You are currently viewing Mingəçevir Dövlət Universitetinin 2024/2025-ci tədris ili üçün tələbə qəbulu  planı (bakavriat və magistratura səviyyələri üzrə)

Mingəçevir Dövlət Universitetinin 2024/2025-ci tədris ili üçün tələbə qəbulu  planı (bakavriat və magistratura səviyyələri üzrə)

Mingəçevir Dövlət Universitetinin 2024/2025-ci tədris ili üçün tələbə qəbulu  planı

(bakalavriat səviyyəsi üzrə)

İxtisasın şifri

İxtisaslar

Qəbul planı

Azərbaycan bölməsi

Rus bölməsi

Təhsil haqqı

Cəmi

əyani

qiyabi

əyani

əyani

qiyabi

1

050101

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

50

50

1500

2

050104

Dil və ədəbiyyatı müəllimliyi (ingilis dili)

25

25

1500

3

050105

Fizika müəllimliyi

30

30

1500

4

050107

İbtidai sinif müəlimliyi

40

40

1500

5

050109

Kimya müəllimliyi

20

20

1500

6

050110

Kimya və biologiya müəllimliyi

20

20

1500

7

050112

Məktəbəqədər təhsil

40

40

1500

8

050114

Riyaziyyat müəllimliyi

30

30

1500

9

050115

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

50

50

1500

10

050108

İnformatika müəllimliyi

20

20

1500

11

050116

Tarix müəllimliyi

25

25

1500

12

050118

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

25

25

1500

13

050121

Xarici dil müəllimliyi (İngilis dili üzrə)

50

25

25

1500

14

050120

Texnologiya müəllimliyi

20

20

1500

15

050205

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı)

20

20

1500

16

050214

Tarix

20

20

1500

17

050402

Biznesin idarə edilməsi

90

75

15

1500

1300

18

050404

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

45

30

15

1500

1300

19

050405

İqtisadiyyat

90

75

15

1500

1300

20

050406

Maliyyə

75

60

15

1500

1300

21

050407

Marketinq

75

60

15

1500

1300

22

050408

Menecment

45

30

15

1500

1300

23

050409

Mühasibat

75

60

15

1500

1300

24

050504

Ekologiya

45

30

15

1500

1300

25

050509

Kompüter elmləri

45

30

15

1500

1300

26

050606

Ekologiya mühəndisliyi

30

30

1500

27

050607

Elektrik və elektronika mühəndisliyi

30

30

1500

28

050608

Energetika mühəndisliyi

30

30

1500

29

050614

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

25

25

1500

30

050615

İnformasiya təhlükəsizliyi

45

30

15

1500

1300

31

050616

İnformasiya texnologiyaları

90

75

15

1500

1300

32

050620

Kompüter mühəndisliyi

30

30

1500

33

050632

Nəqliyyat mühəndisliyi

40

40

1500

34

050638

Sənaye mühəndisliyi

30

30

1500

35

050807

Sosial iş

40

40

1500

36

050809

Turizm bələdçiliyi

105

90

15

1500

1300

37

050810

Turizm işinin  təşkili

105

90

15

1500

1300

Cəmi:

1670

1450

195

25

 

 

 

 

 

Mingəçevir Dövlət Universiteti 2024/2025-ci tədris ili üçün tələbə qəbulu planı

(magistratura təhsil səviyyəsi üzrə)

 

İxtisasın şifri

İxtisaslar üzrə ixtisaslaşmaların adı

Qəbul planı

Təhsil haqqı

1

060101

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

10

1700

 

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası

 

 

2

060103

Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)

10

1700

 

 

Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (ingilis dili)

 

 

3

060105

Riyaziyyat müəllimliyi

10

1700

 

 

Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası

 

 

4

060111

Tarix müəllimliyi

10

1700

 

 

Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

 

 

5

060113

İnformatika müəllimliyi

10

1700

 

 

İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

 

 

6

060115

İbtidai sinif müəllimliyi

10

1700

 

 

İbtidai sinifdə tədrisin metodika və metodologiyası

 

 

7

060117

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə

6

1700

 

 

Məktəbəqədər təlim və tərbiyənin metodika və metodologiyası

 

 

8

060403

Maliyyə

20

1700

 

 

Maliyyə nəzarəti və audit

10

 

 

 

Vergi və vergiqoyma

10

 

9

060404

İqtisadiyyat

20

1700

 

 

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

 

 

10

060409

Biznesin idarə edilməsi

10

1700

 

 

Biznesin təşkili və idarə edilməsi

 

 

11

060510

Ekologiya

5

1700

 

 

Ətraf mühitinin mühafizə metodları və bərpası

 

 

12

060410

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

5

1700

 

 

Regional idarəetmə

 

 

13

060608

Elektroenergetika mühəndisliyi

5

1700

 

 

Elektroenergetika

 

 

14

060609

İstilik energetikası mühəndisliyi

2

1700

 

 

İstilik elektrik stansiyaları

 

 

15

060622

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

3

1700

 

 

Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi

 

 

16

060632

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

15

1700

 

 

İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri

 

 

17

060649

Ekologiya mühəndisliyi

5

1700

 

 

Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması

 

 

18

 

MBA (Master of Business Administration ) proqramı üzrə

 

 

 

 

Biznesin idarə edilməsi

50

2000

 

 

Biznesin təşkili və idarə edilməsi

(ümumi təyinatlı)

25

 

 

 

Biznesin təşkili və idarə edilməsi

(maliyyə üzrə)

25

 

Cəmi:

206