MİNGƏÇEVİR DÖVLƏT UNİVERSİTETİ        
                     2020/2021-Cİ TƏDRİS İLİNİN PAYIZ SEMESTRİ ÜÇÜN
                           DƏRS   CƏDVƏLİ

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi - 17.09.2020

MU19.1

MU19.2

M19

İ19

ST19

MQ19

Bİ19.1

Bİ19.2

DB19

K19

TO19

II

13-00
14-00

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı   müh.
Nəsibova A.C.

Marketinq   müh.
Namazova A.M.

Makroiqtisadiyyat   məş.
b/m Rəhimova M.F.

Standartlaşdırma və sertifikasiya   məş.
b/m Əliyeva T.Ə.

Marketinq   müh.
Namazova A.M.

Menecment   müh.
Kərimli G.F.

Dövlət təşkilatlarında                           menecment   müh.
Məmmədov S.Y.

Marketinq   müh.
Namazova A.M.

Menecmentin                   əsasları   müh.
Cəfərov N.Z.

14-15
15-15

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   məş.
Aslanova S.R.

Qiymət və qiymətləndirmə   məş.
Yusifova N.E

İnsan resurslarının                   idarə edilməsi   məş.
b/m Əliyeva T.Ə.

Makroiqtisadiyyat     müh.
prof. Əyyubov V.S.

Makroiqtisadiyyat     müh.
b/m Şəfaqətov G.M.

Makroiqtisadiyyat     müh.
prof. Əyyubov V.S.

Makroiqtisadiyyat     müh.
b/m Şəfaqətov G.M.

İkinci xarici dil-1   məş.
b/m. Əhmədova L.T.
Quliyeva İ.U.

Makroiqtisadiyyat     müh.
b/m Şəfaqətov G.M.

İqtisadi                           informatika   məş.
Aslanova S.R.

Biznesin əsasları     məş.
b/m Paşayeva S.B.

Politologiya   müh.
Quliyeva Ş.R.

İnsan resurslarının                                 idarə edilməsi   məş.
Süleymanova T.Ə.

İctimaiyyətlə                                       əlaqələr   məş.
Məmmədov S.Y.

Politologiya   müh.
Quliyeva Ş.R

15-30
16-30

Maliyyə   məş.
b/m Kərimova M.A.

Makroiqtisadiyyat     məş.
b/m Şəfaqətov G.M.

Maliyyə nəzəriyyəsi     məş.
Məmmədli V.Ə.

İqtisadi                               informatika   lab.
Aslanova S.R.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   lab.
b/m Paşayev M.Ə.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququnun əsasları     müh.
Quliyeva Ş.T.

Ətraf mühitin                       iqtisadiyyatı   məş.
b/m Səfərova T.A.

Dövlət qulluğu     məş.
Məmmədov S.Y.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququnun əsasları   müh.
Quliyeva Ş.T.

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti   məş.
b/m Rəhimova M.F.

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi - 17.09.2020

MU18

M18

İ18.1

İ18.2

ST18

Mq18

Bİ18

DB18

TO18

II

09-00
10-00

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti məş.                     b/m. Rəhimova M.F.

Büdcə təşkilatlarının maliyyəsi   məş.                             Kələşov A.Q.

Maliyyə     müh.                                                                                                            b/m. Kərimova M.A.

Əməliyyatların                                           tədqiqi   məş.                                         dos. Rəsulov M.B.

İşgüzar yazışmalar     məş.                             i.f.d. Hüseynova R.A.

Beynəlxalq biznes   məş. Nəsibova A.C.

İdarəetmə                             nəzəriyyələri müh.                                 b/m. Əliyeva T.Ə.

Turizmdə informasiya                       texnologiyaları   lab. 0,5. 1                 Əlizadə C.B.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   məş.                       Aslanova S.R.

Mülki müdafiə məş.                                         b/m. Abbasov A.M.

10-15
11-15

İnsan resurslarının                   idarə edilməsi müh.                              Kərimli G.F.

Bank işi müh.                     Musayev Ə.N.

Ekonometrika   müh.                                                                                                 dos. Musayeva C.Q.

Mülki müdafiə   müh.                            b/m. Abbasov A.M.

Ərzaq                                               təhlükəsizliyi   müh.                             Nəsibova A.C.

Maliyyə   məş.                                 Hüseynova A.İ.

İqtisadiyyatın                       tənzimlənməsi   müh.                                                                 b/m. Tağıyev A.M.

Turizmdə informasiya                             texnologiyaları   məş.                 Əlizadə C.B.

11-30
12-30

Marketinq   məş. Namazova A.M.

Audit   məş.                                   Kələşov A.Q.

Mühasibat uçotu     məş. Əhmədov A.K.

İnsan resurslarının                               idarə edilməsi   məş. Süleymanova T.Ə.

Turizmdə marketinq və                   marketinq araşdırmaları   müh. Xəlilova X.Q.

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi - 17.09.2020

MU17

M17

İ17.1

İ17.2

ST17.1

ST17.2

MT17

MQ17

Bİ17

DB17

TO17

II

13-00
14-00

Maliyyə hesabatlarının təhlili   müh. Hüseynova A.İ.

Maliyyə nəzarəti və audit   məş.                         Kələşov A.Q.

Vergilər və vergitutma müh.                                                                        b/m. Niftəliyev N.F.

İnnovasiya menecmenti   müh.                                                                                                           i.f.d. Hüseynova R.A.

Qiymətin əmələ gəlməsi   müh. Yusifova N.E.

Vergilər və vergitutma müh.                                         Məmmədli V.Ə.

İşgüzar xarici (ingilis) dil                                   Əzizova A.M.                                 f.f.d. Allahverdiyeva E.İ.

14-15
15-15

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi məş.                 b/m. Tağıyev A.M.

Vergi                           inzibatçılığı   müh.   Məmmədli V.Ə.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər   məş. Xəlilova E.E.

İnvestisiya-innovasiya proseslərinin dövlət tənzimlənməsi   məş.                                                             dos. Səmədova O.M.

Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti   məş.                           b/m. Rəsulov Z.Y.

Audit     məş.                              Kələşov A.Q.

Audit     məş.                           Musayev Ə.N.

Marketinqin idarə edilməsi müh. Namazova A.M.

İnnovasiya                           menecmenti məş.                                                 b/m. Səfərova T.A.

İqtisadi                         diplomatiya məş. Nəsibova A.C.

Turizm marşrutlarının və ekskursiya işinin təşkili   məş.                                   Qocayeva A.M.

İnvestisiya-innovasiya proseslərinin dövlət tənzimlənməsi   məş. dos. Səmədova O.M.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər   məş. Xəlilova E. E.

15-30
16-30

Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu məş. Muradov Ş. N.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər   məş. Xəlilova E.E.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi məş.                                                         dos. Qasımov C.C.

Neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi   məş.                        b/m. Rəsulov Z. Y.

Turizmin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi   məş. Xəlilov X. R.

Beynəlxalq                                   marketinq   məş.                         Namazova A.M.

Mülki müdafiə məş. Abbasov A.M.

Dövlət idarəetmə nəzəriyyəsi məş.                       b/m. Hacıyeva E.Z.

Kənd turizminin təşkili məş. Qocayeva A.M.

Turizm marşrutlarının və ekskursiya işinin təşkili   müh. Qocayeva A.M.

Pedaqoji fakültə - 17.09.2020

II

AƏ18.1

AƏ18.2

İS18.1

İS18.2

MT18.1

MT18.2

R18.1

R18.2

Rİ18.1

Rİ18.2

T18

XD18

Rİ16

09-00
10-00

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi – 3    
     Mühazirə  
Ayna Babazadə

Məktəbəqədər təhsildə müasir pedaqoji texnologiyalar və innovasiyalar
Məşğələ
Sevinc Səmədova

Tərbiyə işinin təşkili metodikası
Məşğələ
Ülviyyə Verdiyeva

Multikulturalizmə giriş                  
Məşğələ
İlham Məmmədov                                                                                              

Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
Mühazirə
Vaqif Abdullayev

Azərbaycan tarixi-3
Mühazirə
Mətanət Yusibova

Xarici dil -2
Məşğələ
Leyla Məmmədova
Nərgiz Kərimova

Təhsildə İKT
Məşğələ
Zemfira Əliyeva

Müasir Azərbaycan
dili – 4           Məşğələ
Gülxar Yusibova

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi -3
Məşğələ                              
Ayna Babazadə

Multikulturalizmə giriş                  
Məşğələ
İlham Məmmədov
                                                                                                

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2
Məşğəllə
Afina Allahverdiyeva

10-15
11-15

Azərbaycan dili tarixi
Məşğələ
Namaz Manafov

Bədii mətnin linqvistik təhlili              
Məşğələ
Aynur Dadaşova

Uşaq ədəbiyyatı
Məşğələ
Səadət Ağakişiyeva

Xarici dil-5
Məşğələ
0,5.2
Şükufə Qocayeva

Tərbiyə işinin təşkili metodikası
Məşğələ
Ülviyyə Verdiyeva

Məktəbəqədər təhsildə müasir pedaqoji texnologiyalar və innovasiyalar
                                                                       Məşğələ

Sevinc Səmədova

Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
Mühazirə
Vaqif Abdullayev

Adi diferensial tənliklər
Mühazirə
Tofiq Orucov

İnformatika və təhsildə İKT
Məşğələ
Şəbnəm Nəsirova

Xarici dilinin tədrisi
metodikası-1
Məşğələ
Əsmər Hacıyeva

Riyaziyyatın tədrisi metodikası
Məşğələ
Məlahət İsmayılova

İnformatika və onun t/m      
   0,5.1     Məşğələ
Leyla İsmayılzadə

11-30
12-30

Xarici dil-5
Məşğələ
0,5.2
Şükufə Qocayeva

Tibbi biliklərin əsasları
Məşğələ
Afina Allahverdiyeva

Defektologiya və loqopediyanın əsasları
Mühazirə
Nərgiz Həsənova

Elementar riyaziyyat- 2
Məşğələ
Mehparə Məmmədova

Elementar riyaziyyat- 2
Məşğələ
Niyaməddin Məmmədov

Elementar riyaziyyat-2
Məşğələ
Sevda İsmayılova

İnformatika-2
lab. 0,5.1
Şəbnəm Nəsirova

Yeni tarix-2
Mühazirə
İlham Məmmədov

Tətbiqi proqramlar
Mühazirə
Rəsmiyyə Əmiraslanova

İnformatika və onun t/m      
   0,5.1     Məşğələ
Leyla İsmayılzadə

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2
         0,5.1     Məşğələ
Məlahət Məmmədova

Pedaqoji fakültə - 17.09.2020

II

AƏ19.1

AƏ19.2

İS19.1

İS19.2

MT19.1

MT19.2

R19.1

R19.2

Rİ19.1

Rİ19.2

T19

XD19

AƏ17

İS17.1

İS17.2

MT17.1

MT17.2

R17

Rİ17

XD17

13-00
14-00

Dünya ədəbiyyatı   - 1
Mühazirə
Fəxriyyə İsayeva

Ümumi pedaqogika
Məşğələ
Ülviyyə Verdiyeva

Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri
əsasları-3
Məşğələ                                                                    
Rizvan Bağırov

İnklüziv təhsil
Mühazirə
Nərgiz Həsənova

Azərbaycan tarixi     Mühazirə
Gülər Əjdərzadə

Sosiologiya
Məşğələ
Üzeyir Zeynalov

Pedaqogika
Məşğələ
Aygün İsmayılova

Antropologiya
Məşğələ
Aygün Qədirova

Xarici dilin qrammatikası-3
Məşğələ
Kərim Əliyev
Telman Qarayev

Türk dillərinin müqayisəsi
Mühazirə
Aynur Dadaşova

Texnologiya və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Nadir Rəsulov

Ana dilinin tədrisi metodikası-2
Məşğələ
Səbinə Novruzova

Musiqi və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Ülviyyə Kərimova

Riyaziyyatın təlimində interaktiv üsulunun tətbiqi
Mühazirə
Nailə Allahyarova

Funksional analiz
Məşğələ
Vaqif Abdullayev

Xarici dilin leksikologiyası
Məşğələ
Əsmər Hacıyeva

Riyazi analiz-3
Məşğələ
Qəhrəman Kələşov

Pedaqogika
Məşğələ
Aygün İsmayılova

Sosiologiya
Məşğələ
Üzeyir Zeynalov

Ümumi dilçilik
Məşğələ
Maarifə Manafova

14-15
15-15

Müasir Azərbaycan
dili -2                
Məşğələ
Rahilə Mustafayeva

Xarici dil-2
Məşğələ
Afayət Tanırverdiyeva
Sevda Mikayılova

Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları-3
Məşğələ                                                                    
Rizvan Bağırov

Ümumi pedaqogika
Məşğələ
Ülviyyə Verdiyeva

Məktəbəqədər pedaqogika
Məşğələ
Aygün İsmayılova

Xarici dil-1
Məşğələ
Xəyalə Abdullayeva

Psixologiya
Məşğələ
İlhamə İsmayılova

Cəbr-3
Məşğələ
Rima Məmmədova

Cəbr -3
Məşğələ
Sabir Babuşov

Həndəsə-3
Məşğələ
Nailə Allahyarova

Azərbaycan Albaniyası tarixinin problemləri
Məşğələ
Nizami Zeynalov

Dilçiliyə giriş
Məşğələ
Sevil İsayeva

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
Mühazirə
Fəxriyyə İsayeva

Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Könül Cabbarova

Texnologiya və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Nadir Rəsulov

Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası
Məşğələ
Səhyəddin Məmmədov

Nitq inkişafı metodikası
Məşğələ
Sevil İsayeva

Riyazi fizika tənlikləri
Mühazirə
Sahib Mustafayev

Mülkü müdafiə və tbbi biliklərin əsasları-1
Mühazirə
İlham Məmmədov

Tərcümə
Məşğələ
Kərim Əliyev
Mayıl İsmayılov

Azərbaycan dili
Məşğələ
Səbinə Novruzova

15-30
16-30

Xarici dil-1
Məşğələ
Xəyalə Abdullayeva

Məktəbəqədər pedaqogika
Məşğələ
Aygün İsmayılova

Həndəsə-3
Məşğələ
Nailə Allahyarova

Xatici dildə oxu və nitq-5
Məşğələ
Kərim Əliyev
Əsmər Hacıyeva

Fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Gülnar Məmmədova

Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası
Mühazirə
Sevinc Səmədova

Xarici dildə oxu və nitq -7
Məşğələ
0,5.2
Riçard Şlayd

Uşaq bağçasında fiziki tərbiyə
Mühazirə
Gülnar Məmmədova

Mühəndislik fakültəsi - 17.09.2020

Gün

Saat

EE19

ÇM19.1

ÇM19.2

YN19

İT19

EM19

E19

EE17

İE17

YN17

İT17

EM17

II

13-00
14-00

Elektrotexnikanın əsaslar-1

L.Süleymanova Məş.

İnformatika

b/m.Z.Əliyeva  Lab. 05.1

Tətbiqi mexanika     

R.Mustafayev     Lab.

Konstruksiya materiallarının texnologiyası  b/m O.Məmmədov    müh.

Menecmentin əsasları  

X.Xəlilova   Müh.

Mühəndis qrafikası

dos. Ş.Əliyeva  Məş.

Azərbaycan coğrafiyası   

Q.Abdullayev    Müh.

Mühəndis iqtisadiyyatı 

A.Hacıyev  Müh.  

Sosiologiya      

M.YusifovaMüh.

Yol hərəkət qaydaları və hərəkətin təhlükəsizliyi  

İ.Məmmədov Müh.

İntellektual texnologiyalar    

dos.E.Israfilova     

Çirkab sularının təmizlənməsi                                                         dos.P.Səfərova                             Müh.

Elektrotexnikanın əsasları-1

L.Süleymanova   Lab.

Materialşunaslıq        

Ş.Əliyeva   Məş.

Konstruksiya materiallarının texnologiyası b/m O.Məmmədov  Lab.

14-15
15-15

Riyaziyyat -3

b/m V.Əhmədov Müh.

Materialşunaslıq         Ş.Əliyeva  Müh.

Xarici (ingilis ) dil -2 

D.Qurbanova     Məş.

Riyaziyyat-3     

M.Məmmədov Məş.

Azərbaycan tarixi         

T.Quliyeva  Məş.

Ekologiya hüququ və təbiətdən istifadənin hüququ əsasları           A.Cavadova Məş.

Elektrik sistemlərinin dayanaqlığı 

A.Nəcəfov  Müh.

İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment     

X.Xəlilova Məş. 

Nəqliyyat sistemində idarəetmənin əsasları    

İ.Məmmədov  Müh.

Kriptoqrafiya və şəbəkələrin təhlükəsizliyi E.Xəlilov        Lab. 05.2

İntelektual texnologiyalar  E.İsrafilova     

Əmək mühafizəsi                                           G.Məmmədova                            Müh.

İşgüzar əlaqələr və yazışmalar    R.Hüseynova Məş.

Xarici dil -2 

f.f.d. E.Allahverdiyev    

G.Nəsirova    Məş.

Elektrik sistemlərinin dayanaqlığı 

 A.Nəcəfov Məş.

Nəqliyyat sistemində idarəetmənin əsasları                                                   İ.Məmmədov                                   Məş.

15-30
16-30

Elektrik enerjisinin istehsalı 

A.Nəcəfov  Müh.

Xarici dil -2                                                     f.f.d. E.Allahverdiyev           G.Nəsirova                                             Məş.

İnformatika

N.Əhmədova   Lab. 05.2

Nəzəri mexanika       

R.Mustafayev Müh.

Verilənlərin strukturu və alqoritmlər   b/m.A.Abdurrahmanova   Məş.

Sosiologiya

M.Yusifova     Müh.

Analitik kimya     

dos. A.Aslanov   Lab.

Layihə menecmenti

E.Hacıyeva   Müh.

İES və köməkçi avadanlığı 

  Ə.Ədilov  Məş..

Avtomobil nəqliyyatının istismarı     Q.Kərimov   Məş.

Mühəndisi geodeziya                                                             A.Cavadova                               Müh.

Elektrik enerjisinin istehsalı  

A.Nəcəfov       Lab.

Sosiologiya   

M.Yusifova Məş.

Gün

Saat

EE18

İE18

ÇM18

YN18

İT18

EM18

II

09-00
10-00

Kommutasiya aparatları və qurğuları        S.Şıxəliyeva         Müh.

Daxili yanma mühərrikləri və vurucular       İ.Məmmədov Müh.

Aqrar sənayenin iqtisadiyatı və

idarə olunması Müh.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının

və hüququnun əsasları 

Ş.Quliyeva        Məş.

Elektrotexnika 

L.Süleymanova     Məş

Kompüter şəbəkələrinə giriş 

C.Əlizadə     Müh.

10-15
11-15

Elektrik işıqlandırılmasının əsasları         L.Süleymanova  Müh.

Qazodinamika    

dos. M.İsmayılov Müh.                

Texnoloji proseslərin idarə edilməsi  

Ş.Əliyeva    Məş.    

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının və hüququnun əsasları   Ş.Quliyeva Müh.

Əməliyyat sistemləri      

b/m.A.Abdurrahmanova     Lab. 05.1

Verilənlər bazasının əsasları  

G.Baxşıyeva     Lab. 05.2

Ekoloji hüquq                               V.Sarıyev                                                   Məş.

Qazodinamika              

dos. M.İsmayılov Məş.            

İstilik texnikası         

G.Qocayeva Lab. 05.2

11-30
12-30

Elektrik işıqlanmasının əsasları                                      L.Süleymanova                                 Lab.

Energetika və ətraf mühit

t.f.d. H.Əsgərova Müh.

Hidravlika  

dos. M.İsmayılovLab.

Mülki müdafiə     

A.Abbasov  Məş.

İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları   

E.Xəlilov Lab. 05.1

Kompüter şəbəkələrinə giriş   C.Əlizadə      Lab. 05.2

Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması 

T.Əliyeva   Müh.

Proqramlaşdırılan məntiqi

kontroller  Ə.Bəxtiyar   Lab. 05.1

Energetika və ətraf mühit

t.f.d. H.Əsgərova Məş.

Aqrar sənayenin iqtisadiy-yatı və idarə olunması  Məş.

Elektrotexnika  

L.Süleymanovalab. 05.1