Təhsil hər bir dövlətin, ölkənin, cəmiyyətin həyatının, fəaliyyətinin mühüm bir sahəsidir!                                                                                                            

HEYDƏR ƏLİYEV