Mingəçevir Dövlət Universitetinin bakalavriat səviyyəsinə qəbulu ilə bağlı İXTİSAS UYĞUNLUĞU CƏDVƏLİ

  • Post category:Xəbərlər (AZ)

ELAN

Mingəçevir Dövlət Universiteti 2021/2022-ci tədris ili üçün subbakalavr dərəcəsi olan şəxslərə tələbə qəbulu elan edir. Subbakalavr dərəcəsini almış şəxslər dövlət sifarişli və ödənişli olaraq əyani və qiyabi formada təhsil ala bilərlər.

Müvafiq ixtisaslar üzrə subbakalavr dərəcəsini almış şəxslərin Mingəçevir Dövlət Universitetinin bakalavriat səviyyəsinə qəbulu ilə bağlı İXTİSAS UYĞUNLUĞU CƏDVƏLİ:

Orta ixtisas təhsili pilləsinin ixtisaslarının (proqramlarının) şifri və adı

Bakalavriat ixtisaslarının (proqramlarının) şifri və adı

HS 020201

Qeyri Azərbaycan məktəblərində Azərbaycan dili

050101

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

HS 020401

Xarici dil (dilləri göstarməklə)

050121

Xarici dil müəllimliyi (İngilis dili üzrə)

HS 020401

Xarici dil (dillən göstərməklə)

40105

İnformatika müəllimliyi (ümumi orta təhsil bazası üçün)

050115

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

40105

İnformatika müəllimliyi (ümumi orta təhsil bazası üçün)

050616

İnformasiya texnologiyaları

40110

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə

050107

İbtidai sinif müəllimliyi

40107

İbtidai sinif müəllimliyi

M 011601

İbtidai təhsil

M 011401

Məktəbəqədər təhsilin pedaqogika və metodikası

40110

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə

050112

Məktəbəqədər təhsil

40108

Ailə və ev təhsili

40107

İbtidai sinif müəllimliyi

M0114Q1

Məktəbəqədər təhsilin pedaqogika və metodikası

M 011601

İbtidai təhsil

II 030501

İdarəetmədə kargüzarlıq

050409

050406

050405

050402

050408

050407

050404

Mühasibat

Maliyyə

İqtisadiyyat

Biznesin idarə edilməsi

Menecment

Marketinq

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

40401

Mühasibat uçotu

II 010201

Mühasibat uçotu və audit (sahələr üzrə)

II 010202

Büdcə idarələrində uçot və audit

II 010203

Kredit müəssisələrində uçot

II 011101

Xəzinə əməliyyatlarının uçotu

II 011102

Xəzinə əməliyyatları

40404

Bank işi

40405

Sığorta işi

40403

Vergi və vergitutma

40402

Maliyyə işi

II 030601

İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi

II 030701

Sahibkarlıq fəaliyyəti (sahələr üzrə)

II 010301

Bank işi

II 010302

Maliyyə işi (sahələr üzrə)

050409

050406

050405

050402

050408

050407

050404

Mühasibat

Maliyyə

İqtisadiyyat

Biznesin idarə edilməsi

Menecment

Marketinq

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

II 010303

Sığorta işi (sahələ üzrə)

HS 130105

Maliyyə və vergi hüququ

40413

Turizmin iqtisadiyyat

II010401

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (sahələr üzrə)

40407

Menecment

II 020101

İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarəetməsi (sahələr üzrə)

II 010801

Statistika

40406

Statistika

II 020201

Menecment (sahələr üzrə)

40409

Marketinq

II 020301

Marketinq (sahələr üzrə)

40605

Aqrar (fermer) təsərrüfatının təşkili

II 020401

Biznesin təşkili və idarəedilməsi

II 020501

Aqrar istehsalatın iqtisadiyyatı və idarəedilməsi

II 020601

Ticarət və istehsalat kooperasiyasının iqtisadiyyatı və idarəedilməsi

II 030101

Bələdiyyə təsərrüfatının təşkili və idarəedilməsi

40410

Bələdiyyə təsərrüfatının təşkili

40412

Reklam işi

40411

Kommersiya

T 330301

Birja fəaliyyəti və fond bazarı

T 330401

Reklam işi (sahələr üzrə)

T 330101

Kommersiya (sahələr üzrə)

40703

Memarlıq işi

050504

Ekologiya

40707

Tibb bacısı işi

40708

Tibbi optika

40701

Müalicə işi

40709

Laboratoriya diaqnostikası

40704

Tibbi profilaktika

40705

Ortopedik stomatologiya

40706

Əczaçılıq

ET 010601

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq mühafizəsi

ET 010701

Su ehtiyatlarının mühafizəsi və kompleks istifadən

ET 010801

Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii

ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması

ET 010901

Ərazilərin təbii mühafizə quruculuğu

40580

Əhaf mühitin qorunması və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə

40509

Elektrik stansiyalarının və yarımstansiyaların elektrik avadanlıqlarının quraşdırılması

050608

Energetika mühəndisliyi

40511

Elektrik maşınları və avadanlıqları

40510

Elektrik təchizatı

T 030101

Elektrik stansiyalarının və yarımstansiyaların elektrik avadanlıqlarının quraşdırılması

T 030301

Hidroenergetik qurğuların quraşdırılması

T 030401

Elektrik təchizatı (sahələr üzrə)

T 030201

Elektrik ötürücü xətlərinin tikintisi və quraşdırılması

T 040101

İstilik enerjisi təchizatı

T 040201

Elektrik stansiyalarının qorunması və avadanlıqlaırnın texnologiyası

T 040301

İstilik təchizatı və istilik texnikası avadanlıqları

T 040501

Atom elektrik stansiyaları və qurğuları

T 041001

İstilik çevirici, qeyri-ənənəvi və bərpa olunan enerji mənbələri vı qurğularının istismarı

T 041201

Soyuducu maşın və qurğular, havanın kondisiyalaşdırılması

40512

İstilik energetik qurğuları

40513

İstilik təchizatı və istilik texnikası avadanlıqları

40525

Yerüstü və yeraltı dəmir yolunun elektrikləşdirilməsi və təchizatı

050632

Nəqliyyat mühəndisliyi

T 090101

Dəmir yolu və təsərrüfatı və onun istismarı

T 090201

Lokomotiv və vaqon təsərrüfatı

T090301

Dəmiryol nəqliyyatında avtomatika, telemexanıkə və rabitə

T090302

Lokomotiv və elektrik qatarı təsərrüfatı

T 090303

Vaqon və refrijerator təsərrüfatı

40720

Nəqliyyat vasitələrinin təmiri və servisi

40527

Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı (nəqliyyat növləri üzrə)

40526

Avtomobil və traktorqayırma

40530

Yol hərəkətinin təşkili

T 040601

Mühərrikqayırma

T 100301

Tırtıllı və təkərli hərbi maşınların istismarı və texniki xidməti

T 100401

Mühəndis təminatlı hərbi maşınlarının istismarı və texniki xidməti

050632

Nəqliyyat mühəndisliyi

T 100601

Yol hərəkətinin təşkili

T 100101

Avtomobil və traktorlar

T 290701

Nəqliyyat vasitələrinin təmiri və servis xidməti (nəqliyyat növü üzrə)

T 100501

Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı

40720

Nəqliyyat vasitələrinin təmiri və servisi

T 320101

İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası (sahələr üzrə)

050405

İqtisadiyyat

T 320202

Ərzaq məhsullarının əmtəəşünaslığı

T 320202

Aqrar təsərrüfatı məhsullarının əmtəəşünaslığı

T 320301

Qeyri-ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı

40566

Əmtəəşünaslıq və istehlak mallarının ekspertizası

ET 010601

Meliorasiya. rekultivasiya və torpaq mühafizəsi

050606

Ekologiya mühəndisliyi

ET 010701

Su ehtiyatlarının mühafizəsi və kompleks istifadəsi

ET 010801

Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması

ET 010901

Ərazilərin təbii mühafizə quruculuğu

T 340201

Ətrat mühitin mühəndis mühafizəsi (sahələr üzrə)

T 131001

Aerokosmik monitorinq

40560

Ətraf mühitin qorunması və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə

TE 100201

İnformatika

05616

İnformasiya texnologiyaları

T 180301

İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri (sahələr üzrə)

T 180101

Hesablama maşınları, kompleksləri, sistemləri və şəbəkələri

T 130901

İnformasiya-ölçmə texnikası və texnologiyası istehsalı

T 160101

İnformasiya sistemləri (sahələr üzrə)

TT 160101

Avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı

T 180401

Avtomatlaşmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı

40546

Avtomatlaşmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı

40551

Avtomatlaşmış sistemlərin informasiya təhlükəsizliyi

40547

İnformasiyanın işlənməsinin və idarəetməsinin avtomatlaşdırılmış sistemləri

40548

İnformasiya texnologiyası sistemi

40549

İnformasiya təhlükəsilziyi təminatının təşkili

40550

Telekommunikasiya sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi

40714

Turist, mehmanxana təsərrüfatının təşkili və idarə edilməsi

050810

Turizm işinin təşkili

40715

Turizm və onun təşkili

40716

Bələdçilik işi

40717

Tunst və sanatoriya-kurort komplekslərində tibbi xidmətin təşkili

40718

Mehmanxana-turist və sanatoriya-kurort komplekslərində iaşə və servis

40721

İaşə müəssisələrinin servisi

40724

Rekreasiya idman və sağlamlıq turizmi

T 300401

Evşünaslıq

T 300101

Turizm və onun təşkili

T 300102

Turist və mehmanxana təsərrüfatı

T 300103

Mehmanxana işi və onun təşkili

T 300104

Əhaliyə iaşə xidmətinin təşkili

T 300105

Əhaliyə servis xidmətinin təşkili

T 300106

Məmulatların kimyəvi təmizlənməsi və rənglənməsi

T 300201

Mehmanxana və turist komplekslərində iaşə xidmətinin təşkili

T 300202

Sanatoriya-kurort komplekslərində iaşə xidmətinin təşkili

T 300203

Mehmanxana-turist və sanatoriya-kurort komplekslərində servis xidmətinin təşkili

T 300204

Turist, sanatoriya-kurort komplekslərində tibbi xidmətin təşkili

T 300301

Turist sanatoriya-kurort komplekslərində tibbi və qeyri-ənənəvi vasitələrlə sosial bərpa işi