İMTAHAN CƏDVƏLİ – PEDAQOJO FAKÜLTƏ

  • Post category:Xəbərlər (AZ)

Mingəçevir Dövlət Universiteti

Pedaqoji fakultə üzrə 2020/2021 -ci tədris

ilinin payız sessiyasında keçiriləcək imtahanların

C Ə D V Ə L İ (başlama vaxtı – 10:00)

Fənnlərin adları

Fənn müəllimi

Tarix

I tədris ili   ixtisas 050101 “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” qrup AƏ20.1

1

Dilçiliyə giriş

Sevil İsayeva

11.01.2021

2

Psixologiya

İlhamə İsmayılova

15.01.2021

3

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

Afaytət Tanıverdiyeva
Nərgiz Kərimova

19.01.2021

4

Təhsildə İKT

Elçin Tağıyev

25.01.2021

5

Ədəbiyyatşünaslığa giriş

Maarifə Manafova

29.01.2021

6

Şifahi xalq ədəbiyyatı

Flora Namazova

03.02.2021

I tədris ili   ixtisas 050101 “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” qrup AƏ20.2

1

Ədəbiyyatşünaslığa giriş

Maarifə Manafova

11.01.2021

2

Şifahi xalq ədəbiyyatı

Flora Namazova

15.01.2021

3

Təhsildə İKT

Elçin Tağıyev

19.01.2021

4

Psixologiya

İlhamə İsmayılova

25.01.2021

5

Dilçiliyə giriş

Sevil İsayeva

29.01.2021

6

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

Sevda Mikayılova
Nərgiz Kərimova

03.02.2021

I tədris ili ixtisas 050107 “İbtidai sinif müəllimliyi” qrup İS20.1

1

Multikultarilzmə giriş

İlham Məmmədov

11.01.2021

2

Təhsilin fəlsəfəsi

Səbinə Quliyeva

15.01.2021

3

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1

Zenfira Əzizova
Şükufə Qocayeva

19.01.2021

4

İbtidai siniflərdə riyaziyyat və onun tədrisi metodikası-1

Məhəmməd Məmmədov

25.01.2021

5

İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili və onun   tədrisi metodikası-1

Zəminə Gülüstani

29.01.2021

6

Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası

Nərgiz Həsənova

03.02.2021

I tədris ili ixtisas 050107 “İbtidai sinif müəllimliyi” qrup İS20.2

1

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1

Şükufə Qocayeva
Xəyalə Abdullayeva

11.01.2021

2

İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili və onun   tədrisi metodikası-1

Zəminə Gülüstani

15.01.2021

3

Multikultarilzmə giriş

İlham Məmmədov

19.01.2021

4

Təhsilin fəlsəfəsi

Səbinə Quliyeva

25.01.2021

5

Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası

Nərgiz Həsənova

29.01.2021

6

İbtidai siniflərdə riyaziyyat və onun tədrisi metodikası-1

Məhəmməd Məmmədov

03.02.2021

I tədris ili ixtisas 050112 “Məktəbəqədər təhsil” qrup MT20.1

1

Təhsildə İKT

Şəbnəm Nəsirova

11.01.2021

2

Uşaq ədəbiyyatı

Ayna Babazadə

15.01.2021

3

Azərbaycan tarixi

Tahirə Quliyeva

19.01.2021

4

Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası

Nərgiz Həsənova

25.01.2021

5

Azərbaycan dili

Aynur Dadaşova

29.01.2021

6

Psixologiya

İlhamə İsmayılova

03.02.2021

I tədris ili ixtisas 050112 “Məktəbəqədər təhsil” qrup MT20.2

1

Azərbaycan tarixi

Tahirə Quliyeva

11.01.2021

2

Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası

Nərgiz Həsənova

15.01.2021

3

Psixologiya

İlhamə İsmayılova

19.01.2021

4

Uşaq ədəbiyyatı

Ayna Babazadə

25.01.2021

5

Təhsildə İKT

Şəbnəm Nəsirova

29.01.2021

6

Azərbaycan dili

Aynur Dadaşova

03.02.2021

I tədris ili ixtisas 050114 “Riyaziyyat müəllimliyi” qrup R20

1

Psixologiya

Nərgiz Həsənova

12.01.2021

2

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

Dürdanə Qurbanova

18.01.2021

3

Analitik həndəsə-1

Nailə Allahyarova

21.01.2021

4

Cəbr-1

Sabir Babuşov

26.01.2021

5

Riyazi analiz-1

Vilayət Əhmədov

01.02.2021

I tədris ili ixtisas 050115 “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” qrup Rİ20.1

1

Cəbr-1

Sabir Babuşov

11.01.2021

2

Alqoritimlər nəzəriyyəsi

Mürsəl Paşayev

15.01.2021

3

Mülkü müdafiə və ilkin tibbi yardım

İlham Məmmədov
Afina Allahverdiyeva

19.01.2021

4

Riyazi analiz-1

Vilayət Əhmədov

25.01.2021

5

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya-1

Ayna Babazadə
Gülnar Vəliyeva

29.01.2021

6

Analitik həndəsə-1

Müsəllim Hümmətov

03.02.2021

I tədris ili ixtisas 050115 “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” qrup Rİ20.2

1

Analitik həndəsə-1

Müsəllim Hümmətov

11.01.2021

2

Cəbr-1

Sabir Babuşov

15.01.2021

3

Riyazi analiz-1

Vilayət Əhmədov

19.01.2021

4

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya-1

Ayna Babazadə
Gülnar Vəliyeva

25.01.2021

5

Alqoritimlər nəzəriyyəsi

Mürsəl Paşayev

29.01.2021

6

Mülkü müdafiə və ilkin tibbi yardım

İlham Məmmədov
Afina Allahverdiyeva

03.02.2021

I tədris ili ixtisas 050116 “Tarix müəllimliyi” qrup T20.1

1

Qədim dünya tarixi

İlham Məmmədov

12.01.2021

2

Türk xalqları və dövlətlərinin tarixi

Mətanət Yusibova

18.01.2021

3

Təhsildə İKT

Şəbnəm Nəsirova
Mədinə Əsədova

21.01.2021

4

Arxeologiya və etnoqrafiyanın əsasları

Aygün Qədirova

26.01.2021

5

Psixologiya

İlhamə İsmayılova

01.02.2021

I tədris ili ixtisas 050116 “Tarix müəllimliyi” qrup T20.2

1

Təhsildə İKT

Şəbnəm Nəsirova
Mədinə Əsədova

12.01.2021

2

Qədim dünya tarixi

İlham Məmmədov

18.01.2021

3

Arxeologiya və etnoqrafiyanın əsasları

Aygün Qədirova

21.01.2021

4

Psixologiya

İlhamə İsmayılova

26.01.2021

5

Türk xalqları və dövlətlərinin tarixi

Mətanət Yusibova

01.02.2021

I tədris ili ixtisas 050121 “Xarici dil müəllimliyi” qrup XD20

1

Xarici dilin kommunikativ fonetikası

Afayət Tanırverdiyeva
Lalə Rüstəmova

12.01.2021

2

Mülkü müdafiə və ilkin tibbi yardım

İlham Məmmədov
Məlahət Məmmədova

18.01.2021

3

Xarici dilin kommunikativ qrammatikası-1

Dürdanə Qurbanova
Xədicə Əliyeva

21.01.2021

4

Xarici dil bacarıqları-1

Nərgiz Kərimova
Xədicə Əliyeva

26.01.2021

5

Psixologiya

Nərgiz Həsənova

01.02.2021

II tədris ili   ixtisas 050101 “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” qrup AƏ19.1

1

Dünya ədəbiyyatı – 1

Fəxriyyə İsayeva

12.01.2021

2

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi – 1

Səadət Ağakişiyeva

18.01.2021

3

Xarici dil – 2

Afayət Tanırverdiyeva
Telman Qarayev

21.01.2021

4

Müasir Azərbaycan dili – 2

Rahilə Mustafayeva

26.01.2021

5

Pedaqogika

Səbinə Quliyeva
Sevinc Səmədova

01.02.2021

II tədris ili   ixtisas 050101 “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” qrup AƏ19.2

1

Pedaqogika

Səbinə Quliyeva
Sevinc Səmədova

12.01.2021

2

Müasir Azərbaycan dili – 2

Rahilə Mustafayeva

18.01.2021

3

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi – 1

Səadət Ağakişiyeva

21.01.2021

4

Xarici dil – 2

Afayət Tanırverdiyeva
Telman Qarayev

26.01.2021

5

Dünya ədəbiyyatı – 1

Fəxriyyə İsayeva

01.02.2021

II tədris ili   ixtisas 050118 “İbtidai sinif müəllimliyi” qrup İS19.1

1

Politologiya

Esmira Cəfərova
Aygün Qədirova

11.01.2021

2

Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları-3

Rizvan Bağırov

15.01.2021

3

Ana dili-3

Zəminə Gülüstani

19.01.2021

4

Xarici dil-3

Şükufə Qocayeva

25.01.2021

5

Orfoqrafiya və orfoepiya təliminin metodik əsasları

Səbinə Novruzova

29.01.2021

6

Ümumi pedaqogika

Aygün İsmayılova
Ülviyyə Verdiyeva

03.02.2021

II tədris ili   ixtisas 050118 “İbtidai sinif müəllimliyi” qrup İS19.2

1

Ümumi pedaqogika

Aygün İsmayılova
Ülviyyə Verdiyeva

11.01.2021

2

Politologiya

Esmira Cəfərova
Aygün Qədirova

15.01.2021

3

Orfoqrafiya və orfoepiya təliminin metodik əsasları

Səbinə Novruzova

19.01.2021

4

Ana dili-3

Zəminə Gülüstani

25.01.2021

5

Xarici dil-3

Xəyalə Abdullayeva

29.01.2021

6

Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri
əsasları-3

Rizvan Bağırov

03.02.2021

II tədris ili ixtisas 050120 “Məktəbəqədər təlim və tərbiyə” qrup MT19.1

1

Xarici dil-1

Əsmər Hacıyeva

12.01.2021

2

İnklüziv təhsil

Nərgiz Həsənova

18.01.2021

3

Məktəbəqədər pedaqogika

Səbinə Quliyeva

21.01.2021

4

Azərbaycan dili

Səbinə Novruzova

26.01.2021

II tədris ili ixtisas 050120 “Məktəbəqədər təlim və tərbiyə” qrup MT19.2

1

Azərbaycan dili

Səbinə Novruzova
Aygün İsmayılova

12.01.2021

2

Məktəbəqədər pedaqogika

Səbinə Quliyeva

18.01.2021

3

Xarici dil-1

Xəyalə Abdullayeva

21.01.2021

4

İnklüziv təhsil

Nərgiz Həsənova

26.01.2021

II tədris ili ixtisas 050106 “Riyaziyyat müəllimliyi” qrup R19.1

1

Azərbaycan tarixi

Gülər Əjdərzadə

12.01.2021

2

Psixologiya

İlhamə İsmayılova

18.01.2021

3

Riyazi analiz -3

Qəhrəman Kələşov

21.01.2021

4

Həndəsə-3

Nailə Allahyarova

26.01.2021

5

Cəbr -3

Sabir Babuşov
Rima Məmmədova

01.02.2021

II tədris ili ixtisas 050106 “Riyaziyyat müəllimliyi” qrup R19.2

1

Cəbr -3

Sabir Babuşov
Rima Məmmədova

12.01.2021

2

Həndəsə-3

Nailə Allahyarova

18.01.2021

3

Psixologiya

İlhamə İsmayılova

21.01.2021

4

Riyazi analiz -3

Qəhrəman Kələşov

26.01.2021

5

Azərbaycan tarixi

Gülər Əjdərzadə

01.02.2021

II tədris ili ixtisas 050105 “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” qrup Rİ19.1

1

Pedaqogika

Ayşən İsmayılova
Aygün İsmayılova

12.01.2021

2

Cəbr-3

Sabir Babuşov

18.01.2021

3

Riyazi analiz-3

Vaqif Abdullayev
Niyaməddin Məmmədov

21.01.2021

4

Sosiologiya

Üzeyir Zeynalov

26.01.2021

5

Həndəsə-3

Müsəllim Hümmətov
Nailə Allahyarova

01.02.2021

II tədris ili ixtisas 050105 “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” qrup Rİ19.2

1

Həndəsə-3

Müsəllim Hümmətov
Nailə Allahyarova

12.01.2021

2

Sosiologiya

Üzeyir Zeynalov

18.01.2021

3

Cəbr-3

Sabir Babuşov

21.01.2021

4

Riyazi analiz-3

Vaqif Abdullayev
Niyaməddin Məmmədov

26.01.2021

5

Pedaqogika

Ayşən İsmayılova
Aygün İsmayılova

01.02.2021

II tədris ili ixtisas 050113 “Tarix müəllimliyi” qrup T19

1

Orta əsrlər tarixi-2

Vüsalə Mövlayeva

11.01.2021

2

Pedaqogika-1

Könül Cabbarova

15.01.2021

3

Antropologiya

Aygün Qədirova

19.01.2021

4

Azərbaycan Albaniyası tarixinin problemləri

Nizami Zeynalov

25.01.2021

5

Azərbaycan tarixi-1

Nizami Zeynalov

29.01.2021

6

Tarixə köməkçi fənlər

Aygün Qədirova

03.02.2021

II tədris ili   ixtisas 050103 “Xarici dil müəllimliyi” qrup XD19

1

Xarici dilin qrammatikası -3

Kərim Əliyev
Telman Qarayev

11.01.2021

2

Sosiologiya

Mətanət Yusibova

15.01.2021

3

Xarici dildə oxu və nitq- 3

Kərim Əliyev
Əsmər Hacıyeva

19.01.2021

4

Akademik yazı və oxu

Dürdanə Qurbanova
Şükufə Qocayeva

22.01.2021

5

Multikulturalizmə giriş

İlham Məmmədov

26.01.2021

6

Xarici dilin fonetikası-3

Afayət Tanırverdiyeva
Lalə Rüstəmova

29.01.2021

7

Dilçiliyə giriş

Sevil İsayeva

03.02.2021

III tədris ili   ixtisas 050101 “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” qrup AƏ18.1

1

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi – 3

Ayna Babazadə

12.01.2021

2

Dünya ədəbiyyatı – 3

Günel Yunusova

18.01.2021

3

Bədii mətnin linqvistik təhlili

Gülxar Yusibova

21.01.2021

4

Müasir Azərbaycan dili – 4

Gülxar Yusibova

26.01.2021

5

Azərbaycan dili tarixi

Namaz Manafov

01.02.2021

III tədris ili   ixtisas 050101 “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” qrup AƏ18.2

1

Dünya ədəbiyyatı – 3

Günel Yunusova

12.01.2021

2

Bədii mətnin linqvistik təhlili

Gülxar Yusibova

18.01.2021

3

Azərbaycan dili tarixi

Namaz Manafov

21.01.2021

4

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi – 3

Ayna Babazadə

26.01.2021

5

Müasir Azərbaycan dili – 4

Gülxar Yusibova

01.02.2021

III tədris ili   ixtisas 050118 “İbtidai sinif müəllimliyi” qrup İS18.1

1

Tibbi biliklərin əsasları

Afina Allahverdiyeva

11.01.2021

2

Xarici dil-5

Lalə Rüstəmova
Sevda Mikayılova

15.01.2021

3

Uşaq ədəbiyyatı

Səadət Ağakişiyeva

19.01.2021

4

Nitq mədəniyyəti

Sevil İsayeva

25.01.2021

5

Riyaziyyat təlimində inkişafetdirici çalışmalardan istifadə yolları

Niyaməddin Məmmədov

29.01.2021

6

İnformatika və onun tədrisi metodikası

Leyla İsmayılzadə

03.02.2021

III tədris ili   ixtisas 050118 “İbtidai sinif müəllimliyi” qrup İS18.2

1

Xarici dil-5

Lalə Rüstəmova
Sevda Mikayılova

11.01.2021

2

İnformatika və onun tədrisi metodikası

Leyla İsmayılzadə

15.01.2021

3

Nitq mədəniyyəti

Rahilə Məmmədova

19.01.2021

4

Tibbi biliklərin əsasları

Afina Allahverdiyeva

25.01.2021

5

Uşaq ədəbiyyatı

Səadət Ağakişiyeva

29.01.2021

6

Riyaziyyat təlimində inkişafetdirici çalışmalardan istifadə yolları

Niyaməddin Məmmədov

03.02.2021

III tədris ili ixtisas 050120 “Məktəbəqədər təlim və tərbiyə” qrup MT18.1

1

Defektologiya və loqopediyanın əsasları

Nərgiz Həsənova

11.01.2021

2

Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması   kursunun nəzəri əsasları

Səriyyə Allahverdiyeva

15.01.2021

3

Məktəbəqədər təhsildə müasir pedaqoji texnologiyalar və innovasiyalar

Sevinc Səmədova

19.01.2021

4

Məktəbəqədər pedaqogika tarixi

Ayşən İsmayılova

25.01.2021

5

Ailədə milli tərbiyə məsələləri

Ülviyyə Verdiyeva

29.01.2021

6

Tərbiyə işinin təşkili metodikası

Ülviyyə Verdiyeva

03.02.2021

III tədris ili ixtisas 050120 “Məktəbəqədər təlim və tərbiyə” qrup MT18.2

1

Məktəbəqədər təhsildə müasir pedaqoji texnologiyalar və innovasiyalar

Sevinc Səmədova

11.01.2021

2

Ailədə milli tərbiyə məsələləri

Ülviyyə Verdiyeva

15.01.2021

3

Defektologiya və loqopediyanın əsasları

Nərgiz Həsənova

19.01.2021

4

Tərbiyə işinin təşkili metodikası

Ülviyyə Verdiyeva

25.01.2021

5

Məktəbəqədər pedaqogika tarixi

Ayşən İsmayılova

29.01.2021

6

Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması kursunun nəzəri əsasları

Səriyyə Allahverdiyeva

03.02.2021

III tədris ili ixtisas 050106 “Riyaziyyat müəllimliyi” qrup R18.1

1

Riyaziyyatın inkişaf tarixi

Səriyyə Allahverdiyeva

11.01.2021

2

Elementar riyaziyyat- 2

Mehparə Məmmədova

15.01.2021

3

Riyazi məntiq

Məhəmməd Məmmədov

19.01.2021

4

Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi

Vaqif Abdullayev

22.01.2021

5

Müstəvi üzərində həndəsi çevirmələr və onların tətbiqləri

Tofiq Orucov

26.01.2021

6

Multikulturalizmə giriş

İlham Məmmədov

29.01.2021

7

Ümumi fizika

Təranə Yusibova

03.02.2021

III tədris ili ixtisas 050106 “Riyaziyyat müəllimliyi” qrup R18.2

1

Ümumi fizika

Təranə Yusibova

11.01.2021

2

Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi

Vaqif Abdullayev

15.01.2021

3

Elementar riyaziyyat- 2

Mehparə Məmmədova
Niyaməddin Məmmədov

19.01.2021

4

Müstəvi üzərində həndəsi çevirmələr və onların tətbiqləri

Tofiq Orucov

22.01.2021

5

Riyazi məntiq

Məhəmməd Məmmədov

26.01.2021

6

Riyaziyyatın inkişaf tarixi

Səriyyə Allahverdiyeva

29.01.2021

7

Multikulturalizmə giriş

İlham Məmmədov

03.02.2021

III tədris ili ixtisas 050105 “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” qrup Rİ18.1

1

Riyazi məntiq

Məmməd Məmmədov

11.01.2021

2

Adi diferensial tənliklər

Vilayət Əhmədov
Tofiq Orucov

15.01.2021

3

Elementar riyaziyyat-2

Sevda İsmayılova

19.01.2021

4

İnformatika-2

Şəbnəm Nəsirova

25.01.2021

5

Kompyuter şəbəkələri, internet və multimedia vasitələri

Almaz Əiyeva

29.01.2021

6

Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi

Vaqif Abdullayev

03.02.2021

III tədris ili ixtisas 050105 “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” qrup Rİ18.2

1

Kompyuter şəbəkələri, internet və multimedia vasitələri

Almaz Əiyeva

11.01.2021

2

Elementar riyaziyyat-2

Sevda İsmayılova

15.01.2021

3

İnformatika-2

Şəbnəm Nəsirova

19.01.2021

4

Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi

Vaqif Abdullayev

25.01.2021

5

Riyazi məntiq

Məhəmməd Məmmədov

29.01.2021

6

Adi diferensial tənliklər

Vilayət Əhmədov
Tofiq Orucov

03.02.2021

III tədris ili ixtisas 050113 “Tarix müəllimliyi” qrup T18

1

Azərbaycan tarixi-3

Mətanət Yusibova

11.01.2021

2

İnformatika və təhsildə İKT

Şəbnəm Nəsirova

15.01.2021

3

Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları

Ülviyyə Verdiyeva

19.01.2021

4

Etnoqrafiya

Aygün Qədirova

25.01.2021

5

Mülki-müdafiə və tibbi biliklərin
əsasları-2

Afina Allahverdiyeva

29.01.2021

6

Yeni tarix-2

İlham Məmmədov

03.02.2021

III tədris ili   ixtisas 050103 “Xarici dil müəllimliyi ” qrup XD18

1

Xarici dil -2

Leyla Məmmədova
Nərgiz Kərimova

11.01.2021

2

Xarici dildə oxu və nitq- 5

Əsmər Hacıyeva
Telman Qarayev

15.01.2021

3

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin
əsasları -2

Məlahət Məmmədova

19.01.2021

4

İngilis dilinin Amerikan variantı

Kərim Əliyev
Afayət Tanırverdiyeva

25.01.2021

5

Xarici dilinin tədrisi metodikası-1

Əsmər Hacıyeva

29.01.2021

6

Müasir Azərbaycan dili

Aynur Dadaşova

03.02.2021

IV tədris ili   ixtisas 050101 “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” qrup AƏ17

1

Türk dillərinin müqayisəsi

Aynur Dadaşova

11.01.2021

2

Ədəbiyyatın tədrisi metodikası

Səadət Ağakişiyeva

15.01.2021

3

Nitq mədəniyyəti

Sevil İsayeva

19.01.2021

4

Ümumi dilçilik

Maarifə Manafova

25.01.2021

5

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

Fəxriyyə İsayeva

29.01.2021

6

Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı

Fəxriyyə İsayeva

03.02.2021

IV tədris ili   ixtisas 050118 “İbtidai sinif müəllimliyi” qrup İS17.1

1

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası-2

Sevda İsmaylova
Tofiq Orucov

12.01.2021

2

Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası

Könül Cabbarova

18.01.2021

3

Ana dilinin tədrisi metodikası-2

Səbinə Novruzova

21.01.2021

4

Texnologiya və onun tədrisi metodikası

Günel Nəcəfova

26.01.2021

5

Fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası

Gülnar Məmmədova

01.02.2021

IV tədris ili   ixtisas 050118 “İbtidai sinif müəllimliyi” qrup İS17.2

1

Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası

Könül Cabbarova

12.01.2021

2

Ana dilinin tədrisi metodikası-2

Səbinə Novruzova

18.01.2021

3

Texnologiya və onun tədrisi metodikası

Günel Nəcəfova

21.01.2021

4

Fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası

Gülnar Məmmədova

26.01.2021

5

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası-2

Sevda İsmaylova
Tofiq Orucov

01.02.2021

IV tədris ili ixtisas 050120 “Məktəbəqədər təlim və tərbiyə” qrup MT17.1

1

Uşaq bağçasında fiziki tərbiyə

Gülnar Məmmədova

12.01.2021

2

Nitq inkişafı metodikası

Rahilə Məmmədova

18.01.2021

3

Musiqi və onun tədrisi metodikası

Ülviyyə Kərimova

21.01.2021

4

Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası

Sevinc Səmədova
Səhyəddin Məmmədov

26.01.2021

5

Texnologiya və onun tədrisi metodikası

Günel Nəcəfova

01.02.2021

IV tədris ili ixtisas 050120 “Məktəbəqədər təlim və tərbiyə” qrup MT17.2

1

Texnologiya və onun tədrisi metodikası

Günel Nəcəfova

12.01.2021

2

Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası

Sevinc Səmədova
Səhyəddin Məmmədov

18.01.2021

3

Uşaq bağçasında fiziki tərbiyə

Gülnar Məmmədova

21.01.2021

4

Nitq inkişafı metodikası

Rahilə Məmmədova

26.01.2021

5

Musiqi və onun tədrisi metodikası

Ülviyyə Kərimova

01.02.2021

IV tədris ili ixtisas 050106 “Riyaziyyat müəllimliyi” qrup R17

1

Funksional analiz

Vaqif Allahverdiyeva

11.01.2021

2

Riyazi fizika tənlikləri

Sahib Mustafayev

15.01.2021

3

Riyaziyyatın tədrisi metodikası -2

Məlahət İsmayılova

19.01.2021

4

Riyaziyyatın təlimində interaktiv üsulunun tətbiqi

Nailə Allahyarova

25.01.2021

5

Triqonometrik funksiyalar, tənliklər və bərabərsizliklər

Nailə Allahyarova

29.01.2021

6

Ehtimal nəzəriyyəsi və statistika elementləri

Nailə Allahyarova

03.02.2021

IV tədris ili ixtisas 050105 “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” qrup Rİ17

1

Müstəvi üzərində həndəsi çevirmələr və onların tətbiqləri

Niyaməddin Məmmədov

11.01.2021

2

Mülkü müdafiə və tbbi biliklərin
əsasları-1

İlham Məmmədov
Afina Allahverdiyeva

15.01.2021

3

Funksional analiz

Vaqif Abdullayev

19.01.2021

4

Verilənlər bazası

Asudə Abdurahmanova

25.01.2021

5

Proqramlaşdırma dilləri

Rəsmiyyə Əmiraslanova
Elçin Tağıyev

29.01.2021

6

Xətti proqramlaşdırma məsələləri

Sabir Babuşov

03.02.2021

IV tədris ili   ixtisas 050103 “Xarici dil müəllimliyi ” qrup XD17

1

Xarici dilinin leksikologiyası

Əsmər Hacıyeva

11.01.2021

2

Azərbaycan ədəbiyyatı

Maarifə Manafova

15.01.2021

3

Xarici dildə və oxu və nitq-7

Riçard Şlayd

19.01.2021

4

Xarici dilinin üslubiyyatı

Kərim Əliyev

22.01.2021

5

Xarici dilinin tədrisi metodikası-3

Əsmər Hacıyeva

26.01.2021

6

Təhsil sahəsində ingilis dili

Kərim Əliyev
Telman Qarayev

29.01.2021

7

Tərcümə

Kərim Əliyev
Mayıl İsmayılov

03.02.2021

V tədris ili ixtisas 050105 “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” qrup Rİ16

1

Triqonometrik funksiyalar , tənliklər və bərabərsizliklər

Niyaməddin Məmmədov

12.01.2021

2

Tətbiqi proqramlar

Rəsmiyyə Əmiraslanova

18.01.2021

3

Riyaziyyatın tədrisi metodikası

Məlahət İsmayılova

21.01.2021

4

Təhsildə İKT

Zemfira Əliyeva

26.01.2021

5

İnformatikanın tədrisi metodikası

Məlahət İsmayılova
Leyla İsmayılzadə

01.02.2021