You are currently viewing “AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMİ” qəzetində “Mingəçevir Dövlət Universiteti – müasir təhsilin, doğru seçimin, uğurlu karyeranın ünvanı” başlıqlı təbliğat materialı dərc olunub

“AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMİ” qəzetində “Mingəçevir Dövlət Universiteti – müasir təhsilin, doğru seçimin, uğurlu karyeranın ünvanı” başlıqlı təbliğat materialı dərc olunub

“Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 15.07.2023
Qəzetin PDF versiyası