İMTAHAN CƏDVƏLİ – MÜHƏNDİSLİK FAKÜLTƏSİ

  • Post category:Xəbərlər (AZ)

Mingəçevir Dövlət Universiteti

Mühəndislik fakultəsi üzrə əyani təhsil səviyyəsi üçün

2020/2021 -ci tədris ilinin payız sessiyasında keçiriləcək imtahanların

C Ə D V Ə L İ (başlama vaxtı – 16:00)

 

Fənlər

Fənn müəllimi

Tarix

I kurs ixtisas 050608 “Energetika mühəndisliyi” – qrup ENM20

1

Azərbaycan tarixi

Yusifova M.R.

12.01.2021

2

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

Vəliyeva G.A.

15.01.2021

3

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

Məbudova F.E.       Nəsirova G.B.

21.01.2021

4

Politologiya

Quliyeva Ş.R.

26.01.2021

5

Xətti cəbr və analitik həndəsə

Əhmədov V.U.

29.01.2021

6

Fizika-1

Ağayeva R.Ş.

02.02.2021

I kurs ixtisas 050632 “Nəqliyyat mühəndisliyi”- qrup NM20

1

Xətti cəbr və analitik həndəsə

Məmmədov M.N.

12.01.2021

2

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası

Məmmədova O.İ.

15.01.2021

3

Azərbaycanın tarixi

Cavadov M.C.

21.01.2021

4

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

Allahverdiyev E.İ   Mehdiyeva Ü.M.  

26.01.2021

5

Fizika

Ağayeva R.Ş.

29.01.2021

I kurs ixtisas 050638 “Sənaye mühəndisliyi ”- qrup SM20

1

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

İsayeva S.M.

12.01.2021

2

Kimya

Səfərova P.S.

15.01.2021

3

Azərbaycan tarixi

Quliyeva T.Ə.

21.01.2021

4

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

Məbudova F.E.      

26.01.2021

5

Mühəndislər üçün proqramlaşdırma

Əhmədov M.Z.

29.01.2021

6

Xətti cəbr və analitik həndəsə

Məmmədova M.S

02.02.2021

I kurs ixtisas 050616 “İnformasiya texnologiyaları”- qrup İT20

1

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

Mehdiyeva Ü.M. Nəsirova G.B.

12.01.2021

2

İnformasiya texnologiyalarının əsasları

İsrafilova E.N.

15.01.2021

3

Xətti cəbr və analitik həndəsə

Allahverdiyeva S.İ.

21.01.2021

4

Fizika

Yusibova T.F.

26.01.2021

5

Proqramlaşdırmanın əsasları

Abdurrahmanova A.M

29.01.2021

I kurs ixtisas 050606 “Ekologiya mühəndisliyi”- qrup EM20

1

Mühəndis qrafikası

Məmmədova O.İ.

12.01.2021

2

Riyaziyyat-1

Məmmədov M.N.

15.01.2021

3

Fizikanın əsasları

Sarıyev V.İ.

21.01.2021

4

Ümumi kimya-1

Aslanov A.D.

26.01.2021

5

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

Məbudova F.E.       İsmayılova M.M.

29.01.2021

I kurs ixtisas 050504“Ekologiya” – qrup E20

1

Azərbaycan tarixi

Cavadov M.C.

12.01.2021

2

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

Əhmədova S.F.

15.01.2021

3

Kimya

Mehdiyev M.S.

21.01.2021

4

Biologiya

Mustafayeva V.S.

26.01.2021

5

Yer elmlərinin əsasları

Abdullayev Q.B.

29.01.2021

II kurs ixtisas 050608 “Elektroenergetika mühəndisliyi” – qrup EE19

1

Elektrotexnikanın əsasları – 1

Süleymanova L.Ç.

11.01.2021

2

Texniki xarici dil

İsmayılov M.Y.

14.01.2021

3

Elektroenergetikanın əsasları

Şıxəliyeva S.Y.

19.01.2021

4

Multikulturalizimə giriş

Məmmədov İ.M.

25.01.2021

5

Ölçmə texnikasının əsasları

Qocayeva G.Ə.

28.01.2021

6

Elektrik enerjisinin istehsalı

Nəcəfov A.V.

01.02.2021

7

Riyaziyyat – 3 (Tətbiqi riyaziyyat)

Əhmədov V.U.

04.02.2021

II kurs ixtisas 050609 “İstilik energetikası mühəndisliyi” – qrup İE19

1

Hidravlika

İsmayılov M.B.

11.01.2021

2

Multikulturalizmə giriş

Məmmədov İ.M.

14.01.2021

3

İstilik texnikasının nəzəri əsasları -1

Aşurova Ü.İ.

19.01.2021

4

İstilk energetikasında su hazırlığı texnologiyası və su təchizatı

Bəkirova S.X.

25.01.2021

5

Energetika və enerji resursları

Bəkirova S.X.

28.01.2021

6

Tətbiqi mexanika

Mustafayev V.S.

01.02.2021

7

Elektrotexnika

Süleymanova L.Ç.

04.02.2021

II kurs ixtisas 050622 “Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi” – qrup YN19

1

Nəzəri mexanika

Mustafayev R.P.

11.01.2021

2

Konstruksiya materiallarının texnologiyası

Məmmədov O.M.

14.01.2021

3

Materialşunaslıq

Məmmədov O.M.

19.01.2021

4

Nəqliyyat mühərrikləri

Qəhrəmanov S.Ə.

25.01.2021

5

Xarici dil – 2

Əliyeva X.M.

28.01.2021

II kurs ixtisas 050643 “Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi”- qrup ÇM19.1

1

Materialşunaslıq

Əliyeva Ş.H.

11.01.2021

2

Politologiya

Quliyeva Ş.R.

14.01.2021

3

İnformatika

Əliyeva Z.Ə.

19.01.2021

4

İşgüzar əlaqələr və yazışmalar

Hüseynova R.A.

25.01.2021

5

Tətbiqi mexanika

Mustafayev R.P.

28.01.2021

6

Xarici dil – 2

Nəsirova G.B. Allahverdiyev E.İ.

01.02.2021

II kurs ixtisas 050643 “Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi”- qrup ÇM19.2

1

Politologiya

Quliyeva Ş.R.

11.01.2021

2

İnformatika

Əliyeva Z.Ə.

14.01.2021

3

İşgüzar əlaqələr və yazışmalar

Hüseynova R.A.

19.01.2021

4

Xarici dil – 2

Nəsirova G.B. Allahverdiyev E.İ.

25.01.2021

5

Materialşunaslıq

Əliyeva Ş.H.

28.01.2021

6

Tətbiqi mexanika

Mustafayev R.P.

01.02.2021

II kurs ixtisas 050655 “İnformasiya texnologiyaları” –   qrup İT19

1

Elektronikanın əsasları

Əliyev B.S.

11.01.2021

2

İnformasiya sistemləri

İsrafilova E.N.

14.01.2021

3

Menecmentin əsasları

Xəlilova X.Q.

19.01.2021

4

Kompüterlərin arxitekturası

Baxşıyeva G.S.

25.01.2021

5

Verilənlərin strukturu və alqoritmlər

Abdurrahmanova A.M.

28.01.2021

6

Riyaziyyat – 3

Məmmədov M.N.

01.02.2021

II kurs ixtisas 050649 “Ekologiya mühəndisliyi” – qrup EM19

1

Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi

Ağayeva R.Ş.

11.01.2021

2

Mühəndis qrafikası

Əliyeva Ş.H.

14.01.2021

3

Sosiologiya

Yusifova M.R.

19.01.2021

4

Azərbaycan tarixi

Quliyeva T.Ə.

25.01.2021

5

Qeyri-üzvi kimya

Aslanov A.D.

28.01.2021

6

Kimya texnologiyasının əsasları

Mehdiyev M.S.

01.02.2021

I kurs ixtisas 050510 “Ekologiya” – qrup E19

1

Torpaqşunaslıq

Mustafayeva V.S.

11.01.2021

2

Ekolojı tədqiqat metodları

Cavadova A.M.

14.01.2021

3

İnsan biologiyası

Əhmədova L.B.

19.01.2021

4

Analitik kimya

Aslanov A.D.

25.01.2021

5

Ekologiya hüququ və təbiətdən istifadənin hüquqi əsasları

Cavadova A.M.

28.01.2021

6

Azərbaycan coğrafiyası

Abdullayev Q.B.

01.02.2021

III kurs ixtisas 050608 “Elektroenergetika mühəndisliyi” – qrup EE18

1

Tənzimləmə texnikası

Nəcəfov A.V.

12.01.2021

2

Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları

Nəcəfov A.V.

15.01.2021

3

Elektrik işıqlanmasının əsasları

Süleymanova L.Ç.

21.01.2021

4

Elektrik maşınlarının əsasları

Süleymanova L.Ç.

26.01.2021

5

Kommutasiya aparatları və qurğuları

Şıxəliyeva S.Y.

29.01.2021

6

Proqramlaşdırılan məntiqi kontroller

Əliyev B.S.

02.02.2021

III kurs ixtisas 050609 “İstilik energetikası mühəndisliyi” – qrup İE18

1

Energetika və ətraf mühit

Şəfiyeva A.B.

12.01.2021

2

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri

Ədilov Ə.H.

15.01.2021

3

Daxili yanma mühərrikləri və vurucular

Məmmədov İ.Q.

21.01.2021

4

Qazodinamika

İsmayılov M.B.

26.01.2021

5

Elektrotexnika

Süleymanova L.Ç.

29.01.2021

6

İstiləşdirmə və istilik şəbəkələri

Ədilov Ə.H.

02.02.2021

III kurs ixtisas 050643 “Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi”- qrup ÇM18

1

İsitmə, ventilyasiya və havanın kondisionerləşməsi

Qocayeva G.Ə.

12.01.2021

2

Istilik texnikası

Aşurova Ü.İ.

15.01.2021

3

Hidravlika

İsmayılov M.B.

21.01.2021

4

Istehsalın iqtisadiyyatı və menecmenti

Xəlilova X.Q.

26.01.2021

5

Biznesin əsasları

Paşayeva S.B.

29.01.2021

6

Texnoloji proseslərin idarə edilməsi

Əliyeva Ş.H.

01.02.2021

7

Aqrar sənayenin iqtisadiyyatı və idarə olunması

Məmmədli Y.Z.

04.02.2021

III kurs ixtisas 050622 “Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi” – qrup YN18

1

İstilik texnikası

Aşurova Ü.İ.

12.01.2021

2

Avtomobil daşımaları və vahid nəqliyyat sistemi

Kərimov Q.K.

15.01.2021

3

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququnun əsasları

Quliyeva Ş.T.

21.01.2021

4

Mülki müdafiə

Abbasov A.M.

26.01.2021

5

Maşın hissələri və konstruksiyaetmənin əsasları

Mustafayev V.S.

29.01.2021

6

Elektrotexnika

Süleymanova L.Ç.

02.02.2021

III kurs ixtisas 050655 “İnformasiya texnologiyaları” – qrup İT18

1

İnsan-maşın interfeysləri

Abdurrahmanova A.M.

12.01.2021

2

Kompüter şəbəkələrinə giriş

Əlizadə C.B.

15.01.2021

3

Əməliyyat sistemləri

Abdurrahmanova A.M

21.01.2021

4

Verilənlər bazasının əsasları

Əmiraslanova R.İ.

26.01.2021

5

İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları

Xəlilov E.O.

29.01.2021

III kurs ixtisas 050649 “Ekologiya mühəndisliyi” – qrup EM18

1

Maşın detalları və konstruksiya etmənin əsasları

Mustafayev R.P.

12.01.2021

2

Mülki müdafiə

Abbasov A.M.

15.01.2021

3

Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması

Əliyeva T.Ə.

21.01.2021

4

Ekologiya hüququ

Abdullayev Q.B.

26.01.2021

5

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma

Mahmudova S.V.

29.01.2021

6

Hidrologiya

Sarıyev V.İ.

02.02.2021

IV kurs ixtisas 050608 “Elektroenergetika mühəndisliyi” – qrup EE17

1

Elektrik veriliş xətlərinin mexaniki hissələri

Şıxəliyeva S.Y.

11.01.2021

2

Elektrik sistemlərininn dayanıqlığı

Nəcəfov A.V.

14.01.2021

3

Mühəndis iqtisadiyyatı

Hacıyev A.V.

19.01.2021

4

Elektrik sistemlərinin rejimləri və istismarı

Nəcəfov A.V.

25.01.2021

5

Sənaye elektrik təchizatı

Şıxəliyeva S.Y.

28.01.2021

6

Layihə menecmenti

Hacıyeva E.Z.

01.02.2021

IV kurs ixtisas 050609 “İstilik energetikası mühəndisliyi” – qrup İE17

1

İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment

Xəlilova X.Q.

11.01.2021

2

Sosiologiya

Yusifova M.R.

14.01.2021

3

Energetik qurğuların elektrik avadanlığı

Nəcəfov A.V.

19.01.2021

4

İstilik elektrik stansiyaları və köməkçi avadanlığı

Ədilov Ə.H.

25.01.2021

5

İstilik elektrik stansiyalarının su rejimi və kimyəvi nəzarət

Şəfiyeva A.B.

28.01.2021

6

Havanın kondisiyalaşdırılması

Qocayeva G.Ə.

01.02.2021

IV kurs ixtisas 050622 “Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi”- qrup YN17

1

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

Mahmudova S.V.

11.01.2021

2

Avtomobillərin istismar materialları

Mahmudova S.V.

14.01.2021

3

Avtomatlaşdırmanın əsasları

Kərimov Q.K.

19.01.2021

4

Avtomobil nəqliyyatının istismarı

Kərimov Q.K.

25.01.2021

5

Nəqliyyat sistemlərində idarəetmənin əsasları

Məmmədov İ.Q.

28.01.2021

6

Yol hərəkəti qaydaları və hərəkətin təhlükəsizliyi

Məmmədov İ.Q.

01.02.2021

IV kurs ixtisas 050655 “İnformasiya texnologiyaları” –   qrup İT17

1

Paylanmış sistemlər

İsrafilova E.N.

11.01.2021

2

Rəqəmsal sistemlər

Əhmədova N.K.

14.01.2021

3

Kriptoqrafiya və şəbəkələrin təhlükəsizliyi

Xəlilov E.O.

19.01.2021

4

İntelektual texnologiyalar

İsrafilova E.N.

25.01.2021

5

Qərar qəbuletmənin əsasları

Əliyeva Z.Ə.

28.01.2021

IV kurs ixtisas 050649 “Ekologiya mühəndisliyi” – qrup EM17

1

Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları (sahə üzrə)

Məmmədova G.A.

11.01.2021

2

Toksikologiyanın əsasları

Mustafayeva V.S.

14.01.2021

3

Əmək mühafizəsi

Məmmədova G.A.

19.01.2021

4

Mühəndisi geodeziya

Cavadova A.M.

25.01.2021

5

Çirkab suların təmizlənməsi

Səfərova P.S.

28.01.2021

6

Ekoloji monitorinq

Əhmədova L.B.

01.02.2021

 

Mingəçevir Dövlət Universiteti

Mühəndislik fakultəsi üzrə qiyabi təhsil səviyyəsi üçün

2020/2021 -ci tədris ilinin payız sessiyasında keçiriləcək imtahanların

C Ə D V Ə L İ (başlama vaxtı – 19:00)

 

Fənlər

Fənn müəllimi

Tarix

I kurs ixtisas 050608 “Energetika mühəndisliyi” – qrup ENM20 (Q)

1

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya – 1

Əzizova A.M.

12.01.2021

2

Xətti cəbr və analitik həndəsə

Məmmədov N.S.

15.01.2021

3

Kimya

Aslanov A.D.

21.01.2021

4

Fizika – 1

Sarıyev V.İ.

26.01.2021

I kurs ixtisas 050632 “Nəqliyyat mühəndisliyi”- qrup NM20 (Q)

1

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

Hüseynova P.A.

12.01.2021

2

Azərbaycanın tarixi

Quliyeva T.Ə.

15.01.2021

3

Xətti cəbr və analitik həndəsə

Məmmədov M.N.

21.01.2021

4

Fizika

Ağayeva R.Ş

26.01.2021

5

Politologiya

Cəfərova E.H.

29.01.2021

II kurs ixtisas 050608 “Elektroenergetika mühəndisliyi” – qrup EE19 (Q)

1

Riyaziyyat-III (Tətbiqi riyaziyyat)

Əhmədov V.U.

11.01.2021

2

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Hüseynova P.A.

14.01.2021

3

Multikulturalizmə giriş

Quliyeva Ş.R.

19.01.2021

4

Texniki xarici dil

İsmayılova M.M.

25.01.2021

5

Texniki mexanika

Mustafayev V.S.

28.01.2021

6

Elektrotexnikanın əsasları -I

Süleymanova L.Ç.

01.02.2021

II kurs ixtisas 050609 “İstilik energetikası mühəndisliyi” – qrup İE19 (Q)

1

Azərbaycandili və nitq mədəniyyəti

Hüseynova P.A.

11.01.2021

2

İstilik texnikasının nəzəri əsasları I

Aşurova Ü.İ.

14.01.2021

3

Fizika

Ağayeva R.Ş

19.01.2021

4

Multikulturalizmə giriş

Quliyeva Ş.R.

25.01.2021

5

Elektrotexnika

Süleymanova L.Ç.

28.01.2021

II kurs ixtisas 050622 “Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi”- qrup YN19 (Q)

1

Xarici dil – 2

Mabudova F.E.

11.01.2021

2

İnformatika

Tağıyev E.N.

14.01.2021

3

Kimya

Aslanov A.D.

19.01.2021

4

Nəzəri mexanika

Mustafayev R.P.

25.01.2021

II kurs ixtisas 050655 “İnformasiya texnologiyaları” – qrup İT19 (Q)

1

Azərbaycan tarixi

Cavadov M.C.

11.01.2021

2

Riyaziyyat-3

Məmmədov M.N.

14.01.2021

3

İnformasiya texnologiyalarına giriş

Nuriyeva V.A.

19.01.2021

4

Elektronikanın əsasları

Əliyev B.S.

25.01.2021

5

Multikulturalizmə giriş

Quliyeva Ş.R.

28.01.2021

V kurs ixtisas 050609 “İstilik energetikası mühəndisliyi” – qrup İE16 (Q)

1

Energetik qurğuların elektrik avadanlığı

Nəcəfov A.V.

22.12.2020

2

İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment

Xəlilova X.Q

24.12.2020

3

Havanın kondisiyalaşdırılması

Qocayeva G.Ə.

26.12.2020

4

İstilik elektrik stansiyalarının su rejimi və kimyəvi nəzarət

Şəfiyeva A.B.

28.12.2020