)

18:00

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim

S. İsayeva

Riyaziyyat -2

Müəllim S.Allahverdiyeva

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

Riyaziyyat -2

Müəllim S.Allahverdiyeva

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim

S. İsayeva

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

Riyaziyyat -2

Müəllim S.Allahverdiyeva

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim

S. İsayeva

Riyaziyyat -2

Müəllim S.Allahverdiyeva

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim

S. İsayeva

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

19:00

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim

S. İsayeva

Riyaziyyat -2

Müəllim S.Allahverdiyeva

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

Riyaziyyat -2

Müəllim S.Allahverdiyeva

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim

S. İsayeva

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

Riyaziyyat -2

Müəllim S.Allahverdiyeva

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim

S. İsayeva

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim

S. İsayeva

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim

S. İsayeva

Riyaziyyat -2

Müəllim S.Allahverdiyeva

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim

S. İsayeva

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

20:00

Kompüter proqramlaşdırılmasının elementləri

Müəllim E.Tağıyev

Kompüter proqramlaşdırılmasının elementləri

Müəllim E.Tağıyev

Kompüter proqramlaşdırılmasının elementləri

Müəllim E.Tağıyev

Kompüter proqramlaşdırılmasının elementləri

Müəllim E.Tağıyev

Kompüter proqramlaşdırılmasının elementləri

Müəllim E.Tağıyev

Kompüter proqramlaşdırılmasının elementləri

Müəllim E.Tağıyev

Kompüter proqramlaşdırılmasının elementləri

Müəllim E.Tağıyev

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim

A.Əzizova

 Tarix

Saat

11.05.

2020

12.05.

2020

13.05.

2020

14.05.

2020

15.05.

2020

16.05.

2020

17.05.

2020

18.05.

2020

19.05.

2020

20.05.

2020

21.05.

2020

22.05.

2020

23.05.

2020

24.05.

2020

25.05.

2020

Qrup:

YN19 (Q)

18:00

Xarici (ingilis) dil-1

Müəllim

G.Qurbanova

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası

Dosent

O.Məmmədova

Riyaziyyat -2

Baş müəllim

M.Məmmədov

Xarici (ingilis) dil-1

Müəllim

G.Qurbanova

Riyaziyyat -2

Baş müəllim

M.Məmmədov

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası

Dosent

O.Məmmədova

Xarici (ingilis) dil-1

Müəllim

G.Qurbanova

Riyaziyyat -2

Baş müəllim

M.Məmmədov

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası

Dosent

O.Məmmədova

Riyaziyyat -2

Baş müəllim

M.Məmmədov

Xarici (ingilis) dil-1

Müəllim

G.Qurbanova

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası

Dosent

O.Məmmədova

Xarici (ingilis) dil-1

Müəllim

G.Qurbanova

Xarici (ingilis) dil-1

Müəllim

G.Qurbanova

19:00

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası

Dosent

O.Məmmədova

Xarici (ingilis) dil-1

Müəllim

G.Qurbanova

Xarici (ingilis) dil-1

Müəllim

G.Qurbanova

Riyaziyyat -2

Baş müəllim

M.Məmmədov

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası

Dosent

O.Məmmədova

Xarici (ingilis) dil-1

Müəllim

G.Qurbanova

Riyaziyyat -2

Baş müəllim

M.Məmmədov

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası

Dosent

O.Məmmədova

Xarici (ingilis) dil-1

Müəllim

G.Qurbanova

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası

Dosent

O.Məmmədova

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası

Dosent

O.Məmmədova

Riyaziyyat -2

Baş müəllim

M.Məmmədov

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası

Dosent

O.Məmmədova

Xarici (ingilis) dil-1

Müəllim

G.Qurbanova

Azərbaycan tarixi

Müəllim T.Quliyeva

20:00

Azərbaycan tarixi

Müəllim T.Quliyeva

Azərbaycan tarixi

Müəllim T.Quliyeva

Azərbaycan tarixi

Müəllim

T.Quliyeva

Azərbaycan tarixi

Müəllim T.Quliyeva

Azərbaycan tarixi

Müəllim

T.Quliyeva

Xarici (ingilis) dil-1

Müəllim

G.Qurbanova

Azərbaycan tarixi

Müəllim T.Quliyeva

Qrup:

EE19(Q)

18:00

Fizika-2

f.f.d.

R.Ağayeva

Mülki müdafiə

Müəllim İ.Məmmədov

Riyaziyyat -2

Baş müəllim

V.Əhmədov

Mülki müdafiə

Müəllim İ.Məmmədov

Riyaziyyat -2

Baş müəllim

V.Əhmədov

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M. İsmayılova

Mülki müdafiə

Müəllim İ.Məmmədov

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M. İsmayılova

Fizika-2

f.f.d.

R.Ağayeva

Riyaziyyat -2

Baş müəllim

V.Əhmədov

Mülki müdafiə

Müəllim İ.Məmmədov

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim M. İsmayılova

Fizika-2

f.f.d.

R.Ağayeva

Fizika-2

f.f.d.

R.Ağayeva

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M. İsmayılova

19:00

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M İsmayılova

Riyaziyyat -2

Baş müəllim

V.Əhmədov

Fizika-2

f.f.d.

R.Ağayeva

Riyaziyyat -2

Baş müəllim

V.Əhmədov

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M. İsmayılova

Fizika-2

f.f.d.

R.Ağayeva

Riyaziyyat -2

Baş müəllim

V.Əhmədov

Mülki müdafiə

Müəllim İ.Məmmədov

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M. İsmayılova

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M. İsmayılova

Fizika-2

f.f.d.

R.Ağayeva

Riyaziyyat -2

Baş müəllim

V.Əhmədov

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim M. İsmayılova

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M. İsmayılova

Azərbaycan tarixi

Müəllim T.Quliyeva

20:00

Azərbaycan tarixi

Müəllim T.Quliyeva

Azərbaycan tarixi

Müəllim T.Quliyeva

Azərbaycan tarixi

Müəllim T.Quliyeva

Mülki müdafiə

Müəllim

İ.Məmmədov

Azərbaycan tarixi

Müəllim T.Quliyeva

Qrup:

İE19(Q)

18:00

Kimya

Dosent

A.Aslanov

Kimya

Dosent

A.Aslanov

Riyaziyyat -2

Baş müəllim

M.Məmmədov

Kimya

Dosent

A.Aslanov

Riyaziyyat -2

Baş müəllim

M.Məmmədov

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M. İsmayılova

Kimya

Dosent

A.Aslanov

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M. İsmayılova

Riyaziyyat -2

Baş müəllim

M.Məmmədov

Riyaziyyat -2

Baş müəllim

M.Məmmədov

Kimya

Dosent

A.Aslanov

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M. İsmayılova

Kimya

Dosent

A.Aslanov

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M. İsmayılova

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M. İsmayılova

19:00

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M. İsmayılova

Riyaziyyat -2

Baş müəllim

M.Məmmədov

Kimya

Dosent

A.Aslanov

Riyaziyyat -2

Baş müəllim

M.Məmmədov

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M. İsmayılova

Kimya

Dosent

A.Aslanov

Riyaziyyat -2

Baş müəllim

M.Məmmədov

Kimya

Dosent

A.Aslanov

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M. İsmayılova

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M. İsmayılova

Kimya

Dosent

A.Aslanov

Riyaziyyat -2

Baş müəllim

M.Məmmədov

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim M. İsmayılova

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M. İsmayılova

Azərbaycan tarixi

Müəllim T.Quliyeva

20:00

Azərbaycan tarixi

Müəllim T.Quliyeva

Azərbaycan tarixi

Müəllim

T.Quliyeva

Azərbaycan tarixi

Müəllim T.Quliyeva

Azərbaycan tarixi

Müəllim

T.Quliyeva

Azərbaycan tarixi

Müəllim T.Quliyeva

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim

M. İsmayılova

Azərbaycan tarixi

Müəllim T.Quliyeva

Qrup:

İE16(Q)

18:00

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri

Baş müəllim

Ə.Məmmədov

İstilik kütlə mübadilə aparatları və qurğuları

Müəllim

Ə.Ədilov

İstilik elektrik stansiyaları və köməkçi avadanlığı

Müəllim Ə.Ədilov

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri

Baş müəllim

Ə.Məmmədov

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri

Baş müəllim

Ə.Məmmədov

İstilik elektrik stansiyaları və köməkçi avadanlığı

Müəllim Ə.Ədilov

İstilik kütlə mübadilə aparatları və qurğuları

Müəllim

Ə.Ədilov

İstilik elektrik stansiyaları və köməkçi avadanlığı

Müəllim Ə.Ədilov

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri

Baş müəllim

Ə.Məmmədov

İstilik elektrik stansiyaları və köməkçi avadanlığı

Müəllim Ə.Ədilov

İstilik elektrik stansiyaları və köməkçi avadanlığı

Müəllim Ə.Ədilov

İstilik elektrik stansiyaları və köməkçi avadanlığı

Müəllim Ə.Ədilov

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri

Baş müəllim

Ə.Məmmədov

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

Müəllim A.Şəfiyeva

İstilik elektrik stansiyaları və köməkçi avadanlığı

Müəllim Ə.Ədilov

19:00

İstilik kütlə mübadilə aparatları və qurğuları

Müəllim

Ə.Ədilov

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri

Baş müəllim

Ə.Məmmədov

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

Müəllim A.Şəfiyeva

İstilik kütlə mübadilə aparatları və qurğuları

Müəllim

Ə.Ədilov

İstilik kütlə mübadilə aparatları və qurğuları

Müəllim

Ə.Ədilov

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

Müəllim A.Şəfiyeva

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri

Baş müəllim

Ə.Məmmədov

İstilik kütlə mübadilə aparatları və qurğuları

Müəllim

Ə.Ədilov

İstilik kütlə mübadilə aparatları və qurğuları

Müəllim

Ə.Ədilov

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri

Baş müəllim

Ə.Məmmədov

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri

Baş müəllim

Ə.Məmmədov

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

Müəllim A.Şəfiyeva

İstilik elektrik stansiyaları və köməkçi avadanlığı

Müəllim Ə.Ədilov

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

Müəllim A.Şəfiyeva

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri

Baş müəllim

Ə.Məmmədov