Müasir təhsil, doğru seçim, uğurlu karyera

Müşavirlər

 

Ramin Zakir oğlu Məmmədov

Rektorun müşaviri

rektor_mushavir@mdu.edu.az

  
 

Hamiz Ramiz oğlu Mahmudov

Rektorun müşaviri

hamiz.mahmudov@mdu.edu.az