Azerbaycan Uluslararası Üniversiteler Birliği Yönetim Kurulu’nda temsil edilecek (trend.az 02.11.2022)

trend.az saytında Universitetimizin uğuru haqqında yayımlanan xəbəri təqdim edirik

Azerbaycan’dan Mingeçevir Devlet Üniversitesi (MDÜ) Rektörü Şahin Bayramov, Uluslararası Üniversiteler Birliği (International Association of Universities – IAU) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Dört yıllık bir süre için seçilen IAU Yönetim Kurulu, Birliğin ana yönetim organıdır. Şu anda IAU Yönetim Kurulu’nun 17 üyesi bulunmaktadır. Yönetim Kurulu her yıl toplanır, Genel Konferans kararlarının uygulanmasını sağlar ve IAU Sekreterliğinin çalışmalarına rehberlik eder. Çalışmalarının bir kısmı belirli komiteler ve çalışma grupları aracılığıyla yürütülmektedir.

Yeni Yönetim Kurulu seçimleri, 25-28 Ekim 2022 tarihlerinde İrlanda’nın Dublin kentinde IAU 16. Genel Konferansı çerçevesinde gerçekleşti. Dublin Üniversite Kolejinin (UCD) ev sahipliğini yaptığı Konferans, “Üniversitelerin Geleceğin Toplumu İçin Uygunluğu ve Değeri” temasına adandı. Konferans, yaklaşık 100 ülkeden 300’den fazla üniversite rektörü, uluslararası ve bölgesel yüksek öğretim kuruluşlarının başkanlarını bir araya getirdi.

Konferansın açılışında IAU Başkanı Pam Fredman, İrlanda Yüksek Eğitim Bakanı Simon Harris, UCD Başkan Vekili Mark Rogers ve UNESCO Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Stefania Giannini konuştu.

Pandemi sonrası dönemde yükseköğretimin gelişimi, dijitalleşme, uluslararasılaşma, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve üniversitelerin sürdürülebilir kalkınmadaki artan rolü, açık bilim, üniversitelerin eğitim, araştırma ve topluma hizmet misyonuna yeni bir vizyon, yerel ve küresel zorluklara yönelik yeni yaklaşımlar ve temel üniversite değerleri gibi konuların tartışıldığı Konferans oturumlarına MDÜ Rektörü de aktif olarak katıldı.

Ayni zamanda, 16. Genel Konferans kapsamında, önceki döneme ilişkin IAU raporu, 2022-2030 Stratejik Planı ve 2022-2026 Bütçesi görüşüldü ve onaylandı. Ayrıca, “Küresel Ortak Yarar için Dijital Dünyada Yüksek Eğitim ve Öğretimin Dönüştürülmesi” başlıklı IAU Politika Bildirisi kabul edildi.

MDÜ, Temmuz 2022’den beri IAU üyesidir. 1950 yılında UNESCO himayesinde kurulan IAU, dünyanın dört bir yanından yükseköğretim kurum ve kuruluşlarının önde gelen küresel birliğidir. Kurum ve birlik liderleri için küresel bir forum olan IAU, 130’dan fazla ülkeden yaklaşık 600 üyeyi ortak öncelikleri belirlemek, yansıtmak ve bunlara göre hareket etmek için bir araya getiri. Çok çeşitli uluslararası ve hükümetlerarası kuruluşlara, özellikle UNESCO’ya yüksek öğretimin küresel sesi olarak hareket eder. IAU, bilginin takibini, yayılmasını ve uygulanmasını destekleyen temel değerleri ve ilkeleri dile getirerek üyeleri arasında yeniliği, karşılıklı öğrenmeyi ve işbirliğini teşvik eder. Birlik, farklı bakış açılarına saygı gösteren ve sosyal sorumluluğu destekleyen yüksek öğretim politikaları ve uygulamalarını savunur.

IAU Yönetim Kurulu üyeliği, MDÜ’nün Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ana stratejik hedefi olan Yeni Çağın Üniversitesi’ne dönüşmesi yolunda önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.