İMTAHAN CƏDVƏLİ – İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ FAKÜLTƏSİ

  • Post category:Xəbərlər (AZ)

Fənlər

Tarix

Aud.

Fənn müəllimi

1

2

3

4

5

Qrup Bİ20.1, I tədris ili, ixtisas: 050402 Biznesin idarə edilməsi

1

Yumşaq bacarıqlar (Soft skills)

03.06.2021

b/m. Rəsulov Z.Y.

2

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

09.06.2021

Nəsibli S.A.

3

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2

18.06.2021

f.f.d. Allahverdiyev E.İ.

b/m. İsmayılova M.M.

4

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

23.06.2021

b/m. Kələşova N.H.

5

İqtisasdiyyata giriş

29.06.2021

dos. Səmədova O.M.

Qrup Bİ20.2, I tədris ili, ixtisas: 050402 Biznesin idarə edilməsi

1

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

03.06.2021

Nəsibli S.A.

2

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2

09.06.2021

Qurbanova G.Q.

3

Yumşaq bacarıqlar (Soft skills)

17.06.2021

b/m. Rəsulov Z.Y.

4

İqtisasdiyyata giriş

22.06.2021

dos. Səmədova O.M.

5

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

30.06.2021

b/m. Kələşova N.H.

Məmmədova İ.Ə.

Qrup DB20, I tədris ili, ixtisas: 050404 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

1

Mülki müdafiə

09.06.2021

Məmmədov İ.Q.

2

Azərbaycan tarixi

17.06.2021

Mövlayeva V.Ə.

3

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2

21.06.2021

Qurbanova G.Q.

4

Yumşaq bacarıqlar (Soft skills)

25.06.2021

b/m. Rəsulov Z.Y.

5

Siyasi elmin əsasları

30.06.2021

dos. Cəfərova E.H.

6

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

05.07.2021

Məmmədova İ.Ə.

Qrup İ20, I tədris ili, ixtisas: 050405 İqtisadiyyat

1

İqtisadiyyata giriş

03.06.2021

b/m. Şəfaqətov G.M.

2

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

09.06.2021

Babayev R.F.

3

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

17.06.2021

Nəsibli S.A.

4

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2

22.06.2021

b/m. İsmayılova M.M.

5

Yumşaq bacarıqlar (Soft skills)

29.06.2021

Xanlayev S.N.

Qrup M20, I tədris ili, ixtisas: 050406 Maliyyə

1

Yumşaq bacarıqlar (Soft skills)

03.06.2021

Məmmədli V.Ə.

2

İqtisadiyyata giriş

09.06.2021

b/m. Şəfaqətov G.M.

b/m. Rəhimova M.F.

3

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

17.06.2021

b/m. Kələşova N.H.

4

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2

23.06.2021

b/m. İsmayılova M.M.

5

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

30.06.2021

Dadaşova A.N.

Qrup Mq20, I tədris ili, ixtisas: 050407 Marketinq

1

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2

03.06.2020

Qurbanova G.Q.

2

Yumşaq bacarıqlar (Soft skills)

09.06.2021

b/m. Rəsulov Z.Y.

3

İqtisasdiyyata giriş

17.06.2021

dos. Səmədova O.M.

4

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

22.06.2021

Babayev R.F.

5

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

29.06.2021

Nəsibli S.A.

Qrup Mt20, I tədris ili, ixtisas: 050408 Menecment

1

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

03.06.2021

Babayev R.F.

2

İqtisasdiyyata giriş

09.06.2021

dos. Səmədova O.M.

3

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2

17.06.2021

Qurbanova G.Q.

4

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

23.06.2021

Nəsibli S.A.

5

Yumşaq bacarıqlar (Soft skills)

30.06.2021

b/m. Rəsulov Z.Y.

Qrup MU20, I tədris ili, ixtisas: 050409 Mühasibat

1

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

09.06.2021

b/m. Kələşova N.H.

2

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

17.06.2021

Vəliyeva G.A.

3

İqtisadiyyata giriş

23.06.2021

dos. Səmədova O.M.

b/m. Rəhimova M.F.

4

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2

29.06.2021

f.f.d. Allahverdiyev E.İ.

5

Yumşaq bacarıqlar (Soft skills)

05.07.2021

Muradov Ş.N.

Qrup Tİ20.1, I tədris ili, ixtisas: 050810 Turizm işinin təşkili

1

Biznes statistikası

03.06.2021

Süleymanova T.Ə.

2

Turizm coğrafiyası

09.06.2021

Qocayeva A.M.

3

Mikroiqtisadiyyat

14.06.2021

b/m. Şəfaqətov G.M.

4

Sosial tədqiqata giriş

18.06.2021

Qocayeva A.M.

5

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2

24.06.2021

Əzizova A.M.

6

Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım

02.07.2021

Allahverdiyeva A.Y.

Məmmədov İ.Q.

Qrup Tİ20.2, I tədris ili, ixtisas: 050810 Turizm işinin təşkili

1

Biznes statistikası

09.06.2021

Süleymanova T.Ə.

2

Turizm coğrafiyası

14.06.2021

Qocayeva A.M.

3

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2

18.06.2021

Əhmədova S.F.

4

Mikroiqtisadiyyat

24.06.2021

b/m. Şəfaqətov G.M.

5

Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım

01.07.2021

Allahverdiyeva A.Y.

Məmmədov İ.Q.

6

Sosial tədqiqata giriş

05.07.2021

Qocayeva A.M.

Qrup MU19.1, II tədris ili, ixtisas: 050402 Mühasibat uçotu və audit

1

Azərbaycan iqtisadiyyatı

08.06.2021

dos. Qasımov C.C.

Xəlilova E.E.

2

İşgüzar yazışmalar

11.06.2021

i.f.d. Hüseynova R.A.

3

Mühasibat uçotu

18.06.2021

dos. Qədimli N.A.

4

Aqrar iqtisadiyyat

22.06.2021

Məmmədli Y.Z.

5

Statistika

25.06.2021

b/m. Hacıyeva E.Z.

6

Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları

01.07.2021

Hüseynova A.İ.

Qrup MU19.2, II tədris ili, ixtisas: 050402 Mühasibat uçotu və audit

1

Mühasibat uçotu

08.06.2021

dos. Qədimli N.A.

2

Azərbaycan iqtisadiyyatı

14.06.2021

dos. Qasımov C.C.

Xəlilova E.E.

3

Statistika

18.06.2021

b/m. Hacıyeva E.Z.

4

Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları

22.06.2021

Hüseynova A.İ.

5

Aqrar iqtisadiyyat

25.06.2021

Məmmədli Y.Z.

6

İşgüzar yazışmalar

01.07.2021

i.f.d. Hüseynova R.A.

Qrup M19, II tədris ili, ixtisas: 050403 Maliyyə

1

Mühasibat uçotu

07.06.2021

dos. Qədimli N.A.

Əhmədov A.K.

2

Azərbaycan iqtisadiyyatı

11.06.2021

dos. Qasımov C.C.

Məmmədli Y.Z.

3

Müəssisənin maliyyəsi

17.06.2021

Məmmədli V.Ə.

4

Pul və banklar

21.06.2021

b/m. Kərimova M.A.

5

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

25.06.2021

Əhmədova N.K.

6

Maliyyə

01.07.2021

Məmmədli V.Ə.

Qrup İ19, II tədris ili, ixtisas: 050404 İqtisadiyyat

1

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

08.06.2021

Səfərova T.A.

2

Statistika

11.06.2021

b/m. Hacıyeva E.Z.

3

Firmanın iqtisadiyyatı

17.06.2021

Paşayeva S.B.

4

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

21.06.2021

Aslanova S.R.

5

Sığorta işinin təşkili

25.06.2021

Səfərov N.V.

6

İqtisadi hüquq

30.06.2021

Quliyeva Ş.T.

Qrup ST19, II tədris ili, ixtisas: 050405 Sənayenin təşkili və idarə olunması

1

Statistika

07.06.2021

b/m. Hacıyeva E.Z.

2

Keyfiyyətə nəzarət

11.06.2021

dos. Qarayev M.Ş.

3

Logistika

17.06.2021

Namazova A.M.

4

Menecment

21.06.2021

Cəfərov N.Z.

5

Marketinq

24.06.2021

Xəlilov X.R.

6

Maliyyə

01.07.2021

b/m. Şəfaqətov G.M.

Qrup Mq19, II tədris ili, ixtisas: 050408 Marketinq

1

Maliyyə

07.06.2021

Məmmədli V.Ə.

2

Bazar infrastrukturu

11.06.2021

i.f.d. Tağıyev M.Z.

b/m. Əliyeva T.Ə.

3

Bank işi

18.06.2021

Musayev Ə.N.

4

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

22.06.2021

b/m. Səfərova T.A.

5

Azərbaycan iqtisadiyyatı

29.06.2021

b/m. Tağıyev A.M.

Məmmədli Y.Z.

6

Statistika

02.07.2021

b/m. Hacıyeva E.Z.

Qrup Bİ19.1, II tədris ili, ixtisas: 050409 Biznesin idarə edilməsi

1

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

07.06.2021

Nuriyeva V.A.

Əsədova M.Y.

2

Dünya iqtisadiyyatı

11.06.2021

dos. Bayramov Ş.V.

Xəlilova E.E.

3

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

17.06.2021

b/m. Tağıyev A.M.

Yusifova N.E.

4

Firmanın iqtisadiyyatı

21.06.2021

b/m. Paşayeva S.B.

5

Azərbaycan iqtisadiyyatı

25.06.2021

dos. Qasımov C.C.

6

Heyətin idarə olunması

01.07.2021

Süleymanova T.Ə.

Qrup Bİ19.2, II tədris ili, ixtisas: 050409 Biznesin idarə edilməsi

1

Heyətin idarə olunması

08.06.2021

Süleymanova T.Ə.

2

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

14.06.2021

Nuriyeva V.A.

Əsədova M.Y.

3

Dünya iqtisadiyyatı

18.06.2021

dos. Bayramov Ş.V.

Xəlilova E.E.

4

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

22.06.2021

b/m. Tağıyev A.M.

Yusifova N.E.

5

Firmanın iqtisadiyyatı

25.06.2021

b/m. Paşayeva S.B.

6

Azərbaycan iqtisadiyyatı

02.07.2021

dos. Qasımov C.C.

Qrup DB19, II tədris ili, ixtisas: 050410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

1

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

08.06.2021

Nuriyeva V.A.

2

Ekonometrika

14.06.2021

dos. Gülalıyev M.G.

3

Menecment

21.06.2021

Cəfərov N.Z.

4

Dünya iqtisadiyyatı

25.06.2021

dos. Bayramov Ş.V.

Xəlilova E.E.

5

Mülki müdafiə

01.07.2021

b/m. Abbasov A.M.

6

Azərbaycan iqtisadiyyatı

05.07.2021

dos. Qasımov C.C.

Qrup K19, II tədris ili, ixtisas: 050411 Kommersiya

1

Statistika

07.06.2021

b/m. Hacıyeva E.Z.

2

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

11.06.2021

b/m. Səfərova T.A.

3

Firmanın iqtisadiyyatı

18.06.2021

b/m. Paşayeva S.B.

4

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

22.06.2021

Aslanova S.R.

5

Dünya iqtisadiyyatı

25.06.2021

dos. Bayramov Ş.V. Xəlilova E.E.

6

Maliyyə

01.07.2021

b/m. Şəfaqətov G.M.

Qrup TO19, II tədris ili, ixtisas: 050810 Turizm və otelçilik

1

Azərbaycan iqtisadiyyatı

07.06.2021

b/m. Tağıyev A.M.

2

İkinci xarici dil-2

14.06.2021

b/m. İslamova N.M.

3

Turizmdə nəqliyyat xidməti

18.06.2021

prof. Tağızadə Ə.H.

Kərimov Q.K.

4

Servis fəaliyyəti

24.06.2021

Quliyeva M.E.

5

Beynəlxalq turizmin coğrafiyası

29.06.2021

Qocayeva A.M.

6

İnsan resurslarının idarə olunması

05.07.2021

Kərimli G.F.

Qrup MU18, III tədris ili, ixtisas: 050402 Mühasibat uçotu və audit

1

Maliyyə hesabatları

07.06.2021

Hüseynova A.İ.

2

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

11.06.2021

Mahmudov H.R.

3

İdarəetmə təhlili

18.06.2021

dos. Hüseynov M.M.

4

Vergilər və vergitutma

24.06.2021

Məmmədli V.Ə.

5

Bank işi

29.06.2021

Musayev Ə.N.

6

İdarəetmə uçotu

02.07.2021

Əhmədov A.K.

Qrup M18, III tədris ili, ixtisas: 050403 Maliyyə

1

Maliyyə bazarları

08.06.2021

Kələşov A.Q.

2

Vergilər və vergitutma

14.06.2021

Məmmədli V.Ə.

3

Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi

21.06.2021

Hüseynova A.İ.

4

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

25.06.2021

b/m. Tağıyev A.M.

Yusifova N.E.

5

Dünya iqtisadiyyatı

29.06.2021

Mahmudov H.R.

6

Menecment

02.07.2021

Cəfərov N.Z.

Qrup İ18.1, III tədris ili, ixtisas: 050404 İqtisadiyyat

1

İnsan resurslarının idarə edilməsi

07.06.2021

i.f.d. Hüseynova R.A.

2

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

11.06.2021

b/m. Tağıyev A.M.

3

Audit

17.06.2021

b/m. Kərimova M.A.

4

Marketinq

21.06.2021

Məmmədov S.Y.

5

Bank işi

24.06.2021

b/m. Kərimova M.A.

Musayev Ə.N.

6

Aqrar iqtisadiyyat

30.06.2021

Məmmədli Y.Z.

Qrup İ18.2, III tədris ili, ixtisas: 050404 İqtisadiyyat

1

Audit

08.06.2021

b/m. Kərimova M.A.

2

Aqrar iqtisadiyyat

14.06.2021

Məmmədli Y.Z.

3

İnsan resurslarının idarə edilməsi

18.06.2021

i.f.d. Hüseynova R.A.

4

Bank işi

22.06.2021

b/m. Kərimova M.A.

Musayev Ə.N.

5

Marketinq

29.06.2021

Məmmədov S.Y.

6

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

02.07.2021

b/m. Tağıyev A.M.

Qrup ST18, III tədris ili, ixtisas: 050405 Sənayenin təşkili və idarə olunması

1

Erqonomika və iş təhlükəsizliyi

08.06.2021

b/m. Paşayeva S.B.

2

Heyətin idarə olunması

14.06.2021

Süleymanova T.Ə.

3

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

18.06.2021

b/m. Tağıyev A.M.

Yusifova N.E.

4

Mühasibat uçotu

23.06.2021

dos. Qədimli N.A.

Kələşov A.Q.

5

Vergilər və vergitutma

30.06.2021

b/m. Niftəliyev N.F.

6

Sənayenin təşkili və idarə edilməsi

05.07.2021

b/m. Səfərova T.A.

Qrup Mq18, III tədris ili, ixtisas: 050408 Marketinq

1

İstehsal sahələriinin marketinqi

07.06.2021

dos. İsgəndərov F.Ə.

2

Mühasibat uçotu

11.06.2021

dos. Qədimli N.A.

Kələşov A.Q.

3

Vergilər və vergitutma

17.06.2021

b/m. Niftəliyev N.F.

4

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

23.06.2021

b/m. Tağıyev A.M.

Yusifova N.E.

5

Firmanın iqtisadiyyatı

29.06.2021

b/m. Paşayeva S.B.

6

Logistika

02.07.2021

Namazova A.M.

Qrup Bİ18, III tədris ili, ixtisas: 050409 Biznesin idarə edilməsi

1

Marketinq

08.06.2021

Xəlilova X.Q.

2

Audit

14.06.2021

b/m. Kərimova M.A.

3

Korporativ idarəetmə

18.06.2021

Nəsibova A.C.

4

Biznesin təhlükəsizliyi

23.06.2021

Süleymanova T.Ə.

5

Biznesin idarə edilməsi

29.06.2021

b/m. Əliyeva T.Ə.

6

Bank işi

02.07.2021

Musayev Ə.N.

Qrup DB18, III tədris ili, ixtisas: 050410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

1

Bələdiyyə idarəçiliyi

07.06.2021

Məmmədov S.Y.

2

Bank işi

11.06.2021

b/m. Kərimova M.A. Musayev Ə.N.

3

Yerli özünüidarəetmənin nəzəri və iqtisadi əsasları

21.06.2021

i.f.d. Hüseynova R.A.

4

Marketinq

24.06.2021

Xəlilova X.Q.

5

Mühasibat uçotu

29.06.2021

dos. Qədimli N.A.

Kələşov A.Q.

6

Antiböhranlı idarəetmə

02.07.2021

Nəsibova A.C.

Qrup TO18, III tədris ili, ixtisas: 050810 Turizm və otelçilik

1

Azərbaycanın turizm ehtiyatları

07.06.2021

Xəlilova E.E.

2

Mühasibat və mühasibat məsələləri

14.06.2021

Əhmədov A.K.

3

Səyahət agentlikləri və turoperatorluq

18.06.2021

Bağırov C.A.

4

Peşə etikası və etiket

22.06.2021

b/m. Məmmədov İ.M.

5

Bronlaşdırma sistemləri

29.06.2021

Bağırov C.A.

6

Ekoloji turizm

02.07.2021

Qocayeva A.M.

Quliyeva M.E.

 

S/S

Qrup nömrəsi

Tələbələrin sayı

Fənlər

Müəllim

Nəzarətçı

müəllim

Aud

1

2

3

4

5

6

7

07.06.2021

1

I20.1(Q)

16

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2

Əzizova Aynur

Mehdiyeva Ülviyyə

2

I20.2(Q)

16+1

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Məmmədova İradə

Kələşova Natəvan

3

MU20.1(Q)

18

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2

İsmayılova Mətanət

Məbudova Fəxriyyə

4

MU20.2(Q)

17

Politologiya

Quliyeva Şəlalə

Qədirova Aygün

08.06.2021

1

M20(Q)

20

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2

İsmayılova Mətanət

Əzizova Aynur

2

MQ20(Q)

12

Azərbaycan tarixi

Cavadov Mirzə

Yusifova Mətanət

3

I18(Q)

19

Statistika

Süleymanova Təranə

Nəsibova Arifə

4

Mu17(Q)

13

Audit

Kərimova Mehriban

Kələşov Arif

5

I17(Q)

14

Marketinq

Hacıyev Azər

Namazova Aynur

09.06.2021

1

MU19(Q)

4

Makroiqtisadiyyat

Şəfaqətov Günəş

Rəhimova Məlahət

2

I19(Q)

27

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı

Məmmədli Yeganə

Yusifova Nərgiz

3

ST19(Q)

15

Azərbaycan iqtisadiyyatı

Quliyeva Mədinə

Qasımov Cəlal

4

Mq19((Q)

9

Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi

Hacıyeva Elmira

Əliyeva Təranə

5

DB19(Q)

10

İnsan resurslarının idarə edilməsi

Hüseynova Ruhiyyə

Məmmədov Saqib

6

K19(Q)

17

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Nuriyeva Validə

Əsədova Məryəm

10.01.2021

1

I20.1(Q)

16

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

Babazadə Ayna

Dadaşova Aynur

2

I20.2(Q)

16

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

Nəsibli Svetlana

Vəliyeva Gülnar

3

MU20.1(Q)

18

Politologiya

Quliyeva Şəlalə

Qədirova Aygün

4

MU20.2(Q)

17

İqtisadiyyata giriş

Rəhimova Məlahət

Məmmədli Yeganə

11.06.2021

1

M20(Q)

14

Azərbaycan tarixi

Cavadov Mirzə

Mövlayeva Vüsalə

2

Mq20(Q)

18

Politologiya

Qədirova Aygün

Quliyeva Şəlalə

3

I18(Q)

19

İqtisadi hüquq

Quliyeva Şəfa

Qocayeva Aysel

4

I17(Q)

14

Audit

Kərimova Mehriban

Hüseynova Aytən

14.06.2021

1

MU19(Q)

4

Azərbaycan iqtisadiyyatı

Quliyeva Mədinə

Bağırov Cəlil

2

I19(Q)

27

Qiymət və qiymətləndirmə

Xəlilova Elmira

Xəlilov Xəlil

3

ST19(Q)

16

Keyfiyyətə nəzarət

Qarayev Maarif

Namazova Aynur

4

Mq19(Q)

9

Makroiqtisadiyyat

Şəfaqətov Günəş

Rəhimova Məlahət

5

DB19(Q)

10

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Nuriyeva Validə

Aslanova Səadət

6

K19(Q)

17

Qiymətin əmələ gəlməsi

Yusifova Nərgiz

Qocayeva Aysel

16.06.2021

1

İ20.1(Q)

16

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Məmmədova İradə

Kələşova Natəvan

2

İ20.2(Q)

16

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2

İsmayılova Mətanət

Əzizova Aynur

3

Mu20.1(Q)

18

İqtisadiyyata giriş

Rəhimova Məlahət

Məmmədli Yeganə

4

Mu20.2(Q)

17

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

Dadaşova Aynur

Babazadə Ayna

17.06.2021

1

M20(Q)

20

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Məmmədova İradə

Kələşova Natəvan

2

Mq20(Q)

18

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Babayev Rövşən

Rəsulov Mehman

3

I18(Q)

13

Mülki müdafiə

Abbasov Ariz

Məmmədov İlham Q.

4

Mu17(Q)

13

Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu

Əhmədov Akif

Hüseynova Aytən

5

I17(Q)

14

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

Mahmudov Hamiz

Xanlayev Samrin

18.06.2021

1

Mu19(Q)

4

Maliyyə

Hüseynova Aytən

Səfərov Nazim

2

İ19(Q)

26

İqtisadi informatika

Əhmədova Nərmin

Nəsirova Şəbnəm

3

ST19(Q)

16

Menecment

Kərimli Günel

Cəfərov Nuran

4

Mq19(Q)

9

Marketinq

Xəlilov Xəlil

Rəhimova Məlahət

5

DB19(Q)

10

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

Səfərova Təranə

Namazova Aynur

6

K19(Q)

17

Azərbaycan iqtisadiyyatı

Quliyeva Mədinə

Bağırov Cəlil

21.06.2021

1

İ20.1(Q)

16

İqtisadiyyata giriş

Səmədova Ofeliya

Rəhimova Məlahət

2

İ20.2(Q)

16+1

Politologiya

Yusifova Mətanət

Qədirova Aygün

3

Mu20.1(Q)

18

Ehtimal nəzəriyyəsi

və riyazi statistika

Məmmədova İradə

Kələşova Natəvan

4

Mu20.2(Q)

17

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2

Qurbanova Gülnarə.

Məbudova Fəxriyyə

22.06.2021

1

Mu19(Q)

4

İnsan resurslarının idarə edilməsi

Hüseynova Ruhiyyə

Məmmədov Saqib

2

İ19(Q)

26

Sosiologiya

Yusifova Mətanət

Qədirova Aygün

3

ST19(Q)

16

İqtisadi informatika

Əhmədova Nərmin

Əsədova Məryəm

.

4

Mq19(Q)

9

Azərbaycan iqtisadiyyatı

Quliyeva Mədinə

Xanlayev Samrin

5

DB19(Q)

10

İctimaiyyətlə əlaqələr

Məmmədov Saqib

Hüseynova Ruhiyyə

6

K19(Q)

17

Makroiqtisadiyyat

Şəfaqətov Günəş

Səmədova Ofeliya

23.06.2021

1

M20(Q)

20

İqtisadiyyata giriş

Rəhimova Məlahət

Məmmədli Yeganə

2

Mq20(Q)

18

İqtisadiyyata giriş

Səmədova Ofeliya

Yusifova Nərgiz

3

I18(Q)

19

Sığorta işinin təşkili

Səfərov Nazim

Xanlayev Samrin

4

Mu17(Q)

13

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

Mahmudov Hamis

Bağırov Cəlil

5

I17(Q)

14

Dövlətin iqtisadi siyasəti

Qasımov Cəlal

Səfərov Nazim

Kəsr günü – 24.06.2021

8 tələbə

25.06.2021

1

İ20.1(Q)

16

Politologiya

Yusifova Mətanət

Quliyeva Şəlalə

2

İ20.2(Q)

16+1

İqtisadiyyata giriş

Şəfaqətov Günəş

Rəhimova Məlahət

3

Mu20.1(Q)

18

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

Hüseynova Pərvin

İsayeva Sevil

4

Mu20.2(Q)

17

Ehtimal nəzəriyyəsi

və riyazi statistika

Məmmədova İradə

Kələşova Natəvan

29.06.2021

1

Mu19(Q)

4

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

Səfərova Təranə

Namazova Aynur

2

İ19(Q)

27

Makroiqtisadiyyat

Əyyubov Veysəl

Şəfaqətov Günəş

3

ST19(Q)

15

Biznesin əsasları

Paşayeva Sevda

Əliyeva Təranə

4

Mq19(Q)

9

Kommersiya fəaliyyətinin əsasları

Xəlilova Xəyalə.

Süleymanova Təranə

5

DB19(Q)

10

Dövlət təşkilatlarında menecment

Məmmədov Saqib.

Namazova Aynur

6

K19(Q)

17

Marketinq

Xəlilov Xəlil

Rəhimova Məlahət

30.06.2021

1

M20(Q)

20

Politologiya

Qədirova Aygün

Cəfərova Esmira

2

Mq20(Q)

18

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2

Qurbanova Gülnarə

Məbudova Fəxriyyə

3

I18(Q)

20

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

Tağıyev Arif

Yusifova Nərgiz

4

Mu17(Q)

13

İdarəetmə təhlili

Hüseynov Mehman

Hüseynova Aytən

5

I17(Q)

14

Vergilər və vergitutma

Niftəliyev Nazim

Rəhimova Məlahət