MİNGƏÇEVİR DÖVLƏT UNİVERSİTETİ      
                     2020/2021-Cİ TƏDRİS İLİNİN PAYIZ SEMESTRİ ÜÇÜN
                           DƏRS   CƏDVƏLİ

                 
                 
                 
                 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi - 16.09.2020

                   

MU19.1

MU19.2

M19

İ19

ST19

MQ19

Bİ19.1

Bİ19.2

DB19

K19

TO19

                 

III

13-00
14-00

Qiymət və qiymətləndirmə   müh.
Yusifova N.E

İnsan resurslarının idarə edilməsi     müh.
b/m Əliyeva T.Ə.

İqtisadi                           informatika   müh.
Aslanova S.R.

Makroiqtisadiyyat   müh.
b/m Şəfaqətov G.M.

Dünya iqtisadiyyatı   məş.
Xəlilova E.E.

Makroiqtisadiyyat   müh.
b/m Şəfaqətov G.M.

Dünya turizm                       bazarı   müh.
Qocayeva A.M.

                 
                 

14-15
15-15

Makroiqtisadiyyat   məş.
b/m Şəfaqətov G.M.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı   məş.
Nəsibova A.C.

Ətraf mühitin                   iqtisadiyyatı   məş.
b/m Səfərova T.A.

Makroiqtisadiyyat   müh.
prof. Əyyubov V.S.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   müh
b/m Paşayev M.Ə.

Makroiqtisadiyyat   müh.
prof. Əyyubov V.S.

Menecment   məş.
Kərimli G.F.

Logistika   məş.
Namazova A.M.

İnzibati hüquq   müh.
Quliyeva Ş.T.

Sahibkarlığın əsasları   məş.
b/m Paşayeva S.B.

İkinci xarici dil-1 məş.
b/m. Əhmədova L.T.
Quliyeva İ.U.

                 
                 

15-30
16-30

Dünya                           iqtisadiyyatı   məş.
Xəlilova E.E.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   məş.
Aslanova S.R.

Makroiqtisadiyyat   məş.
b/m Şəfaqətov G.M.

Azərbaycan iqtisadiyyatı   müh.
b/m. Tağıyev A.M.

Makroiqtisadiyyat   məş.
b/m. Rəhimova M.F.

Biznesin əsasları   məş.
b/m Paşayeva S.B.

Azərbaycan                         iqtisadiyyatı   məş.
Tağıyev A.M.

Marketinqin                       əsasları   məş.
Namazova A.M.

                 

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   lab.
Aslanova S.R.                    
Əsədova M.Y.

                 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi - 16.09.2020

                     

MU18

M18

İ18.1

İ18.2

ST18

Mq18

Bİ18

DB18

TO18

                     

III

09-00
10-00

Marketinq müh.   Namazova A.M.

Qiymət və                                 qiymətləndirmə müh.                                   Məmmədli Y.Z.

Mülki müdafiə   məş.                                                                                               b/m. Abbasov A.M.

Kommersiya işi   müh.   Xəlilova X.Q.

Marketinqin                                    tədqiqatları müh.                                   dos. İsgəndərov F.Ə.

Statistika məş.                                                                                                         b/m. Hacıyeva E.Z.

Maliyyə və                                         investisiyalar müh.                           Hüseynova A.İ.

                     

Mülki müdafiə   məş.                                                                                               b/m. Abbasov A.M.

                     

10-15
11-15

Menecment müh.   Kərimli G.F.

Audit müh.                                 Kələşov A.Q.

Mühasibat uçotu   müh.                                                                           dos. Qədimli N.A.

Ekonometrika müh.                                     dos. Güləliyev M.G.

Kommersiya fəaliyyətinin                         əsasları   müh.                                     Xəlilova X.Q.

Mühasibat uçotu müh.                                 dos. Qədimli N.A.

Maliyyə   məş.                           Hüseynova A.İ.

Regional turizmin inkişafının tənzimlənməsi məş.                                   Quliyeva M.E.

                     

                     

11-30
12-30

Maliyyə uçotu məş. Əhmədov A.K.

Sığorta işi məş.                           Səfərov N.V.

İqtisadiyyatın                                 tənzimlənməsi   məş.                         b/m. Tağıyev A.M.

Müəssisənin                                 iqtisadiyyatı məş.                                                          i.f.d. Tağıyev M.Z.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   lab. 0,5. 1 Əsədova M.Y.

Destinasiya                                 menecmenti   müh.                                               Bağırov C.A.

                     

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   lab. 0,5. 2 Əsədova M.Y.

Turizmdə informasiya                         texnologiyaları   müh.                 Əlizadə C.B.

                     

                                       
                                           

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi - 16.09.2020

                       

MU17

M17

İ17.1

İ17.2

ST17.1

ST17.2

MT17

MQ17

Bİ17

DB17

TO17

                 
                 

III

13-00
14-00

Ekonometrika   müh.                                                                    dos. Güləliyev M.G.

Dövlətin iqtisadi siyasəti     müh.                                                                         dos. Qasımov C.C.

Sənayedə investisiya və                                                           innovasiya fəaliyyəti     müh.                                                                     b/m. Rəsulov Z.Y.

Maliyyə                             menecmenti müh. Süleymanova T.Ə.

Beynəlxalq                       marketinq müh.                           Namazova A.M.

İnnovasiya                         menecmenti müh.                             b/m. Səfərova T.A.

Dövlət idarəetmə nəzəriyyəsi müh.                           b/m. Hacıyeva E.Z.

Otel menecmenti müh.                   Quliyeva M.E.

                 
                 
                 
                 

14-15
15-15

Audit   məş.                           Musayev Ə. N.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər     müh.                                                                                                          dos. Bayramov Ş. V.

Qeyri-neft sənayesinin                                                                         iqtisadiyyatı   müh.                                                                                 b/m. Əliyeva T.Ə.

Turizmin iqtisadiyyatı və                                                             idarə edilməsi   müh.                                                                     Xəlilov X. R.

Layihə                         menecmenti məş.                                        b/m Hacıyeva E.Z.

Dövlət qulluğu                       etikası müh. Məmmədov S.Y.

İşgüzar xarici (ingilis) dil                                   Əzizova A.M.                                 f.f.d. Allahverdiyeva E.İ.

                 
                 
                 
                 

15-30
16-30

Gömrük işi   məş. Yusifova N.E.

Büdcə və xəzinə                         uçotu   müh.                         Muradov Ş.N.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi məş.                               dos. Qasımov C.C.

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı     məş. Məmmədli Y. Z.

İnnovasiya                       menecmenti məş.                                                   i.f.d. Hüseynova R. A.

Audit   məş.                         Kələşov A.Q.

Mehmanxana fəaliyyətinin texnologiyası     məş.                       Quliyeva M.E.

                 
                 
                 
                 
                                           
                                           

Pedaqoji fakültə - 16.09.2020

                       

III

AƏ18.1

AƏ18.2

İS18.1

İS18.2

MT18.1

MT18.2

R18.1

R18.2

Rİ18.1

Rİ18.2

T18

XD18

Rİ16

         

09-00
10-00

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi – 3      
Mühazirə
Ayna Babazadə

Xarici dil-5
Məşğələ
0,5.1

Lalə Rüstəmova

Məktəbəqədər pedaqogika tarixi  
Mühazirə
Ayşən İsmayılova

Multikulturalizmə giriş
Mühazirə
İlham Məmmədov

Kompyuter şəbəkələri, internet və
multimedia vasitələri
                                              
Mühazirə

Almaz Əliyeva
    

Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları
Mühazirə

Ülviyyə Verdiyeva

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2
Məşğələ
             0,5.1
Məlahət Məmmədova

Riyaziyyatın tədrisi metodikası
      0,5.1       lab.    
Məlahət İsmayılova

         

Riyaziyyat təlimində inkişafetdirici çalışmalardan istifadə yolları
Məşğələ
Niyaməddin Məmmədov

Riyaziyyatın inkişaf tarixi                             Məşğələ                                                         
Səriyyə Allahverdiyeva

Ümumi fizika
Məşğələ                                                      
Təranə Yusibova

Riyaziyyatın tədrisi metodikası
      0,5.2       lab.    
Məlahət İsmayılova

         

10-15
11-15

Müasir Azərbaycan
dili – 4          
Məşğələ
Gülxar Yusibova

Dünya ədəbiyyatı – 3
Məşğələ
Günel Yunusova

Tibbi biliklərin əsasları
Mühazirə
Afina Allahverdiyeva

Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması kursunun nəzəri əsasları
Məşğələ
Səriyyə Allahverdiyeva

Ailədə milli tərbiyə məsələləri
Məşğələ
Ülviyyə Verdiyeva

Elementar riyaziyyat- 2
         Mühazirə
Mehparə Məmmədova

Elementar riyaziyyat-2
Mühazirə
Sevda İsmayılova

Azərbaycan tarixi-3
Məşğələ
Mətanət Yusibova

Xarici dildə oxu və nitq- 5      
Məşğələ
Əsmər Hacıyeva
Telman Qarayev

İnformatikanın tədrisi
metodikası
Mühazirə
Məlahət İsmayılova

         
         

11-30
12-30

Dünya ədəbiyyatı – 3
Məşğələ
Günel Yunusova

Müasir Azərbaycan
dili – 4          
Məşğələ
Gülxar Yusibova

Xarici dil-5
Məşğələ
0,5.1

Lalə Rüstəmova

Uşaq ədəbiyyatı
Məşğələ

Səadət Ağakişiyeva

Ailədə milli tərbiyə məsələləri
Məşğələ
Ülviyyə Verdiyeva

Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması kursunun nəzəri əsasları
Məşğələ
Səriyyə Allahverdiyeva

Ümumi fizika
lab.
Təranə Yusibova

İnformatika-2
   0,5.2     lab.
Şəbnəm Nəsirova

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2
Mühazirə

Afina Allahverdiyeva

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2
Məşğələ
0,5.2
Məlahət Məmmədova

         
         
                                           

Pedaqoji fakültə - 16.09.2020

                       

III

AƏ19.1

AƏ19.2

İS19.1

İS19.2

MT19.1

MT19.2

R19.1

R19.2

Rİ19.1

Rİ19.2

T19

XD19

AƏ17

İS17.1

İS17.2

MT17.1

MT17.2

R17

Rİ17

XD17

13-00
14-00

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi – 1
Mühazirə
Səadət Ağakişiyeva

Ana dili-3
Məşğələ
Zəminə Gülüstani

Azərbaycan dili
Məşğələ
Səbinə Novruzova

Xarici dil-1
Məşğələ
Xəyalə Abdullayeva

Riyazi analiz-3
Mühazirə
Qəhrəman Kələşov

Sosiologiya
Mühazirə                                                                              
Üzeyir Zeynalov

Orta əsrlər tarixi-2
Mühazirə
Vüsalə Mövlayeva

Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı
Məşğələ
Fəxriyyə İsayeva

Texnologiya və onun tədrisi metodikası
Mühazirə
Günel Nəcəfova

Uşaq bağçasında fiziki tərbiyə
Mühazirə
Gülnar Məmmədova

Funksional analiz
   Mühazirə
Vaqif Allahverdiyeva

Funksional analiz
Mühazirə
Vaqif Allahverdiyeva

Xarici dilin leksikologiyası
Mühazirə
Əsmər Hacıyeva

Cəbr -3
Mühazirə
Sabir Babuşov

Xarici dilin üslubiyyatı
Mühazirə
Kərim Əliyev

14-15
15-15

Xarici dil-2
Məşğələ
Afayət Tanırverdiyeva
Telman Qarayev

Pedaqogika
Məşğələ
Sevinc Səmədova

Xarici dil-3
Məşğələ
Şükufə Qocayeva

Ana dili-3                                                                                 Məşğələ
Zəminə Gülüstani

Xarici dil-1
Məşğələ
Xəyalə Abdullayeva

Azərbaycan dili
Məşğələ
Səbinə Novruzova

Cəbr -3
Mühazirə
Sabir Babuşov

Pedaqogika
Mühazirə
Ayşən İsmayılova

Azərbaycan tarixi -1
Məşğələ
Nizami Zeynalov

Xarici dildə oxu və nitq-3
Məşğələ
Kərim Əliyev
Əsmər hacıyeva

Ədəbiyyatın tədrisi metodikası
Mühazirə
Səadət Ağakişiyeva

Fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası
Mühazirə
Gülnar Məmmədova

Texnologiya və onun tədrisi metodikası
Mühazirə
Günel Nəcəfova

Ehtimal nəzəriyyəsi və statistika elementləri
Mühazirə
Nailə Allahyarova

Verilənlər bazası
Mühazirə
Asudə Abdurahmanova

Xarici dildə oxu və nitq-7
Məşğələ
0,5.2

Riçard Şlayd

Sosiologiya
Məşğələ
Mətanət Yusibova

Ədəbiyyatın tədrisi metodikası
Məşğələ
Səadət Ağakişiyeva

Riyaziyyatın təlimində interaktiv üsulunun tətbiqi
Məşğələ
Nailə Allahyarova

15-30
16-30

Pedaqogika
Məşğələ
Sevinc Səmədova

Xarici dil-2
Məşğələ
Afayət Tanırverdiyeva
Sevda Mikayılova

Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları-3
Mühazirə
Rizvan Bağırov

Məktəbəqədər
pedaqogika
Məşğələ
Aygün İsmayılova

Akademik Yazı və oxu
Məşğələ
Dürdanə Qurbanova
Şükufə Qocayeva

Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Könül Cabbarova

Triqonometrik funksiyalar, tənliklər və bərabərsizliklər
Mühazirə
Nailə Allahyarova

Tibbi biliklərin əsasları-1
Məşğələ
0,5.1
Afina Allahverdiyeva

Xarici dilin tədrisi metodikası-3
Mühazirə
Əsmər Hacıyeva

Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Könül Cabbarova

                                           
                                           

Mühəndislik fakültəsi - 16.09.2020

                       

Gün

Saat

EE19

ÇM19.1

ÇM19.2

YN19

İT19

EM19

E19

EE17

İE17

YN17

İT17

EM17

III

13-00
14-00

Elektrotexnikanın əsasları   -1                                               L.Süleymanova                                            Müh.

Xarici dil -2                                                     f.f.d. E.Allahverdiyev           G.Nəsirova                                             Məş.

İnformatika                                                     b/m.Z.Əliyeva                                         Lab. 0.5.1

Nəzəri mexanika                                                             R.Mustafayev                                     Məş.

Kompüter arxitekturası                                   G.Baxşiyeva                                     Lab.

Kimya texnologiyasının əsasları                                         dos. M.Mehdiyev                                             Müh.

İnsan bialogiyası                                                            L.Əhmədova                                   Məş.

Elektrik sistemlərinin dayanaqlığı                                                 A.Nəcəfov                                   Müh.

İES-in su rejimi və kimyəvi nəzarət                                            t.f.d.   H.Əsgərova                                         Müh.

Rəqəmsal sistemlər                                                                                                                   N.Əhmədova                                                                                        Müh

Çirkab sularının təmizlənməsi                                                         dos.P.Səfərova                           Müh.

İES-in su rejimi və kimyəvi nəzarət                                             t.f.d.   H.Əsgərova                                   Məş.

Yol hərəkət qaydaları və hərəkətin təhlükəsizliyi                                             İ.Məmmədov                                 Məş.

14-15
15-15

Elektroenergetikanın əsasları                               S.Şıxəliyeva                                   Müh.

İnformatika                                                                                                            b/m.Z.Əliyeva                                                                                                 Müh.

Nəqliyyat mühərrikləri                                                 Q.Kərimov                                       Lab.

Menecmentin əsasları                                                     X.Xəlilova                                                 Məş.

Qeyri- üzvi kimya                                               dos. A.Aslanov                                             Müh.

Ekologiya hüququ və təbiətdən istifadənin hüququ əsasları                                         A.Cavadova                                             Müh.

Elektrik veriliş xətlərinin mexaniki hissələri                                             S.Şıxəliyeva                                    Məş.      

İES və köməkçi avadanlığı                                     Ə.Ədilov                                       Müh.

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi                                 S.Mahmudova                         Müh.

Kriptoqrafiya və şəbəkələrin təhlükəsizliyi                                           E.Xəlilov                                                           Müh.

Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları                                                          L.Əhmədova                             Məş.                                                                    

Elektroenergetikanın əsasları                               S.Şıxəliyeva                             Lab.

Tətbiqi mexanika                                                               R.Mustafayev                                   Lab.

Xarici dil -2                                                     f.f.d. E.Allahverdiyev                         G.Nəsirova                                          Məş.

Elektrik veriliş xətlərinin mexaniki hissələri                                         S.Şıxəliyeva                                 Lab.      

Avtomatlaşdırmanın əsasları                               Q.Kərimov                                   Lab.

15-30
16-30

Texniki xarici dil                                                                   dos.M.İsmayılov                                                           Məş.

Materialşunaslıq                                                                                                                             Ş.Əliyeva                                                                                                                                                  Müh.

Xarici (ingilis ) dil -2                                                   D.Qurbanova                                     Məş.

Riyaziyyat -3                                                     M.Məmmədov                                          Müh.

Ekoloji tədqiqat metodları                                                     A.Cavadova                                             Məş.

Layihə menecmenti                                       E.Hacıyeva                                                                  Məş.

Energetik qurğuların elektrik avadanlığı                                           A.Nəcəfov                                         Lab.      

Avtomobillərin istismar materialları                                        S.Mahmudova                                                     Müh.

Kriptoqrafiya və şəbəkələrin təhlükəsizliyi                                           E.Xəlilov                                                             Lab. 05.1

Qərar qəbuletmənin əsasları                                           b/m.Z.Əliyeva                                                                 Lab. 05.2

Toksikologiyanın əsasları                                                 V.Mustafayeva                                              Məş.

Riyaziyyat -3                                                     b/m V.Əhmədov                                             Məş.

Elektrik sistemlərinin rejimləri və istismarı                     A.Nəcəfov                                   Müh.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının və hüququnun əsasları                                               Ş.Quliyeva                             Məş.

Əmək mühafizəsi                                        G.Məmmədova                           Lab.

                                           
                                           
                                           

Gün

Saat

EE18

İE18

ÇM18

YN18

İT18

EM18

                         

III

09-00
10-00

Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları                               A.Nəcəfov                                 Müh.                                                                                                                                                                                                                                                                                

İstiləşdirmə və istilik şəbəkələri                                               Ə.Ədilov                                                                              Məş.

Texnoloji proseslərin idarə edilməsi                                               Ş.Əliyeva                                             Müh.

Avtomobil daşımaları və VNS                                               Q.Kərimov                                          Müh.

İnsan-maşın interfeysləri                                                                 b/m.A.Abdurrahmanova                                                                                 Müh.

Hidrologiya                                            b/m V.Sarıyev                                                   Məş..

                         

Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları                               A.Nəcəfov                               Lab.                                                                                                                                                                                                                                                                              

İstiləşdirmə və istilik şəbəkələri                                                                                                         Ə.Ədilov                                                                                                                                  Müh.

Avtomobil daşımaları və VNS                                               Q.Kərimov                                             Məş.

Verilənlər bazasının əsasları                                                                     b/m. R.Əmiraslanova                                                                                     Müh.

                         

10-15
11-15

Tənzimləmə texnikası                                                               A.Nəcəfov                                              Məş.

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri                                                 dos.Ü.Aşurova                                               Müh.

Hidravlika                                                         dos. M.İsmayılov                                                                 Müh.

Maşın hissələri və KEƏ                                                         dos. V.Mustafayev                                                                   Müh.

İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları                                                               E.Xəlilov                                                                                 Müh.

Maşın detalları və KEƏ                                                         R.Mustafayev                               Müh.

                         

Tənzimləmə texnikası                                                               A.Nəcəfov                                               Lab.

                         

11-30
12-30

Biologiya                                                                       V.Mustafayeva                                                                               Məş.

Daxilin yanma mühərrikləri və vurucular                                                    İ.Məmmədov                                                   Müh.

İstilik texnikası                                                                 G.Qocayeva                                                                         Lab. 05.2

İstilik texnikası                                   dos. Ü.Aşurova                                                         Müh.

İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları                                                               E.Xəlilov                                                                                Lab.05.2

İnsan-maşın interfeysləri                                                                   b/m.A.Abdurrahmanova                                                                             Lab. 05.1

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma                                                     S.Mahmudova                                                                         Məş.

                         

Daxilin yanma mühərrikləri və vurucular                                                       İ.Məmmədov                                             Lab.

Biznesin əsasları                                                                   S.Paşayeva                                                                                Məş.