Humanitar fənlər kafedrası

Kafedra haqqında

Humanitar fənlər kafedrası 1994-cü ildə  əsas tədris-elmi struktur bölmələrindən biri kimi təsis olunmuş, tədris, metodiki və elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasını və tələbələr arasında tərbiyəvi məsələləri həyata keçirir. Burada müəllimlərlə yanaşı tələbələrin də elmi-tədqiqat işləri aparmasına şərait yaradılır. Tədris prosesini kafedranın yüksək ixtisaslı və peşəkar müəllimləri təmin edir.

       2016/2017-ci tədris ilindən kafedraya,  eyni zamanda, 050101 – Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası, 2018/2019-cu tədris ilindən isə 050116 – Tarix müəllimliyi ixtisası da təhkim edilmişdir. Hazırda fəaliyyətini ixtisas kafedrası kimi davam etdirir. Humanitar fənlər kafedrasının əməkdaşları həm universitetin, həm də şəhərin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edirlər.

      Kafedra müasir yüksək ixtisaslı mütəxəssis hazırlığını təmin etmək üçün bakalavr üzrə 68, magistratura üzrə  18 fənnin tədrisini təşkil edir.

      Humanitar fənlər kafedrasının məqsədi əmək bazarının tələblərini, demoqrafik vəziyyəti və universitetin inkişaf potensialını nəzərə almaqla kafedranın ixtisasları üzrə təhsilalanlar kontingentini formalaşdırmaq və tədris prosesinin yeni strukturunun və innovativ təhsil texnologiyalarının tətbiq edilməsi vasitəsilə ölkə və regional səviyyəsində tanınan, ən çox iş və kariyera imkanları yaradan və yüksək təhsil standartına sahib olan kafedra olmaqdır.

İxtisaslar haqqında

Humanitar fənlər kafedrası ali təhsilin bakalavriat və magistratura səviyyələrində ixtisaslar üzrə tədris planlarının  humanitar fənlər bölümünə daxil olan fənlərinin tədrisini təşkil etməklə yanaşı Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi və Tarix müəllimliyi ixtisasları üzrə  aparıcı ixtisas kafedrasıdır.

        Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasında təhsil alan tələbələr  Azərbaycan dilinin və ədəbiyyatın dərin biliklərinə yiyələnir, həm də nitq bacarığını formalaşdırırlar. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası üzrə tədris olunan Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, Azərbaycan ədəbiyyatı nəzəriyyəsi, Şifahi xalq ədəbiyyatı, Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası kimi fənlər tələbələrin müəllim kimi fəaliyyət göstərməsinə böyük köməklik göstərməklə yanaşı, onların aldıqları təhsilin sonrakı fəaliyyətlərində də tətbiq edə bilmələrinə möhkəm zəmin yaradır. Bütövlükdə təhsil proqramını mənimsəyən məzunlar ixtisas biliklərindən əlavə, həm də digər bir sıra ümummədəni və peşə kompetensiyalarına (səriştələrə) yiyələnirlər.

       Bu ixtisas üzrə bakalavr dərəcəsini almaqla orta ümumtəhsil məktəblərində, müxtəlif tədris mərkəzlərində və hazırlıq kurslarında, liseylərdə, orta ixtisas təhsili müəssisələrində (kolleclər), magistr dərəcəsini almaqla isə həm də, universitetlərdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi kimi işləmək imkanı qazanılır. Bu ixtisasa yiyələnənlər eyni zamanda jurnalistika fəaliyyəti ilə məşğul ola , habelə KİV sahəsində öz bacarıqlarını nümayiş etdirə bilirlər.

      Tarix müəllimliyi ixtisasında təhsil almağın üstün cəhəti isə odur ki, tələbələr vətən və ümumdünya tarixinin dərin biliklərinə yiyələnirlər. Eyni zamanda dünyada və cəmiyyətdə baş verən tarixi prosesləri səbəb-nəticə əlaqələri zəminində təhlil etmək, qiymətləndirmək bacarıqlarını və vərdişlərini qazanmış olurlar. Tarix müəllimliyi ixtisası üzrə təhsil proqramını mənimsəyən məzunlar da ixtisas bilklərindən əlavə, həm də bir sıra ümummədəni və peşə kompetensiyalarına (səriştələrə) yiyələnirlər.

       Bu ixtisas üzrə bakalavr dərəcəsini almaqla orta ümumtəhsil məktəblərində, müxtəlif tədris mərkəzlərində və hazırlıq kurslarında, liseylərdə, orta ixtisas təhsili müəssisələrində (kolleclər), magistr dərəcəsini almaqla isə həm də universitetlərdə tarix müəllimi kimi işləmək imkanı qazanılır.

Kafedra müdiri
Esmira Cəfərova  dosent esmira.cafarova@mdu.edu.az esmira.ceferova@mail.ru
Əməkdaşlar
 

Flora Namazova 

dosent

flora.namazova@mdu.edu.az

namazova.flora@mail.ru

Namaz Manafov 

dosent

namaz.manafov@mdu.edu.az

manafov49@mail.ru

Nizami Zeynalov 

dosent

nizami.zeynalov@mdu.edu.az

nizami.zeynalov.77@mail.ru

Rahilə Məmmədova 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

rahila.mammadova@mdu.edu.az

rahile.mamedova.1959@mail.ru

Günel Yunusova 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

gunel.yunusova@mdu.edu.az

yunusova_edu@mail.ru

Maarifə Manafova 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim

maarifa.manafova@mdu.edu.az

manafov49@mail.ru

Anar İsmayılov 

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim

anar.ismayilov@mdu.edu.az

aismayilov@mail.ru

Könül Aydın

əməkdar müəllim

konul.aydin@mdu.edu.az

konul-aydin@mail.ru

İlham Məmmədov 

baş müəllim

ilham.mammadov@mdu.edu.az

humanitarelmler@mail.ru

Mətanət Yusifova 

baş müəllim

matanat.yusifova@mdu.edu.az

yusifovametanet350@gmail.com

Gülxar Yusibova 

baş müəllim

gulxar.yusubova@mdu.edu.az

g.yusibova73@mail.ru

Üzeyir Zeynalov 

baş müəllim

uzeyir.zeynalov@mdu.edu.az

zeynalov-73@mail.ru

Pərvin Hüseynova 

müəllim

parvin.huseynova@mdu.edu.az

huseynova_parvin@mail.ru

Sevil İsayeva 

müəllim

sevil.isayeva@mdu.edu.a

sevil-hesenova57@mail.ru

Səadət Ağakişiyeva 

müəllim

saadat.aghakishiyeva@mdu.edu.az

agakishiyeva.s@gmail.com

Fəxriyyə İsayeva 

müəllim

faxriyya.isayeva@mdu.edu.az

fexriyyeisayeva_2020@mail.ru

Səbinə Novruzova 

müəllim

sabina.novruzova@mdu.edu.az

sabina.novruzova83@gmail.com

Gülnar Vəliyeva 

müəllim

gulnar.valiyeva@mdu.edu.az

abbasovagulnar1986@gmail.com

Ayna Babazadə 

müəllim

ayna.babazada@mdu.edu.az

babazade-ayna@mail.ru

Svetlana Balakişiyeva 

müəllim

svetlana.nasibli@mdu.edu.az

nesibli.lana@mail.ru

Tahirə Quliyeva 

müəllim

tahira.quliyeva@mdu.edu.az

quliyevatahire1957@gmail.com

Vüsalə Mövlayeva 

müəllim

vusala.movlayeva@mdu.edu.az

vusala.movlayeva@mail.ru

Aygün Qədirova 

müəllim

aygun.qadirova@mdu.edu.az

qedirova-83@mail.ru

Gülər Əjdərzadə 

müəllim

gular.ajdarzada@mdu.edu.az

yusifinci89@gmail.com

Şəlalə Quliyeva 

müəllim

shalala.quliyeva.mu211@mdu.edu.az

quliyeva.sheli@gmail.com

Leyla Babayeva 

müəllim

leyla.babayeva@mdu.edu.az

leylababa7781@gmail.com

Zəminə Gülüstani 

müəllim

zamina.gulustani@mdu.edu.az

gulustani64@mail.rus

Şəfa Quliyeva 

müəllim

shafa.quliyeva@mdu.edu.az

shafaguliyeva1@gmail.com

Mirzə Cavadov 

müəllim

mirza.cavadov@mdu.edu.az

mirza.cavadov@mail.ru

Çinarə Yolçubəyli 

müəllim

chinara.yolchubayli@mdu.edu.az

schinare@mail.ru

Mehdi Sənan 

müəllim

sanan.mehdi@mdu.edu.az

senanmehdi@gmail.com

Nigar Məhərrəmova 

laborant-müəllim

nigar.maharramova@mdu.edu.az

mhrrmova86@mail.ru

Qəribə Mustafayeva 

operator-kargüzar

qariba.mustafayeva@mdu.edu.az

mustafayevaqariba@gmail.com

 

Tədris olunan fənlər

Ali təhsil pilləsinin bakalavriat  səviyyəsi üzrə tədris olunan fənlər:

 

Ümumi fənlər

 

 1. Azərbaycan tarixi
 2. Multikulturalizmə giriş
 3. Politologiya
 4. Sosiologiya
 5. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları
 6. Siyasi elmin əsasları
 7. Turizm hüququ
 8. Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

 

050116 – “Tarix müəllimliyi” ixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

  
 1. Qədim dünya tarixi
 2. Orta əsrlər tarixi
 3. Türk xalqları və dövlətlərinin tarixi
 4. Arxeologiya və etnoqrafiyanın əsasları
 5. Osmanlı tarixi
 6. Şərq xalqları tarixi
 7. Müstəmləkəçilik və qloballaşma
 8. Azərbaycan tarixi – 1
 9. Azərbaycan tarixi – 2
 10. Azərbaycan tarixi – 3
 11. Tarixə köməkçi fənlər
 12. XIX-XX əsr Azərbaycan tarixinin aktual problemləri
 13. Yeni dövr tarixi
 14. Müasir dünya tarixi
 15. Dünya siyasi tarixi
 16. Müasir tarix-2
 17. Muzeyşünaslıq
 18. Qafqaz xalqları tarixi
 19. Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı
 20. Azərbaycan müasir dövlətçilik tarixi
 21. Tarixin tədrisi metodikası
 22. Tarixin tədrisi metodikası-2
 23. Dinlər tarixi
 24. Türkiyə Cümhuriyyəti tarixi
 25. Asiya və Afrika ölkələri tarixi
 26. Azərbaycanın diplomatiya tarixi və müasir beynəlxalq münasibətlər
 27. Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri

050101 – “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

 

 1. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası
 2. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası
 3. Şifahi xalq ədəbiyyatı
 4. Dilçiliyə giriş
 5. Ədəbiyyatşünaslığa giriş
 6. Müasir Azərbaycan dili – 1 (fonetika)
 7. Müasir Azərbaycan dili – 2 (leksikologiya)
 8. Müasir Azərbaycan dili – 3 (morfologiya)
 9. Müasir Azərbaycan dili – 4 (sintaksis)
 10. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi –1
 11. Əski Azərbaycan yazısı
 12. İfadəli oxu
 13. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi –2 (XIII-XVIII əsrlər)
 14. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi –3 (XIX-XX əsrlər)
 15. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi –4 (Müasir dövr)
 16. Dünya ədəbiyyatı – 1 (Qədim və Orta əsrlər)
 17. Dünya ədəbiyyatı – 2
 18. Ümumi dilçilik
 19. Türk dillərinin müqayisəsi
 20. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
 21. Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı
 22. Nitq mədəniyyəti
 23. Bədii mətnin interpretasiyası
 24. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı
 25. Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası
 26. Azərbaycan dilinin interregional dil xüsusiyyətləri
 27. Orfoqrafiya və orfoepiya təlimi

050107İbtidai sinif müəllimliyiixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

  
 1. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası-1
 2. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası-2
 3. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası-3
 4. Orfoqrafiya və orfoepiya təliminin əsasları
 5. Nitq inkişafı üzrə işin metodikası
 6. Linqvistik təhlil
 7. Oxu təliminin metodikası
 8. Uşaq ədəbiyyatı
 9. Ana dilinin tədrisi metodikası – 2

 

 

 050112 – “Məktəbəqədər təhsil” ixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

 

 1. Azərbaycan dili
 2. Uşaq ədəbiyyatı
 3. Nitq inkişafı metodikası

 

 050121 –“ Xarici dil müəllimliyi” ixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

 

 1. Azərbaycan ədəbiyyatı
 2. Müasir Azərbaycan dili

 

Ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsi üzrə tədris olunan fənlər:

 

060111  –“ Tarix müəllimliyi” ixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

         

 1. Tarix fənninin tədrisi metodikası elminin tarixi və metodologiyası
 2. Təhsil müəssisələrində tarix təlimi prosesi
 3. Tarix dərslərində şagirdlərin təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi yolları
 4. Tarix dərslərində şagirdlərdə elmi dünyagörüşünün formalaşdırılması
 5. Sosial-iqtisadi materialların tədrisi üsulları
 6. Tarix üzrə dərsdənkənar iş
 7. Tarix təlimində şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkili

 

060101 – “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

 1. Ədəbiyyatın tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası
 2. Müasir Azərbaycan dilinin aktual problemləri
 3. Ədəbi əsərlərin təhlili
 4. Orfoepiya və orfoqrafiya təliminin elmi əsasları
 5. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının müasir problemləri
 6. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası
 7. Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi tarixi
 8. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixi
 9. Fənlərarası əlaqənin problemləri
 10. Ədəbiyyatın tədrisinin müasir problemləri
 11. Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi metodikasının nəzəri problemləri
 12. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının nəzəri problemləri
 13. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi
 14. Linqvistik təhlilin elmi metodik əsasları

 

 

060115 – “İbtidai sinif müəllimliyi” ixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

 

 1. Linqvistik təhlilin elmi metodik əsasları
 2. Orfoqrafiya və orfoepiya təliminin metodik əsasları
 3. Ana dilinin tədrisi metodikasının aktual problemləri
 4. İbtidai sinif şagirdlərinin nitqinin inkişaf etdirilməsi yolları

 

 İxtisasların Humanitar fənlər bölümü  üzrə tədris olunan fənn:

 1. Azərbaycan multikulturalizmi
Konfranslar,seminarlar, dəyirmi masalar
 1. 15 İYUN – MİLLİ QURTULUŞ GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ

“AZƏRBAYCAN XALQININ ŞƏRƏF TARİXİ: 15 İYUN – MİLLİ QURTULUŞ GÜNÜ”  mövzusunda virtual elmi konfrans,12 iyun 2020-ci il 

MƏRUZƏLƏR:

 1. Ümummilli lider Heydər Əliyev siyasi hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycan tarixində Milli Qurtuluşun bünövrəsini qoydu

İlham Məmmədov, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi 

 1. Qurtuluş mübarizəsinin qalibi Heydər Əliyev: dahi siyasətçi və müasir Azərbaycanın qurucusu

Şəlalə Quliyeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi 

 1. “26 IYUN – SILAHLI QÜVVƏLƏR GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ “QÜDRƏTLI AZƏRBAYCAN ORDUSU MILLI MÜSTƏQILLIYIMIZIN VƏ SUVERENLIYIMIZIN QARANTIDIR” mövzusunda virtual elmi konfrans, 26 iyun 2020-ci il 

MƏRUZƏLƏR:

 1. Azərbaycan xalqının şanlı hərb tarixinə ümumi baxış

İlham Məmmədov, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi 

Müstəqil Azərbaycanda ordu quruculuğu: monolit təməl, davamlı inkişaf

Mirzə Cavadov, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi 

 1. “14 IYUL 1969-CU IL: TƏRƏQQI YOLUNUN ASTANASI, MÜSTƏQIL VƏ QÜDRƏTLI AZƏRBAYCAN DÖVLƏTININ BÜNÖVRƏSININ QOYULDUĞU GÜN” mövzusunda virtual elmi konfrans, 14 iyul 2020-ci il 

MƏRUZƏLƏR:

 1. Heydər Əliyev: Azərbaycan xalqının tarixi ideallarını gerçəkləşdirmiş milli-siyasi lider.

dos. Esmira Cəfərova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müdiri

 1. Heydər Əliyev və Mingəçevir.

Vüsalə Mövlayeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi 

4.“HEYDƏR ƏLİYEV MÜASIR AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN BANİSI, MÜSTƏQİLLİYİMİZİN RƏMZİDIR” mövzusunda virtual elmi konfrans, 12 dekabr 2020-ci il

MƏRUZƏLƏR:

1.Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayan Ümummilli lider : siyasi portret.

 dos.Esmira Cəfərova,  MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müdiri

 1. 44 günlük Vətən Müharibəsində qazandığımız Böyük Qələbə Heydər Əliyev dühasının təntənəsidir.

 İlham Məmmədov,  MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

3.Ulu Öndərin  zəngin irsi Azərbaycanın davamlı inkişafının  əsası kimi.

 fil.f.d.Günel Yunusova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

 1. “XX ƏSRİN FACİƏSİ: XOCALI SOYQIRIMI” mövzusunda virtual konfrans, 2021-ci ilin 24 fevral

 

MƏRUZƏLƏR:

1.Xocalı faciəsi şahidlərin gözü ilə.

Tahirə Quliyeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

 1. Xocalı: ədalət zəfər çaldı.

İlham Məmmədov,  MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

 1. Dünya Xocalı soyqırımına biganə deyil.

Gülər Əjdərzadə, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi 

 1. “XOCALI SOYQIRIMI XALQIMIZIN SAĞALMAYAN YARASIDIR” mövzusunda virtual tədbir, 25 fevral 2021-ci il 

MƏRUZƏLƏR:

 1. Zəfərimiz dünyaya Xocalı soyqırımını tanımaq mesajıdır

 Quliyeva Şəlalə, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi

 1. “XX ƏSRİN ƏN QƏDDAR CİNAYƏTİ-XOCALI QƏTLİYAMI:TARİXİ-PSİXOLOJİ TƏHLİL” mövzusunda mühazirə, 26 fevral 2021-ci il

Məruzəçi:

İlham Məmmədov,  MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

 1. “NİZAMİ GƏNCƏVİ AZƏRBAYCANIN DÜNYA ƏDƏBİYYATI XƏZİNƏSİNƏ TÖHFƏSİDİR” mövzusunda virtual elmi konfrans, 03 mart 2021-ci il

 MƏRUZƏLƏR:

4.Nizami Gəncəvi irsinin öyrənilməsi və təbliğində ümummilli lider Heydər Əliyevin rolu

Esmira Cəfərova,  MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müdiri, dosent

 1. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında folklor-mifoloji ənənələr

Səadət Ağakişiyeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi

 1. Nizami Gəncəvinin məhəbbət fəlsəfəsi

 Ayna Babazadə, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi 

 1. “YURDUMUZA BAHAR GƏLİR” mövzusunda virtual bayram tədbir, 16 mart 2021-ci il.

MƏRUZƏLƏR:

 1. Azərbaycan ədəbiyyatında Novruzun əksi.

 Günel Yunusova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 1. Novruz çərşənbələri.

Səadət Ağakişiyeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi

 1. Novruz adət-ənənələri.

Səbinə Novruzova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi 

 1. “31 MART INSANLIĞA QARŞI SOYQIRIM CINAYƏTIDIR” mövzusunda virtual konfrans, 31 mart 2021-ci il

MƏRUZƏLƏR:

1.1918-ci il 31 mart soyqırımını doğuran tarixi şərait

İlham Məmmədov, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

 1. 1918-ci il 31 mart faciəsində etnik və siyasi amillər

Mətanət Yusifova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

 1. 1918-ci il 31 mart faciəsi və Azərbaycan milli ideyasının intibahı.

Mirzə Cavadov, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

4.1918-ci il Mart soyqırımının siyasi hədəfləri

Aygün Qədirova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

5.1918-ci il 31 mart faciəsi və çağdaş Azərbaycan istiqlalı

Gülər Əjdərzadə, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

 1. XX əsrin sonlarında Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və hərbi təcavüzü

Tahirə Quliyeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

 1. 31 Mart soyqırımı həqiqətlərinin bədii əsərlərdə əksi

Pərvin Hüseynova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

 1. 31 mart soyqırımı hadisələrinin gənc nəslə çatdırılması ilə əlaqədar qarşıda duran vəzifələr

Vüsalə Mövlayeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

Layihələr

Kafedranın müəllimi Səadət Ağakişiyeva Heydər Əliyev Fondunun “Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin 2019-cu il üzrə ” Sosial layihələr” müsabiqəsənə “Nağıllar hamı üçün” layihəsini təqdim etmişdir.

Xəbərlər
Elmi nəşrlər
 1. Kafedra əməkdaşları tərəfindən 2018-2020-ci illərdə aşağıdakı kitabların nəşrinə nail olunmuşdur:

  1. İ.İsmayılov. Xalqın əbədi yaşar lideri. Bakı, “Yazıçı” nəşriyyatı, 320 səh.
  2. A.Hacıyev, E.Cəfərova, İ.Məmmədov. Multikulturalizmə giriş (dərs vəsaiti), Bakı,“Mütərcim” Nəşriyyat-Poliqrafiya mərkəzi,372 səh.

  3.N.Manafov.  Azərbaycan dilinin Qarabağ  şivələrinin lüğət tərkibi (dərs vəsaiti).  Mingəçevir,“Səda” nəşriyyatı, 202 səh.    

  1. R.Məmmədova. Azərbaycan dilində nitqin formaları (dərs vəsaiti). Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 140 səh
  5. İ.Məmmədov.  Qədim dünya tarixi (dərs vəsaiti). Mingəçevir, 506 səh.
Əlaqə

Humanitar fənlər kafedrası

Kafedra haqqında

Humanitar fənlər kafedrası 1994-cü ildə  əsas tədris-elmi struktur bölmələrindən biri kimi təsis olunmuş, tədris, metodiki və elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasını və tələbələr arasında tərbiyəvi məsələləri həyata keçirir. Burada müəllimlərlə yanaşı tələbələrin də elmi-tədqiqat işləri aparmasına şərait yaradılır. Tədris prosesini kafedranın yüksək ixtisaslı və peşəkar müəllimləri təmin edir.

       2016/2017-ci tədris ilindən kafedraya,  eyni zamanda, 050101 – Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası, 2018/2019-cu tədris ilindən isə 050116 – Tarix müəllimliyi ixtisası da təhkim edilmişdir. Hazırda fəaliyyətini ixtisas kafedrası kimi davam etdirir. Humanitar fənlər kafedrasının əməkdaşları həm universitetin, həm də şəhərin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edirlər.

      Kafedra müasir yüksək ixtisaslı mütəxəssis hazırlığını təmin etmək üçün bakalavr üzrə 68, magistratura üzrə  18 fənnin tədrisini təşkil edir.

      Humanitar fənlər kafedrasının məqsədi əmək bazarının tələblərini, demoqrafik vəziyyəti və universitetin inkişaf potensialını nəzərə almaqla kafedranın ixtisasları üzrə təhsilalanlar kontingentini formalaşdırmaq və tədris prosesinin yeni strukturunun və innovativ təhsil texnologiyalarının tətbiq edilməsi vasitəsilə ölkə və regional səviyyəsində tanınan, ən çox iş və kariyera imkanları yaradan və yüksək təhsil standartına sahib olan kafedra olmaqdır.

İxtisaslar haqqında

Humanitar fənlər kafedrası ali təhsilin bakalavriat və magistratura səviyyələrində ixtisaslar üzrə tədris planlarının  humanitar fənlər bölümünə daxil olan fənlərinin tədrisini təşkil etməklə yanaşı Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi və Tarix müəllimliyi ixtisasları üzrə  aparıcı ixtisas kafedrasıdır.

        Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasında təhsil alan tələbələr  Azərbaycan dilinin və ədəbiyyatın dərin biliklərinə yiyələnir, həm də nitq bacarığını formalaşdırırlar. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası üzrə tədris olunan Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, Azərbaycan ədəbiyyatı nəzəriyyəsi, Şifahi xalq ədəbiyyatı, Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası kimi fənlər tələbələrin müəllim kimi fəaliyyət göstərməsinə böyük köməklik göstərməklə yanaşı, onların aldıqları təhsilin sonrakı fəaliyyətlərində də tətbiq edə bilmələrinə möhkəm zəmin yaradır. Bütövlükdə təhsil proqramını mənimsəyən məzunlar ixtisas biliklərindən əlavə, həm də digər bir sıra ümummədəni və peşə kompetensiyalarına (səriştələrə) yiyələnirlər.

       Bu ixtisas üzrə bakalavr dərəcəsini almaqla orta ümumtəhsil məktəblərində, müxtəlif tədris mərkəzlərində və hazırlıq kurslarında, liseylərdə, orta ixtisas təhsili müəssisələrində (kolleclər), magistr dərəcəsini almaqla isə həm də, universitetlərdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi kimi işləmək imkanı qazanılır. Bu ixtisasa yiyələnənlər eyni zamanda jurnalistika fəaliyyəti ilə məşğul ola , habelə KİV sahəsində öz bacarıqlarını nümayiş etdirə bilirlər.

      Tarix müəllimliyi ixtisasında təhsil almağın üstün cəhəti isə odur ki, tələbələr vətən və ümumdünya tarixinin dərin biliklərinə yiyələnirlər. Eyni zamanda dünyada və cəmiyyətdə baş verən tarixi prosesləri səbəb-nəticə əlaqələri zəminində təhlil etmək, qiymətləndirmək bacarıqlarını və vərdişlərini qazanmış olurlar. Tarix müəllimliyi ixtisası üzrə təhsil proqramını mənimsəyən məzunlar da ixtisas bilklərindən əlavə, həm də bir sıra ümummədəni və peşə kompetensiyalarına (səriştələrə) yiyələnirlər.

       Bu ixtisas üzrə bakalavr dərəcəsini almaqla orta ümumtəhsil məktəblərində, müxtəlif tədris mərkəzlərində və hazırlıq kurslarında, liseylərdə, orta ixtisas təhsili müəssisələrində (kolleclər), magistr dərəcəsini almaqla isə həm də universitetlərdə tarix müəllimi kimi işləmək imkanı qazanılır.

Kafedra müdiri

Esmira Cəfərova 

dosent

esmira.cafarova@mdu.edu.az

esmira.ceferova@mail.ru

Əməkdaşlar
 

Flora Namazova 

dosent

flora.namazova@mdu.edu.az

namazova.flora@mail.ru

Namaz Manafov 

dosent

namaz.manafov@mdu.edu.az

manafov49@mail.ru

Nizami Zeynalov 

dosent

nizami.zeynalov@mdu.edu.az

nizami.zeynalov.77@mail.ru

Rahilə Məmmədova 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

rahila.mammadova@mdu.edu.az

rahile.mamedova.1959@mail.ru

Günel Yunusova 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

gunel.yunusova@mdu.edu.az

yunusova_edu@mail.ru

Maarifə Manafova 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim

maarifa.manafova@mdu.edu.az

manafov49@mail.ru

Anar İsmayılov 

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim

anar.ismayilov@mdu.edu.az

aismayilov@mail.ru

Könül Aydın

əməkdar müəllim

konul.aydin@mdu.edu.az

konul-aydin@mail.ru

İlham Məmmədov 

baş müəllim

ilham.mammadov@mdu.edu.az

humanitarelmler@mail.ru

Mətanət Yusifova 

baş müəllim

matanat.yusifova@mdu.edu.az

yusifovametanet350@gmail.com

Gülxar Yusibova 

baş müəllim

gulxar.yusubova@mdu.edu.az

g.yusibova73@mail.ru

Üzeyir Zeynalov 

baş müəllim

uzeyir.zeynalov@mdu.edu.az

zeynalov-73@mail.ru

Pərvin Hüseynova 

müəllim

parvin.huseynova@mdu.edu.az

huseynova_parvin@mail.ru

Sevil İsayeva 

müəllim

sevil.isayeva@mdu.edu.a

sevil-hesenova57@mail.ru

Səadət Ağakişiyeva 

müəllim

saadat.aghakishiyeva@mdu.edu.az

agakishiyeva.s@gmail.com

Fəxriyyə İsayeva 

müəllim

faxriyya.isayeva@mdu.edu.az

fexriyyeisayeva_2020@mail.ru

Səbinə Novruzova 

müəllim

sabina.novruzova@mdu.edu.az

sabina.novruzova83@gmail.com

Gülnar Vəliyeva 

müəllim

gulnar.valiyeva@mdu.edu.az

abbasovagulnar1986@gmail.com

Ayna Babazadə 

müəllim

ayna.babazada@mdu.edu.az

babazade-ayna@mail.ru

Svetlana Balakişiyeva 

müəllim

svetlana.nasibli@mdu.edu.az

nesibli.lana@mail.ru

Tahirə Quliyeva 

müəllim

tahira.quliyeva@mdu.edu.az

quliyevatahire1957@gmail.com

Vüsalə Mövlayeva 

müəllim

vusala.movlayeva@mdu.edu.az

vusala.movlayeva@mail.ru

Aygün Qədirova 

müəllim

aygun.qadirova@mdu.edu.az

qedirova-83@mail.ru

Gülər Əjdərzadə 

müəllim

gular.ajdarzada@mdu.edu.az

yusifinci89@gmail.com

Şəlalə Quliyeva 

müəllim

shalala.quliyeva.mu211@mdu.edu.az

quliyeva.sheli@gmail.com

Leyla Babayeva 

müəllim

leyla.babayeva@mdu.edu.az

leylababa7781@gmail.com

Zəminə Gülüstani 

müəllim

zamina.gulustani@mdu.edu.az

gulustani64@mail.rus

Şəfa Quliyeva 

müəllim

shafa.quliyeva@mdu.edu.az

shafaguliyeva1@gmail.com

Mirzə Cavadov 

müəllim

mirza.cavadov@mdu.edu.az

mirza.cavadov@mail.ru

Çinarə Yolçubəyli 

müəllim

chinara.yolchubayli@mdu.edu.az

schinare@mail.ru

Mehdi Sənan 

müəllim

sanan.mehdi@mdu.edu.az

senanmehdi@gmail.com

Nigar Məhərrəmova 

laborant-müəllim

nigar.maharramova@mdu.edu.az

mhrrmova86@mail.ru

Qəribə Mustafayeva 

operator-kargüzar

qariba.mustafayeva@mdu.edu.az

mustafayevaqariba@gmail.com

 

Tədris olunan fənlər

Ali təhsil pilləsinin bakalavriat  səviyyəsi üzrə tədris olunan fənlər:

 

Ümumi fənlər

 

 1. Azərbaycan tarixi
 2. Multikulturalizmə giriş
 3. Politologiya
 4. Sosiologiya
 5. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları
 6. Siyasi elmin əsasları
 7. Turizm hüququ
 8. Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

 

050116 – “Tarix müəllimliyi” ixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

  
 1. Qədim dünya tarixi
 2. Orta əsrlər tarixi
 3. Türk xalqları və dövlətlərinin tarixi
 4. Arxeologiya və etnoqrafiyanın əsasları
 5. Osmanlı tarixi
 6. Şərq xalqları tarixi
 7. Müstəmləkəçilik və qloballaşma
 8. Azərbaycan tarixi – 1
 9. Azərbaycan tarixi – 2
 10. Azərbaycan tarixi – 3
 11. Tarixə köməkçi fənlər
 12. XIX-XX əsr Azərbaycan tarixinin aktual problemləri
 13. Yeni dövr tarixi
 14. Müasir dünya tarixi
 15. Dünya siyasi tarixi
 16. Müasir tarix-2
 17. Muzeyşünaslıq
 18. Qafqaz xalqları tarixi
 19. Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı
 20. Azərbaycan müasir dövlətçilik tarixi
 21. Tarixin tədrisi metodikası
 22. Tarixin tədrisi metodikası-2
 23. Dinlər tarixi
 24. Türkiyə Cümhuriyyəti tarixi
 25. Asiya və Afrika ölkələri tarixi
 26. Azərbaycanın diplomatiya tarixi və müasir beynəlxalq münasibətlər
 27. Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri

050101 – “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

 

1.     Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası

2.     Ədəbiyyatın tədrisi metodikası

3.     Şifahi xalq ədəbiyyatı

4.     Dilçiliyə giriş

5.     Ədəbiyyatşünaslığa giriş

6.     Müasir Azərbaycan dili – 1 (fonetika)

7.     Müasir Azərbaycan dili – 2 (leksikologiya)

8.     Müasir Azərbaycan dili – 3 (morfologiya)

9.     Müasir Azərbaycan dili – 4 (sintaksis)

10.  Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi –1

11.  Əski Azərbaycan yazısı

12.  İfadəli oxu

13.  Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi –2 (XIII-XVIII əsrlər)

14.  Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi –3 (XIX-XX əsrlər)

15.  Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi –4 (Müasir dövr)

16.  Dünya ədəbiyyatı – 1 (Qədim və Orta əsrlər)

17.  Dünya ədəbiyyatı – 2

18.  Ümumi dilçilik

19.  Türk dillərinin müqayisəsi

20.  Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

21.  Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı

22.  Nitq mədəniyyəti

23.  Bədii mətnin interpretasiyası

24.  Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı

25.  Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası

26.  Azərbaycan dilinin interregional dil xüsusiyyətləri

27.  Orfoqrafiya və orfoepiya təlimi

050107İbtidai sinif müəllimliyiixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

  
 1. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası-1
 2. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası-2
 3. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası-3
 4. Orfoqrafiya və orfoepiya təliminin əsasları
 5. Nitq inkişafı üzrə işin metodikası
 6. Linqvistik təhlil
 7. Oxu təliminin metodikası
 8. Uşaq ədəbiyyatı
 9. Ana dilinin tədrisi metodikası – 2

 

 

 050112 – “Məktəbəqədər təhsil” ixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

 

 1. Azərbaycan dili
 2. Uşaq ədəbiyyatı
 3. Nitq inkişafı metodikası

 

 050121 –“ Xarici dil müəllimliyi” ixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

 

 1. Azərbaycan ədəbiyyatı
 2. Müasir Azərbaycan dili

 

Ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsi üzrə tədris olunan fənlər:

 

060111  –“ Tarix müəllimliyi” ixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

         

 1. Tarix fənninin tədrisi metodikası elminin tarixi və metodologiyası
 2. Təhsil müəssisələrində tarix təlimi prosesi
 3. Tarix dərslərində şagirdlərin təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi yolları
 4. Tarix dərslərində şagirdlərdə elmi dünyagörüşünün formalaşdırılması
 5. Sosial-iqtisadi materialların tədrisi üsulları
 6. Tarix üzrə dərsdənkənar iş
 7. Tarix təlimində şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkili

 

060101 – “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

 1. Ədəbiyyatın tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası
 2. Müasir Azərbaycan dilinin aktual problemləri
 3. Ədəbi əsərlərin təhlili
 4. Orfoepiya və orfoqrafiya təliminin elmi əsasları
 5. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının müasir problemləri
 6. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası
 7. Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi tarixi
 8. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixi
 9. Fənlərarası əlaqənin problemləri
 10. Ədəbiyyatın tədrisinin müasir problemləri
 11. Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi metodikasının nəzəri problemləri
 12. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının nəzəri problemləri
 13. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi
 14. Linqvistik təhlilin elmi metodik əsasları

 

 

060115 – “İbtidai sinif müəllimliyi” ixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

 

 1. Linqvistik təhlilin elmi metodik əsasları

2.Orfoqrafiya və orfoepiya təliminin metodik əsasları

 1. Ana dilinin tədrisi metodikasının aktual problemləri
 2. İbtidai sinif şagirdlərinin nitqinin inkişaf etdirilməsi yolları

 

 İxtisasların Humanitar fənlər bölümü  üzrə tədris olunan fənn:

 1. Azərbaycan multikulturalizmi
Konfranslar,seminarlar, dəyirmi masalar
 1. 15 İYUN – MİLLİ QURTULUŞ GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ

“AZƏRBAYCAN XALQININ ŞƏRƏF TARİXİ: 15 İYUN – MİLLİ QURTULUŞ GÜNÜ”  mövzusunda virtual elmi konfrans,12 iyun 2020-ci il 

MƏRUZƏLƏR:

 1. Ümummilli lider Heydər Əliyev siyasi hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycan tarixində Milli Qurtuluşun bünövrəsini qoydu

İlham Məmmədov, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi 

 1. Qurtuluş mübarizəsinin qalibi Heydər Əliyev: dahi siyasətçi və müasir Azərbaycanın qurucusu

Şəlalə Quliyeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi 

 1. “26 IYUN – SILAHLI QÜVVƏLƏR GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ “QÜDRƏTLI AZƏRBAYCAN ORDUSU MILLI MÜSTƏQILLIYIMIZIN VƏ SUVERENLIYIMIZIN QARANTIDIR” mövzusunda virtual elmi konfrans, 26 iyun 2020-ci il 

MƏRUZƏLƏR:

 1. Azərbaycan xalqının şanlı hərb tarixinə ümumi baxış

İlham Məmmədov, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi 

Müstəqil Azərbaycanda ordu quruculuğu: monolit təməl, davamlı inkişaf

Mirzə Cavadov, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi 

 1. “14 IYUL 1969-CU IL: TƏRƏQQI YOLUNUN ASTANASI, MÜSTƏQIL VƏ QÜDRƏTLI AZƏRBAYCAN DÖVLƏTININ BÜNÖVRƏSININ QOYULDUĞU GÜN” mövzusunda virtual elmi konfrans, 14 iyul 2020-ci il 

MƏRUZƏLƏR:

 1. Heydər Əliyev: Azərbaycan xalqının tarixi ideallarını gerçəkləşdirmiş milli-siyasi lider.

dos. Esmira Cəfərova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müdiri

 1. Heydər Əliyev və Mingəçevir.

Vüsalə Mövlayeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi 

4.“HEYDƏR ƏLİYEV MÜASIR AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN BANİSI, MÜSTƏQİLLİYİMİZİN RƏMZİDIR” mövzusunda virtual elmi konfrans, 12 dekabr 2020-ci il

MƏRUZƏLƏR:

1.Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayan Ümummilli lider : siyasi portret.

 dos.Esmira Cəfərova,  MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müdiri

 1. 44 günlük Vətən Müharibəsində qazandığımız Böyük Qələbə Heydər Əliyev dühasının təntənəsidir.

 İlham Məmmədov,  MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

3.Ulu Öndərin  zəngin irsi Azərbaycanın davamlı inkişafının  əsası kimi.

 fil.f.d.Günel Yunusova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

 1. “XX ƏSRİN FACİƏSİ: XOCALI SOYQIRIMI” mövzusunda virtual konfrans, 2021-ci ilin 24 fevral

 

MƏRUZƏLƏR:

1.Xocalı faciəsi şahidlərin gözü ilə.

Tahirə Quliyeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

 1. Xocalı: ədalət zəfər çaldı.

İlham Məmmədov,  MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

 1. Dünya Xocalı soyqırımına biganə deyil.

Gülər Əjdərzadə, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi 

 1. “XOCALI SOYQIRIMI XALQIMIZIN SAĞALMAYAN YARASIDIR” mövzusunda virtual tədbir, 25 fevral 2021-ci il 

MƏRUZƏLƏR:

 1. Zəfərimiz dünyaya Xocalı soyqırımını tanımaq mesajıdır

 Quliyeva Şəlalə, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi

 1. “XX ƏSRİN ƏN QƏDDAR CİNAYƏTİ-XOCALI QƏTLİYAMI:TARİXİ-PSİXOLOJİ TƏHLİL” mövzusunda mühazirə, 26 fevral 2021-ci il

Məruzəçi:

İlham Məmmədov,  MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

 1. “NİZAMİ GƏNCƏVİ AZƏRBAYCANIN DÜNYA ƏDƏBİYYATI XƏZİNƏSİNƏ TÖHFƏSİDİR” mövzusunda virtual elmi konfrans, 03 mart 2021-ci il

 MƏRUZƏLƏR:

4.Nizami Gəncəvi irsinin öyrənilməsi və təbliğində ümummilli lider Heydər Əliyevin rolu

Esmira Cəfərova,  MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müdiri, dosent

 1. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında folklor-mifoloji ənənələr

Səadət Ağakişiyeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi

 1. Nizami Gəncəvinin məhəbbət fəlsəfəsi

 Ayna Babazadə, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi 

 1. “YURDUMUZA BAHAR GƏLİR” mövzusunda virtual bayram tədbir, 16 mart 2021-ci il.

MƏRUZƏLƏR:

 1. Azərbaycan ədəbiyyatında Novruzun əksi.

 Günel Yunusova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 1. Novruz çərşənbələri.

Səadət Ağakişiyeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi

 1. Novruz adət-ənənələri.

Səbinə Novruzova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi 

 1. “31 MART INSANLIĞA QARŞI SOYQIRIM CINAYƏTIDIR” mövzusunda virtual konfrans, 31 mart 2021-ci il

MƏRUZƏLƏR:

1.1918-ci il 31 mart soyqırımını doğuran tarixi şərait

İlham Məmmədov, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

 1. 1918-ci il 31 mart faciəsində etnik və siyasi amillər

Mətanət Yusifova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

 1. 1918-ci il 31 mart faciəsi və Azərbaycan milli ideyasının intibahı.

Mirzə Cavadov, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

4.1918-ci il Mart soyqırımının siyasi hədəfləri

Aygün Qədirova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

5.1918-ci il 31 mart faciəsi və çağdaş Azərbaycan istiqlalı

Gülər Əjdərzadə, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

 1. XX əsrin sonlarında Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və hərbi təcavüzü

Tahirə Quliyeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

 1. 31 Mart soyqırımı həqiqətlərinin bədii əsərlərdə əksi

Pərvin Hüseynova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

 1. 31 mart soyqırımı hadisələrinin gənc nəslə çatdırılması ilə əlaqədar qarşıda duran vəzifələr

Vüsalə Mövlayeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

Layihələr

Kafedranın müəllimi Səadət Ağakişiyeva Heydər Əliyev Fondunun “Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin 2019-cu il üzrə ” Sosial layihələr” müsabiqəsənə “Nağıllar hamı üçün” layihəsini təqdim etmişdir.

Xəbərlər
Elmi nəşrlər
 1. Kafedra əməkdaşları tərəfindən 2018-2020-ci illərdə aşağıdakı kitabların nəşrinə nail olunmuşdur:

  1. İ.İsmayılov. Xalqın əbədi yaşar lideri. Bakı, “Yazıçı” nəşriyyatı, 320 səh.
  2. A.Hacıyev, E.Cəfərova, İ.Məmmədov. Multikulturalizmə giriş (dərs vəsaiti), Bakı,“Mütərcim” Nəşriyyat-Poliqrafiya mərkəzi,372 səh.

  3.N.Manafov.  Azərbaycan dilinin Qarabağ  şivələrinin lüğət tərkibi (dərs vəsaiti).  Mingəçevir,“Səda” nəşriyyatı, 202 səh.    

  1. R.Məmmədova. Azərbaycan dilində nitqin formaları (dərs vəsaiti). Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 140 səh
  5. İ.Məmmədov.  Qədim dünya tarixi (dərs vəsaiti). Mingəçevir, 506 səh.
Əlaqə

Humanitar fənlər kafedrası

Kafedra haqqında

Humanitar fənlər kafedrası 1994-cü ildə  əsas tədris-elmi struktur bölmələrindən biri kimi təsis olunmuş, tədris, metodiki və elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasını və tələbələr arasında tərbiyəvi məsələləri həyata keçirir. Burada müəllimlərlə yanaşı tələbələrin də elmi-tədqiqat işləri aparmasına şərait yaradılır. Tədris prosesini kafedranın yüksək ixtisaslı və peşəkar müəllimləri təmin edir.

       2016/2017-ci tədris ilindən kafedraya,  eyni zamanda, 050101 – Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası, 2018/2019-cu tədris ilindən isə 050116 – Tarix müəllimliyi ixtisası da təhkim edilmişdir. Hazırda fəaliyyətini ixtisas kafedrası kimi davam etdirir. Humanitar fənlər kafedrasının əməkdaşları həm universitetin, həm də şəhərin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edirlər.

      Kafedra müasir yüksək ixtisaslı mütəxəssis hazırlığını təmin etmək üçün bakalavr üzrə 68, magistratura üzrə  18 fənnin tədrisini təşkil edir.

      Humanitar fənlər kafedrasının məqsədi əmək bazarının tələblərini, demoqrafik vəziyyəti və universitetin inkişaf potensialını nəzərə almaqla kafedranın ixtisasları üzrə təhsilalanlar kontingentini formalaşdırmaq və tədris prosesinin yeni strukturunun və innovativ təhsil texnologiyalarının tətbiq edilməsi vasitəsilə ölkə və regional səviyyəsində tanınan, ən çox iş və kariyera imkanları yaradan və yüksək təhsil standartına sahib olan kafedra olmaqdır.

İxtisaslar haqqında

Humanitar fənlər kafedrası ali təhsilin bakalavriat və magistratura səviyyələrində ixtisaslar üzrə tədris planlarının  humanitar fənlər bölümünə daxil olan fənlərinin tədrisini təşkil etməklə yanaşı Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi və Tarix müəllimliyi ixtisasları üzrə  aparıcı ixtisas kafedrasıdır.

        Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasında təhsil alan tələbələr  Azərbaycan dilinin və ədəbiyyatın dərin biliklərinə yiyələnir, həm də nitq bacarığını formalaşdırırlar. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası üzrə tədris olunan Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, Azərbaycan ədəbiyyatı nəzəriyyəsi, Şifahi xalq ədəbiyyatı, Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası kimi fənlər tələbələrin müəllim kimi fəaliyyət göstərməsinə böyük köməklik göstərməklə yanaşı, onların aldıqları təhsilin sonrakı fəaliyyətlərində də tətbiq edə bilmələrinə möhkəm zəmin yaradır. Bütövlükdə təhsil proqramını mənimsəyən məzunlar ixtisas biliklərindən əlavə, həm də digər bir sıra ümummədəni və peşə kompetensiyalarına (səriştələrə) yiyələnirlər.

       Bu ixtisas üzrə bakalavr dərəcəsini almaqla orta ümumtəhsil məktəblərində, müxtəlif tədris mərkəzlərində və hazırlıq kurslarında, liseylərdə, orta ixtisas təhsili müəssisələrində (kolleclər), magistr dərəcəsini almaqla isə həm də, universitetlərdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi kimi işləmək imkanı qazanılır. Bu ixtisasa yiyələnənlər eyni zamanda jurnalistika fəaliyyəti ilə məşğul ola , habelə KİV sahəsində öz bacarıqlarını nümayiş etdirə bilirlər.

      Tarix müəllimliyi ixtisasında təhsil almağın üstün cəhəti isə odur ki, tələbələr vətən və ümumdünya tarixinin dərin biliklərinə yiyələnirlər. Eyni zamanda dünyada və cəmiyyətdə baş verən tarixi prosesləri səbəb-nəticə əlaqələri zəminində təhlil etmək, qiymətləndirmək bacarıqlarını və vərdişlərini qazanmış olurlar. Tarix müəllimliyi ixtisası üzrə təhsil proqramını mənimsəyən məzunlar da ixtisas bilklərindən əlavə, həm də bir sıra ümummədəni və peşə kompetensiyalarına (səriştələrə) yiyələnirlər.

       Bu ixtisas üzrə bakalavr dərəcəsini almaqla orta ümumtəhsil məktəblərində, müxtəlif tədris mərkəzlərində və hazırlıq kurslarında, liseylərdə, orta ixtisas təhsili müəssisələrində (kolleclər), magistr dərəcəsini almaqla isə həm də universitetlərdə tarix müəllimi kimi işləmək imkanı qazanılır.

Kafedra müdiri

Esmira Cəfərova 

dosent

esmira.cafarova@mdu.edu.az

esmira.ceferova@mail.ru

Əməkdaşlar
 

Flora Namazova 

dosent

flora.namazova@mdu.edu.az

namazova.flora@mail.ru

Namaz Manafov 

dosent

namaz.manafov@mdu.edu.az

manafov49@mail.ru

Nizami Zeynalov 

dosent

nizami.zeynalov@mdu.edu.az

nizami.zeynalov.77@mail.ru

Rahilə Məmmədova 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

rahila.mammadova@mdu.edu.az

rahile.mamedova.1959@mail.ru

Günel Yunusova 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

gunel.yunusova@mdu.edu.az

yunusova_edu@mail.ru

Maarifə Manafova 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim

maarifa.manafova@mdu.edu.az

manafov49@mail.ru

Anar İsmayılov 

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim

anar.ismayilov@mdu.edu.az

aismayilov@mail.ru

Könül Aydın

əməkdar müəllim

konul.aydin@mdu.edu.az

konul-aydin@mail.ru

İlham Məmmədov 

baş müəllim

ilham.mammadov@mdu.edu.az

humanitarelmler@mail.ru

Mətanət Yusifova 

baş müəllim

matanat.yusifova@mdu.edu.az

yusifovametanet350@gmail.com

Gülxar Yusibova 

baş müəllim

gulxar.yusubova@mdu.edu.az

g.yusibova73@mail.ru

Üzeyir Zeynalov 

baş müəllim

uzeyir.zeynalov@mdu.edu.az

zeynalov-73@mail.ru

Pərvin Hüseynova 

müəllim

parvin.huseynova@mdu.edu.az

huseynova_parvin@mail.ru

Sevil İsayeva 

müəllim

sevil.isayeva@mdu.edu.a

sevil-hesenova57@mail.ru

Səadət Ağakişiyeva 

müəllim

saadat.aghakishiyeva@mdu.edu.az

agakishiyeva.s@gmail.com

Fəxriyyə İsayeva 

müəllim

faxriyya.isayeva@mdu.edu.az

fexriyyeisayeva_2020@mail.ru

Səbinə Novruzova 

müəllim

sabina.novruzova@mdu.edu.az

sabina.novruzova83@gmail.com

Gülnar Vəliyeva 

müəllim

gulnar.valiyeva@mdu.edu.az

abbasovagulnar1986@gmail.com

Ayna Babazadə 

müəllim

ayna.babazada@mdu.edu.az

babazade-ayna@mail.ru

Svetlana Balakişiyeva 

müəllim

svetlana.nasibli@mdu.edu.az

nesibli.lana@mail.ru

Tahirə Quliyeva 

müəllim

tahira.quliyeva@mdu.edu.az

quliyevatahire1957@gmail.com

Vüsalə Mövlayeva 

müəllim

vusala.movlayeva@mdu.edu.az

vusala.movlayeva@mail.ru

Aygün Qədirova 

müəllim

aygun.qadirova@mdu.edu.az

qedirova-83@mail.ru

Gülər Əjdərzadə 

müəllim

gular.ajdarzada@mdu.edu.az

yusifinci89@gmail.com

Şəlalə Quliyeva 

müəllim

shalala.quliyeva.mu211@mdu.edu.az

quliyeva.sheli@gmail.com

Leyla Babayeva 

müəllim

leyla.babayeva@mdu.edu.az

leylababa7781@gmail.com

Zəminə Gülüstani 

müəllim

zamina.gulustani@mdu.edu.az

gulustani64@mail.rus

Şəfa Quliyeva 

müəllim

shafa.quliyeva@mdu.edu.az

shafaguliyeva1@gmail.com

Mirzə Cavadov 

müəllim

mirza.cavadov@mdu.edu.az

mirza.cavadov@mail.ru

Çinarə Yolçubəyli 

müəllim

chinara.yolchubayli@mdu.edu.az

schinare@mail.ru

Mehdi Sənan 

müəllim

sanan.mehdi@mdu.edu.az

senanmehdi@gmail.com

Nigar Məhərrəmova 

laborant-müəllim

nigar.maharramova@mdu.edu.az

mhrrmova86@mail.ru

Qəribə Mustafayeva 

operator-kargüzar

qariba.mustafayeva@mdu.edu.az

mustafayevaqariba@gmail.com

 

Tədris olunan fənlər

Ali təhsil pilləsinin bakalavriat  səviyyəsi üzrə tədris olunan fənlər:

 

Ümumi fənlər

 

 1. Azərbaycan tarixi
 2. Multikulturalizmə giriş
 3. Politologiya
 4. Sosiologiya
 5. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları
 6. Siyasi elmin əsasları
 7. Turizm hüququ
 8. Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

 

050116 – “Tarix müəllimliyi” ixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

  
 1. Qədim dünya tarixi
 2. Orta əsrlər tarixi
 3. Türk xalqları və dövlətlərinin tarixi
 4. Arxeologiya və etnoqrafiyanın əsasları
 5. Osmanlı tarixi
 6. Şərq xalqları tarixi
 7. Müstəmləkəçilik və qloballaşma
 8. Azərbaycan tarixi – 1
 9. Azərbaycan tarixi – 2
 10. Azərbaycan tarixi – 3
 11. Tarixə köməkçi fənlər
 12. XIX-XX əsr Azərbaycan tarixinin aktual problemləri
 13. Yeni dövr tarixi
 14. Müasir dünya tarixi
 15. Dünya siyasi tarixi
 16. Müasir tarix-2
 17. Muzeyşünaslıq
 18. Qafqaz xalqları tarixi
 19. Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı
 20. Azərbaycan müasir dövlətçilik tarixi
 21. Tarixin tədrisi metodikası
 22. Tarixin tədrisi metodikası-2
 23. Dinlər tarixi
 24. Türkiyə Cümhuriyyəti tarixi
 25. Asiya və Afrika ölkələri tarixi
 26. Azərbaycanın diplomatiya tarixi və müasir beynəlxalq münasibətlər
 27. Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri

050101 – “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

 

1.     Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası

2.     Ədəbiyyatın tədrisi metodikası

3.     Şifahi xalq ədəbiyyatı

4.     Dilçiliyə giriş

5.     Ədəbiyyatşünaslığa giriş

6.     Müasir Azərbaycan dili – 1 (fonetika)

7.     Müasir Azərbaycan dili – 2 (leksikologiya)

8.     Müasir Azərbaycan dili – 3 (morfologiya)

9.     Müasir Azərbaycan dili – 4 (sintaksis)

10.  Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi –1

11.  Əski Azərbaycan yazısı

12.  İfadəli oxu

13.  Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi –2 (XIII-XVIII əsrlər)

14.  Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi –3 (XIX-XX əsrlər)

15.  Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi –4 (Müasir dövr)

16.  Dünya ədəbiyyatı – 1 (Qədim və Orta əsrlər)

17.  Dünya ədəbiyyatı – 2

18.  Ümumi dilçilik

19.  Türk dillərinin müqayisəsi

20.  Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

21.  Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı

22.  Nitq mədəniyyəti

23.  Bədii mətnin interpretasiyası

24.  Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı

25.  Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası

26.  Azərbaycan dilinin interregional dil xüsusiyyətləri

27.  Orfoqrafiya və orfoepiya təlimi

050107İbtidai sinif müəllimliyiixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

  
 1. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası-1
 2. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası-2
 3. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası-3
 4. Orfoqrafiya və orfoepiya təliminin əsasları
 5. Nitq inkişafı üzrə işin metodikası
 6. Linqvistik təhlil
 7. Oxu təliminin metodikası
 8. Uşaq ədəbiyyatı
 9. Ana dilinin tədrisi metodikası – 2

 

 

 050112 – “Məktəbəqədər təhsil” ixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

 

 1. Azərbaycan dili
 2. Uşaq ədəbiyyatı
 3. Nitq inkişafı metodikası

 

 050121 –“ Xarici dil müəllimliyi” ixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

 

 1. Azərbaycan ədəbiyyatı
 2. Müasir Azərbaycan dili

 

Ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsi üzrə tədris olunan fənlər:

 

060111  –“ Tarix müəllimliyi” ixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

         

 1. Tarix fənninin tədrisi metodikası elminin tarixi və metodologiyası
 2. Təhsil müəssisələrində tarix təlimi prosesi
 3. Tarix dərslərində şagirdlərin təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi yolları
 4. Tarix dərslərində şagirdlərdə elmi dünyagörüşünün formalaşdırılması
 5. Sosial-iqtisadi materialların tədrisi üsulları
 6. Tarix üzrə dərsdənkənar iş
 7. Tarix təlimində şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkili

 

060101 – “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

 1. Ədəbiyyatın tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası
 2. Müasir Azərbaycan dilinin aktual problemləri
 3. Ədəbi əsərlərin təhlili
 4. Orfoepiya və orfoqrafiya təliminin elmi əsasları
 5. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının müasir problemləri
 6. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası
 7. Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi tarixi
 8. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixi
 9. Fənlərarası əlaqənin problemləri
 10. Ədəbiyyatın tədrisinin müasir problemləri
 11. Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi metodikasının nəzəri problemləri
 12. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının nəzəri problemləri
 13. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi
 14. Linqvistik təhlilin elmi metodik əsasları

 

 

060115 – “İbtidai sinif müəllimliyi” ixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

 

 1. Linqvistik təhlilin elmi metodik əsasları

2.Orfoqrafiya və orfoepiya təliminin metodik əsasları

 1. Ana dilinin tədrisi metodikasının aktual problemləri
 2. İbtidai sinif şagirdlərinin nitqinin inkişaf etdirilməsi yolları

 

 İxtisasların Humanitar fənlər bölümü  üzrə tədris olunan fənn:

 1. Azərbaycan multikulturalizmi
Konfranslar,seminarlar, dəyirmi masalar
 1. 15 İYUN – MİLLİ QURTULUŞ GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ

“AZƏRBAYCAN XALQININ ŞƏRƏF TARİXİ: 15 İYUN – MİLLİ QURTULUŞ GÜNÜ”  mövzusunda virtual elmi konfrans,12 iyun 2020-ci il 

MƏRUZƏLƏR:

 1. Ümummilli lider Heydər Əliyev siyasi hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycan tarixində Milli Qurtuluşun bünövrəsini qoydu

İlham Məmmədov, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi 

 1. Qurtuluş mübarizəsinin qalibi Heydər Əliyev: dahi siyasətçi və müasir Azərbaycanın qurucusu

Şəlalə Quliyeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi 

 1. “26 IYUN – SILAHLI QÜVVƏLƏR GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ “QÜDRƏTLI AZƏRBAYCAN ORDUSU MILLI MÜSTƏQILLIYIMIZIN VƏ SUVERENLIYIMIZIN QARANTIDIR” mövzusunda virtual elmi konfrans, 26 iyun 2020-ci il 

MƏRUZƏLƏR:

 1. Azərbaycan xalqının şanlı hərb tarixinə ümumi baxış

İlham Məmmədov, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi 

Müstəqil Azərbaycanda ordu quruculuğu: monolit təməl, davamlı inkişaf

Mirzə Cavadov, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi 

 1. “14 IYUL 1969-CU IL: TƏRƏQQI YOLUNUN ASTANASI, MÜSTƏQIL VƏ QÜDRƏTLI AZƏRBAYCAN DÖVLƏTININ BÜNÖVRƏSININ QOYULDUĞU GÜN” mövzusunda virtual elmi konfrans, 14 iyul 2020-ci il 

MƏRUZƏLƏR:

 1. Heydər Əliyev: Azərbaycan xalqının tarixi ideallarını gerçəkləşdirmiş milli-siyasi lider.

dos. Esmira Cəfərova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müdiri

 1. Heydər Əliyev və Mingəçevir.

Vüsalə Mövlayeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi 

4.“HEYDƏR ƏLİYEV MÜASIR AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN BANİSI, MÜSTƏQİLLİYİMİZİN RƏMZİDIR” mövzusunda virtual elmi konfrans, 12 dekabr 2020-ci il

MƏRUZƏLƏR:

1.Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayan Ümummilli lider : siyasi portret.

 dos.Esmira Cəfərova,  MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müdiri

 1. 44 günlük Vətən Müharibəsində qazandığımız Böyük Qələbə Heydər Əliyev dühasının təntənəsidir.

 İlham Məmmədov,  MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

3.Ulu Öndərin  zəngin irsi Azərbaycanın davamlı inkişafının  əsası kimi.

 fil.f.d.Günel Yunusova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

 1. “XX ƏSRİN FACİƏSİ: XOCALI SOYQIRIMI” mövzusunda virtual konfrans, 2021-ci ilin 24 fevral

 

MƏRUZƏLƏR:

1.Xocalı faciəsi şahidlərin gözü ilə.

Tahirə Quliyeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

 1. Xocalı: ədalət zəfər çaldı.

İlham Məmmədov,  MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

 1. Dünya Xocalı soyqırımına biganə deyil.

Gülər Əjdərzadə, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi 

 1. “XOCALI SOYQIRIMI XALQIMIZIN SAĞALMAYAN YARASIDIR” mövzusunda virtual tədbir, 25 fevral 2021-ci il 

MƏRUZƏLƏR:

 1. Zəfərimiz dünyaya Xocalı soyqırımını tanımaq mesajıdır

 Quliyeva Şəlalə, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi

 1. “XX ƏSRİN ƏN QƏDDAR CİNAYƏTİ-XOCALI QƏTLİYAMI:TARİXİ-PSİXOLOJİ TƏHLİL” mövzusunda mühazirə, 26 fevral 2021-ci il

Məruzəçi:

İlham Məmmədov,  MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

 1. “NİZAMİ GƏNCƏVİ AZƏRBAYCANIN DÜNYA ƏDƏBİYYATI XƏZİNƏSİNƏ TÖHFƏSİDİR” mövzusunda virtual elmi konfrans, 03 mart 2021-ci il

 MƏRUZƏLƏR:

4.Nizami Gəncəvi irsinin öyrənilməsi və təbliğində ümummilli lider Heydər Əliyevin rolu

Esmira Cəfərova,  MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müdiri, dosent

 1. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında folklor-mifoloji ənənələr

Səadət Ağakişiyeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi

 1. Nizami Gəncəvinin məhəbbət fəlsəfəsi

 Ayna Babazadə, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi 

 1. “YURDUMUZA BAHAR GƏLİR” mövzusunda virtual bayram tədbir, 16 mart 2021-ci il.

MƏRUZƏLƏR:

 1. Azərbaycan ədəbiyyatında Novruzun əksi.

 Günel Yunusova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 1. Novruz çərşənbələri.

Səadət Ağakişiyeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi

 1. Novruz adət-ənənələri.

Səbinə Novruzova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi 

 1. “31 MART INSANLIĞA QARŞI SOYQIRIM CINAYƏTIDIR” mövzusunda virtual konfrans, 31 mart 2021-ci il

MƏRUZƏLƏR:

1.1918-ci il 31 mart soyqırımını doğuran tarixi şərait

İlham Məmmədov, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

 1. 1918-ci il 31 mart faciəsində etnik və siyasi amillər

Mətanət Yusifova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

 1. 1918-ci il 31 mart faciəsi və Azərbaycan milli ideyasının intibahı.

Mirzə Cavadov, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

4.1918-ci il Mart soyqırımının siyasi hədəfləri

Aygün Qədirova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

5.1918-ci il 31 mart faciəsi və çağdaş Azərbaycan istiqlalı

Gülər Əjdərzadə, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

 1. XX əsrin sonlarında Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və hərbi təcavüzü

Tahirə Quliyeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

 1. 31 Mart soyqırımı həqiqətlərinin bədii əsərlərdə əksi

Pərvin Hüseynova, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

 1. 31 mart soyqırımı hadisələrinin gənc nəslə çatdırılması ilə əlaqədar qarşıda duran vəzifələr

Vüsalə Mövlayeva, MDU-nun Humanitar fənlər kafedrasının  müəllimi

Layihələr

Kafedranın müəllimi Səadət Ağakişiyeva Heydər Əliyev Fondunun “Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin 2019-cu il üzrə ” Sosial layihələr” müsabiqəsənə “Nağıllar hamı üçün” layihəsini təqdim etmişdir.

Xəbərlər
Elmi nəşrlər
 1. Kafedra əməkdaşları tərəfindən 2018-2020-ci illərdə aşağıdakı kitabların nəşrinə nail olunmuşdur:

  1. İ.İsmayılov. Xalqın əbədi yaşar lideri. Bakı, “Yazıçı” nəşriyyatı, 320 səh.
  2. A.Hacıyev, E.Cəfərova, İ.Məmmədov. Multikulturalizmə giriş (dərs vəsaiti), Bakı,“Mütərcim” Nəşriyyat-Poliqrafiya mərkəzi,372 səh.

  3.N.Manafov.  Azərbaycan dilinin Qarabağ  şivələrinin lüğət tərkibi (dərs vəsaiti).  Mingəçevir,“Səda” nəşriyyatı, 202 səh.    

  1. R.Məmmədova. Azərbaycan dilində nitqin formaları (dərs vəsaiti). Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 140 səh
  5. İ.Məmmədov.  Qədim dünya tarixi (dərs vəsaiti). Mingəçevir, 506 səh.
Əlaqə