Müasir təhsil, doğru seçim, uğurlu karyera

Humanitar fənlər kafedrası

Humanitar fənlər kafedrası 1994-cü ildə  əsas tədris-elmi struktur bölmələrindən biri kimi təsis olunmuş, tədris, metodiki və elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasını və tələbələr arasında tərbiyəvi məsələləri həyata keçirir. Burada müəllimlərlə yanaşı tələbələrin də elmi-tədqiqat işləri aparmasına şərait yaradılır. Tədris prosesini kafedranın yüksək ixtisaslı və peşəkar müəllimləri təmin edir.

       2016/2017-ci tədris ilindən kafedraya,  eyni zamanda, 050101 – Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası, 2018/2019-cu tədris ilindən isə 050116 – Tarix müəllimliyi ixtisası da təhkim edilmişdir. Hazırda fəaliyyətini ixtisas kafedrası kimi davam etdirir. Humanitar fənlər kafedrasının əməkdaşları həm universitetin, həm də şəhərin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edirlər.

      Kafedra müasir yüksək ixtisaslı mütəxəssis hazırlığını təmin etmək üçün bakalavr üzrə 68, magistratura üzrə  18 fənnin tədrisini təşkil edir.

      Humanitar fənlər kafedrasının məqsədi əmək bazarının tələblərini, demoqrafik vəziyyəti və universitetin inkişaf potensialını nəzərə almaqla kafedranın ixtisasları üzrə təhsilalanlar kontingentini formalaşdırmaq və tədris prosesinin yeni strukturunun və innovativ təhsil texnologiyalarının tətbiq edilməsi vasitəsilə ölkə və regional səviyyəsində tanınan, ən çox iş və kariyera imkanları yaradan və yüksək təhsil standartına sahib olan kafedra olmaqdır.

Humanitar fənlər kafedrası ali təhsilin bakalavriat və magistratura səviyyələrində ixtisaslar üzrə tədris planlarının  humanitar fənlər bölümünə daxil olan fənlərinin tədrisini təşkil etməklə yanaşı Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi və Tarix müəllimliyi ixtisasları üzrə  aparıcı ixtisas kafedrasıdır.

        Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasında təhsil alan tələbələr  Azərbaycan dilinin və ədəbiyyatın dərin biliklərinə yiyələnir, həm də nitq bacarığını formalaşdırırlar. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası üzrə tədris olunan Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, Azərbaycan ədəbiyyatı nəzəriyyəsi, Şifahi xalq ədəbiyyatı, Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası kimi fənlər tələbələrin müəllim kimi fəaliyyət göstərməsinə böyük köməklik göstərməklə yanaşı, onların aldıqları təhsilin sonrakı fəaliyyətlərində də tətbiq edə bilmələrinə möhkəm zəmin yaradır. Bütövlükdə təhsil proqramını mənimsəyən məzunlar ixtisas biliklərindən əlavə, həm də digər bir sıra ümummədəni və peşə kompetensiyalarına (səriştələrə) yiyələnirlər.

       Bu ixtisas üzrə bakalavr dərəcəsini almaqla orta ümumtəhsil məktəblərində, müxtəlif tədris mərkəzlərində və hazırlıq kurslarında, liseylərdə, orta ixtisas təhsili müəssisələrində (kolleclər), magistr dərəcəsini almaqla isə həm də, universitetlərdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi kimi işləmək imkanı qazanılır. Bu ixtisasa yiyələnənlər eyni zamanda jurnalistika fəaliyyəti ilə məşğul ola , habelə KİV sahəsində öz bacarıqlarını nümayiş etdirə bilirlər.

      Tarix müəllimliyi ixtisasında təhsil almağın üstün cəhəti isə odur ki, tələbələr vətən və ümumdünya tarixinin dərin biliklərinə yiyələnirlər. Eyni zamanda dünyada və cəmiyyətdə baş verən tarixi prosesləri səbəb-nəticə əlaqələri zəminində təhlil etmək, qiymətləndirmək bacarıqlarını və vərdişlərini qazanmış olurlar. Tarix müəllimliyi ixtisası üzrə təhsil proqramını mənimsəyən məzunlar da ixtisas bilklərindən əlavə, həm də bir sıra ümummədəni və peşə kompetensiyalarına (səriştələrə) yiyələnirlər.

       Bu ixtisas üzrə bakalavr dərəcəsini almaqla orta ümumtəhsil məktəblərində, müxtəlif tədris mərkəzlərində və hazırlıq kurslarında, liseylərdə, orta ixtisas təhsili müəssisələrində (kolleclər), magistr dərəcəsini almaqla isə həm də universitetlərdə tarix müəllimi kimi işləmək imkanı qazanılır.

Esmira Cəfərova 

dosent

esmira.cafarova@mdu.edu.az

esmira.ceferova@mail.ru

 

Flora Namazova 

dosent

flora.namazova@mdu.edu.az

namazova.flora@mail.ru

Namaz Manafov 

dosent

namaz.manafov@mdu.edu.az

manafov49@mail.ru

Nizami Zeynalov 

dosent

nizami.zeynalov@mdu.edu.az

nizami.zeynalov.77@mail.ru

Rahilə Məmmədova 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

rahila.mammadova@mdu.edu.az

rahile.mamedova.1959@mail.ru

Günel Yunusova 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

gunel.yunusova@mdu.edu.az

yunusova_edu@mail.ru

Maarifə Manafova 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim

maarifa.manafova@mdu.edu.az

manafov49@mail.ru

Anar İsmayılov 

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim

anar.ismayilov@mdu.edu.az

aismayilov@mail.ru

Könül Aydın

əməkdar müəllim

konul.aydin@mdu.edu.az

konul-aydin@mail.ru

İlham Məmmədov 

baş müəllim

ilham.mammadov@mdu.edu.az

humanitarelmler@mail.ru

Mətanət Yusifova 

baş müəllim

matanat.yusifova@mdu.edu.az

yusifovametanet350@gmail.com

Gülxar Yusibova 

baş müəllim

gulxar.yusubova@mdu.edu.az

g.yusibova73@mail.ru

Üzeyir Zeynalov 

baş müəllim

uzeyir.zeynalov@mdu.edu.az

zeynalov-73@mail.ru

Pərvin Hüseynova 

müəllim

parvin.huseynova@mdu.edu.az

huseynova_parvin@mail.ru

Sevil İsayeva 

müəllim

sevil.isayeva@mdu.edu.a

sevil-hesenova57@mail.ru

Səadət Ağakişiyeva 

müəllim

saadat.aghakishiyeva@mdu.edu.az

agakishiyeva.s@gmail.com

Fəxriyyə İsayeva 

müəllim

faxriyya.isayeva@mdu.edu.az

fexriyyeisayeva_2020@mail.ru

Səbinə Novruzova 

müəllim

sabina.novruzova@mdu.edu.az

sabina.novruzova83@gmail.com

Gülnar Vəliyeva 

müəllim

gulnar.valiyeva@mdu.edu.az

abbasovagulnar1986@gmail.com

Ayna Babazadə 

müəllim

ayna.babazada@mdu.edu.az

babazade-ayna@mail.ru

Svetlana Nəsibli 

müəllim

svetlana.nasibli@mdu.edu.az

nesibli.lana@mail.ru

Tahirə Quliyeva 

müəllim

tahira.quliyeva@mdu.edu.az

quliyevatahire1957@gmail.com

Vüsalə Mövlayeva 

müəllim

vusala.movlayeva@mdu.edu.az

vusala.movlayeva@mail.ru

Aygün Qədirova 

müəllim

aygun.qadirova@mdu.edu.az

qedirova-83@mail.ru

Gülər Əjdərzadə 

müəllim

gular.ajdarzada@mdu.edu.az

yusifinci89@gmail.com

Şəlalə Quliyeva 

müəllim

shalala.quliyeva.mu211@mdu.edu.az

quliyeva.sheli@gmail.com

Leyla Babayeva 

müəllim

leyla.babayeva@mdu.edu.az

leylababa7781@gmail.com

Zəminə Gülüstani 

müəllim

zamina.gulustani@mdu.edu.az

gulustani64@mail.rus

Şəfa Quliyeva 

müəllim

shafa.quliyeva@mdu.edu.az

shafaguliyeva1@gmail.com

Mirzə Cavadov 

müəllim

mirza.cavadov@mdu.edu.az

mirza.cavadov@mail.ru

Çinarə Yolçubəyli 

müəllim

chinara.yolchubayli@mdu.edu.az

schinare@mail.ru

Mehdi Sənan 

müəllim

sanan.mehdi@mdu.edu.az

senanmehdi@gmail.com

Nigar Məhərrəmova 

laborant-müəllim

nigar.maharramova@mdu.edu.az

mhrrmova86@mail.ru

Qəribə Mustafayeva 

operator-kargüzar

qariba.mustafayeva@mdu.edu.az

mustafayevaqariba@gmail.com

 

Bakalavriat səviyyəsi üzrə:

 

Elektroenergetika mühəndisliyi ixtisası

1.

Elektrotexnikanın əsasları

2.

Ölçmə texnikasının əsasları

3.

Elektroenergetikanın əsasları

4.

Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması

5.

Elektrik enerjisinin istehsalı

6.

Elektrotexniki materiallar

7.

Kommutasiya aparatları və qurğuları

8.

Tənzimləmə texnikası

9.

Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları

10.

Еlektrik maşınlarının əsasları

11.

Güc elektronikası və inteqalın idarə edilməsi

12.

Yüksək gərginlik texnikası

13.

Elektrik şəbəkələrinin və avadanlıqlarının mühafizəsi

14.

Elektroenergetikada diaqnostika

15.

Elektrik işıqlandırılmasının əsasları

16.

Alternativ enerji mənbələri

17.

Elektrik sistemlərində keçid prosesləri

18.

Sənaye elektrik təchizatı

19.

Elektrik sistemlərinin dayanıqlığı

20.

Еlektrik sistemlərinin rejimləri və istismarı

21.

Elektrik veriliş xətlərinin mexaniki hissələri

 

İstilik energetikası mühəndisliyi ixtisası

1.

Energetika və enerji resursları

2.

İstilik texnikasının nəzəri əsasları

3.

İstilik energetikasında su hazırlığı texnologiyası və su təchizatı

4.

Su emalı qurğularının texnoloji sxemləri və layihələndirilməsi

5.

Enerji daşıyıcılarının istilik fizikası

6.

İstilik energetik qurğuların yanacaqları, yanma nəzəriyyəsi və təsərrüfatı

7.

Avtomatlaşdırmanınn əsasları

8.

Energetikada idarəetmə, sertifikasiya və innovasiya

9.

Elektrotexnika

10.

İstiləşdirmə və istilik şəbəkələri

11.

Energetika və ətraf mühit

12.

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

13.

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri

14.

İstilik kütlə mübadilə aparatları və qurğuları

15.

İstilik elektrik stansiyalarının qazan qurğuları

16.

İstilik elektrik stansiyalarının buxar və qaz turbinləri

17.

İstilik elektrik stansiyaları və köməkçi avadanlığı

18.

İstilik elektrik stansiyalarının su rejimi və kimyəvi nəzarət

19.

Havanın kondisiyalaşdırılması

20.

Еnergetik qurğuların elektrik avadanlığı

 

Energetika mühəndisliyi ixtisası

1.

Elektrik dövrələri nəzəriyyəsi

2.

Energetik materiallar

3.

Elektrik maşınları

4.

Energetikanın əsasları

5.

Enerji istehsalı texnologiyaları

6.

Texniki termodinamika və istilikötürmə

7.

Elektrik sistemlərinin və avadanlıqlarının mühafizəsi

8.

Elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi və paylanması

 

Magistratura səviyyəsi üzrə:

 

Elektroenergetika mühəndisliyi ixtisası

1.

Elektroenergetika mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası

2.

Elektroenergetika mühəndisliyinin müasir problemləri

3.

Alternativ elektrik enerji mənbələri

4.

Energetik sistemlər

5.

Elektrik şəbəkələri və sistemləri

6.

Elektroenergetika sistemlərində elektromaqnit keçid prosesləri

7.

Elektroenergetika sistemlərində elektromexaniki keçid prosesləri

8.

Elektroenergetika sistemlərinin rejimləri və istismarı

9.

Kabel və izolyasiya texnikasının yeni növləri

10.

Elektroenergetika sistemlərinin etibarlığı

11.

Uzaq elektrik ötürməsi

12.

Elektroenergetika sistemlərinin optimal inkişaf modeli

 

İstilik energetikası mühəndisliyi ixtisası

1.

İstilik elektrik stansiyasının iş və istismar rejimləri

2.

İstilik energetikası mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası

3.

İstilik energetikası mühəndisliyinin müasir problemləri

4.

Enerji resursları və onların qorunması

5.

Buxar turbinli və buxar-qaz qurğulu İES-lər və AES-lər

6.

İES və AES turbinləri

7.

Su emalı qurğularının istismarı

8.

Turbin qurğusunun tsiklinin mükəmməlləşdirilməsi

9.

Turbinlərin tənzimlənməsi

10.

İES-in hesablama parametrlərinin və sxeminin texniki-iqtisadi əsaslandırılması

11.

Buxar və buxar-qaz turbinli İES-lərin istilik sxemlərinin hesablama metodları

12.

Energetikanın ekoloji problemləri

 

 

 1. 15 İYUN – MİLLİ QURTULUŞ GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ

“AZƏRBAYCAN XALQININ ŞƏRƏF TARİXİ: 15 İYUN - MİLLİ QURTULUŞ GÜNÜ”  mövzusunda virtual elmi konfrans,12 iyun 2020-ci il 

MƏRUZƏLƏR:

 1. Ümummilli lider Heydər Əliyev siyasi hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycan tarixində Milli Qurtuluşun bünövrəsini qoydu

İlham Məmmədov, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi 

 1. Qurtuluş mübarizəsinin qalibi Heydər Əliyev: dahi siyasətçi və müasir Azərbaycanın qurucusu

Şəlalə Quliyeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi 

 1. “26 IYUN – SILAHLI QÜVVƏLƏR GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ “QÜDRƏTLI AZƏRBAYCAN ORDUSU MILLI MÜSTƏQILLIYIMIZIN VƏ SUVERENLIYIMIZIN QARANTIDIR” mövzusunda virtual elmi konfrans, 26 iyun 2020-ci il 

MƏRUZƏLƏR:

 1. Azərbaycan xalqının şanlı hərb tarixinə ümumi baxış

İlham Məmmədov, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi 

Müstəqil Azərbaycanda ordu quruculuğu: monolit təməl, davamlı inkişaf

Mirzə Cavadov, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi 

 1. “14 IYUL 1969-CU IL: TƏRƏQQI YOLUNUN ASTANASI, MÜSTƏQIL VƏ QÜDRƏTLI AZƏRBAYCAN DÖVLƏTININ BÜNÖVRƏSININ QOYULDUĞU GÜN” mövzusunda virtual elmi konfrans, 14 iyul 2020-ci il 

MƏRUZƏLƏR:

 1. Heydər Əliyev: Azərbaycan xalqının tarixi ideallarını gerçəkləşdirmiş milli-siyasi lider.

dos. Esmira Cəfərova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müdiri

 1. Heydər Əliyev və Mingəçevir.

Vüsalə Mövlayeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi 

4.“HEYDƏR ƏLİYEV MÜASIR AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN BANİSI, MÜSTƏQİLLİYİMİZİN RƏMZİDIR” mövzusunda virtual elmi konfrans, 12 dekabr 2020-ci il

MƏRUZƏLƏR:

1.Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayan Ümummilli lider : siyasi portret.

 dos.Esmira Cəfərova,  MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müdiri

 1. 44 günlük Vətən Müharibəsində qazandığımız Böyük Qələbə Heydər Əliyev dühasının təntənəsidir.

 İlham Məmmədov,  MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

3.Ulu Öndərin  zəngin irsi Azərbaycanın davamlı inkişafının  əsası kimi.

 fil.f.d.Günel Yunusova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

 1. “XX ƏSRİN FACİƏSİ: XOCALI SOYQIRIMI” mövzusunda virtual konfrans, 2021-ci ilin 24 fevral

 

MƏRUZƏLƏR:

1.Xocalı faciəsi şahidlərin gözü ilə.

Tahirə Quliyeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

 1. Xocalı: ədalət zəfər çaldı.

İlham Məmmədov,  MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

 1. Dünya Xocalı soyqırımına biganə deyil.

Gülər Əjdərzadə, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi 

 1. “XOCALI SOYQIRIMI XALQIMIZIN SAĞALMAYAN YARASIDIR” mövzusunda virtual tədbir, 25 fevral 2021-ci il 

MƏRUZƏLƏR:

 1. Zəfərimiz dünyaya Xocalı soyqırımını tanımaq mesajıdır

 Quliyeva Şəlalə, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi

 1. “XX ƏSRİN ƏN QƏDDAR CİNAYƏTİ-XOCALI QƏTLİYAMI:TARİXİ-PSİXOLOJİ TƏHLİL” mövzusunda mühazirə, 26 fevral 2021-ci il

Məruzəçi:

İlham Məmmədov,  MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

 1. “NİZAMİ GƏNCƏVİ AZƏRBAYCANIN DÜNYA ƏDƏBİYYATI XƏZİNƏSİNƏ TÖHFƏSİDİR” mövzusunda virtual elmi konfrans, 03 mart 2021-ci il

 MƏRUZƏLƏR:

4.Nizami Gəncəvi irsinin öyrənilməsi və təbliğində ümummilli lider Heydər Əliyevin rolu

Esmira Cəfərova,  MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müdiri, dosent

 1. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında folklor-mifoloji ənənələr

Səadət Ağakişiyeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi

 1. Nizami Gəncəvinin məhəbbət fəlsəfəsi

 Ayna Babazadə, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi 

 1. “YURDUMUZA BAHAR GƏLİR” mövzusunda virtual bayram tədbir, 16 mart 2021-ci il.

MƏRUZƏLƏR:

 1. Azərbaycan ədəbiyyatında Novruzun əksi.

 Günel Yunusova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 1. Novruz çərşənbələri.

Səadət Ağakişiyeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi

 1. Novruz adət-ənənələri.

Səbinə Novruzova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi 

 1. “31 MART INSANLIĞA QARŞI SOYQIRIM CINAYƏTIDIR” mövzusunda virtual konfrans, 31 mart 2021-ci il

MƏRUZƏLƏR:

1.1918-ci il 31 mart soyqırımını doğuran tarixi şərait

İlham Məmmədov, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

 1. 1918-ci il 31 mart faciəsində etnik və siyasi amillər

Mətanət Yusifova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

 1. 1918-ci il 31 mart faciəsi və Azərbaycan milli ideyasının intibahı.

Mirzə Cavadov, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

4.1918-ci il Mart soyqırımının siyasi hədəfləri

Aygün Qədirova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

5.1918-ci il 31 mart faciəsi və çağdaş Azərbaycan istiqlalı

Gülər Əjdərzadə, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

 1. XX əsrin sonlarında Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və hərbi təcavüzü

Tahirə Quliyeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

 1. 31 Mart soyqırımı həqiqətlərinin bədii əsərlərdə əksi

Pərvin Hüseynova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

 1. 31 mart soyqırımı hadisələrinin gənc nəslə çatdırılması ilə əlaqədar qarşıda duran vəzifələr

Vüsalə Mövlayeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

Kafedranın müəllimi Səadət Ağakişiyeva Heydər Əliyev Fondunun “Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin 2019-cu il üzrə ” Sosial layihələr” müsabiqəsənə “Nağıllar hamı üçün” layihəsini təqdim etmişdir.

 1. Kafedra əməkdaşları tərəfindən 2018-2020-ci illərdə aşağıdakı kitabların nəşrinə nail olunmuşdur:

  1. İ.İsmayılov. Xalqın əbədi yaşar lideri. Bakı, “Yazıçı” nəşriyyatı, 320 səh.
  2. A.Hacıyev, E.Cəfərova, İ.Məmmədov. Multikulturalizmə giriş (dərs vəsaiti), Bakı,“Mütərcim” Nəşriyyat-Poliqrafiya mərkəzi,372 səh.

  3.N.Manafov.  Azərbaycan dilinin Qarabağ  şivələrinin lüğət tərkibi (dərs vəsaiti).  Mingəçevir,“Səda” nəşriyyatı, 202 səh.    

  1. R.Məmmədova. Azərbaycan dilində nitqin formaları (dərs vəsaiti). Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 140 səh
  5. İ.Məmmədov.  Qədim dünya tarixi (dərs vəsaiti). Mingəçevir, 506 səh.