İMTAHAN CƏDVƏLİ – İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ FAKÜLTƏSİ

  • Post category:Xəbərlər (AZ)

Mingəçevir Dövlət Universiteti

“İqtisadiyyat və idarəetmə” fakültəsinin əyani təhsil forması üzrə 2020-2021-ci tədris ilinin payız imtahan sessiyasının

C Ə D V Ə L İ (başlama vaxtı – 13:00)

Fənlər

Fənn müəllimi

Tarix

Qrup Bİ20.1, I tədris ili, ixtisas: 050402 Biznesin idarə edilməsi

1

Karyera planlaması-1

b/m. Rəsulov Z.Y.

12.01.2021

2

Azərbaycan tarixi

Əjdərzadə G.İ.

15.01.2021

3

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

b/m. İsmayılova M.M.

Qurbanova G.Q.

22.01.2021

4

Xətti cəbr və riyazi analiz

b/m. Kələşova N.H.

28.01.2021

5

İKT – baza kompyuter bilikləri

Aslanova S.R.

03.02.2021

Qrup Bİ20.2, I tədris ili, ixtisas: 050402 Biznesin idarə edilməsi

1

Karyera planlaması-1

b/m. Rəsulov Z.Y.

11.01.2021

2

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

b/m. Mikayılova S.X.

Qurbanova G.Q.

15.01.2021

3

Azərbaycan tarixi

Əjdərzadə G.İ.

22.01.2021

4

İKT – baza kompyuter bilikləri

Aslanova S.R.

28.01.2021

5

Xətti cəbr və riyazi analiz

b/m. Kələşova N.H.

Məmmədova İ.Ə.

03.02.2021

Qrup DB20, I tədris ili, ixtisas: 050404 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

1

Xətti cəbr və riyazi analiz

Məmmədova İ.Ə.

12.01.2021

2

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Aslanova S.R.

15.01.2021

3

Menecment

Xəlilova X.Q.

22.01.2021

4

Karyera planlaması-1

b/m. Rəsulov Z.Y.

28.01.2021

5

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

f.f.d. Allahverdiyev E.İ.

03.02.2021

Qrup İ20.1, I tədris ili, ixtisas: 050405 İqtisadiyyat

1

Xətti cəbr və riyazi analiz

Babayev R.F.

12.01.2021

2

Karyera planlaması-1

Xanlayev S.N.

15.01.2021

3

İKT – baza kompyuter bilikləri

b/m. Əmiraslanova R.İ.

Əsədova M.Y.

22.01.2021

4

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

b/m. İsmayılova M.M.

28.01.2021

5

Azərbaycan tarixi

Əjdərzadə G.İ.

03.02.2021

Qrup İ20.2, I tədris ili, ixtisas: 050405 İqtisadiyyat

1

Azərbaycan tarixi

Əjdərzadə G.İ.

11.01.2021

2

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

b/m. İsmayılova M.M.

15.01.2021

3

Xətti cəbr və riyazi analiz

Babayev R.F.

22.01.2021

4

İKT – baza kompyuter bilikləri

b/m. Əmiraslanova R.İ.

Əsədova M.Y.

28.01.2021

5

Karyera planlaması-1

Xanlayev S.N.

03.02.2021

Qrup M20, I tədris ili, ixtisas: 050406 Maliyyə

1

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

b/m. İsmayılova M.M.

12.01.2021

2

Karyera planlaması-1

Məmmədli V.Ə.

15.01.2021

3

Xətti cəbr və riyazi analiz

b/m. Kələşova N.H.

22.01.2021

4

Azərbaycan tarixi

Qədirova A.R.

28.01.2021

5

İKT – baza kompyuter bilikləri

b/m. Paşayev M.Ə.

03.02.2021

Qrup Mq20, I tədris ili, ixtisas: 050407 Marketinq

1

İKT – baza kompyuter bilikləri

Əhmədova N.K.

12.01.2021

2

Xətti cəbr və riyazi analiz

Babayev R.F.

15.01.2021

3

Karyera planlaması-1

b/m. Rəsulov Z.Y.

22.01.2021

4

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

b/m. Mikayılova S.X.

28.01.2021

5

Azərbaycan tarixi

Mövlayeva V.Ə.

03.02.2021

Qrup Mt20, I tədris ili, ixtisas: 050408 Menecment

1

Xətti cəbr və riyazi analiz

Babayev R.F.

11.01.2021

2

İKT – baza kompyuter bilikləri

Əhmədova N.K.

15.01.2021

3

Azərbaycan tarixi

Mövlayeva V.Ə.

22.01.2021

4

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

Qurbanova G.Q.

28.01.2021

5

Karyera planlaması-1

b/m. Rəsulov Z.Y.

03.02.2021

Qrup MU20.1, I tədris ili, ixtisas: 050409 Mühasibat

1

Karyera planlaması-1

Xanlayev S.N.

12.01.2021

2

Azərbaycan tarixi

Mövlayeva V.Ə.

15.01.2021

3

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

b/m. İsmayılova M.M.

19.01.2021

4

Xətti cəbr və riyazi analiz

b/m. Kələşova N.H.

27.01.2021

5

İKT – baza kompyuter bilikləri

b/m. Paşayev M.Ə.

04.02.2021

Qrup MU20.2, I tədris ili, ixtisas: 050409 Mühasibat

1

Karyera planlaması-1

Xanlayev S.N.

11.01.2021

2

Xətti cəbr və riyazi analiz

b/m. Kələşova N.H.

Məmmədova İ.Ə.

15.01.2021

3

İKT – baza kompyuter bilikləri

b/m. Paşayev M.Ə.

22.01.2021

4

Azərbaycan tarixi

Mövlayeva V.Ə.

28.01.2021

5

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

Abdullayeva X.R.

03.02.2021

Qrup Tİ20.1, I tədris ili, ixtisas: 050810 Turizm işinin təşkili

1

Biznes riyaziyyatı

b/m. Kələşova N.H.

11.01.2021

2

Azərbaycan tarixi

Qədirova A.R.

18.01.2021

3

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

Vəliyeva G.A.

22.01.2021

4

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

Əzizova A.M.

27.01.2021

5

Turizmə giriş

Bağırov C.A.

02.02.2021

6

Menecmentin əsasları

Cəfərov N.Z.

05.02.2021

Qrup Tİ20.2, I tədris ili, ixtisas: 050810 Turizm işinin təşkili

1

Biznes riyaziyyatı

b/m. Kələşova N.H.

12.01.2021

2

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

Vəliyeva G.A.

18.01.2021

3

Turizmə giriş

Bağırov C.A.

22.01.2021

4

Menecmentin əsasları

Cəfərov N.Z.

27.01.2021

5

Azərbaycan tarixi

Qədirova A.R.

Cavadov M.C.

02.02.2021

6

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

Əhmədova S.F.

05.02.2021

Qrup MU19.1, II tədris ili, ixtisas: 050402 Mühasibat uçotu və audit

1

Maliyyə

b/m. Kərimova M.A.

11.01.2021

2

Dünya iqtisadiyyatı

Xəlilova E.E.

14.01.2021

3

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Aslanova S.R.

18.01.2021

4

Qiymət və qiymətləndirmə

Yusifova N.E.

26.01.2021

5

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

Nəsibova A.C.

29.01.2021

6

Makroiqtisadiyyat

b/m. Şəfaqətov G.M.

03.02.2021

Qrup MU19.2, II tədris ili, ixtisas: 050402 Mühasibat uçotu və audit

1

Maliyyə

b/m. Kərimova M.A.

12.01.2021

2

Dünya iqtisadiyyatı

Xəlilova E.E.

15.01.2021

3

Qiymət və qiymətləndirmə

Yusifova N.E.

19.01.2021

4

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

Nəsibova A.C.

27.01.2021

5

Makroiqtisadiyyat

b/m. Şəfaqətov G.M.

02.02.2021

6

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Aslanova S.R.

05.02.2021

Qrup M19, II tədris ili, ixtisas: 050403 Maliyyə

1

Maliyyə nəzəriyyəsi

Məmmədli V.Ə.

11.01.2021

2

İnsan resurslarının idarə edilməsi

b/m. Əliyeva T.Ə.

14.01.2021

3

Makroiqtisadiyyat

b/m. Şəfaqətov G.M.

18.01.2021

4

İşgüzar yazışmalar

Hacıyev A.V.

22.01.2021

5

Marketinq

Namazova A.M.

27.01.2021

6

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

b/m. Səfərova T.A.

02.02.2021

Qrup İ19, II tədris ili, ixtisas: 050404 İqtisadiyyat

1

Azərbaycan iqtisadiyyatı

b/m. Tağıyev A.M.

Məmmədli Y.Z.

11.01.2021

2

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti

b/m. Rəhimova M.F.

14.01.2021

3

Dünya iqtisadiyyatı

Xəlilova E.E.

18.01.2021

4

İqtisadi informatika

Aslanova S.R.

22.01.2021

5

Makroiqtisadiyyat

prof. Əyyubov V.S.

b/m. Rəhimova M.F.

27.01.2021

6

Qiymət və qiymətləndirmə

Yusifova N.E.

05.02.2021

Qrup ST19, II tədris ili, ixtisas: 050405 Sənayenin təşkili və idarə olunması

1

Makroiqtisadiyyat

b/m. Şəfaqətov G.M.

11.01.2021

2

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Aslanova S.R.

14.01.2021

3

Azərbaycan iqtisadiyyatı

b/m. Tağıyev A.M.

Məmmədli Y.Z.

19.01.2021

4

Standartlaşdırma və sertifikasiya

b/m. Əliyeva T.Ə.

27.01.2021

5

Biznesin əsasları

b/m. Paşayeva S.B.

02.02.2021

6

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

b/m. Səfərova T.A.

05.02.2021

Qrup Mq19, II tədris ili, ixtisas: 050408 Marketinq

1

Dünya iqtisadiyyatı

Xəlilova E.E.

11.01.2021

2

Marketinq

Namazova A.M.

14.01.2021

3

Menecment

Kərimli G.F.

19.01.2021

4

Makroiqtisadiyyat

prof. Əyyubov V.S.

b/m. Rəhimova M.F.

26.01.2021

5

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququnun əsasları

Quliyeva Ş.T.

29.01.2021

6

Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi

b/m. Hacıyeva E.Z.

02.02.2021

7

Politologiya

Quliyeva Ş.R.

05.02.2021

Qrup Bİ19.1, I tədris ili, ixtisas: 050409 Biznesin idarə edilməsi

1

Makroiqtisadiyyat

b/m. Şəfaqətov G.M.

12.01.2021

2

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

b/m. Səfərova T.A.

18.01.2021

3

Logistika

Namazova A.M.

22.01.2021

4

Menecment

Kərimli G.F.

27.01.2021

5

İnsan resurslarının idarə edilməsi

Süleymanova T.Ə.

02.02.2021

6

Biznesin əsasları

b/m. Paşayeva S.B.

05.02.2021

Qrup Bİ19.2, II tədris ili, ixtisas: 050409 Biznesin idarə edilməsi

1

Biznesin əsasları

b/m. Paşayeva S.B.

12.01.2021

2

Logistika

Namazova A.M.

18.01.2021

3

Makroiqtisadiyyat

b/m. Şəfaqətov G.M.

22.01.2021

4

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

b/m. Səfərova T.A.

27.01.2021

5

Menecment

Kərimli G.F.

02.02.2021

6

İnsan resurslarının idarə edilməsi

Süleymanova T.Ə.

05.02.2021

Qrup DB19, I tədris ili, ixtisas: 050410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

1

Makroiqtisadiyyat

b/m. Şəfaqətov G.M.

11.01.2021

2

Dövlət təşkilatlarında menecment

Məmmədov S.Y.

18.01.2021

3

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

b/m. Səfərova T.A.

22.01.2021

4

Dövlət qulluğu

Məmmədov S.Y.

27.01.2021

5

İctimaiyyətlə əlaqələr

Məmmədov S.Y.

02.02.2021

6

İnzibati hüquq

Quliyeva Ş.T.

05.02.2021

Qrup K19, I tədris ili, ixtisas: 050411 Kommersiya

1

Makroiqtisadiyyat

b/m. Şəfaqətov G.M.

11.01.2021

2

Sahibkarlığın əsasları

b/m. Paşayeva S.B.

14.01.2021

3

Azərbaycan iqtisadiyyatı

b/m. Tağıyev A.M.

Məmmədli Y.Z.

19.01.2021

4

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququnun əsasları

Quliyeva Ş.T.

26.01.2021

5

Politologiya

Quliyeva Ş.R.

29.01.2021

6

Marketinq

Namazova A.M.

02.02.2021

7

Menecment

Kərimli G.F.

05.02.2021

Qrup TO19, I tədris ili, ixtisas: 050810 Turizm və otelçilik

1

Beynəlxalq turizmin əsasları

Qocayeva A.M.

12.01.2021

2

Menecmentin əsasları

Cəfərov N.Z.

18.01.2021

3

Dünya turizm bazarı

Qocayeva A.M.

22.01.2021

4

Turizmin iqtisadiyyatı

Xəlilov X.R.

27.01.2021

5

İkinci xarici dil-1

b/m. İslamova N.M.

02.02.2021

6

Marketinqin əsasları

Namazova A.M.

05.02.2021

Qrup MU18, III tədris ili, ixtisas: 050402 Mühasibat uçotu və audit

1

Menecment

Kərimli G.F.

11.01.2021

2

İnsan resurslarının idarə edilməsi

Kərimli G.F.

14.01.2021

3

Marketinq

Namazova A.M.

19.01.2021

4

Maliyyə təhlili

dos. Hüseynov M.M.

27.01.2021

5

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti

b/m. Rəhimova M.F.

02.02.2021

6

Maliyyə uçotu

Əhmədov A.K.

05.02.2021

Qrup M18, III tədris ili, ixtisas: 050403 Maliyyə

1

Audit

Kələşov A.Q.

12.01.2021

2

Statistika

Süleymanova T.Ə.

18.01.2021

3

Qiymət və qiymətləndirmə

Məmmədli Y.Z.

22.01.2021

4

Büdcə təşkilatlarının maliyyəsi

Kələşov A.Q.

28.01.2021

5

Bank işi

Musayev Ə.N.

02.02.2021

6

Sığorta işi

Səfərov N.V.

05.02.2021

Qrup İ18.1, III tədris ili, ixtisas: 050404 İqtisadiyyat

1

Ekonometrika

dos. Musayeva C.Q.

11.01.2021

2

Mülki müdafiə

b/m. Abbasov A.M.

14.01.2021

3

Menecment

b/m. Rəsulov Z.Y.

19.01.2021

4

Mühasibat uçotu

dos. Qədimli N.A.

Əhmədov A.K.

27.01.2021

5

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

b/m. Tağıyev A.M.

02.02.2021

6

Maliyyə

b/m. Kərimova M.A.

05.02.2021

Qrup İ18.2, III tədris ili, ixtisas: 050404 İqtisadiyyat

1

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

b/m. Tağıyev A.M.

12.01.2021

2

Mühasibat uçotu

dos. Qədimli N.A.

Əhmədov A.K.

15.01.2021

3

Maliyyə

b/m. Kərimova M.A.

19.01.2021

4

Ekonometrika

dos. Musayeva C.Q.

28.01.2021

5

Menecment

b/m. Rəsulov Z.Y.

02.02.2021

6

Mülki müdafiə

b/m. Abbasov A.M.

05.02.2021

Qrup ST18, III tədris ili, ixtisas: 050405 Sənayenin təşkili və idarə olunması

1

Müəssisənin iqtisadiyyatı

i.f.d. Tağıyev M.Z.

12.01.2021

2

İnsan resurslarının idarə edilməsi

Süleymanova T.Ə.

15.01.2021

3

Mülki müdafiə

b/m. Abbasov A.M.

19.01.2021

4

Əməliyyatların tədqiqi

dos. Rəsulov M.B.

26.01.2021

5

Ekonometrika

dos. Güləliyev M.G.

02.02.2021

6

Kommersiya işi

Xəlilova X.Q.

05.02.2021

Qrup Mq18, III tədris ili, ixtisas: 050408 Marketinq

1

Ekonometrika

dos. Qarayev M.Ş.

12.01.2021

2

İşgüzar yazışmalar

i.f.d. Hüseynova R.A.

15.01.2021

3

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Aslanova S.R.

Əsədova M.Y.

19.01.2021

4

Ərzaq təhlükəsizliyi

Nəsibova A.C.

26.01.2021

5

Kommersiya fəaliyyətinin əsasları

Xəlilova X.Q.

02.02.2021

6

Marketinq tədqiqatları

dos. İsgəndərov F.Ə.

05.02.2021

Qrup Bİ18, III tədris ili, ixtisas: 050409 Biznesin idarə edilməsi

1

Mühasibat uçotu

dos. Qədimli N.A.

Əhmədov A.K.

12.01.2021

2

Ekonometrika

dos. Qarayev M.Ş.

18.01.2021

3

Strateji menecment

dos. Hüseynova E.Y.

Cəfərov N.Z.

22.01.2021

4

Statistika

b/m. Hacıyeva E.Z.

26.01.2021

5

Maliyyə

Hüseynova A.İ.

29.01.2021

6

Beynəlxalq biznes

Nəsibova A.C.

03.02.2021

Qrup DB18, III tədris ili, ixtisas: 050410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

1

Regional idarəetmə

i.f.d. Hüseynova R.A.

12.01.2021

2

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

b/m. Tağıyev A.M.

18.01.2021

3

Statistika

b/m. Hacıyeva E.Z.

22.01.2021

4

İdarəetmə nəzəriyyələri

b/m. Əliyeva T.Ə.

26.01.2021

5

İnsan resurslarının idarə edilməsi

Süleymanova T.Ə.

29.01.2021

6

Maliyyə

Hüseynova A.İ.

04.02.2021

Qrup TO18, III tədris ili, ixtisas: 050810 Turizm və otelçilik

1

Regional turizmin inkişafının tənzimlənməsi

Xəlilova E.E.

12.01.2021

2

Mülki müdafiə

b/m. Abbasov A.M.

18.01.2021

3

Maliyyə və investisiyalar

Hüseynova A.İ.

22.01.2021

4

Turizmdə informasiya texnologiyaları

Əlizadə C.B.

26.01.2021

5

Turizmdə marketinq və marketinq araşdırmaları

Xəlilova X.Q.

29.01.2021

6

Destinasiya menecmenti

Bağırov C.A.

04.02.2021

Qrup MU17, IV tədris ili, ixtisas: 050402 Mühasibat uçotu və audit

1

Gömrük işi

Yusifova N.E.

11.01.2021

2

Audit

Musayev Ə.N.

14.01.2021

3

Maliyyə hesabatlarının təhlili

Hüseynova A.İ.

19.01.2021

4

Ekonometrika

dos. Güləliyev M.G.

26.01.2021

5

Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu

Muradov Ş.N.

29.01.2021

6

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

b/m. Tağıyev A.M.

04.02.2021

Qrup M17, IV tədris ili, ixtisas: 050403 Maliyyə

1

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

Mahmudov H.R.

12.01.2021

2

Maliyyə nəzarəti və audit

Kələşov A.Q.

15.01.2021

3

Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri

Kələşov A.Q.

19.01.2021

4

Büdcə və xəzinə uçotu

Muradov Ş.N.

26.01.2021

5

Vergi inzibatçılığı

Məmmədli V.Ə.

29.01.2021

6

Ekonometrika

dos. Güləliyev M.G.

04.02.2021

Qrup İ17.1, IV tədris ili, ixtisas: 050404 İqtisadiyyat

1

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi

dos. Qasımov C.C.

11.01.2021

2

İnvestisiya-innovasiya proseslərinin dövlət tənzimlənməsi

dos. Səmədova O.M.

14.01.2021

3

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

Mahmudov H.R.

19.01.2021

4

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı

Məmmədli Y.Z.

26.01.2021

5

Dövlətin iqtisadi siyasəti

dos. Qasımov C.C.

29.01.2021

6

Vergilər və vergitutma

b/m. Niftəliyev N.F.

04.02.2021

Qrup İ17.2, IV tədris ili, ixtisas: 050404 İqtisadiyyat

1

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi

dos. Qasımov C.C.

12.01.2021

2

Vergilər və vergitutma

b/m. Niftəliyev N.F.

15.01.2021

3

İnvestisiya-innovasiya proseslərinin dövlət tənzimlənməsi

dos. Səmədova O.M.

19.01.2021

4

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

Mahmudov H.R.

26.01.2021

5

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı

Məmmədli Y.Z.

29.01.2021

6

Dövlətin iqtisadi siyasəti

dos. Qasımov C.C.

04.02.2021

Qrup ST17.1, IV tədris ili, ixtisas: 050405 Sənayenin təşkili və idarə olunması

1

Biznes-plan

b/m. Səfərova T.A.

11.01.2021

2

İnnovasiya menecmenti

i.f.d. Hüseynova R.A.

14.01.2021

3

Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı

b/m. Əliyeva T.Ə.

19.01.2021

4

Neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

b/m. Rəsulov Z.Y.

26.01.2021

5

Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti

b/m. Rəsulov Z.Y.

29.01.2021

6

Audit

dos. Hüseynov M.M.

Kələşov A.Q.

04.02.2021

Qrup ST17.2, IV tədris ili, ixtisas: 050405 Sənayenin təşkili və idarə olunması

1

Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı

b/m. Əliyeva T.Ə.

12.01.2021

2

Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti

b/m. Rəsulov Z.Y.

15.01.2021

3

Biznes-plan

b/m. Səfərova T.A.

19.01.2021

4

Audit

dos. Hüseynov M.M.

Kələşov A.Q.

26.01.2021

5

İnnovasiya menecmenti

i.f.d. Hüseynova R.A.

29.01.2021

6

Neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

b/m. Rəsulov Z.Y.

04.02.2021

Qrup Mt17, IV tədris ili, ixtisas: 050407 Menecment

1

İnnovasiya menecmenti

i.f.d. Hüseynova R.A.

11.01.2021

2

Strateji menecment

dos. Hüseynova E.Y.

Cəfərov N.Z.

14.01.2021

3

Layihələrin idarə edilməsi

b/m. Hacıyeva E.Z.

19.01.2021

4

Maliyyə menecmenti

Süleymanova T.Ə.

26.01.2021

5

Audit

Musayev Ə.N.

29.01.2021

6

Turizmin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

Xəlilov X.R.

04.02.2021

Qrup Mq17, IV tədris ili, ixtisas: 050408 Marketinq

1

Turizmin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

Xəlilov X.R.

11.01.2021

2

Qiymətin əmələ gəlməsi

Yusifova N.E.

14.01.2021

3

Marketinqin kommunikasiya sistemi

Məmmədov S.Y.

19.01.2021

4

Audit

Musayev Ə.N.

26.01.2021

5

Marketinqin idarə edilməsi

Namazova A.M.

29.01.2021

6

Beynəlxalq marketinq

Namazova A.M.

04.02.2021

Qrup Bİ17, IV tədris ili, ixtisas: 050409 Biznesin idarə edilməsi

1

Müəssisənin maliyyə menecmenti

Süleymanova T.Ə.

11.01.2021

2

İnnovasiya menecmenti

b/m. Səfərova T.A.

14.01.2021

3

Biznes etikası və sosial məsuliyyət

Nəsibova A.C.

19.01.2021

4

Vergilər və vergitutma

Məmmədli V.Ə.

26.01.2021

5

Layihə menecmenti

b/m. Hacıyeva E.Z.

29.01.2021

6

Mülki müdafiə

b/m. Abbasov A.M.

04.02.2021

Qrup DB17, IV tədris ili, ixtisas: 050410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

1

Dövlət idarəetmə nəzəriyyəsi

b/m. Hacıyeva E.Z.

11.01.2021

2

İqtisadi diplomatiya

Nəsibova A.C.

14.01.2021

3

Audit

dos. Hüseynov M.M.

19.01.2021

4

Dövlət qulluğu etikası

Məmmədov S.Y.

26.01.2021

5

Məntiq

dos. Rəsulov M.B.

29.01.2021

6

Vergilər və vergitutma

Məmmədli V.Ə.

04.02.2021

Qrup TO17, IV tədris ili, ixtisas: 050810 Turizm və otelçilik

1

Turizm marşrutunun və ekskursiya işinin təşkili

Qocayeva A.M.

11.01.2021

2

Otel menecmenti

Quliyeva M.E.

14.01.2021

3

Kənd turizminin təşkili

Qocayeva A.M.

19.01.2021

4

Azərbaycan turizm sənayesi

Quliyeva M.E.

26.01.2021

5

İşgüzar xarici dil

f.f.d. Allahverdiyev E.İ.

Əzizova A.M.

29.01.2021

6

Mehmanxana fəaliyyətinin texnologiyası

Quliyeva M.E.

04.02.2021

 

Mingəçevir Dövlət Universiteti

“İqtisadiyyat və idarəetmə” fakültəsinin qiyabi təhsil forması üzrə 2020-2021-ci tədris ilinin payız imtahan sessiyasının

C Ə D V Ə L İ (başlama vaxtı – 19:00)

Fənlər

Fənn müəllimi

Tarix

Qrup İ20(Q), I tədris ili, ixtisas: 050405 İqtisadiyyat

1

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

Əzizova A.M.

11.01.2021

2

Xətti cəbr və riyazi analiz

Məmmədova İ.Ə.

15.01.2021

3

İKT – bza kompyuter bilikləri

Əhmədova N.K.

21.01.2021

4

Azərbaycan tarixi

Cavadov M.C.

29.01.2021

Qrup M20(Q), I tədris ili, ixtisas: 050406 Maliyyə

1

İKT – baza kompyuter baza bilikləri

Əhmədova N.K.

11.01.2021

2

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

Nəsibli S.A.

21.01.2021

3

Xətti cəbr və riyazi analiz

Məmmədova İ.Ə.

29.01.2021

4

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

b/m. İsmayılova M.M.

02.02.2021

Qrup Mq20(Q), I tədris ili, ixtisas: 050407 Marketinq

1

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

Gülüstani Z.X.

11.01.2021

2

İKT – baza kompyuter bilikləri

Əhmədova N.K.

15.01.2021

3

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

Qurbanova G.Q.

21.01.2021

4

Xətti cəbr və riyazi analiz

Babayev R.F.

29.01.2021

Qrup MU20(Q), I tədris ili, ixtisas: 050409 Mühasibat

1

Xətti cəbr və riyazi analiz

Məmmədova İ.Ə.

11.01.2021

2

Azərbaycan tarixi

Mövlayeva V.Ə.

15.01.2021

3

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

b/m. İsmayılova M.M.

21.01.2021

4

İKT – baza kompyuter bilikləri

Əhmədova N.K.

29.01.2021

Qrup MU19(Q), II tədris ili, ixtisas:   050402 Mühasibat uçotu və audit

1

Dünya iqtisadiyyatı

Xəlilova E.E.

16.01.2021

2

Mikroiqtisadiyyat

b/m. Rəhimova M.F.

21.01.2021

3

Qiymət və qiymətləndirmə

Yusifova N.E.

25.01.2021

4

İşgüzar yazışmalar

Hacıyev A.V.

30.01.2021

5

İqtisadi informatika

Əhmədova N.K.

04.02.2021

Qrup İ19(Q), II tədris ili, ixtisas: 050404 İqtisadiyyat

1

Mikroiqtisadiyyat

dos. Səmədova O.M.

13.01.2021

2

Dünya iqtisadiyyatı

Xəlilova E.E.

18.01.2021

3

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti

b/m. Rəhimova M.F.

22.01.2021

4

İşgüzar yazışmalar

Hacıyev A.V.

27.01.2021

5

Azərbaycan iqtisadiyyatı

Məmmədli Y.Z.

02.02.2021

Qrup ST19(Q), II tədris ili, ixtisas: 050405 Sənayenin təşkili və idarə olunması

1

İnsan resurslarının idarə edilməsi

i.f.d. Hüseynova R.A.

13.01.2021

2

Standartlaşdırma və sertifikasiya

b/m. Əliyeva T.Ə.

18.01.2021

3

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

b/m.Səfərova T.A.

22.01.2021

4

Makroiqtisadiyyat

b/m. Şəfaqətov G.M.

27.01.2021

5

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

İsayeva S.M.

02.02.2021

Qrup Mq19(Q), II tədris ili, ixtisas: 050408 Marketinq

1

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Nəsibli S.A.

13.01.2021

2

Mikroiqtisadiyyat

b/m. Rəhimova M.F.

18.01.2021

3

Dünya iqtisadiyyatı

Xəlilova E.E.

22.01.2021

4

Politologiya

dos. Cəfərova E.H.

27.01.2021

5

Menecment

Cəfərov N.Z.

02.02.2021

Qrup DB19(Q), II tədris ili, ixtisas: 050410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

1

Azərbaycan tarixi

Mövlayeva V.Ə.

15.01.2021

2

İqtisadi informatika

Əhmədov N.K.

18.01.2021

3

Mülki müdafiə

Məmmədov İ.Q.

22.01.2021

4

Dövlət qulluğu

Məmmədov S.Y.

27.01.2021

5

Makroiqtisadiyyat

b/m. Şəfaqətov G.M.

02.02.2021

Qrup K19(Q), II tədris ili, ixtisas: 050411 Kommersiya

1

Mikroiqtisadiyyat

b/m. Rəhimova M.F.

13.01.2021

2

Politologiya

dos. Cəfərova E.H.

18.01.2021

3

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Hüseynova P.A.

22.01.2021

4

Menecment

Cəfərov N.Z.

27.01.2021

5

Sahibkarlığın əsasları

b/m. Paşayeva S.B.

02.02.2021

Qrup İ18(Q), III tədris ili, ixtisas: 050404 İqtisadiyyat

1

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

b/m.Səfərova T.A.

11.01.2021

2

Firmanın iqtisadiyyatı

i.f.d. Tağıyev M.Z.

15.01.2021

3

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Yusifova N.E.

19.01.2021

4

İnsan resurslarının idarə edilməsi

i.f.d. Hüseynova R.A.

25.01.2021

5

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Əhmədova N.K.

01.02.2021

Qrup MU17(Q), IV tədris ili, ixtisas: 050402 Mühasibat uçotu və audit

1

Gömrük işi

Yusifova N.E.

13.01.2021

2

İdarəetmə uçotu

Əhmədov A.K.

18.01.2021

3

Vergilər və vergitutma

b/m. Niftəliyev N.F.

22.01.2021

4

Maliyyə hesabatları

Hüseynova A.İ.

27.01.2021

5

Maliyyə təhlili

dos. Hüseynov M.M.

02.02.2021

Qrup İ17(Q), IV tədris ili, ixtisas: 050404 İqtisadiyyat

1

İnvestisiya-innovasiya proseslərinin dövlət tənzimlənməsi

dos. Səmədova O.M.

12.01.2021

2

Menecment

Cəfərov N.Z.

18.01.2021

3

Mühasibat uçotu

dos. Qədimli N.A.

22.01.2021

4

Bank işi

Musayev Ə.N.

27.01.2021

5

Maliyyə

Hüseynova A.İ.

02.02.2021