Mingəçevir Dövlət Universiteti Mühəndislik fakültəsinin qiyabi şöbəsi üzrə 2019/2020-ci tədris ilinin YAZ semestrinin imtahan sessiyasının CƏDVƏLİ

  • Post category:Xəbərlər (AZ)
Mingəçevir Dövlət Universiteti

              Mühəndislik fakültəsinin qiyabi şöbəsi üzrə                    2019/2020-ci tədris ilinin
YAZ semestrinin imtahan sessiyasının

 C Ə D V Ə L İ
(bütün imtahanlar “Microsoft Teams” platforması üzərindən saat 18-30-da  başlanacaq)

Fənlər

Fənn müəllimi

Tarix

I kurs ixtisas 050608 “Elektroenergetika mühəndisliyi” – qrup EE19 (Q)

1

Azərbaycan tarixi

Quliyeva T.

09.06.2020

2

Riyaziyyat-2 (Mühəndis riyaziyyatı)

Əhmədov V.U.

12.06.2020

3

Fizika – 2 (Tətbiqi fizika)

Ağayeva R.Ş

17.06.2020

4

Xarici dil -2

İsmayılova M.M.

22.06.2020

5

Mülki müdafiə

Məmmədov İ.Q.

25.06.2020

I kurs ixtisas 050609 “İstilik energetikası mühəndisliyi” – qrup İE19 (Q)

1

Riyaziyyat – 2

Məmmədov M.N.

11.06.2020

2

Kimya

Aslanov A.D.

16.06.2020

3

Xarici dil – 2

Allahverdiyev E.İ.

19.06.2020

4

Azərbaycan tarixi

Quliyeva T.

24.06.2020

I kurs ixtisas 050622 “Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi”- qrup YN19 (Q)

1

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası – 2

Məmmədova O.İ.

09.06.2020

2

Xarici dil – 1

Allahverdiyev E.İ.

12.06.2020

3

Riyaziyyat – 2

Məmmədov M.N.

17.06.2020

4

Azərbaycan tarixi

Quliyeva T.

22.06.2020

I kurs ixtisas 050655 “İnformasiya texnologiyaları” – qrup İT19 (Q)

1

Xarici dil-2

Əzizova A.

12.06.2020

2

Riyaziyyat-2

Abdullayeva S.

17.06.2020

3

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

İsayeva F.N.

22.06.2020

4

Kompüter proqramlaşdırılmasının elementləri

Tağıyev E.

25.06.2020

IV kurs ixtisas 050609 “İstilik energetikası mühəndisliyi” – qrup İE16 (Q)

1

İstilik kütlə mübadilə aparatları və qurguları    

Ədilov Ə.H.

12.06.2020

2

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi      

Şəfiyeva A.B.

17.06.2020

3

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri    

Məmmədov Ə.H

22.06.2020

4

İstilik elektrik stansiyaları və köməkçi avadanlığı

Ədilov Ə.H.

25.06.2020