İMTAHAN CƏDVƏLİ – PEDAQOJİ FAKÜLTƏ

  • Post category:Xəbərlər (AZ)

Fənnlərin adları

Müəllim qrupu

Tarix

I tədris ili ixtisas 050101 “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” qrup AƏ20.1

1

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

Ağakişiyeva Səadət

07.06.2021

2

Müasir Azərbaycan dili-1

İsayeva Sevil
Gülüstani Zəminə

11.06.2021

3

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-1

Babazadə Ayna

16.06.2021

4

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-2

Kərimova Nərgiz
Tanırverdiyeva Afayət

21.06.2021

5

Multikultarilzmə giriş

Məmmədov İlham

24.06.2021

6

Əski Azərbaycan yazısı

Yunusova Günel

29.06.2021

I tədris ili ixtisas 050101 “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” qrup AƏ20.2

1

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-1

Babazadə Ayna

07.06.2021

2

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

Ağakişiyeva Səadət

11.06.2021

3

Əski Azərbaycan yazısı

Yunusova Günel

16.06.2021

4

Multikultarilzmə giriş

Məmmədov İlham

21.06.2021

5

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-2

Kərimova Nərgiz
Abdullayeva Xəyalə

25.06.2021

6

Müasir Azərbaycan dili-1

İsayeva Sevil
Gülüstani Zəminə

29.06.2021

I tədris ili ixtisas 050107 “İbtidai sinif müəllimliyi” qrup İS20.1

1

Psixologiya

İsmayılova İlhamə

08.06.2021

2

Mülki müdafiə və ilk tibbi yardım

Məmmədov İlham
Məmmədova Məlahət

14.06.2021

3

İbtidai siniflərdə riyaziyyat və onun tədrisi metodikası-2

Məmmədov Məhəmməd
Sadıqlı Günel

18.06.2021

4

İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası-2

Novruzova Səbinə
Dadaşova Aynur

23.06.2021

5

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-2

Qarayev Telman
Qocayeva Şükufə

02.07.2021

I tədris ili ixtisas 050107 “İbtidai sinif müəllimliyi” qrup İS20.2

1

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-2

Abdullayeva Xəyalə
Qocayeva Şükufə

08.06.2021

2

İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası-2

Novruzova Səbinə
Dadaşova Aynur

14.06.2021

3

Mülki müdafiə və ilk tibbi yardım

Məmmədov İlham
Məmmədova Məlahət

18.06.2021

4

İbtidai siniflərdə riyaziyyat və onun tədrisi metodikası-2

Məmmədov Məhəmməd
Sadıqlı Günel

23.06.2021

5

Psixologiya

İsmayılova İlhamə
Həsənova Nərgiz

30.06.2021

I tədris ili ixtisas 050112 “Məktəbəqədər təlim və tərbiyə” qrup MT20.1

1

Multikulturalzmə giriş

Quliyeva Şəlalə

07.06.2021

2

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik
kommunikasiya

Nəsibli Svetlana

11.06.2021

3

Mülki müdafiə və ilk tibbi yardım

Abbasov Ariz
Allahverdiyeva Afina

16.06.2021

4

Pedaqogika

Səmədova Sevinc

21.06.2021

5

Uşaq psixologiyası

Məmmədova Gülnar

25.06.2021

6

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1

Abdullayeva Xəyalə
Qocayeva Şükufə

01.07.2021

I tədris ili ixtisas 050112 “Məktəbəqədər təlim və tərbiyə” qrup MT20.2

1

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1

Abdullayeva Xəyalə
Rüstəmova Lalə

07.06.2021

2

Uşaq psixologiyası

Məmmədova Gülnar

11.06.2021

3

Pedaqogika

Səmədova Sevinc
Məmmədov Sahib

16.06.2021

4

Mülki müdafiə və ilk tibbi yardım

Abbasov Ariz
Allahverdiyeva Afina

21.06.2021

5

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik
kommunikasiya

Ağakişiyeva Səadət

25.06.2021

6

Multikultarilzmə giriş

Quliyeva Şəlalə

01.07.2021

I tədris ili ixtisas 050114 “Riyaziyyat müəllimliyi” qrup R20

1

Riyazi analiz-2

Kələşov Qəhrəman

08.06.2021

2

İnformatika və təhsildə İKT

Paşayev Mürsəl
Tağıyev Elçin

14.06.2021

3

Cəbr-2

Babuşov Sabir
Sadıqlı Günel

18.06.2021

4

Analitik həndəsə-2

Allahyarova Nailə

23.06.2021

5

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-2

Qurbanova Dürdanə

01.07.2021

I tədris ili ixtisas 050115 “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” qrup Rİ20.1

1

Ümumi fizika

Yusibova Təranə
Sarıyev Vüqar

07.06.2021

2

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1

Kərimova Nərgiz
Qurbanova Gülnarə

11.06.2021

3

Riyazi analiz-2

Əhmədov Vilayət

16.06.2021

4

Multikulturalizmə giriş

Quliyeva Şəlalə

21.06.2021

5

Analitik həndəsə-2

Hümmətov Müsəllim

25.06.2021

6

Cəbr-2

Babuşov Sabir

29.06.2021

I tədris ili ixtisas 050115 “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” qrup Rİ20.2

1

Analitik həndəsə-2

Hümmətov Müsəllim

07.06.2021

2

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1

Qurbanova Dürdanə
Rüstəmova Lalə

11.06.2021

3

Multikulturalizmə giriş

Quliyeva Şəlalə

16.06.2021

4

Ümumi fizika

Yusibova Təranə
Sarıyev Vüqar

21.06.2021

5

Cəbr-2

Babuşov Sabir

25.06.2021

6

Riyazi analiz-2

Əhmədov Vilayət

29.06.2021

I tədris ili ixtisas 050116 “Tarix müəllimliyi” qrup T20.1

1

Orta əsrlər tarixi

Zeynalov Nizami

08.06.2021

2

Osmanlı tarixi

Mövlayeva Vüsalə

14.06.2021

3

Şərq xalqları tarixi

Əjdərzadə Gülər

18.06.2021

4

Mülki müdafiə və ilk tibbi yardım

Məmmədov İlham
Allahverdiyeva Afina

23.06.2021

5

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1

Əliyev Kərim
Əliyeva Xədicə

30.06.2021

I tədris ili ixtisas 050116 “Tarix müəllimliyi” qrup T20.2

1

Mülki müdafiə və ilk tibbi yardım

Məmmədov İlham
Allahverdiyeva Afina

08.06.2021

2

Orta əsrlər tarixi

Zeynalov Nizami

14.06.2021

3

Osmanlı tarixi

Mövlayeva Vüsalə

18.06.2021

4

Şərq xalqları tarixi

Əjdərzadə Gülər

24.06.2021

5

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1

Hacıyeva Əsmər
Rüstəmova Lalə

30.06.2021

I tədris ili ixtisas 050121 “Xarici dil müəllimliyi” qrup XD20

1

Təhsildə İKT

Əsədova Məryəm

07.06.2021

2

Dinləmə və tələffüz

Hacəyeva Əsmər
Tanırverdiyeva Afayət

11.06.2021

3

Xarici dil bacarıqları-2

Kərimova Nərgiz
Əliyeva Xədicə

16.06.2021

4

Xarici dilin kommunikativ qrammatikası-2

Qurbanova Dürdanə
Əliyeva Xədicə

21.06.2021

5

Multikultukulturalizmə giriş

Quliyeva Şəlalə

24.06.2021

6

Azərbaycan tarixi

Yusifova Mətanət

29.06.2021

II tədris ili ixtisas 050101 “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” qrup AƏ19.1

1

Müasir Azərbaycan dili – 3

Mustafayeva Rahilə

07.06.2021

2

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi – 2

Yunusova Günel

11.06.2021

3

İfadəli oxudan praktikum

Hüseynova Pərvin

16.06.2021

4

Dünya ədəbiyyatı – 2

Manafova Maarifə

21.06.2021

5

Əski Azərbaycan yazısı

Yunusova Günel

25.06.2021

6

Azərbaycan dialektologiyası

Manafov Namaz

29.06.2021

II tədris ili ixtisas 050101 “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” qrup AƏ19.2

1

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi – 2

Yunusova Günel

07.06.2021

2

Dünya ədəbiyyatı – 2

Manafova Maarifə

11.06.2021

3

Azərbaycan dialektologiyası

Manafov Namaz

16.06.2021

4

Əski Azərbaycan yazısı

Yunusova Günel

21.06.2021

5

İfadəli oxudan praktikum

Hüseynova Pərvin

25.06.2021

6

Müasir Azərbaycan dili – 3

Mustafayeva Rahilə

29.06.2021

II tədris ili ixtisas 050118 “İbtidai sinif müəllimliyi” qrup İS19.1

1

Əsas həndəsi anlayışlar və təkliflər

Sadıqlı Günel

08.06.2021

2

İbtidai təhsilin pedaqogikası

Quliyeva Səbinə
Verdiyeva Ülviyyə

14.06.2021

3

Musiqi və onun tədrisi metodikası

Kərimova Ülviyyə

18.06.2021

4

Xarici dil-4

Qocayeva Şükufə

23.06.2021

5

İbtidai təhsilin kurikulumu

Quliyeva Səbinə

29.06.2021

6

Multikulturalizmə giriş

Məmmədov İlham

05.07.2021

II tədris ili ixtisas 050118 “İbtidai sinif müəllimliyi” qrup İS19.2

1

İbtidai təhsilin kurikulumu

Quliyeva Səbinə

08.06.2021

2

Musiqi və onun tədrisi metodikası

Kərimova Ülviyyə

14.06.2021

3

İbtidai təhsilin pedaqogikası

Quliyeva Səbinə
Verdiyeva Ülviyyə

18.06.2021

4

Multikulturalizmə giriş

Məmmədov İlham

23.06.2021

5

Əsas həndəsi anlayışlar və təkliflər

Sadıqlı Günel

29.06.2021

6

Xarici dil-4

Abdullayeva Xəyalə

05.07.2021

II tədris ili ixtisas 050120 “Məktəbəqədər təlim və tərbiyə” qrup MT19.1

1

Müəllim və tərbiyəçinin pedaqoji ustalığı

Səmədova Sevinc

08.06.2021

2

Pedaqoji psixologiya

İsmayılova Ayşən

14.06.2021

3

Sosial pedaqogika

Cabbarova Könül

18.06.2021

4

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Manafova Maarifə

23.06.2021

5

Xarici dil-2

Hacıyeva Əsmər

29.06.2021

6

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial-mənəvi inkişafı

Verdiyeva Ülviyyə
Məmmədov Səhyəddin

05.07.2021

II tədris ili ixtisas 050120 “Məktəbəqədər təlim və tərbiyə” qrup MT19.2

1

Pedaqoji psixologiya

İsmayılova Ayşən

08.06.2021

2

Xarici dil-2

Abdullayeva Xəyalə

14.06.2021

3

Müəllim və tərbiyəçinin pedaqoji ustalığı

Səmədova Sevinc

18.06.2021

4

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial-mənəvi inkişafı

Verdiyeva Ülviyyə
Məmmədov Səhyəddin

23.06.2021

5

Sosial pedaqogika

Cabbarova Könül

29.06.2021

6

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Gülüstani Zəminə

05.07.2021

II tədris ili ixtisas 050106 “Riyaziyyat müəllimliyi” qrup R19.1

1

Sosiologiya

Zeynalov Üzeyir

07.06.2021

2

Pedaqogika

Cabbarova Könül
İsmayılova Ayşən

11.06.2021

3

İnformatika və təhsildə İKT

Əlizadə Ceyhun

16.06.2021

4

Riyazi analiz -4

Əhmədov Vilayət

21.06.2021

5

Elementar riyaziyyat- 1

Məmmədova Məhparə

24.06.2021

6

Multikulturalizimə giriş.

Məmmədov İlham

30.06.2021

II tədris ili ixtisas 050106 “Riyaziyyat müəllimliyi” qrup R19.2

1

Riyazi analiz -4

Əhmədov Vilayət
Orucov Tofiq

07.06.2021

2

Elementar riyaziyyat- 1

Məmmədova Məhparə
Sadıqlı Günel

11.06.2021

3

Multikulturalizimə giriş.

Məmmədov İlham

16.06.2021

4

İnformatika və təhsildə İKT

Əlizadə Ceyhun

21.06.2021

5

Pedaqogika

Cabbarova Könül
İsmayılova Ayşən

25.06.2021

6

Sosiologiya

Zeynalov Üzeyir

30.06.2021

II tədris ili ixtisas 050105 “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” qrup Rİ19.1

1

Azərbaycan tarixi

Quliyeva Tahirə

07.06.2021

2

Multikulturalizmə giriş

Məmmədov İlham

11.06.2021

3

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

İsayeva Sevil

16.06.2021

4

Riyazi analiz-4

Abdullayev Vaqif

21.06.2021

5

İnformatika-1

Əliyeva Zemfira

25.06.2021

6

Politologiya

Quliyeva Şəlalə

29.06.2021

7

Elementar riyaziyyat-1

İsmayılova Sevda

02.07.2021

II tədris ili ixtisas 050105 “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” qrup Rİ19.2

1

Multikulturalizmə giriş

Məmmədov İlham

07.06.2021

2

Riyazi analiz-4

Abdullayev Vaqif

11.06.2021

3

Elementar riyaziyyat-1

İsmayılova Sevda

16.06.2021

4

Azərbaycan tarixi

Quliyeva Tahirə

21.06.2021

5

Politologiya

Quliyeva Şəlalə

25.06.2021

6

İnformatika-1

Əliyeva Zemfira

29.06.2021

7

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Babazadə Ayna

02.07.2021

II tədris ili ixtisas 050116 “Tarix müəllimliyi” qrup T19

1

Azərbaycan tarixi-2

Zeynalov Nizami

07.06.2021

2

Sosiologiya

Zeynalov Üzeyir

11.06.2021

3

Yeni tarix-1

Quliyeva Tahirə

16.06.2021

4

Qədim və Orta əsrlərdə türk xalqlarının mədəniyyəti

Yusifova Mətanət

21.06.2021

5

Mülki-müdafiə və tibbi biliklərin əsasları-1

Məmmədov İlham
Məmmədova Məlahət

25.06.2021

6

Pedaqogika-2

Cabbarova Könül

30.06.2021

II tədris ili ixtisas 050103 “Xarici dil müəllimliyi” qrup XD19

1

Xarici dildə oxu və nitq-4

Hacıyeva Əsmər
Əliyev Kərim

08.06.2021

2

Ölkəşünaslıq

Əliyev Kərim

14.06.2021

3

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -1

Abbasov Ariz
Allahverdiyeva Afina

18.06.2021

4

İntensiv ingilis dili

Əliyev Kərim
Qarayev Telman

23.06.2021

5

Xarici dil -1

Məmmədova Leyla

30.06.2021

III tədris ili ixtisas 050101 “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” qrup AƏ18.1

1

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası

Yusubova Gülxar

08.06.2021

2

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi – 4

Babazadə Ayna

14.06.2021

3

Azərbaycan romanının inkişaf tarixi

Hüseynova Pərvin

18.06.2021

4

Azərbaycan ədəbi dil tarixi

Ağakişiyeva Səadət

23.06.2021

5

Politologiya

Qədirova Aygün

29.06.2021

6

Azərbaycan dilində feil

Yusibova Gülxar
Gülüstani Zəminə

02.07.2021

III tədris ili ixtisas 050101 “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” qrup AƏ18.2

1

Politologiya

Qədirova Aygün

08.06.2021

2

Azərbaycan ədəbi dil tarixi

Ağakişiyeva Səadət

14.06.2021

3

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi – 4

Babazadə Ayna

18.06.2021

4

Azərbaycan romanının inkişaf tarixi

Hüseynova Pərvin

23.06.2021

5

Azərbaycan dilində feil

Yusibova Gülxar
Gülüstani Zəminə

30.06.2021

6

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası

Yusubova Gülxar

05.07.2021

III tədris ili ixtisas 050118 “İbtidai sinif müəllimliyi” qrup İS18.1

1

Xarici dil-6

Mikayılova Sevda
Rüstəmova Lalə

08.06.2021

2

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi
metodikası-1

Sadıqlı Günel

14.06.2021

3

Müasir pedaqoji texnologiyalar

Seyidzadə Bəsdi
Səmədova Sevinc

18.06.2021

4

Musiqi və onun tədrisi metodikası

Kərimova Ülviyyə

23.06.2021

5

Təsviri sənət və onun tədrisi metodikası

Rəsulov Nadir
Nəcəfova Günel

29.06.2021

6

Ana dilinin tədrisi metodikası-1

Novruzova Səbinə

02.07.2021

III tədris ili ixtisas 050118 “İbtidai sinif müəllimliyi” qrup İS18.2

1

Musiqi və onun tədrisi metodikası

Kərimova Ülviyyə

08.06.2021

2

Xarici dil-6

Mikayılova Sevda
Rüstəmova Lalə

14.06.2021

3

Təsviri sənət və onun tədrisi metodikası

Rəsulov Nadir
Nəcəfova Günel

18.06.2021

4

Müasir pedaqoji texnologiyalar

Seyidzadə Bəsdi
Səmədova Sevinc

23.06.2021

5

Ana dilinin tədrisi metodikası-1

Novruzova Səbinə

29.06.2021

6

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi
metodikası-1

Sadıqlı Günel

02.07.2021

III tədris ili ixtisas 050120 “Məktəbəqədər təlim və tərbiyə” qrup MT18.1

1

Təsviri incəsənət və onun tədrisi
metodikası

Rəsulov Nadir
Nəcəfova Günel

07.06.2021

2

Sadə riyazi təsəvvürlərin
formalaşdırılması metodikasıikası

Allahverdiyeva Səriyyə

11.06.2021

3

Məktəb təliminə hazırlığın əsasları

İsmayılova Ayşən
İsmayılova Aygün

16.06.2021

4

Etnopedaqogika

Məmmədov Səhyəddin

21.06.2021

5

Politologiya

Quliyeva Şəlalə

30.06.2021

6

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə rəhbərlik

İsmayılova Ayşən
Quliyeva Səbinə

05.07.2021

III tədris ili ixtisas 050120 “Məktəbəqədər təlim və tərbiyə” qrup MT18.2

1

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə rəhbərlik

İsmayılova Ayşən
Quliyeva Səbinə

07.06.2021

2

Politologiya

Quliyeva Şəlalə

11.06.2021

3

Təsviri incəsənət və onun tədrisi
metodikası

Rəsulov Nadir
Nəcəfova Günel

16.06.2021

4

Məktəb təliminə hazırlığın əsasları

İsmayılova Ayşən

21.06.2021

5

Sadə riyazi təsəvvürlərin
formalaşdırılması metodikasıikası

Allahverdiyeva Səriyyə

25.06.2021

6

Etnopedaqogika

Məmmədov Səhyəddin

30.06.2021

III tədris ili ixtisas 050106 “Riyaziyyat müəllimliyi” qrup R18.1

1

Riyaziyyatın tədrisi metodikası -1

İsmayılova Məlahət

07.06.2021

2

Adi diferensial tənliklər

Babuşov Sabir
Orucov Tofiq

11.06.2021

3

Hesablama riyaziyyatı

İsmayılzadə Leyla

16.06.2021

4

Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi.

Rəsulov Mehman

21.06.2021

5

Riyaziyyatdan çətinlik dərəcəsi yüksək
olan məsələlərin həlli

Məmmədova Mehparə

25.06.2021

6

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Məmmədova Rahilə
Vəliyeva Gülnar

30.06.2021

III tədris ili ixtisas 050106 “Riyaziyyat müəllimliyi” qrup R18.2

1

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Məmmədova Rahilə
Gülüstani Zəminə

07.06.2021

2

Hesablama riyaziyyatı

İsmayılzadə Leyla

11.06.2021

3

Adi diferensial tənliklər

Babuşov Sabir
Orucov Tofiq

16.06.2021

4

Riyaziyyatdan çətinlik dərəcəsi yüksək
olan məsələlərin həlli

Məmmədova Mehparə

21.06.2021

5

Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi.

Rəsulov Mehman

25.06.2021

6

Riyaziyyatın tədrisi metodikası -1

İsmayılova Məlahət

30.06.2021

III tədris ili ixtisas 050105 “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” qrup Rİ18.1

1

Əməliyyat sistemləri və kompyuter arxitekturası

Əmiraslanova Rəsmiyə
Nəsirova Şəbnəm

08.06.2021

2

Ümumi fizika

Yusifova Təranə
Ağayeva Rayihə

14.06.2021

3

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın elementləri

Hümmətov Müsəllim

18.06.2021

4

Kompleks dəyişənli funlsiyalar nəzəriyyəsi

İsmayılova Məlahət

23.06.2021

5

Riyazi fizika tənlikləri

Rəsulov Mehman

30.06.2021

III tədris ili ixtisas 050105 “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” qrup Rİ18.2

1

Riyazi fizika tənlikləri

Rəsulov Mehman

08.06.2021

2

Əməliyyat sistemləri və kompyuter arxitekturası

Əmiraslanova Rəsmiyə
Nəsirova Şəbnəm

14.06.2021

3

Kompleks dəyişənli funlsiyalar nəzəriyyəsi

İsmayılova Məlahət

18.06.2021

4

Ümumi fizika

Yusifova Təranə
Ağayeva Rayihə

23.06.2021

5

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın elementləri

Hümmətov Müsəllim

30.06.2021

III tədris ili ixtisas 050116 “Tarix müəllimliyi” qrup T18

1

Tarixin tədrisi metodikası-1

Mövlayeva Vüsalə

08.06.2021

2

Şərqi Avropa xalqları tarixi

Əjdərzadə Gülər

14.06.2021

3

Qafqaz xalqları tarixi

Yusifova Mətanət

18.06.2021

4

Müasir tarix-1

Əjdərzadə Gülər

23.06.2021

5

Din tarixi

Məmmədov İlham

29.06.2021

6

Azərbaycan tarixi-4

Məmmədov İlham

02.07.2021

III tədris ili ixtisas 050103 “Xarici dil müəllimliyi” qrup XD18

1

Politologiya

Cəfərova Esmira

08.06.2021

2

Mətbuat dili

Qarayev Telman
Hacıyeva Əsmər

14.06.2021

3

Xarici dildə oxu və nitq -6

Qarayev Telman
Hacıyeva Əsmər

18.06.2021

4

Xarici dilinin tədrisi metodikası-2

R.Şlayd
Hacıyeva Əsmər

23.06.2021

5

Akademik yazı və oxu

Qurbanova Dürdanə
Qocayeva Şükufə

30.06.2021

6

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Məmmədova Rahilə
Dadaşova Aynur

05.07.2021

IV tədris ili ixtisas 050105 “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” qrup Rİ17

1

Kompüter modelləşdirilməsi

Əliyeva Zemfira

07.06.2021

2

Mülkü müdafiə və tbbi biliklərin əsasları-2

Məmmədova Məlahət

11.06.2021

3

Süni intellektual sistemlərin idarə olunması

Əliyeva Zemfira

16.06.2021

4

Orta məktəbdə müqayisələr nəzəriyyəsinin tətbiqləri.

Məmmədov Niyaməddin

21.06.2021

5

Riyaziyyatdan çətinlik dərəcəsi yüksək olan məsələlərin həlli

Abdullayev Vaqif

25.06.2021

6

Hesablama riyaziyyatı

Məmmədov Niyaməddin

29.06.2021