Mingəçevir Dövlət Universiteti Magistratura səviyyəsi üzrə 2019/2020-ci tədris ilinin YAZ semestrinin imtahan sessiyasının CƏDVƏLİ

  • Post category:Xəbərlər (AZ)
Mingəçevir Dövlət Universiteti

Magistratura səviyyəsi üzrə 2019/2020-ci tədris ilinin
YAZ semestrinin imtahan sessiyasının

 C Ə D V Ə L İ
(bütün imtahanlar “Microsoft Teams” platforması üzərindən saat 18-30-da  başlanacaq)

Fənnlərin adları

Müəllim qrupu

Tarix

I tədris ili ixtisas 060101 “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” qrup AƏM19

1

Orfoepiya və orfoqrafiya təliminin elmi əsasları

fil.f.d. Yunusova Günel

dos. Manafov Namaz

08.06.2020

2

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası

dos. Manafov Namaz

fil.f.d. Yunusova Günel

12.06.2020

3

Azərbaycan dilinin tədrisi tarixi

dos. Manafov Namaz

fil.f.d.Məmmədova Rrahilə

17.06.2020

4

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının müasir problemləri

dos. Manafov Namaz

dos. Namazova Flora

22.06.2020

5

Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi tarixi

dos. Namazova Flora

fil.f.d. Yunusova Günel

25.06.2020

6

Azərbaycan multikulturalizmi

dos. İsmayılov İlham

dos. Cəfərova Esmira

29.06.2020

I tədris ili ixtisas 060103Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)” qrup XDM19

1

İngilis dilində planlaşdırma və qiymətləndirmə metodikası

dos. Əzizova Zenfira

fil.f.d. Qocayeva Şükufə

08.06.2020

2

İngilis dilində hazırlığın tarixi və metodologiyası

dos. İsmayılov Mayıl

fil.f.d. Qocayeva Şükufə

12.06.2020

3

Alınma sözlərin ingilis dilinin zənginləşdirilməsi yolları

dos. İsmayılov Mayıl

fil.f.d. Qocayeva Şükufə

17.06.2020

4

Fənlərarası əlaqənin problemləri

fil.f.d. Qocayeva Şükufə

dos. İsmayılov Mayıl

22.06.2020

5

İngilis dilinin tədrisi tarixi

dos. İsmayılov Mayıl

fil.f.d. Qocayeva Şükufə

25.06.2020

Azərbaycan multikulturalizmi

dos. İsmayılov İlham

dos. Cəfərova Esmira

29.06.2020

I tədris ili ixtisas 060105 “Riyaziyyat müəllimliyi” qrup RMM19

1

Riyaziyyatın tədrisi metodikasının müasir problemləri

dos. Bağırov Rizvan

dos. İsmayılova Məlahət

08.06.2020

2

Riyaziyyatın tədrisində yaradıcı təfəkkürün for-malaşdırılması

dos. Mustafayev Sahib

dos. İsmayılova Məlahət

12.06.2020

3

Azərbaycan multikulturalizmi

dos. İsmayılov İlham

dos. Cəfərova Esmira

17.06.2020

4

Məktəb riyaziyyat kursunda ali riyaziyyat elementlərinin tədrisi metodikası

dos. Hümmətov Müsəllim

dos. Mustafayev Sahib

22.06.2020

5

Məktəb riyaziyyat kursunda tənlik və bəra-bərsizliklərin öyrənilməsi

dos. Kələşov Qəhrəman

dos. Mustafayev Sahib

29.06.2020

I tədris ili ixtisas 060113 “İnformatika müəllimliyi” qrup İMM19

1

İnformasiyanın qorunmasının metodoloji əsasları

dos. Əliyeva Almaz

tex.f.d. Əhmədov Möhübbət

08.06.2020

2

Kompüter riyaziyyatının tədrisi metodikası

dos. İsmayılova Məlahət

dos. Hümmətov Müsəllim

12.06.2020

3

Azərbaycan multikulturalizmi

dos. İsmayılov İlham

dos.Cəfərova Esmira

17.06.2020

4

Proqramlaşdırma dilləri

dos. Əliyeva Almaz

tex.f.d. Əhmədov Möhübbət

22.06.2020

5

İnformatikanın tədrisinin aktual problemləri

dos. Əliyeva Almaz

tex.f.d. Əhmədov Möhübbət

29.06.2020

I tədris ili ixtisas 060115 “İbtidai sinif müəllimliyi” qrup İSM19

1

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodika-sının aktual problemləri

dos. İsmayılova Məlahət

dos. Bağırov Rizvan

08.06.2020

2

İbtidai təhsil pedaqogikasının müasir prob-lemləri

dos. Seyidzadə Bəsti

dos. Məmmədov Sahib

p.f.d. Əliyev Sahib

12.06.2020

3

Azərbaycan multikulturalizmi

dos. İsmayılov İlham

dos. Cəfərova Esmira

17.06.2020

4

Tərbiyə işinin metodikası

dos. Seyidzadə Bəsti

dos. Məmmədov Sahib

p.f.d. Əliyev Sahib

22.06.2020

5

Ana dilinin tədrisi metodikasının aktual problemləri

fil.f.d. Məmmədova Rahilə

dos. Manafov Namaz

25.06.2020

Elmi tədqiqat işlərinin metod və metodologi-yası

dos. Seyidzadə Bəsti

dos. Məmmədov Sahib

p.f.d. Əliyev Sahib

29.06.2020

I tədris ili ixtisas 060404 “İqtisadiyyat” qrup İM19

1

Dövlətin iqtisadi siyasətinin strateji istiqamət-ləri

prof. Məmmədov Fizuli

dos. Səmədova Ofeliya

dos. Qasımov Cəlal

08.06.2020

2

Dövlətin regional siyasəti

prof. Məmmədov Fizuli

prof.   Əyyubov Veysəl

dos. Səmədova Ofeliya

12.06.2020

3

Ekonometrika

dos. Musayeva Cəmilə

prof.   Əyyubov Veysəl

dos. Səmədova Ofeliya

17.06.2020

4

Ali makroqitisadiyyat

prof.   Əyyubov Veysəl

prof. Məmmədov Fizuli

dos. Musayeva Cəmilə

22.06.2020

5

İqtisadi inkişaf və iqtisadi artım

dos. Qasımov Asəf

prof.   Əyyubov Veysəl

dos. Səmədova Ofeliya

29.06.2020

I tədris ili ixtisas 060605 “Sənayenin təşkili və idarə edilməsi” qrup STM19

1

Energetika sənayesinin iqtisadiyyatı problemləri

dos. Hüseynova Emiliya

dos. Hüseynov Təhmasib

08.06.2020

2

Energetika müəssisələrinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi yolları

dos. Hüseynov Təhmasib

dos. Hüseynova Emiliya

12.06.2020

3

İnvestisiyaların idarə edilməsi

dos. Cəfərov Elmir

dos. Hüseynova Emiliya

17.06.2020

4

İnnovasiyaların idarə edilməsi

dos. İsgəndərov Fərman

dos. Əliyev Rövşən

22.06.2020

5

Layihələrin idarə edilməsi

dos. Əliyev Rövşən

dos. Hüseynova Emiliya

29.06.2020

I tədris ili ixtisas 060608 “Elektroenergetika mühəndisliyi” qrup EEM19

1

Elektroenergetika mühəndisliyinin müasir problemləri

dos. Eyyubova Kəmalə

dos. Aşurova Ülkər

08.06.2020

2

Energetik sistemlər

dos. Hüseynov Təhmasib

dos. Eyyubova Kəmalə

dos. Aşurova Ülkər

12.06.2020

3

Elektrik şəbəkələri və sistemləri

dos. Musayev Zəbulla

dos. Eyyubova Kəmalə

dos. Aşurova Ülkər

17.06.2020

4

Elektroenergetika sistemlərində elektromaqnit keçid prosesləri

dos. Musayev Zəbulla

dos. Eyyubova Kəmalə

dos. Aşurova Ülkər

22.06.2020

5

Azərbaycan multikulturalizmi

dos. İsmayılov İlham dos. Cəfərova Esmira

29.06.2020

I tədris ili ixtisas 060622 “Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi” qrup YNM19

1

Avtomobil konstruksiyalarının təhlükəsizliyi

dos. Qəhrəmanov Səbuhi

dos. Heydərov Şahsuvar

08.06.2020

2

Avtomobil nəqliyyatının müasir problemləri

dos. Qəhrəmanov Səbuhi

dos. Heydərov Şahsuvar

12.06.2020

3

Yol şəraitləri və yol hərəkətinin təhlükəsizliyi

dos. Heydərov Şahsuvar

dos. Qəhrəmanov Səbuhi

17.06.2020

4

Nəqliyyat axınları nəzəriyyəsi

dos. Qəhrəmanov Səbuhi

dos. Heydərov Şahsuvar

22.06.2020

5

Azərbaycan multikulturalizmi

dos. İsmayılov İlham

dos. Cəfərova Esmira

29.06.2020

I tədris ili ixtisas 060632 “İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi”

qrup İTM19

1

Verilənlərin paylanmış emalı

dos. İsrafilova Elmira

tex.f.d. Mustafayeva Aidə

08.06.2020

2

İnformasiya texnologiyalarının müasir prob-lemləri

tex.f.d. Əhmədov Möhübbət

tex.f.d. Mustafayeva Aidə

12.06.2020

3

Obyekt-yönlü proqramlaşdırma

tex.f.d. Əhmədov Möhübbət

tex.f.d. Mustafayeva Aidə

17.06.2020

4

Azərbaycan multikulturalizmi

dos. İsmayılov İlham

dos. Cəfərova Esmira

22.06.2020

5

İnformasiya emalı sistemlərinin riyazi modelləri

tex.f.d. Əhmədov Möhübbət

tex.f.d. Mustafayeva Aidə

29.06.2020

I tədris ili ixtisas 060649 “Ekologiya mühəndisliyi” qrup EMM19

1

Ekoloji təhlükəsizlik

prof. Məmmədov Elşad

dos. Səfərova Pərvanə

08.06.2020

2

Ekoloji proqnozlaşdırma

dos. Səfərova Pərvanə

prof. Məmmədov Elşad

12.06.2020

3

Ekologiya mühəndisliyinin müasir problemləri

dos.Mehdiyev Məhiyəddin

prof. Məmmədov Elşad

17.06.2020

4

Azərbaycan multikulturalizmi

dos. İsmayılov İlham

dos. Cəfərova Esmira

22.06.2020

5

Ekoloji informasiya sistemləri

f.f.d. Ağayeva Rayihə

dos. Səfərova Pərvanə

29.06.2020